Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar: Hvordan lykkes som Interimleder?

498 views

Published on

Våre kunder trenger løsninger i sine situasjoner. Disse kan variere mye, men fokus på selve gjennomføringen av oppdraget vil alltid være avgjørende for suksessen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminar: Hvordan lykkes som Interimleder?

 1. 1. www.interimleder.no Interimleders prosess Valg av rette Interimleder til oppdrag Leanne Drøyer, Senior rådgiver Interimleder AS
 2. 2. www.interimleder.no Definere oppdraget 1. Innledende møte med oppdragsgiver hvor vi sammen utarbeider en situasjons- og behovsbeskrivelse samt utarbeider hovedmålsettingen med oppdraget og definerer viktige delmål i oppdragsperioden. 2. Oppdragsgiver og Interimleder AS undertegner en oppdragsavtale.
 3. 3. www.interimleder.no Utvelgelse 3. Vi lyser ut oppdraget til samtlige interimledere i vår database og om nødvendig hos våre nordiske og globale samarbeidspartnere. 4. Kvalifiserte interimledere melder sin interesse for oppdraget til oss. 5. Vi vurderer søknadene, velger ut de som best oppfyller kravene til behovsbeskrivelsen og sender disse i nøytral form over til oppdragsgiver.
 4. 4. www.interimleder.no Intervju 6. Vi innkaller til intervjuene. 7. Før intervjuet har vi et kvalitetssikringsmøte med hver interimleder. 8. Vi deltar i intervjuene. 9. Vi oppsummerer intervjuet både med oppdragsgiver og interimleder.
 5. 5. www.interimleder.no Avtale 10. Oppdragsgiver velger selv ut sin foretrukne interimleder. 11. Vi innhenter referanser på den utvalgte interimlederen og gjennomgår disse med oppdragsgiver 12. Når interimlederen er valgt, forhandles avtaler med både oppdragsgiver og interimleder
 6. 6. www.interimleder.no Oppstart 13. Interimlederen begynner i oppdraget etter nærmere avtale.
 7. 7. www.interimleder.no Oppfølging 14. Vi følger opp oppdragsgiver og interimleder i hele leieperioden for å sikre kvaliteten. 15. Vi er tilgjengelige for oppdragsgiver og interimleder.
 8. 8. www.interimleder.no Valg av rette Interimleder til oppdrag Definere oppdraget Utvelgelse Intervju Avtale Oppstart Oppfølging
 9. 9. www.interimleder.no Takk for din oppmerksomhet!
 10. 10. Bærekraftig forretningsutvikling-hva kreves av en interimleder i fremtiden Pure Consulting ved Stine L Hattestad Bratsberg
 11. 11. Agenda • Om FNs bærekraftsmål • FNs bærekraftsmål som strategisk rammeverk – Eksempler fra privat og offentlig sektor • Metodeverktøy
 12. 12. Earth Overshoot Day var i år 1. august – da hadde vi brukt opp alle ressursene for 2018 – altså det jorda kan fornye på ett år
 13. 13. 12.april: Norge
 14. 14. purecsr.no Om FNs bærekraftsmål
 15. 15. purecsr.no
 16. 16. purecsr.no Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
 17. 17. purecsr.no Fakta
 18. 18. purecsr.no
 19. 19. Bal$c 2030: Bumps on the Road | Stockholm | June 14th 2018 11 Arendalsuka workshop ∣ Pure & Innoventi ∣ 16.08.2018 Overview Slide Denmark Estonia Finland Germany Iceland Latvia Lithuania Norway Poland Russia Sweden Green Yellow Orange Red Scale Denmark Finland Iceland Norway Sweden 2018 Global SDG Index ranking and scores - Measures on trends - Ranking between countries & regions Status 2018 The SDGs are ambitious targets: all SDGs need to be addressed across the region 2018 Analysis in progress
 20. 20. purecsr.no Tilby produkter / tjenester som er trygge og ikke forårsaker skade for forbrukerne Aktivt hjelpe forbrukerne til å føle seg bedre, leve bedre og ta gode valg De viktigste tingene er knyttet til egoet og ting som gagner forbrukeren selv Sikre gode arbeidsvilkår i produksjonsland og hos virksomhetens hovedkvarter Fremstille produkter fra materialer som er bedre / mindre skadelig for miljøet 1 Redusere klimagassutslipp og miljøpåvirkning fra driften 2 3 4 5 DE 5 VIKTIGSTE TEMA INNEN BÆREKRAFT UAVHENGIG AV INDUSTRI FORBRUKERPERSPEKTIVET 2016
 21. 21. purecsr.no oppgir at bærekraftsaspektet påvirker deres kjøpsmønster Etterspørselen skapes av at konsumenten blir bevisst – og det skjer sakte men sikkert! oppgir at de er villige til å betale 10% mer for bærekraftige alternativer FORBRUKERPERSPEKTIVET 2018 av de spurte oppgir at de er opptatt av og snakker om bærekraft i det daglige 64% 73% 42%
 22. 22. purecsr.no Eksempler fra privat og offentlig sektor
 23. 23. 1. Få oversikt over hvordan din virksomhet, i dag, positivt bidrar til å oppfylle målene = det kan resultere i økt anerkjennelse, skape stolthet og bedre konkurransekraft 2. Undersøk om det områder hvor din virksomhet negativt påvirker målene = Gir deg en forståelse for hvor du må jobbe for å redusere forretningsrisiko 3. Bruk målene som løftestang for forretningsutvikling og innovasjon = Det er en måte hvor på du fremtidssikre forretningen, kan utvikle nye tjenester og produkter som samfunnet vil trenge - og oppnå tilgang til nye markeder 4. Benytt målene som inspirasjon for å tenke større og lengre i arbeidet med bærekraft – gjerne i partnerskap med andre aktører = Gå foran og være en inspirasjon for andre, være en del av løsningen og oppnå internasjonalt anerkjennelse Hvordan bruke FNs bærekraftmål?
 24. 24. Provide safe, unique, active and sustainable travel experiences that create lifelong memories Lead innovation Hurtigruten wants to take lead and set the standard for innovation and infrastructure in our industry. We want to invite and challenge our suppliers in developing new and innovative solutions. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable Strengthen coastline settlements Hurtigruten will strengthen, protect and safeguard the world's cultural and natural heritage in the areas we have our business. We shall not affect the site's uniqueness, but preserve its distinctiveness through close cooperation and adaptation. Help our guests enjoy a more environmentally friendly experience Collaborate with our suppliers to achieve more circular value chains for products and services. We will increase our guests knowledge and provide information around key topics ensuring that they become even better ambassadors for sustainable travel and exploration. Ensure sustainable consumption and production patterns Take urgent action to combat climate change and its impacts Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development Consciously work towards climate change mitigation Continuous focus on fuel consumption to focus more on reducing greenhouse gas emissions – striving towards environmentally friendly operations. Continue to challenge the industry in relation to the environment and work politically. Coach our crew and staff - and influence our guests to make the best environmental choices. ImpactgoalsMission Foundation Conscious stewards of the oceans we sail: • In to the water: Zero spills (fuel, oil) • Ban all unnecessary use of single-use plastic in order to minimise potential risk of microplastic pollution of seas • Out of the water: Sustainable management of fish stocks through “green-listed” menus onboard 1) Reducing environmental impact of product lifecycle 2) Taking care of people and marine ecosystems 3) Ensuring transparency throughout our value chain Our sustainability strategy builds on three focus areas Elkjøp Responsibility For Elkjøp our business responsibility is based on our vision, our business idea and the global 2030 Agenda For Sustainable Development (the UN Sustainable Development Goals). The 17 global goals describe the world we all want in 2030, and Elkjøp has prioritized to put efforts in five of the goals within three focus areas: 45 Access to the amazing world of technology for all Reduce eco-footprint both from products and own operations Responsible value chain Partnership is key to succeed within all three focus areas. Under arbeid
 25. 25. purecsr.no Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt. v/ Politisk Underutvalg bærekraft i Nye Asker kommune
 26. 26. purecsr.no Nye Asker kommune sin metode for å bruke bærekraftsmålene
 27. 27. purecsr.no
 28. 28. purecsr.no Metodeverktøy
 29. 29. purecsr.no VÅR ARBEIDSMODELL KARTLEGGING STATUS VERDIBASERT VESENTLIGHETS- VURDERING STRATEGI KONSEPT, KOMMUNIKASJON, INNOVASJON LØNNSOMHET
 30. 30. purecsr.no
 31. 31. Levende og lønnsomme bærekraftstrategier www.purecsr.no @PureValues @hattbratt
 32. 32. M&A experience and perspectives August 29, 2018. Einar Haugstad - Partner
 33. 33. 1 About Nordhaven Corporate Finance 2 Selection of Value drivers3 Workload - Process - Timeline4 Alignment - Transformation5 Are you unique6 Equity story and positioning
 34. 34. NORDHAVEN IN SHORT CORE SECTOR EXPERTICE 3 NORDHAVEN SERVICE OFFERING We operate as a strategic financial advisor and partner to owners, board members and management throughout the business life cycles. MERGERS & ACQUISITIONS Planning and execution of mergers and acquisitions, divestments and other corporate finance transactions are our core expertise. DEBT & CAPITAL ADVISORY We give advice on our clients’ debt and capital structures, negotiate and execute fundraising for companies executing their M&A transactions as well as for organic growth plans. We provide advice also at the time of distress. INCENTIVE ADVISORY We advise in the design and implementation of tailored, equity-based long-term incentive plans that are linked to strategy execution and total returns to shareholders. SERVICES CONSUMER HEALTHCARE TMT Systems Professionals Sweet spot deal value Years experience Transactions advised +30 +300 +20 MEUR 10-100 INDUSTRIALS NORDHAVEN IS THE LEADING INDEPENDENT M&A FINANCE ADVISOR IN THE NORDIC MARKET
 35. 35. December 2017 Sold to …WITH A DOCUMENTED STRONG POSITION IN THE NORDIC M&A MARKET 4 1 mergermarket, private sell side for targets in Norway, Sweden & Finland Rank Corporate finance advisor # of Deals 2010 – 2017 # 1 PwC 180 # 2 Nordhaven Corporate Finance 98 # 3 ABG Sundal Collier 96 # 4 EY 92 # 5 Pareto Securities 70 # 6 Danske Bank Corporate Finance 68 # 6 KPMG 68 # 8 Carnegie Investment Bank 64 # 9 SEB 63 # 9 Nordea 63 # 11 Oaklins 55 # 12 DNB Markets 54 # 13 Handelsbanken Capital Markets 50 # 14 Global M&A Partners 47 # 15 Access Partners 46 # 16 Translink Corporate Finance 44 # 17 Arctic Securities 41 # 18 Swedbank 40 # 19 Alpha Corporate Finance 39 # 20 Goldman Sachs & Co 33 July 2016 Sold to July 2016 Sold to May 2016 Sold to May 2016 Sold to May 2016 Sold to February 2016 Acquisition of February 2017 Sold to January 2017 Sold to July 2017 Sold to August 2016 Sold to March 2017 Sold to March 2017 Sold to March 2017 Acquisition of March 2017 Acquisition of June 2017 Acquisition of (division) June 2017 Sold to Holte Group AS May 2017 Sold to December 2017 Sold to Private Investor December 2017 Sold to February 2018 Acquisition of February 2018 Sold to January 2018 Sold to March 2018 Sold to December 2015 Sold to NORDIC M&A ADVISORY LEAGUE TABLE1 RECENT TRANSACTIONS March 2018 Sold to December 2017 Sold to March 2017 Sold to April 2018April 2018 Sold to Call center BPO Sold to March 2017 Sold to November 2016 Acquisition of November 2015 Sold to September 2015 on the sale of Lean System to Sold to October 2015 Sold to September 2015 August 2015 Acquisition of Sold to July 2015 Sold to June 2015 August 2018 Sold to
 36. 36. BUYER SEGMENTS CRITICAL ELEMENTS TO SUCCEED EXTENSIVE EXPERIENCE AND WELL PROVEN TRACK RECORD IN SELLING NORDIC SME- COMPANIES 5 § Finding the «right» buyer – with the potentially best foundation for a transaction and with the right industrial and strategic rational § Finding the right contact point – internal hero, preferably with decision power § Selling to multiple individuals – with cross references to each other i.e. when we contact the M&A department we also pass on the list of persons already knowledgeable of the company and the products § Focus on strategic rationale. The industrial rationale is fundamental for the transaction, as well as operational fit, in addition to the growth story, uniqueness of asset and synergies § Robust sales material. Extensive requirements regarding content and layout of all documentation and presentations. Critical to achieve attention § Flexible and pragmatic process. The sales process must be adjusted in accordance with the internal processes for the buyer. The buyer must be given enough time to evaluate and understand the business and the market. Understanding the buyer’s process for decision-making is crucial § Never give up! TRADE SALE TO LARGE INDUSTRIAL PLAYERS ANNUALY 700-1000 INTERACTIONS WITH POTENTIAL BUYERS 60% 40% Industrial Private Equity 60% 40% Cross boarder Domestic
 37. 37. 1 About Nordhaven Corporate Finance 2 Selection of Value drivers3 Workload - Process - Timeline4 Alignment - Transformation5 Are you unique6 Equity story and positioning
 38. 38. BRIEF COMPANY PRESENTATION Page 16
 39. 39. § Vanova Systems AS is an international pioneer and a market leader in Scandinavia within civil engineering software for designing transport infrastructure. § Founded on a model-based, multi-discipline software vision, Vianova Systems pioneered infrastructure design tools with its Novapoint design applications for road, rail, sea and air infrastructure design. § More than 15,000 engineers use Novapoint to design modern transport infrastructure, supported by Vianova Systems' dedicated experts—with prime markets in Scandinavia and Northern Europe. Transaction Summary § Global potential buyer universe § Complex transaction with multiple carve-out of subsidiaries § High degree of synergy valuation § Acquired by leading US listed Trimble Page 17
 40. 40. 1 About Nordhaven Corporate Finance 2 Selection of Value drivers3 Workload - Process - Timeline4 Alignment - Transformation5 Are you unique6 Equity story and positioning
 41. 41. VALUE DRIVERS – IN A TRANSACTION Business model Ownership to IPR and internal competence Growth Internal structure discipline Market position and visibility Management Negotiation power
 42. 42. 1 About Nordhaven Corporate Finance 2 Selection of Value drivers3 Workload - Process - Timeline4 Alignment - Transformation5 Are you unique6 Equity story and positioning
 43. 43. PROCESS DESIGNED TO MINIMIZE MANAGEMENT RESOURCES, TO MAXIMIZE LIKELIHOOD OF ACHIEVING BUDGET, AND AT THE SAME TIME RETAIN COMPETITIVENESS AND BARGANING POWER Process outline MANAGEMENT RESOURCES BARGANING POWER Process outline # Weeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Phase 1 - Preparation and pre-marketing Define likely buyer universe 1 1 Internal workshops 2 Build Teaser and talk sheet 1 1 1 Approval of Teaser and go-ahead premarketing 2 Pre-marketing with distribution of Teaser 1 1 1 1 1 1 Evaluation of feedback from pre-marketing 2 Approval of Phase 2 2 Phase 2 - Preparation and Buyer interaction Build Investment presentation 1 1 1 Preparation of virtual data room 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Call identified buyers from Phase 1 1 1 1 1 1 Negotiate NDA 1 1 1 1 1 Management meetings 1 1 1 1 Q&A / Follow up 1 1 1 Distribute Bid Letter Instructions 1 1 Distribute management updates 1 Indicative Bid due date 2 Bids clarification and evaluation 1 1 Sign LOI 2 Phase 3 - Closing Due diligence 1 1 1 1 Distribute sellers draft SPA 1 Negotiations 1 1 Signing 2 Distribution of closing agenda Closing MayMarchNovember December February March AprilJanuary Limiting management resources during the transaction period… …to avoid that the process negatively effecting the business due to management focus… 100% 50% Budget (y-axis) Relative bargaining power Time Start of process Exclusivity Signing …while retaining competitiveness and barging power Management time Comments Customized timeline, well defined roles and responsibility during preparation will need for limit management resources The company will be thoroughly measured on how it is performing according to budget, and the importance of short term deviations tends to be overstated Ex: Dividing due diligence into different stages where two or more buyers could be invited, without undressing the company completely to multiple players
 44. 44. Process outline Week # 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ### Phase 1 - Preparation Kick-off 2 Define likely buyer universe 1 1 1 Build Financial Model 1 1 1 1 Build Investment Memorandum 1 1 1 1 1 1 Build Teaser and talk sheet 1 1 1 1 Internal workshops 2 Approval of teaser and buyer list 2 Approval of phase 2 docs and go-ahead 2 Dry run investment presentation 2 Preparation of virtual data room 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Phase 2 - Buyer interaction Call identified buyers 1 1 1 1 Distribute Teaser & NDA 1 1 Distribute Company Presentation and process document 1 1 1 Confirmation of interest with valuation indication 2 Management meetings 1 1 Q&A / Follow up 1 1 1 Distribute Bid Letter Instructions 1 Distribute management updates per Q4 1 Indicative Bid due date 2 Bids clarification and evaluation 1 Sign LOI 2 Phase 3 - Closing Due diligence 1 1 1 1 Distribute sellers draft SPA 1 Negotiations 1 1 Signing 1 Distribution of closing agenda 1 Closing 2 February MarchSeptember JanuaryOctober November December Page 13 PRELIMINARY TIMELINE BASED ON IMMEDIATE COMMENCEMENT Legend: = Activity = Milestone
 45. 45. Workload - Medium Workload - LOWWorkload - HIGH • Administration / steering responsibility • Prepare / hold kick-off presentation and put together datasheet • Be available for discussions on the telephone • Participation in workshops (1-3) • Read Teaser, Talk Sheet, Investment Presentation and Q / A's for quality control and input • Evaluation of feedback from potential Buyers / Investors Nordhaven CLIENT Other external advisorsPHASE PHASE 1 PREPARATION PHASE 2 BUYER / INVESTOR INTERACTION PHASE 3 CLOSING Workload – LOW / Medium Workload - HIGH Workload - LOW Workload - HIGH Workload - HIGH Workload - HIGH • Project management • Request list and main topics for management presentation • Facilitate kick-off and status meeting • Define list of likely Buyer / Investor universe • Build Financial / Business Model • Build Teaser and talk sheet • Support preparation of virtual data room • Prepare storyline, Investment Presentation, based on information received from the company and public information • Call identified Industrial Buyers with distribution of Teaser • Call identified Financial Investors with distribution of Teaser • Distribute and negotiate NDA • Distribute Investment Presentation and Bid Letter Instructions • Q&A / Follow up • Bids clarification and evaluation • Suggestion on Phase 2 - structure & timing • Limited involvement from lawyer • Limited involvement from auditor • Project management • Organize Management meetings and Q&A / Follow up of potential buyers / investors • Evaluate and clarify revised Indicative Bid • Prepare and negotiate NDA in cooperation with lawyer • Prepare Process Letter in collaboration with lawyer • Establish a dynamic bidding process and evaluate the indicative bids, including Head of Agreement • Project management • Facilitate DD kick-off • Facilitate DD review in cooperation with lawyer • Support in negotiations and negotiation strategy • Assist with all commercial and technical issues in the SPA negotiations • Populate and control Data Room • Answer DD questions • Final negotiations and SPA • Some support from lawyer on NDA, Process letter and possibly Head of Agreement • Responsible for Data Room • Support from lawyer inn DD process • Support from Auditor in DD process • Lawyer important in negotiating SPA Page 14 • Administration / steering • "Dry run" presentation (1-2 sessions) • Present the company to potential Buyers / Investors • Assist with answering follow-up questions • Provide input for "Management up-date” (board approval) WORKLOAD AND RESPONSIBILITIES
 46. 46. 1 About Nordhaven Corporate Finance 2 Selection of Value drivers3 Workload - Process - Timeline4 Alignment - Transformation5 Are you unique6 Equity story and positioning
 47. 47. 16 AUGUST 2018
 48. 48. Øya Festival is one of The Independent’s 7 best festivals in Europe 17 “Bears a close resemblance to Paradise when sunny” - The Quietus "Norwegian event offers an escape from a somewhat dry lineup for festival season in the UK” - The Independent 5* "a logistical dream“ - Resident Advisor “an utopian affair” - MOJO International nominations § "Best lineup" - European festival awards 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 - nominated § "Best midsize festival" - European festival awards 2011, 2012, 2013, 2015 - nominated § "Artists favorite festival" - European festival awards 2012, 2014, 2015, 2016 – nominated § For 2017 the festival has been given the status as ‘Outstanding award’ at A Greener Festival Awards (one out of four festivals in Europe) "A great eclectic mix of bands, in a beautiful setting in a fantastic city, Øya is a refreshing alternative to the summer´s rash of mega-rock gatherings - the small festival with a big heart. See you next year" - The Guardian “Basically Øya is a dream-come-true for music fans” - Gigwise
 49. 49. 1 About Nordhaven Corporate Finance 2 Selection of Value drivers3 Workload - Process - Timeline4 Alignment - Transformation5 Are you unique6 Equity story and positioning
 50. 50. “IT’S ALL ABOUT TAILORING THE M&A SALES PROCESS” – EVERY SITUATION UNIQUE ? SELECT YOUR STRATEGY Deal value expectations Alternatives – Risk profile What would be your new role after a transaction Social responsibility Confidentiality issues Key personnel – importance – motivation Expected business performance going forward M&A sentiment Are you influenced by ongoing consolidation efforts, or technology shifts What’s the potential buyer universe Synergies – do they exist Attractive PE case ? OWNERSHIP ISSUES COMPANY TOPICS MACRO – MARKET SENTIMENT MARKED / SECTOR ISSUES
 51. 51. HELSINKI Eteläranta 12 +358 207 613 910 OSLO Hieronymus Heyerdahls gate 1 +47 901 07 708 STOCKHOLM Östermalmstorg 1 +46 85 025 6700
 52. 52. 1_Tittellysbilde Hvordan lykkes med å «pynte bruden» før salg? Advokat Preben H. Mo Mob 93 49 08 47 phm@foyentorkidlsen.no Tittel på presentasjon 2
 53. 53. 3 Prosess
 54. 54. 4
 55. 55. • Skape trygghet hos kjøper • Øker betalings- villigheten • Forenkler gjennomføringen av transaksjonen Hvorfor gjennomføre prosessen? • Vite hva vi selger • Reduserer risiko for ansvar • Fremhever potensialet • Reduserer transaksjons- kostnadene 5
 56. 56. Hvordan gjennomføre prosessen? 6 Planlegg prosessen godt Ekstern bistand?
 57. 57. Omstrukturering 7 Holding BV Holding invest AS XY ASNewCo LtdOldCo Inc. XY Drift AS XXL Nytt AS Ansatte AS BB AS PBZA Invst DK Invst Holding BV ZZ AB Fam. Invst Co AB
 58. 58. Omstrukturering, forts. 8 § Skatteperspektiv § Rydde opp § Fremførbare underskudd § Avskrivningsregler § Intet utestående med myndigheten § Royalty betalinger
 59. 59. Selskaps- og avtaledokumentasjon 9
 60. 60. Selskaps- og avtaledokumenter, forts. 10 § GF- og styreprotokoller § signert, organisert og fullstendige § Avtaler med nærstående § aksjonærer og konsernselskaper – formalisert § Avtaler med leverandører, kunder, mfl. § varighet, uklarheter, uoverensstemmelser
 61. 61. Arbeidsliv – vilkår og betingelser 11 Særskilte betingelser Pensjon over drift? AFP? Pensjonsordninger i virksomheten
 62. 62. Compliant … 12 Kartlegg hvilke lover å regler som gjelder for virksomheten Kartlegg hva virksomheten gjør for å oppfylle disse regelen Kartlegg hvordan virksomheten har dokumenter at den oppfyller reglene Mangler det dokumentasjon – utarbeid slik dokumentasjon Organiser dokumentasjonen på hensiktsmessig måte Må ha forklaring er på hvorfor virksomheten ikke følger reglene Må vurdere risikoen av at regler ikke er fulgt Kan manglende etterlevelse bøtes på? Være godt forberedt og ærlig
 63. 63. 13
 64. 64. 1_Tittellysbilde Spørsmål? Takk for meg og godt seminar videre Advokat Preben H. Mo Mob 93 49 08 47 phm@foyentorkidlsen.no Tittel på presentasjon 14
 65. 65. Sunn drift og økonomiske faresignaler V/Advokat (H), Partner og styreleder Erling Opdal Seminar, 29.August 2018
 66. 66. Advokatfirmaet Ræder 1949 HISTORIE FRA Arbeidsrett Børs- og selskapsrett Forsikrings- og erstatningsrett Immaterialrett/ IPR Insolvens og restrukturering Næringseiendom / entreprise Offentlig rett, eiendomsutvikling og samfunns- kontakt Shipping, marine og transport Skatt og avgift PARTNERE 24 MEDARBEIDERE 80 Et advokatfirma med bred kompetanse på alle sentrale forretningsjuridiske områder. Kundeportefølje bestående av små, store og børsnoterte selskaper
 67. 67. Advokatfirmaet Ræder Erfaring og refleksjoner… ▪ Over 35 års erfaring som advokat, partner og styreleder i ulike virksomheter. ▪ Arbeid med selskapsrett, restrukturering og insolvens gir et godt innblikk i samfunnsutviklingen og store strukturelle endringer. ▪ Komplekse juridiske problemstillinger gir over tid solid forretningsforståelse. ▪ Virksomheter må ta grep i tide – tørre å ta valg om veien videre! ▪ Dagens styrerom må ta hensyn til både forventede og uforutsette hendelser - «Game Changers». ▪ Ledelse og styresammensetning – en avgjørende faktor for bedriftens fremtid. Oslo 28.08.2018 | 3
 68. 68. Advokatfirmaet Ræder General- forsamling Styret Daglig leder Produksjon Økonomi/ Admin/HR. Rolleavklaring Salg Innkjøp
 69. 69. Advokatfirmaet Ræder Start med rolleavklaring og kartlegging ▪ Hvorfor interimledelse? Årsak og bakgrunn/situasjon… ▪ Type virksomhet? Bransje og kultur… ▪ Kartlegg eierforhold og styresammensetning ▪ Kartlegg ledergruppes kapasitet og kompetanse ▪ Nøkkelpersonell? Turnover/gjennomtrekk? ▪ Hvem har ansvar for hvilke forhold? ▪ Hva skal behandles hvor? ▪ Formell/ reell «tjenestevei»?
 70. 70. Advokatfirmaet Ræder Styrets oppgaver og plikter ▪ Ivareta og forvalte eiernes interesser ▪ “Verdiskapning” for eierne ▪ Strategiske valg for selskapet ▪ Kontroll av virksomheten /Tilsynsansvar ▪ Ansettelse og oppsigelse av daglig leder
 71. 71. Advokatfirmaet Ræder Strategi- og planarbeid ▪ Få oversikt. Hva foreligger av planer? ▪ Faktorer: - Analyse av nåsituasjonen (økonomi osv.) - Fremtidsutsikter og hovedutfordringer - Strategiske veivalg - Handlingsplan - Ressurser og bemanning - Gjennomføring og evaluering Interimledelse
 72. 72. Advokatfirmaet Ræder Viktigheten av etikk, moral og «Compliance» ▪ Hva er Compliance og hvorfor dette er viktig? ▪ Omdømme internt og eksternt ▪ Toppleders retorikk ▪ Bedriftskultur? «Slik gjør vi det her…» ▪ Risikovurderinger ▪ Kontroll og tilsyn
 73. 73. Advokatfirmaet Ræder Viktige forutsetninger for en Interimleder ▪ Krev en tydelig «bestilling» og avklar ditt interim-mandat med styreleder! ▪ Kort- eller langsiktig engasjement? ▪ «Business as usual» eller «snu skuta»? ▪ Mål for oppdraget? Hva er reelt mulig å oppnå?
 74. 74. Advokatfirmaet Ræder Hva bør Interimleder kontrollere? ▪ Regnskapsføring (kvalitet og ajourholdelse) ▪ Forsvarlig egenkapital? (ASL §3-4/§3-5) ▪ Lovpålagte forhold - Skattetrekk - Bevillinger - Innsendelse av offentlige oppgaver - Konsesjoner mv.
 75. 75. Advokatfirmaet Ræder Økonomiske faresignaler… Standard på regnskapet? Troverdig? Ajourført? ▪ Vesentlig redusert overskudd eller (vesentlige) underskudd ▪ Nedadgående inntektsstrøm ▪ Vesentlig redusert, eller tapt, egenkapital ▪ Goodwill/verdier ▪ Høy gjeldsgrad ▪ Svekket likviditet ▪ Økende varelager, og/eller stort varelager i forhold til omsetning ▪ Vedvarende bruk av kassakreditt (bruker kassakreditt som langsiktig finansiering) ▪ Høy andel kortsiktig gjeld i forhold til kortsiktige fordringer og likvide midler ▪ Forsinket levering av årsregnskap ▪ Anmerkninger i revisjonsberetning/styreberetning ▪ Hvordan står det til med kunde- og leverandøravtaler? Betalingsbetingelser?
 76. 76. Advokatfirmaet Ræder Hvordan få sunn økonomisk drift? ▪ Få kontroll på den reelle økonomien i selskapet! ▪ Gjennomgang med regnskapsfører (og revisor) av oppdaterte regnskapstall og rapporter. ▪ Er selskapet riktig finansiert? ▪ Vurder kvaliteten på alle bedriftens sentrale avtaler. ▪ Er kundemassen riktig? Få store el. mange små? ▪ Har selskapet de rette leverandørene? Bedre avtaler?
 77. 77. Advokatfirmaet Ræder Oppsummering ▪ Gjør grundig «detektivarbeid»! ▪ Analyser bedriftens økonomi, bedriftskultur, miljø osv. ▪ Hvilket handlingsrom har du egentlig? Endringsvilje i selskapet? ▪ Hvor realistisk er det å få til endringer? Tidsperspektiv? ▪ Søk hjelp i tide. Det er ingen skam å snu… ▪ Våg å ta risiko!
 78. 78. «Jeg har aldri søkt andres sannheter, jeg har villet finne mine egne…» Gjert Ingebrigtsen

×