Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Generalsekretærfrokost om varsling: Elisabeth Torp

106 views

Published on

Her er Elisabeth Torps innlegg om varsling av trakassering og overgrep på Frivillighet Norges generalsekretærfrokost

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Generalsekretærfrokost om varsling: Elisabeth Torp

 1. 1. Ivaretakelse av MENNESKENE når seksuell trakassering skjer FrivilligNorgeFrokost 15.februar 2018 Elisabeth Torp (prest/daglig leder) kirkeligressurssenter.no
 2. 2. Kirkelig Ressurssenter Et nasjonalt og diakonalt og tverrkirkelig KOMPETANSESTED Tverrfaglig stab med kontor i Oslo Betjener bredden av det kirkelige Norge Særskilt kompetanse på kristen tro og praksis i lys av krenkelses- og overgrepserfaringer
 3. 3. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Tillitsmakt, knyttet til rolle og posisjon Seksuell trakassering er Brudd på tillit
 4. 4. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Det som er skadet i relasjon, heles i relasjon
 5. 5. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING En håndtering av en varsling blir aldri bedre enn arbeidsgivers håndtering
 6. 6. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Arbeidsgiver kan ikke kompensere sin innsats ved f eks å overlate varsleren til andre, for på den måten å unndra seg sin forpliktelse
 7. 7. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Tillitsbygging, ta varslingen på alvor, håndtere den, konkludere med konsekvens og sikre oppfølging
 8. 8. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Den som varsler/ofte selv utsatt trenger i varslingssituasjonen; Å bli møtt med «dette er alvorlig-det skal ikke skje - dette tar jeg ansvar for-vi har rutiner-du blir informert- hva trenger du av meg»
 9. 9. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Den som varsler/ofte selv utsatt trenger under håndteringen; forutsigbarhet – informasjon – medmenneskelig støtte – anledning til å reagere MÅLET ER Å BLI FRI FRA SKYLD OG SKAM
 10. 10. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Den som det varsles mot trenger i varslingssituasjonen; «du er mer enn det gale du har gjort» –men du har ansvar – jeg vil støtte deg når du tar varslingen på alvor»
 11. 11. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Den som det varsles mot trenger under håndteringen; bli bekreftet på sitt menneskeverd – medmenneskelig støtte – ufravikelig at du har ansvar/er skyldig
 12. 12. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Varsleren og den det varsles mot er ikke likestilte parter; Arb givers ståsted; ved varsleren side, grunnet tillitsbrudd fra den det varsles mot. «DET HAR SKJEDD NOE SOM IKKE SKAL SKJE»
 13. 13. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Samtidig skal arb giver ivareta den det er varslet mot.
 14. 14. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Og det er en SAMMENHENG som også er berørt og rammet, som er arb giver s ansvar Betyr et HELHETLIG ansvar for situasjonen
 15. 15. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Sameksistens, forutsetter lederskapets stillingstagen , den det er varslet mot sin erkjennelse av skyld og ansvar,
 16. 16. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Tydelig kommuniserte og forpliktende praktiske løsninger som skaper trygge rom
 17. 17. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Lederskapet og andre med delegert ansvar har avgjørende betydning; Erkjenne at det skjer, Bestemme seg for at det ikke skal skje
 18. 18. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Forhindre at seksuell trakassering skjer, (forebygging) er pkt1 på beredskapen
 19. 19. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Forebygging at seksuell trakassering er støttende for varsleren som ofte har at det ikke skal skje med andre som motivasjon for sin varsling
 20. 20. IVARETAKELSE av menneskene ved SEKSUELL TRAKASSERING Forebygging at seksuell trakassering er også hjelpsomt for den det varsles mot, ingen vil trakassere andre, men risiko situasjoner finnes, trenger hjelp til å unngå disse

×