Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prva
socijalna
usluga
Savjetovanje
i
pomaganje
Rana
intervencija
Psihosocijalna
podrška
Integracija
Boravak
Smještaj
Organ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Decentralisaiton of Social Services in Croatia

15 views

Published on

Decentralisaiton of Social Services in Croatia

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Decentralisaiton of Social Services in Croatia

  1. 1. Prva socijalna usluga Savjetovanje i pomaganje Rana intervencija Psihosocijalna podrška Integracija Boravak Smještaj Organizirano stanovanje Usluge definirane: ● ZOSS ● Odlukama JLS ● Programi OCD Partnerstvo pružatelja usluga i OCD-a ! Financiranje: ● Sredstva Državnog proračuna RH uz sudjelovanje korisnika u plaćanju ● Sredstva proračuna JLP(R)S ● Različiti izvori (A+B, vlastiti prihodi, donacija…) ● Pružatelji usluga ispunjavaju uvjete propisane ZOSS i pravilnicima (standardi kvalitete, minimalni uvjeti prostora, opreme i radnika) ● JLS/Grad Zagreb internim odlukama određuju kriterije i standarde ● OCD – način praćenja i vrednovanja definiran programima/projektima Djeca u riziku (i članovi obitelji) Ustanove socijalne skrbi i drugi pružatelji socijalnih usluga, udomiteljske obitelji, lokalne, zajednice, organizacije civilnog društva Grad Zagreb Socijalni plan Grada Zagreba 2014.-2020. Odluka o socijalnoj skrbi ● Pomoć djeci u mliječnoj hrani ● Pomoć u obiteljskim paketima ● Ljetovanje ● Besplatni prijevoz učenicima i studentima ● Besplatni prijevoz osoba sa statusom roditelja njegovatelja ● Savjetovanje i pomaganje Proces decentralizacije u Republici Hrvatskoj

×