Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Växtkraft. För generationer.

63 views

Published on

Växtkraft. För generationer.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Växtkraft. För generationer.

  1. 1. Växtkraft. För generationer. Ola Söderdahl Försäljningschef Jakt & Fiske
  2. 2. Vi är beroende av en levande landsbygd
  3. 3. Vi skapar mötesplatser och reseanledningar
  4. 4. Om ni vet målet så har vi kartan
  5. 5. Allt börjar med ett flöte
  6. 6. Det växer. Snabbt.
  7. 7. Tack! sveaskog.se

×