Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 4

Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях

Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях

  1. 1. 9 клас. Тема: Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях Мета: повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів про будову складнопідрядного речення; удосконалювати вміння й навички розрізняти сполучники і сполучні слова; будувати та аналізувати схеми речень; удосконалювати культуру усного й писемного мовлення; розвивати дослідницькі вміння, спостережливість, логічне й образне мислення, пам’ять, кмітливість; виховувати патріотичні почуття. Обладнання: підручник, таблиця «Види підрядних речень». Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. ПЕРЕБІГ УРОКУ І. Організаційний момент ІІ. Актуалізація опорних знань 1. Перевірка домашнього завдання ІІІ. Мотивація навчання 1. «Упіймай помилку» · Складне речення завжди складається з двох частин ·Складні речення бувають складносурядні та складнопідрядні. · Між частинами складнопідрядного речення зв’язок нагадує зв'язок слів у словосполученні. · Зв’язок між головною та залежною частиною у складнопідрядному реченні визначається за допомогою питання. · Частини у складнопідрядному реченні поєднуються між собою підрядними сполучниками. · Сполучний засіб завжди знаходиться у підрядній частині. · Підрядна частина може стояти будь-де відносно головної. · Сполучний засіб у у складнопідрядному реченні може бути членом речення. · У реченні «Пам‘ятаю день, коли вперше відчула себе дорослою» сполучний засіб «коли» – сполучне слово. ІV. Оголошення теми й мети уроку V. Опрацювання навчального матеріалу 1. Робота з текстом. Прочитайте текст . Визначте тему та мету. Урочище Камінне Село, що на Житомирщині, — унікальна пам’ятка геології. В’їжджаючи на його територію, ми побачили самотню альтанку, від якої вже йшли пішки. За кілька хвилин перед нами постала дивовижна картина з розкиданими по всьому лісу величезними опуклими валунами, укритими мохом. Пейзаж воістину неймовірний! Ніколи не думала, що каміння може бути таким гарним. Ми ввійшли в те прадавнє село й ніби загубилися від
  2. 2. цілого світу з його цивілізацією. Тутешній ліс уражає ще й надзвичайною тишею: ні шуму тобі, ні звуку, окрім пташиного співу. Земля вкрита минулорічним дубовим листям. Складається враження, що на неї віками не ступала нога людини. Посеред лісу раптом з’являються десятки величезних кам’яних брил заввишки з будинок. На найбільшому камені видно великий слід. За повір’ям, він дає паломникам здоров’я й здійснює бажання. Легенда розповідає, що колись давно в село прийшов бідний чоловік і попросив у заможного господаря хліба. Той відмахнувся і продовжив робити свою справу. Чоловік відійшов від села, озирнувся на нього — і все в селі закам’яніло. Кажуть, що то був Господь. А на камені, у тому місці, де Бог відпочивав, залишився слід. (За В. Кириловець) 2. Аналіз мовного матеріалу А) Визначте складні речення, їх види. Накресліть схему складносурядного речення та прокоментуйте розділовий знак між його частинами. Б) Випишіть складнопідрядні речення зі сполучним засобом «що» між частинами, визначте засіб зв’язку частин у них, накресліть схеми речень. В)Дослідницька діяльність. * Чому в першому реченні стоять поряд два розділових знаки «, - »? * У яких реченнях на слово «що» варто зробити логічних наголос? Прочитайте ці речення, відповідно їх інтонуючи. Що спільного в цих реченнях? 3. Робота з таблицею «Види підрядних речень» Коментар учителя. У складнопідрядному реченні головна частина, як правило, неповна. Пропущений член речення заміняється підрядною частиною. У залежності від того, який член речення заміняється, використовуються різновиди підрядних речень: замість означення – означальне, замість обставини – обставинне, замість додатка (зрідка – замість підмета) – з’ясувальне. Заповніть пусті колонки Вид речення Від чого залежить Приклад Питання 1 Означальне Бачу за морями золоті дороги, у яких припав до неба синьоокий степ 2 З’ясувальне Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? 3 Обставинне Рідну пісню треба захищати так, як захищають рідний край. Туди, де образи кохані, душа
  3. 3. летить. Тому веселиками звуться журавлі, бо прилітають до веселої весни. Щоб добре жити, треба працювати. Поїдемо до Львова, якщо купимо квитки на потяг. Очікувані відповіді: 1 Означальне Від підмета, додатка чи складеного іменного присудка.Який? Чий? Котрий? 2 З’ясувальне Від присудка Питання усіх відмінків іменника 3 Обставинне Від присудка або від усього головного речення в цілому Як? Яким способом?;Де? Куди? Звідки?; Чому?;Навіщо? За якої умови? 4.Вибірковий диктант. Випишіть тільки ті речення, де сполучним засобом є сполучне слово. Визначте, до якої частини мови воно належить і яку синтаксичну роль виконує.Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте види підрядних частин. 1. Я знову згадав ті хвилини, що душу ятрили мою.2. Знаю, що весна вже скоро.3. Волонтери якимось дивом відшукують тих, кому необхідна їхня допомога. 3. І вже чув композитор, як народжується пісня 4. Не так сталося, як гадалося 5. Ми щовесни ходили на озеро, де зліталися лебеді 6. Побачимось там, де домовились учора 7. Щоб не стати жертвою шахраїв, потрібно мати мінімальні знання з психології. 8.І де в світі тая сила, щоб в бігу його спинила? 5. Дослідницька діяльність. Чи можна визначити вид підрядної частини лише за сполучником підрядності? Які засоби зв'язку притаманні різним видам підрядних частин? Очікувана відповідь: у підрядних означальних речення вживаються сполучні слова (що, хто, де), рідше – сполучники (щоб). А в підрядних з’ясувальних слово «що» – сполучник , а також сполучні слова ( як). У підрядних обставинних засобами звязку є сполучники та сполучні слова. 6. Творча робота. Продовжіть речення, щоб утворилися складнопідрядні. Скориставшись таблицею, визначте вид підрядних частин. Це був такий день, що… Погода була сонячна, так що… Ще не прийшла весна, хоч… Як гарно тут восени, коли… Люблю блукати осіннім лісом, бо…
  4. 4. Не маю наміру розповідати, що… Коли їхали дорогою додому, … Накресліть схеми утворених речень VІ. Підсумок уроку 1. Графічний диктант: які ? А)[ ] ,( коли…). що? Б)[ ] ,( коли…). коли ? В)[ ] ,( коли…). 2. Оцінювання навчальних досягнень учнів VІІ. Домашнє завдання 1. Вивчити теоретичний матеріал. 2. Виконати вправу з підручника. 3. Скласти вірш у стилі реп із складнопідрядними реченнями, у яких засобами зв‘язку простих частин в якості і сполучника, і сполучного слова виступали б однозвучні слова.

×