Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie_leren_leren_tweede_graad_2019-01-17

Toelichting Pedagogisch team Sint-Ritacollege - januari 2019

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie_leren_leren_tweede_graad_2019-01-17

 1. 1. Specificiteit van graad II Schakel tussen I en III Pubers Fantastische groei Mats Troch – Hendrik Boey – Annick Schelfhout – Gonda Van Dijck 2de graad
 2. 2. • Kerntaak van de school • Ontwikkelen van leercompetenties • zelfstandige leerder Leerlijn leren leren:
 3. 3. Structurele leerlijn van 1 tot 6 Aangeboden voor alle leerlingen Ervaringsleren Explicitering Kanteling naar begeleid zelfstandig leren Sterke gedragsverandering Leerlijn leren leren
 4. 4. Vermunt Organisatievaardigheden Verwerkingsvaardigheden Samenwerkingsvaardigheden Affectieve vaardigheden Wat is leren?
 5. 5. Plannen: wanneer leren? Plannen Bijsturen Leerproces: hoe leren? Oriënteren Bewaken Evalueren Stuurloos - Externe sturing - Zelfsturing Organisatievaardigheden
 6. 6. Organisatorische vaardigheden  planningsagenda  3de jaar: 1,5 uur per dag  4de jaar: 2 uur per dag  6 dagen op 7  3 X 30' of 4 X 30'  afwisseling  niet enkel een vak, specifiek  pauze, vrije tijd zuiver houden
 7. 7. Legende  Toets 2 x 15'  Herhalingstoets 3 x 30' (verschillende dagen)  Theorie 4 x 10' (verschillende dagen)  Taken ?
 8. 8. za 14:00u – 17:00u zo 14:00u – 17:00u di & do 19:00u – 21:00u
 9. 9. 1. Checklist
 10. 10. Organisatorische vaardigheden  planning richting proefwerken ondersteunen checklist na paasvakantie sperweekplanning 5 uur per proefwerknamiddag pauzes
 11. 11. 2. Post-it
 12. 12. Tijd voorzien hiervoor Gebruiken als herhalingsmoment Leerling is baas over concentratieboog, niet FB, whattsapp of … Meldingen uitschakelen Geen gsm e.d. mee op studeerplek. Computer is nodig, gebruik in vertrouwen. Muziek kan, playlist van een uur Nieuwe media
 13. 13. Vermunt Organisatievaardigheden Verwerkingsvaardigheden Samenwerkingsvaardigheden Affectieve vaardigheden Wat is leren?
 14. 14. Basisstap Informeren Stapsgewijze verwerking Selecteren: hoofd- en bijzaken Memoriseren en herhalen Concrete verwerking Concretiseren Toepassen Diepteverwerking Structureren Relateren Verwerkingsvaardigheden
 15. 15. Memoriseren  fiches of overhoorprogramma's (Quizlet, Teach, Studyblue, wrts...)  4 x 10 min op verschillende dagen  geen te grote hoeveelheden tegelijkertijd  herhalen  niet in lijsten!
 16. 16. Schematiseren bv. in atomaschrift tab per vak inhoudstafel schema ≠ samenvatting soorten schema's T-schema vragend structurerend mindmap Skapa
 17. 17. T-schema
 18. 18. Vragend- structurerend
 19. 19. Mindmap
 20. 20. Skapa-methode
 21. 21. Toepassen oefeningen opnieuw maken documenten GE visuele voorstellingen BI blinde kaarten AA voorbeelden zoeken oefensites ELO, knooppunt
 22. 22. Vermunt Organisatievaardigheden Verwerkingsvaardigheden Samenwerkingsvaardigheden Affectieve vaardigheden Wat is leren?
 23. 23. Affectieve vaardigheden 2de graad = balans ts. begeleiden & loslaten gedragsverandering steunen betrokkenheid jongere = eigenaar van het probleem
 24. 24. Brede basiszorg: leerlinggerichte houding Aandacht voor elke leerling, klasleraar Verhoogde zorg Socio-emotionele begeleiding Faalangsttraining/weerbaarheidstraining Individuele begeleiding Uitbreiding van zorg: ON of externe experten Affectieve vaardigheden
 25. 25. Motiveren:  Relationele verbondenheid  Thuis & op school  Gevoel van competentie  Positieve bekrachtiging  Gevoel van autonomie  Zélf keuzes maken Affectieve vaardigheden
 26. 26. Motiveren: SAMEN doelen stellen SMART principe S M A R T Affectieve vaardigheden
 27. 27. Motiveren: Doelen stellen SMART principe S pecifiek M eetbaar A cceptabel R ealistisch T ijdsgebonden Affectieve vaardigheden
 28. 28. Voorbeelden van goede doelen: Vanaf 17 januari tot 31 januari werk ik 1,5 uur per dag, behalve op vrijdag en op dinsdag. Op zondag werk ik 3 uur. Werken bestaat uit studeren, lezen, samenvatten, of het op orde brengen van kaften.” Affectieve vaardigheden
 29. 29. Doelen: Niet behaald? • Opnieuw checken aan de criteria. • Was het wel realistisch? • Was het wel acceptabel? Behaald? Positieve bekrachtiging + relatie! Affectieve vaardigheden
 30. 30. Attribueren toeschrijven van succes en falen Affectieve vaardigheden
 31. 31. Leerlingbespreking Op zoek naar talenten Socio-emotionele begeleiding CLB NT2 Externe partners Trajecten Wat als leerlingen struikelen?
 32. 32. Geel traject vakremediëring opvolging door vakleerkracht start: leerlingencontact remediëringstraject
 33. 33. Blauw traject diagnose start leerlingencontact gesprek leercoach
 34. 34. Groen traject algemeen leerprobleem planning & verwerkingsstrategieën opvolging leercoach start: eerste week in januari
 35. 35. Rood traject Leer-werkplan opvolging: graaddirecteur & leercoach & vakleerkracht meest intensieve vorm van begeleiding start: eerste week januari, evaluatie: Pasen
 36. 36. Oudercontact leercoach
 37. 37. Organisatievaardigheden Verwerkingsvaardigheden Samenwerkingsvaardigheden Affectieve vaardigheden en ... Leren via Schoolrock Leren via Vrij Podium Leren via Mondiale Vorming Leren leren
 38. 38. Deze en meer info... ELO: leren leren 2de graad site ouderraad

×