Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

звіт про роботу_ 1

20 views

Published on

Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання вчителів суспільно-природничих дисциплін за 2014-2015 н.р.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

звіт про роботу_ 1

  1. 1. Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання вчителів суспільно-природничих дисциплін за 2014-2015 н.р. До складу ШМО вчителів суспільно - природничихнаук входять вчителі біології, хімії, історії, правознавства, основ здоров'я, природознавства, економіки. Всього членів МО становить 6 осіб; з яких 5 мають вищу кваліфікаційну категорію, і одна другу. У 2014 - 2015 н.р. вчитель історії та правознавстваНеклеса С.А. отримала вищу кваліфікаційну категорію. У минулому навчальному році члени МО працювали над вирішенням поставлених завдань в сучасних умовах з урахуванням рівня організації навчально - виховного процесу та особливостей складу учнів у середніх та старших класах школи. Для здійснення навчально - педагогічних завдань вирішували наступні питання:  Вивчення й впровадження в практику досягнень педагогічної науки.  Аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, факультативних занять, виховних позакласних заходів.  Удосконалення контрольно - оцінювальної роботи.  Робота над розвитком особистісних підходів щодо активізації пізнавальної діяльності. Вчителі МО суспільно - природничихнаук працювали на вдосконалення роботи з обдарованими учнями і досягли таких результатів. Міські предметні олімпіади Біологія Кабатова Анна, 9-Б - I місце Ткаченко Максим, 9-А - II місце Войтенко Павло, 10 - I місце Гриценко Карина, 11 - II місце вчитель Луференко Н.М. Географія Кабатова Анна, 9 - Б - I місце Сокур Катерина, 8 - А - I місце вчитель Донченко В.П. Хімія Щукіна Марія, 11 - II місце Кабатова Анна, 9 -Б - III місце вчитель Слюсар Л.М.
  2. 2. Екологія Коломієць Аліна, 10 - II місце Вартік Поліна, 10 - II місце вчитель Луференко Н.М. Економіка Коломієць Аліна, 10 - II місце Войтенко Павло, 10 - III місце вчитель Донченко В.П. Приймали участь в інтерактивних конкурсах "Олімпус" (Ангурець М., Кабатова А. - призери) вчитель Неклеса С.А; "Геліантус" (Цимбалюк А., Веремієнко Б., Ланова А, - призери). Вчитель Донченко В.П., Хорольська Н.О. За звітний рік вчителі мають публікації: Донченко В.П. "Орієнтування на місцевості" - 6 клас. Журнал "Початкова школа. ХорольськаН.О. Сайт КОІППО серія уроків та газета "Основа" №19 - 21, 2014. "Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості будови й життєдіяльності. Луференко Н.М. "Формування статевих ознак" 9 клас. "Основа" №19 - 21/2014. Неклеса С.А. онлайн журнал видавництва "Основа"."Учительський журнал" - надруковані уроки; виховний захід в онлайн журналі "Основа" ("Хоробрі серця"). Миташоп Т.С. "Основа" всесвітня історія 9 клас. Позакласний захід "Острів скарбів", "Основа" вересень 2014. Вчителі ШМО приймали участь в конференціях, семінарах, провели тиждень суспільно - природничих наук, виступали на шкільних та міських МО, проводили відкриті уроки. Першочерговими напрямками роботи ШМО на 2015 - 2016 н.р.  Спрямувати роботу МО на підвищення ефективності уроку, вироблення в учнів практичних умінь і навичок.  Ширше впроваджуватиінформаційні технології в навчальний процес.  Розробканавчальних, науково - методичних, дидак тичних матеріалів, створення банку даних олімпіадних завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми.  Активізувати позакласну роботу з учнями.  Налагодити роботузіздібнимиучнямита їхпідготовкидо олімпіадних завдань, підбір тем для роботизі здібними учнями та їх підготовки до олімпіад, конкурсів, написання наукових робіт.

×