Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Bengkel Pencarian Maklumat Sekolah Menengah

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 79 Ad

Bengkel Pencarian Maklumat Sekolah Menengah

Download to read offline

Bengkel ini merupakan salah satu usaha Perpustakaan UKM membantu masyarakat luar khususnya pelajar sekolah untuk lebih memahami kaedah dan strategi pencarian maklumat yang berkesan. Menyedari bahawa pelajar sekolah kini terdedah dengan pelbagai tugasan yang melibatkan pencarian maklumat terutamanya dalam pentaksiran Tingkatan 3 (PT3), bengkel ini akan memberi pendedahan kepada peserta mengenai definisi, kategori-kategori sumber maklumat, bentuk-bentuk sumber maklu-mat dan strategi pencarian maklumat. Peserta juga akan didedahkan kepada koleksi-koleksi bahan di Perpustakaan UKM. Kepelbagaian sumber maklumat yang diterokai dan strategi pencarian yang efektif akan memberi impak kepada pembentukan individu bermaklumat yang cekap.

Bengkel ini merupakan salah satu usaha Perpustakaan UKM membantu masyarakat luar khususnya pelajar sekolah untuk lebih memahami kaedah dan strategi pencarian maklumat yang berkesan. Menyedari bahawa pelajar sekolah kini terdedah dengan pelbagai tugasan yang melibatkan pencarian maklumat terutamanya dalam pentaksiran Tingkatan 3 (PT3), bengkel ini akan memberi pendedahan kepada peserta mengenai definisi, kategori-kategori sumber maklumat, bentuk-bentuk sumber maklu-mat dan strategi pencarian maklumat. Peserta juga akan didedahkan kepada koleksi-koleksi bahan di Perpustakaan UKM. Kepelbagaian sumber maklumat yang diterokai dan strategi pencarian yang efektif akan memberi impak kepada pembentukan individu bermaklumat yang cekap.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Bengkel Pencarian Maklumat Sekolah Menengah

 1. 1. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 2. 2. MMariari FFahamiahami MMAKLUMATAKLUMAT UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 3. 3. • Maklumat ialah pengetahuan, data, butiran, fakta, keterangan atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. • Maklumat boleh didapati dari sesuatu yang dibaca, didengar dan ditonton. MAKLUMAT UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 4. 4. • Sumber maklumat ialah bahan @ terbitan yang digunakan bagi mendapatkan maklumat, ilmu atau pengetahuan tertentu. • Satu set bahan atau sistem yang diwujudkan dengan bertujuan untuk menyokong pembelajaran dan mendapatkan ilmu pengetahuan. SUMBER MAKLUMAT UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 5. 5. JENIS-JENIS SUMBER MAKLUMAT UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 6. 6. Sumber Maklumat Bercetak • Kebanyakannya diterbitkan. • Kerap digunakan di perpustakaan dan pusat maklumat. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 7. 7. • Bahan media / audiovisual (Bahan pandang dengar) Sumber Maklumat Tidak Bercetak UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 8. 8. Sumber Maklumat Elektronik • Maklumat yang didapati melalui online / digital. • Contoh : laman web / sesawang, pangkalan data, portal atau blog. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 9. 9. Kategori Sumber Maklumat UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 10. 10. Sumber Primer Dokumen yang mempamerkan idea asal /terawal diterima yang belum ditapis. Ia wujud dari rekod asal penyelidikan sama ada individu atau kumpulan. CONTOH : Artikel penyelidikan, Diari, Temubual, Soal selidik,Artikel penyelidikan, Diari, Temubual, Soal selidik, berita yang dilaporkan, di akhbar, pita rakaman, kertas ujian, kadberita yang dilaporkan, di akhbar, pita rakaman, kertas ujian, kad laporan, akhbar, memo, surat, laporan, kajian penyelidikan, tesislaporan, akhbar, memo, surat, laporan, kajian penyelidikan, tesis UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 11. 11. SUMBER-SUMBERSUMBER-SUMBER PRIMERPRIMER UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 12. 12. Sumber Sekunder Merupakan bahan-bahan yang disusun dan diterbitkan semula dalam bentuk berlainan berdasarkan maklumat dari sumber primer. CONTOH : Buku, majalah, artikel yang membuat ulasan, berita akhbarBuku, majalah, artikel yang membuat ulasan, berita akhbar UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 13. 13. SUMBER-SUMBERSUMBER-SUMBER SEKUNDERSEKUNDER UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 14. 14. Sumber Tertiari Dihasilkan bagi membantu, mengesan sumber primer dan sekunder dalam mendapatkan kembali maklumat dari kedua- dua bahan tersebut. Sumber tertiari menjadi alat panduan kepada sumber lain. CONTOHCONTOH :: Katalog, senarai buku rujukan, indeks dan abstrak, bibliografi UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 15. 15. SUMBER-SUMBERSUMBER-SUMBER TERTIARITERTIARI UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 16. 16. StrategiStrategi pencarianpencarian maklumatmaklumat UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 17. 17. Definisi Strategi Pencarian UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 18. 18. MODEL PENCARIAN MAKLUMAT MODEL PENCARIAN MAKLUMAT BIGBIG 66 UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 19. 19. Contoh Tajuk TugasanContoh Tajuk Tugasan ISU Bagaimana mengatasi permasalahan pencemaran sungai di tempat Anda? UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 20. 20. Strategi Pencarian Maklumat Model BIG 6 UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 21. 21. • Dikenali sebagai --- RUJUKAN/ BIBLIOGRAFI • Satu senarai bahan-bahan yang anda rujuk untuk menyiapkan tugasan. • Senarai rujukan terletak di bahagian akhir selepas teks. • Cara penulisan mengikut standard yang ditetapkan dan ditulis secara konsisten dan sistematik. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 22. 22. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 23. 23. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 24. 24. CHICAGO Saat Sulaiman. Remaja Positif. Kuala Lumpur : Utusan Publications, 2011. APA Saat Sulaiman. (2011). Remaja Positif. Kuala Lumpur : Utusan Publications. GAYA DEWAN Saat Sulaiman, 2011. Remaja Positif. Kuala Lumpur : Utusan Publications. Jenis rujukan : BUKU Jenis rujukan : BUKU UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 25. 25. Memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengenalpasti sumber maklumat dan merujuk semula sumber bahan yang asal. WAJIB memberi penghargaan dengan menyatakan dari mana maklumat tersebut diambil. Jika TIDAK menyatakan dari mana sesuatu maklumat itu diambil, anda mungkin akan dituduh MEMPLAGIAT hasil kerja orang lain. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 26. 26. Memplagiat =mencedok karya atau tulisan orang lain dan menyiarkannya sebagai karya sendiri. Sumber : Kamus Pelajar edisi ke 2, DBP UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 27. 27. Mari Cari Maklumat Secara Elektronik UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 28. 28. Kenalpasti Cara Untuk Mendapatkan Maklumat Tersebut  Teknik Pencarian yang BETUL  Katakunci yang BETUL  Sumber maklumat yang BETUL Mendapatkan Maklumat Yang Relevan !Mendapatkan Maklumat Yang Relevan ! UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 29. 29. 1. UJAR – UKM Journal Repository1. UJAR – UKM Journal Repository • Akses percuma kepada jurnal-jurnal terbitan UKM.Akses percuma kepada jurnal-jurnal terbitan UKM. •Dapat membaca artikel teks penuhDapat membaca artikel teks penuh.. JURNALJURNAL ARTIKEL UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 30. 30. Boleh diakses melalui Laman web Perpustakaan UKM UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 31. 31. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 32. 32. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 33. 33. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 34. 34. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 35. 35. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 36. 36. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 37. 37. Artikel Teks Penuh Artikel Teks Penuh UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 38. 38. Artikel Teks Penuh Artikel Teks Penuh UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 39. 39. 2. MYCITE2. MYCITE • MyCite (Malaysian Citation Indexing System) • Akses percuma kepada jurnal-jurnal ilmiah yangAkses percuma kepada jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan diditerbitkan di MalaysiaMalaysia.. • Dapat membaca artikel-artikel ilmiah yang ditulis olehDapat membaca artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh penyelidik di institusi pengajian tinggi di Malaysia.penyelidik di institusi pengajian tinggi di Malaysia. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 40. 40. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 41. 41. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 42. 42. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 43. 43. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 44. 44. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 45. 45. 3. DOAR- Directory of Open3. DOAR- Directory of Open AccessAccess • Merupakan pangkalan data atau repositori aksesMerupakan pangkalan data atau repositori akses terbukaterbuka (open access repository)(open access repository) yang mengandungiyang mengandungi penulisan-penulisan akademik.penulisan-penulisan akademik. • Menyenaraikan repositori akses terbuka institusi dariMenyenaraikan repositori akses terbuka institusi dari seluruh dunia.seluruh dunia. • Terdapat artikel yang memberi akses kepada teksTerdapat artikel yang memberi akses kepada teks penuh dan juga hanya abstrak.penuh dan juga hanya abstrak. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 46. 46. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 47. 47. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 48. 48. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 49. 49. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 50. 50. Artikel teks penuh UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 51. 51. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 52. 52. • Directory of Open Access Book • Buku yang boleh dibaca secara online. • Boleh baca secara percuma! 4. DOAB4. DOAB UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 53. 53. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 54. 54. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 55. 55. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 56. 56. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 57. 57. • Sistem perpustakaan yang membantu pencarian bahan-bahan di dalam koleksi perpustakaan. • Bertindak sebagai katalog kepada koleksi perpustakaan. 5. Katalog Awam Dalam Talian (5. Katalog Awam Dalam Talian (OPACOPAC)) UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 58. 58. Perbadanan Perpustakaan AwamPerbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS)Selangor (PPAS) UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 59. 59. ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOGUE UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 60. 60. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 61. 61. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 62. 62. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 63. 63. http://ils-gateway.pnm.my/cgi-bin/gw/chameleon Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 64. 64. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 65. 65. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT Dapatkan No. Panggilan dan halaman artikel. Rujuk di Aras 3 Dapatkan No. Panggilan dan halaman artikel. Rujuk di Aras 3 07/28/16
 66. 66. • Merupakan pintu atau gerbang masuk (gateway) kepada rangkaian sumber maklumat lain. 6. Portal6. Portal UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 67. 67. http://www.malaysiamerdeka.gov.my/v2/ UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 68. 68. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 69. 69. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 70. 70. • Laman web yang membincangkan pendapat, maklumat, isu yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau kumpulan. 7. Blog7. Blog UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 71. 71. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 72. 72. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 73. 73. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 74. 74. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 75. 75. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 76. 76. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 77. 77. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 78. 78. KESIMPULANKESIMPULAN • Menggunakan internet, anda sebenarnya memerlukan banyak masa. Ini kerana apabila anda menggunakan internet, anda mungkin akan tersesat di “Super Highway”. • Kemahiran mencari maklumat amat perlu bagi membantu proses pencarian. • Maklumat yang diperolehi WAJIB dinilai (autoriti, kesahihan, kekinian dsb) bagi memastikan maklumat yang diperolehi adalah betul. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16
 79. 79. UNIT PERKHIDMATAN MAKLUMAT07/28/16

×