Advertisement

Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)

Program Director at Школа бизнеса КИБИТ
Jun. 26, 2017
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)
Upcoming SlideShare
студенческая жизнь в КИБИТестуденческая жизнь в КИБИТе
Loading in ... 3
1 of 22
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Висновки Психологія ВФ КІБіТ 2017(pdf)

 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ ВИСНОВОК про результати акредитаційної експертизи освітньої діяльності Вінницької філії Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ з підготовки фахівців напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітнього рівня «бакалавр») освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки » (05 Соціальні та поведінкові науки, згідно акту узгодження) Вінниця- 2017 Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 2. висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи Вінницької філії Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітнього рівня «бакалавр» Керуючись Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847 «Ліцензійні умови надання освітніх послуг сфері вищої освіти» (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» та на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 09.06.2017 р. № 1089-А експертна комісія у складі: Ткачук Таїсії Анатоліївни професора кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктора психологічних наук, голови комісії; Радчук Валентини Миколаївни завідувача кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидата психологічних наук, доцента, члена комісії, у період з 19 по 21 червня 2017 року провела безпосередньо на місці у навчальному закладі чергову акредитаційну експертизу діяльності Вінницької філії Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ щодо підготовки «бакалаврів» напряму 6.030102 «Психологія». Під час акредитаційної експертизи було перевірено первинні документи і фактичні дані, які підтверджують загальні відомості про Вінницьку філію ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій», зміст підготовки, кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, наукове й інформаційне забезпечення підготовки фахівців. Навчальним закладом експертній комісії представлено такі засновницькі документи: Голова експертної комісії
 3. з - Статут, затверджений Міністерством освіти і науки України 29 березня 2004 р. і зареєстрований Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією від 05 квітня 2004 р. за № 13075; - Положення про Вінницьку філію КІБіТ; - Свідоцтво про державну реєстрацію, видане Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією від 23 червня 1995 р. Серія А00 № 025225; - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 1000466425 від 08.12.2015 р.; - Ліцензія, що стосуються попередніх періодів діяльності інституту; - Чинна ліцензія серії АВ № 363670 від 14 грудня 2007 р. із зазначенням відокремлених структурних підрозділів; - Сертифікат про акредитацію за зазначеною вище спеціальностю. Усі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, законодавчим і нормативним вимогам до них. У процесі перевірки аналізувалися наступні документи щодо напряму підготовки 6.030102 «Психологія»: - навчальні плани підготовки освітнього рівня «бакалавр»; - кадровий склад кафедри психології; - відомості про навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу; - навчальні та робочі програми дисциплін; - контрольні заходи з дисциплін, комплексні контрольні роботи (ККР); - інформація про проходження практик, курсові роботи. Висновок: акредитаційну експертизу зроблено з позицій відповідності показників вищого навчального закладу освіти критеріям та вимогам акредитаційних умов підготовки фахівців за напрямом, що акредитується. Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» розташована за адресою: 21022, Вінницька обл., місто Вінниця, Замостянський район, вулиця Сергія Зулінського, 46. Телефон (0432) 69-32- 62, факс: (0432) 55-10-26 E-mail: info vn@kibit.edu.ua, 3 детальнішою інформацією про КІБіТ можна ознайомитися на сайті www.kibit.edu.ua. Вінницьку філію ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» створено на підставі рішення Загальних зборів учасників Інституту (протокол № 6 від 24.12.2002 р.) як навчальний відокремлений структурний підрозділ. Вінницька філія КІБіТ включена до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка від 08.12.2015 р. № 1000466425 видана відділом статистики у Вінницькій області). Керівництво діяльності філії здійснює директор - Якимчук Андрій Анатолійович. 1997 року він закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю фізичне виховання і методика спортивно-масової 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 4. роботи. У 1999 році - факультет перепідготовки кадрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю: «Фінанси і кредит». На сьогоднішній день Інститут здійснює діяльність на підставі ліцензії АЕ № 458744 від 05.08.2014 р. Ліцензований обсяг підготовки студентів Вінницької філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» напряму підготовки 6.030102 «Психологія» за освітнім рівнем «бакалавр» становить 10 осіб заочної форми навчання. У Вінницькій філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» навчання здійснюється за 4 спеціальностями за освітнім рівнем «бакалавр»: «Облік і аудит», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Психологія» та «Менеджмент». Всі спеціальності акредитовані за II рівнем. Контингент студентів у філії за напрямом підготовки «Психологія» на момент перевірки становить 17 осіб заочної форми навчання. Загальна чисельність педагогічних та науково-педагогічних працівників Вінницької філії становить 31 особа, з них працюють за основним місцем роботи 5 осіб: кандидатів наук - 2 (40%), викладачів - З (60%), за внутрішнім сумісництвом 5 осіб: з них: докторів наук - 2 (40%), кандидатів наук - 3 (60%). Кількість викладачів, які працюють за сумісництвом - 21 особа, з них: докторів наук - 3 (14%), кандидатів наук - 10 (48%>), викладачів - 8 (38%). Матеріальна база філії включає: навчальні приміщення для занять студентів, приміщення для науково-педагогічних працівників, комп’ютерну лабораторії, службові приміщення загальною площею 2125 м2, наукову бібліотеку, буфет, спортивний та актовий зали. Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут Бізнесу і технологій» діє відповідно до «Положення про Вінницьку філію ПВНЗ «КІБіТ» . Висновок: надана інститутом інформація до Міністерства освіти і науки України є достовірною. Установчі документи надані комісії в оригіналі і повністю відповідають матеріалам справи та підтверджують правові підстави для здійснення освітньої діяльності інститутом відповідно з ліцензійним обсягом. 2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ Дані щодо контингенту було надано в акредитаційній справі та безпосередньо на місці перевірено експертною комісією. Нижче наведено опис формування контингенту студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» освітнього рівня «бакалавр» (табл. 1). Таблиця 1 Формування контингенту студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітнього рівня «бакалавр») на 2016/2017 н.р. Курс ОР Напрям кількість І Бакалавр (053) Психологія 3 II Бакалавр (053) Психологія 5 Бакалавр (6.030102) Психологія 2 Голова експертної комісії //Ш У Т.А.Ткачук
 5. III Бакалавр (6.030102) Психологія 3 IV Бакалавр (6.030102) Психологія 7 V Бакалавр (6.030102) Психологія 10 Всього ЗО Набір до Вінницької філії здійснює приймальна комісія, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 46. Навчальний заклад проводить профорієнтаційну роботу серед потенційних абітурієнтів у Вінниці та Вінницькій області, при цьому інститут охоплює студентський контингент і з ряду регіонів України: Рівненська, Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Житомирська області. Студентський контингент навчального закладу формується з числа випускників Економіко-технологічного коледжу КІБіТ (Вінницька філія) з освітнім рівнем «молодший спеціаліст», а також випускників, які мають загальну середню, професійно-технічну або неповну вищу освіту, а саме: 1 курс - випускники загально-освітніх навчальних закладів та випускники з освітнім рівнем «кваліфікований робітник», 2-3 курси - випускники з освітнім рівнем «молодший спеціаліст». Висновок: показники формування контингенту здобувачів вищої освіти галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», напряму підготовки 6.030102 «Психологія», рівень профорієнтаційної роботи, яку здійснює інститут та випускова кафедра Психології відповідають рекомендаціям та вимогам Міністерства освіти і науки України, дозволяють здійснювати навчально-виховний процес згідно зі встановленими нормативами. Формування контингенту студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» відповідає ліцензійному обсягу, підтвердженому чинною ліцензією. 3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ Зміст підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 0301 «Соціально- політичні науки», напряму підготовки 6.030102 «Психологія», освітнього рівня «бакалавр» 2016-2017 навчального року визначено тимчасовими стандартами вищого навчального закладу, які затверджено рішенням Вченої ради протокол №12 від 23.04.2016 р.) та ректором Інституту, що відповідає чинному законодавству. На основі Галузевих стандартів, із врахуванням нормативно- розпорядчих документів щодо впровадження Європейської кредитно- трансферної технології навчання КІБіТ розроблено та затверджено в установленому порядку навчальні плани підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційна характеристика, які відповідають вимогам у сфері вищої освіти. Навчальні плани, робочі програми, НМК дисциплін які містять мету та завдання курсу, тематичний план, зміст курсу за темами, плани практичних (семінарських) занять, завдань для самостійної роботи студентів, теми Голова експертної комісії Р. Т.А.Ткачук
 6. рефератів, контрольних робіт для студентів-заочників види контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу, розроблено фахівцями Київського інституту бізнесу та технологій. Висновок: зміст підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030102 «Психологія» у Вінницькій філії ПВНЗ КІБіТ відповідає акредитаційним вимогам, потребам ринку праці і регламентується відповідною документацією, затвердженою в установленому порядку. 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Навчальний процес для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» забезпечують викладачі Вінницької філії, КІБІТ та викладачі інших вищих навчальних закладів м. Вінниці. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які працюють за внутрішнім та зовнішнім сумісництвом, забезпечують викладання лекційних годин гуманітарних дисциплін: 1. доктори наук, професори - 6 год. (30,0%); 2. кандидати наук, доценти - 12 год. (60,0%); 3. викладачі - 2 год. (10,0%); науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментальних дисциплін: 1. доктори наук, професори - 12 год. (15,5%); 2. кандидати наук, доценти - 48 год. (61,5%); 3. викладачі - 18 год. (23,0%); науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін: 1. доктори наук, професори -18 год. (11%); 2. кандидати наук, доценти - 110 год. (67,0%); 3. викладач - 36 год. (21,9%); Базовою кафедрою для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030102 - «Психологія» є кафедра психології. На кафедрі працює: 3 кандидати наук, доценти - на постійній основі за внутрішнім сумісництвом (з яких 2 - кандидати психологічних наук, 1 - кандидат політологічних наук), 3 кандидати психологічних наук, доценти - за сумісництвом. Завідувачем випускової кафедри з 20 серпня 2015 року є кандидат психологічних наук, доцент Ігнатенко Ольга Василівна, яка у 2002 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність - російська та зарубіжна література, кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладач російської та зарубіжної літератури, захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 педагогічна та вікова психологія — тема дисертації «Психологічні особливості прояву 6 Голова експертної комісії , ^ Т.А.Ткачук
 7. 7 репродуктивної установки в юнацькому віці; доцент кафедри з серпня 2015 року. Сфера наукових інтересів завідувача кафедри Ігнатенко О.В. охоплює проблематику методів психології вищої школи: 2004-2008. Психологічні особливості розвитку та формування особистості у юнацькому віці; 2008-2010. «Теоретичний аналіз проблеми материнства та репродуктивних установок у сучасній психології»; 2010-2011. «Педагогіка вищої та середньої школи» ( збірник наукових праць Криворізького державного педагогічного університету); 2011. «Актуальні проблеми психології особливості та міжособистісних взаємин», (матеріали міжнародний науково-практична конференція в Кам ’янець-Подільській). Наукова діяльність кафедри. Кафедра Психології має достатній науковий потенціал. Щорічно науковий колектив кафедри публікує у наукових виданнях понад 9 статей і тез. Перелік видань містить такі престижні журнали як «Педагогіка і психологія». Вісник Національної академії педагогічних наук України», «Соціальний педагог», «Наука и жизнь» та інші. Викладачі кафедри беруть участь в організації науково-практичних конференцій. Науковці кафедри КІБіТ входять до редколегій провідних вітчизняних журналів, беруть участь (в тому числі і як запрошені доповідачі) у міжнародних наукових конференціях, що відбувались в Україні, Польщі, Чехії та ін. Висновок: Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата наук, публікують свої доробки у «Віснику КІБіТ» та інших наукових виданнях. їх науковий рівень достатній для здійснення фахової підготовки за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія». 4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право власності та право користування основними матеріально-технічними засобами Інституту, а також санітарно-технічний паспорт наявних приміщень, і дійшла висновку, що вони відповідають вимогам до надання освітніх послуг у вищому навчальному закладі. В навчальному закладі є достатня кількість аудиторій, комп'ютерний клас, навчальні площі, що в цілому забезпечують існуючий обсяг підготовки фахівців, здійснено у міжакредитаційний період роботу по суттєвому поліпшенню матеріально- технічної бази навчального процесу-придбано приміщення, де проведено сучасний ремонт та оснащення. Лекції проводяться в обладнаних мультимедійними проекторами аудиторіях. Практичні та семінарські заняття проводяться у спеціально обладнаних кабінетах, комп’ютерному класі або аудиторіях з використанням обладнання і технічних засобів, необхідних для навчального процесу. Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 8. Відповідно до графіку навчального процесу навчання студентів проводиться в одну зміну. Студенти для самостійної підготовки до занять користуються читальним залом бібліотеки, навчальною електронною бібліотекою базового інституту та бібліотеками м. Вінниці та м. Києва. Матеріально - технічна база Вінницької філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» складається з власних приміщень, які використовуються для організації навчально-виховного процесу та технічного оснащення цих приміщень. У розпорядженні інституту є приміщення для здійснення освітньої діяльності загальною площею понад 2125 м", за адресою м. Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, 46. Аудиторний фонд складається з 9 аудиторій та одного комп’ютерного класу, в яких навчання може відбуватися в одну зміну. Дві аудиторії, 2 # загальною площею 35 м , розраховані на 16 посадкових місць, чотири - загальною площею 55 м2, розраховані на 24 посадкових місця, одна аудиторія, загальною площею 65 м2, розраховані на 27 посадкових місць, одна аудиторія, загальною площею 60 м2, розраховані на 25 посадкових місць, одна аудиторія, загальною площею 50 м2, розраховані на 22 посадкових місця. Усі робочі місця в комп'ютерному класі під’єднані до мережі Internet. Усі навчальні приміщення інституту відповідають санітарним нормам та правилам, державним будівельним нормам ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». У розпорядженні науково - педагогічних працівників - 6 комп'ютерів, 2 ксерокси, телефони, факси та інша офісна техніка. В інституті знаходиться бібліотека і читальний зал на 25 посадкових місць. У читальному залі облаштовано комп’ютеризовані місця для роботи в мережі Internet. Бібліотечний фонд становить майже 786 примірники наукової, навчальної, методичної і періодичної літератури. Також у навчальному закладі діють комп’ютерні лабораторії та робочі кабінети. Для проведень занять з фізичної культури використовується спортивний зал. Висновок: матеріально-технічна база Вінницької філії ПВНЗ КІБіТ, її санітарний стан загалом та випускової кафедри, зокрема, відповідають нормативним показникам акредитаційних вимог щодо забезпечення якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030102 «Психологія». Освітній процес в Інституті організований відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Інституту, Положення про організацію освітнього процесу у «Київському Інституті бізнесу і технологій» й, затверджений, іншими нормативними документами Міністерства освіти і 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, н а в ч а л ь н о -м е т о д и ч н е т а ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Голова експертної комісії T.A.Ткачук
 9. 9 науки України, а також відповідно до графіку навчального процесу на підставі навчальних планів, робочих навчальних планів, та забезпечений необхідним навчально-методичним комплексом та розкладом занять. 5.1. Навчально-методичне забезпечення Експертною комісією проаналізовано навчальні плани підготовки студентів напряму 6.030102 «Психологія», які розроблено з урахуванням вимог наказів Міністерства освіти і науки України та в установленому порядку затверджено. Також проаналізовано навчальні плани (нормативні та вибіркові дисципліни) на предмет їх відповідності стандартам вищої освіти. Розглянуто комплекси навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни, зокрема, робочі програми, конспекти лекцій та плани практичних занять, методичні розробки з підготовки до практичних робіт, до самостійної роботи, питання, задачі, кейси для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь студентів, комплексних контрольних робіт за окремими дисциплінами. Навчальні та робочі програми з усіх нормативних і вибіркових дисциплін розроблено фахівцями базового інституту у 2014 році. Робочі навчальні програми з кожної дисципліни містять у собі виклад конкретного змісту дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення. У кожній з робочих програм наведено опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, програма та структура навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання до самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, рекомендована література (основна і допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають акредитаційним вимогам. Проводиться робота із залучення студентів до науково-дослідної роботи у різних формах. Про це свідчить щорічне проведення у філії наукової студентської конференції та кількість публікацій у збірниках тез наукових студентських конференцій. 5.2. Інформаційне забезпечення Експертна комісія перевірила наявність програми практичної підготовки та розглянула методичні вказівки щодо проходження практики. Було зафіксовано, що з заявленої спеціалізації є перелік баз практик та згідно них є відповідно укладені угоди. Існують розроблені відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у «Київському інституті бізнесу і технологій» критерії оцінювання знань і вмінь студентів, схвалені рішенням Вченої ради Інституту та затверджені ректором. Основними документами, що регламентують навчальний процес, є розклади занять та екзаменаційно- залікових сесій, що розроблюються на основі робочих навчальних планів. Навчальний процес проходить по розробленому розкладу на семестр, який розміщується у доступних місцях як для студентів, так і викладачів. У Вінницькій філії започатковано впровадження автоматизованої системи управління навчальним закладом. Контроль за виконанням та якістю Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 10. 10 проведення навчального процесу забезпечується перевірками, як з боку керівництва Інституту, так і за рахунок взаємного відвідування занять викладачами кафедр. Організація навчально-виховного процесу в Інституті та його навчально-методичне забезпечення здійснюється згідно з Законом України «Про вищу освіту» і «Про мови» та іншими державними стандартами вищої освіти України, які включають освітньо-професійну програму та освітньо- кваліфікаційну характеристику бакалавра, затверджені відповідним наказом МОН України. Одним з джерел інформаційного забезпечення навчального процесу є база даних, яка зберігається на електронних носіях. У базовому інституті створено медіатеку, яку активно використовує Вінницька філія. Це дозволяє накопичувати в електронному вигляді підручники, посібники, пакети прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові, методичні й інші матеріали та ефективно використовувати їх у навчальному процесі. Є можливість використовувати у навчальному процесі сучасні технічні засоби навчання, а саме мультимедійні проектори, он-лайн курси. Локальна комп’ютерна мережа Інституту об’єднує комп’ютери різних структурних підрозділів, що дозволяє інтенсифікувати організацію і контроль навчального процесу. Приміщення для науково-педагогічного і допоміжного персоналу оснащені необхідною сучасною оргтехнікою (комп’ютери, принтери, сканери). Всі співробітники і студенти мають вільний доступ до мережі Метеї:. Висновок: стан навчально-методичного та інформаційного забезпечення в цілому відповідає даним, наведеним у звіті про самоаналіз та дозволяє здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030102 «Психологія». Методична література наявна у достатній кількості, є всі умови для її повсякденного використання студентами. Навчально-методичне забезпечення (НМК нормативних дисциплін) розроблено фахівцями КІБіТ у 2014 році (перед попередньою акредитацією потребує систематичного оновлення). Наукова діяльність випускової кафедри психологія організована та здійснюється відповідно до Законів України "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Статуту Інституту, Положення про наукову діяльність. Керівні документи з організації науково-дослідної діяльності на кафедрі в наявності та відпрацьовуються у повному обсязі. З 2004 року Інститут видає науково-практичний журнал «Вісник Київського інституту бізнесу та технологій». У статтях «Вісника» відображаються результати наукових досліджень студентів і викладачів. З 6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 11. 11 2010 року «Вісник Київського інституту бізнесу та технологій» включено до переліку фахових видань ВАК. У 2017 році відбулась XXI щорічна міжнародна науково-практична конференція «Студент-Дослідник-Фахівець». Був виданий окремий номер «Вісника» з тезами доповідей. У конференції брали участь більше 150 учасників, модераторами секцій були фахівці з бізнесу та запрошені професори з провідних ВНЗ Києва. Кафедра психології є співорганізатором у проведенні низки наукових та практичних конференцій, зокрема Фестиваль практичної психології та тренінгових програм «Альфа-фест» (м. Київ, 2013, 2014); Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародний досвід подолання травми у християнській парадигмі» (м. Київ, травень 2015); Міжнародна науково-практична конференція «Психологія сексуальності: наукові пошуки, теорії та практики» (травень 2016, м. Київ). Крім того, кафедра займається волонтерською діяльністю, зокрема: студенти та викладачі кафедри в якості волонтерської допомоги займалися з потребуючими допомоги в ГО «Центр ресоціалізації хімічно узалежнених «Незалежність» Висновок: наукова діяльність викладачів, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030102 «Психологія» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», відповідає вимогам та критеріям, що висуваються до науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку за освітнім рівнем «бакалавр», та має достатній науковий та практичний потенціал для підготовки фахівців спеціальності, що акредитується. Здійснені заходи дозволяють констатувати достатній рівень підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія», а також достатньо високий рівень організації роботи, пов’язаної з проходженням практики студентами і самостійною роботою студентів (зокрема, написання курсових робіт). Результати екзаменаційних сесій та атестацій обговорюються на засіданнях кафедри. Показники успішності студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» за результатами сесії складають абсолютна успішність - 92%, якісна успішність становить - 68%, середній бал - 74,7. Студенти мають змогу проходити практику на підприємствах і організаціях (в наявності є укладені відповідні договори про проходження практики) на таких підприємствах (організаціях): • Вінницький обласний дитячий будинок «Гніздечко»; • ГО «Світозір» Клуб здорового способу життя; • ГО « Центр ресоціалізації хімічно узалежнених «Незалежність»; • ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці»; 7. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, ЇХ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 12. • Вінницька міська клінічна лікарня № 3; • Центр психо-соціального розвитку «Амадея»; • Секція Системної Сімейної психотерапії м. Вінниця; • Центр підліткових клубів; • Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. ак. Ющенко та ін. У таблицях нижче подано результати ККР студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія», проведених кафедрою психології у червні 2017 року. Таблиця Результати виконання комплексних контрольних робіт (самоаналіз) студентами за напрямом 6.030102 «Психологія» (053 Психологія згідно акту 12 узгодження), ОР «Бакалавр» № п/п Дисципліна Кількістьстудентів Виконали ККР Одержали оцінки при самоаналізі Абсолютнауспішність,% Якість,% Середнійбал 5 4 3 2 Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % 1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1. Історія України (Ікурс) з з 100 - - 2 67 1 33 0 0 100 66,7 3,7 2. Дисципліни природничо-наукової підготовки 1. Основи менеджменту (3 курс) з 3 100 1 33 1 33 1 33 0 0 100 66,7 4 3. Дисципліни професійної та практичної підготовки 1. Загальна психологія (1,2 курс) 8 8 100 2 25 4 50 2 25 0 0 100 75 4 2. Практикум професійного добору 6 6 100 1 17 2 33 3 50 0 0 100 50 3,7 кадрів (4 курс) Висновок: результати перевірених знань студентів відповідають встановленим вимогам. 8. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ Результати усунення зауважень попередньої експертизи акредитаційної справи №434-АС від 31.03.2017 № п/п Недоліки 1 Звертаємо увагу, що у навчальних планах відсутня інформація щодо розгляду та затвердження їх на Вченій раді університету та без дати затвердження, вимога Закону України «Про вищу освіту» ст.36. (Завірені плани додати з експертними висновками). Навчальні плани затверджені протоколом засідання Вченої ради № 13 від 13.05.2016 р. - завірені копії додано до експертного висновку, додатки 6.1-6.5. 2 Перевірити наявність передплати на фахові періодичні видання станом на 2017 р. для Передплачено 5 періодичних видань - копії бухгалтерських Голова експертної комісії Смш Лґ Т.А.Ткачук
 13. 13 спеціальності. документів додано до експертного висновку, додаток 7 3 Звернути увагу на забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою за останні 5 років, а саме для дисциплін, що зазначені в навчальному плані, згідно Наказу МОН № 689 від 13.06.2012 п.3.5. Усі навчальні дисципліни, передбачені у навчальному плані, достатньою мірою забезпечені навчальними матеріалами, підручниками, довідковою та іншою літературою - додаток 8.1- 8.18 4 Навчальний заклад не подав інформацію про загальні площі приміщень, що використовуються в навчальному процесі (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015р.). Експертною комісією перевірено наявність документів, що засвідчують відповідність загальної площі приміщень, що використовуються в навчальному процесі, вимогам Постанови КМУ № 1187 від 30.12.2015р. - додаток 9 Висновок: експертною комісією проаналізовано ступінь усунення вище зазначених недоліків і встановлено, що всі попередні зауваження експертів враховано і завдання, передбачені заходами, виконано. 9. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ На підставі поданих на акредитацію матеріалів Вінницької філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» та перевірки діяльності інституту на місці експертна комісія дійшла до таких висновків: 1. Навчально-методичне, інформаційне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення навчального процесу, якісна характеристика підготовка здобувачів напряму підготовки 6.030102 «Психологія», освітнього рівня «бакалавр» в інституті в цілому відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам. 2. Викладачам кафедри психології та сумісникам необхідно постійно (систематично) удосконалювати рівень навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін. 3. Викладачам професійно-орієнтованих дисциплін необхідно активніше здійснювати підготовку навчально-методичної літератури (підручників, посібників, методичних матеріалів). 4. Необхідно організувати додаткове придбання підручників, монографій та навчальних посібників, виданих провідними навчальними закладами з підготовки фахівців напряму підготовки 6.030102 «Психологія» освітнього рівня «бакалавр», а також вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого профілю (в тому числі й електронні ресурси) Порівняльна таблиця відповідності наявних умов провадження освітньої діяльності вимогам акредитації подана у додатках. Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 14. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 14 На підставі проведення експертизи у Вінницькій філії Приватного вищого навчального закладу Київський інститут бізнесу та технологій, щодо спроможності здійснювати підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.030102 Психологія за освітнім рівнем «бакалавр» експертна комісія засвідчує, що: 1. Матеріали, наведені в акредитаційній справі відповідають переліку навчально-методичного, інформаційного забезпечення за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» відповідають акредитаційним критеріальним вимогам з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом МОН від 24.12.2003 року № 847. 3. Вінницька філія ПВНЗ Київський інститут бізнесу та технологій спроможна здійснювати освітню діяльність за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» з ліцензійним обсягом 10 осіб заочної форми навчання. Голова комісії: професор кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет необхідних відомостей про навчальний заклад, кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення підготовки напряму підготовки 6.030102 «Психологія» у Вінницькій філії Київського інститут бізнесу та технологій, визначених Постановою Кабінету Міністрів України «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 08.08.2007 р. № 1019. 2. Показники кадрового, матеріально-технічного, імені Григорія Сковороди», доктор психологічних наук Ткачук Т. А. Членкомісії: завідувач кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидата психологічних наук, доцента Радчук В. М. З висновками ознайомлений: Директор Вінницької філії ПВНЗ «КІБІТ» Якимчук А.А. 21 червня 201 7 р. Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 15. 15 ДОДАТКИ до висновків експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (053 Психологія згідно акту узгодження) освітнього рівня «бакалавр» здобувачів вищої освіти у Вінницькій філії «Київський інститут бізнесу та технологій» Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 16. 16 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та державним вимогам до акредитації напряму підготовки 6.030102 «Психологія» освітнього рівня «бакалавр» здобувачів вищої освіти №з4і Назвапоказника(нормативу) Значення показника (нормативу) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника віднорматив­ ного 1 2 3 4 5 1. Загальні вимоги 1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Київською державною адміністрацією + + 1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання) 0/10 0/10 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму 2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин), 75 90 +15 у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 50 60 + 10 2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових |навчальних дисциплін), 75 77 +2 у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 50 52 +2 з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом [Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або 10 І. 10 Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 17. 17 №з/п Назвапоказника(нормативу) Значення показника (нормативу) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника віднорматив­ ного 1 2 3 4 5 монографій, до одного доктора наук або професора) 2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин), 75 78 +3 у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 50 52 +2 з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора) 10 10 2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану) 2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки + + 2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності: + + доктор наук або професор кандидат наук, доцент + + 3. Матеріально-технічна база 3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби) 100 100 3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби) - - 3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 10 11 +1 Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 18. 18 № йі Назвапоказника(нормативу) Значення показника (нормативу) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника віднорматив­ ного 1 2 3 4 5 студентів 3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн") 3.5. Наявність пунктів харчування + + 3.6. Наявність спортивного залу + + 3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + 3.8. Наявність медичного пункту + - - 4. Навчально-методичне забезпечення 4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у тому числі варіативної компоненти) + + 4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у тому числі варіативної компоненти) + + 4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку + + 4.4. 4.4.1. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби): Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100 4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (% від потреби) 100 100 4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів) 100 100 4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально- гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби) 100 100 4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби) 100 100 4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів + + 4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій) (% від потреби) 100 100 4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + + 5. Інформаційне забезпечення 5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній 100 100 Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 19. 19 №з4і Назвапоказника(нормативу) Значення показника (норма­ тиву) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника віднорматив­ ного 1 2 3 4 5 наявність обладнаних лабораторій наявність каналів доступу + + Голова комісії: професор кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор психологічних наук Членкомісії: завідувач кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидата психологічних наук, доцента V З висновками ознайомлений: Директор Вінницької філії ПВНЗ «КІБІТ» Ткачук Т. А. Радчук В. М. Якимчук А.А. 21 червня 2017 р. Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 20. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері _______вищої освіти напряму підготовки 6.030102 «Психологія»_______ Найменування показника (нормативу) Норматив Фактично Відхилення 1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами) 2.4 3,2 +0.6 2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) 30 зо 3. Наявність соціально-побутової інфраструктури: 1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + 2) пунктів харчування + + 3) актового чи концертного залу + + 4 )спортивного залу + + 5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + 6) медичного пункту + - + 4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 - -70 5. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів + + Голова комісії: професор кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор психологічних наук Членкомісії: завідувач кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидата психологічних наук, доцента З висновками ознайомлений: Директор Вінницької філії ПВНЗ «КІБіТ» 21 червня 2017 р. Ткачук Т. А. Радчук В. М. Якимчук А.А. Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 21. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти напряму підготовки 6.030 02 «Психологія» Найменування показника (нормативу) Норматив Фактично Відхилення 1. Наявність опису освітньої програми + + 2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього + + 3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану + + 4. Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану + + 5. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик + + 6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану + + 7. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів + + Голова комісії: професор кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор психологічних наук Членкомісії: завідувач кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидата психологічних наук, доцента ц Щ З висновками ознайомлений: Директор Вінницької філії ПВНЗ «КІБІТ» 21 червня 2017 р. Ткачук Т. А. Радчук В. М. Якимчук А.А. Голова експертної комісії Т.А.Ткачук
 22. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої __________освіти напряму підготовки 6.030102 «Психологія» Найменування показника (нормативу) Норматив Фактично Відхилення 1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді не менш як п'ять найменувань 7 +2 2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти) + + 3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація) + + 4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний відсоток навчальних дисциплін) 60 60 Голова комісії: професор кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор психологічних наук Членкомісії: завідувач кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидата психологічних наук, доцента >Л’ З висновками ознайомлений: Директор Вінницької філії 1ІВНЗ «КІБІТ» 21 червня 2017 р. Голова експертної комісії Ткачук Т. А. Радчук В. М. Якимчук А.А. Т.А.Ткачук
Advertisement