Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sitevisiondagarna, föreläsning Johan Book

51 views

Published on

EN DIGITAL FÖRÄNDRINGSRESA
– att gå från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt!

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sitevisiondagarna, föreläsning Johan Book

 1. 1. EN DIGITAL FÖRÄNDRINGSRESA – att gå från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt!
 2. 2. 1987
 3. 3. INSPIRATION? VAD F-N? TID? UPPMUNTRAN!
 4. 4. Bild på människor 2. Komma på, genomföra, internt eller externt, nya gränssnitt, nya arbetssätt, rätt behov, rätt funktioner, rätt användbarhet, rätt användande, rätt effekt = stor förändring ROI= ROU
 5. 5. ”En rapport från VM Ware och Forbes Insights från slutet av förra året visar att svenska medarbetare med tillgång till de it-verktyg de EFTERFRÅGAR i jobbet är sju gånger mer benägna att se en ökad produktivitet och spenderar 16 procent mindre tid på manuella processer.”
 6. 6. LEDNING KUNSKAP - VILJA - GÖRA - FÖRUTSÄTTNINGAR RÄTT OMRÅDE - RÄTT SÄTT - RÄTT MÅLGRUPP RÄTT FUNKTIONALITET - RÄTT ANVÄNDBARHET - RÄTT ANVÄNDANDE EFFEKT!
 7. 7. VAD ÄR DÅ EN EFFEKT? • Donald Kirkpatrick • Professor Emeritus och ansvarig för ”American society for training and development” • Utvecklade “four levels of learning evaluation” • Jakt på effekt och måluppfyllelse
 8. 8. VÄGEN TILL RESULTATET? Mål Vision Strategi Digitalisering Projekt Processer System Arbetssätt Policys
 9. 9. 2. ”Det är ledarskapet och medarbetarnas engagemang som driver resultat. Men studien visar på STOR förbättringspotential inom området. 1. ”Ju bättre man är på strategisk planering i offentliga verksamheter desto sämre resultat får man”
 10. 10. HUR SER DET UT I SVERIGE? • 7-9 av 10 strategiska beslut misslyckas - kommunikation från närmsta chef och förtroende för ledning • Förtroendet för ledningsgrupper är lägre än någonsin • 5 procent av ett företags anställda förstår och kan använda dess strategi i sin arbetsvardag • En undersökning bland landets 60 största företag: - 84 % av de tillfrågade var nöjda med sina strategier. 3 av 4 uppgav att de inte förverkligades • Ökade sjuktal, psykisk ohälsa • Endast 16 % av medarbetarna är motiverade • Endast cirka 1 av 3 chefer uppnår en god ledarskapsstandard *Referenser: McKinsey, Acando, Ennova, Gallup, Prosci, Harvard, Nordisk kommunikation
 11. 11. HYLLAR GODA BETEENDEN! • ”Gårdagens bästa” • Engagemangsgalor • #Hackstapodden • Medarbetadriven verksamhetsutveckling • 2000 förbättringsförslag
 12. 12. RESULTAT? • Galet ökat engagemang • Kraftigt minskade sjuktal • Kraftigt minskat svinn • Erkännande för ”Framgångsrik verksamhetsutveckling”, SIQ • Prisad som en av Nordens bästa digitala arbetsplatser • Ökad produktivitet med… +23 %
 13. 13. • Mer kreativitet och innovation • Ökad kvalitet och ökad ekonomisk vinst • Ökad förändringsförmåga • Högre kundnöjdhet • Ökad målupfyllelse • Mindre sjukfrånvaro • Mindre personalomsättning • Bättre arbetsprestation • Ökad trivsel • Bättre samarbeten • Ökad uthållighet… SKULLE DETTA VARA INTRESSANT?
 14. 14. • Mer kreativitet och innovation (Amabile, 1985) • Ökad kvalitet och ökad ekonomisk vinst (DDI, 2005, Harter m fl., 2002) • Ökad förändringsförmåga (Prosci, adkar, 2012) • Högre kundnöjdhet (Harter m fl,. 2002; Stairs & Galpin, 2010) • Högre målupfyllelse (Goal setting theory) • Mindre sjukfrånvaro (Flade, 2003; Gallup, 2004) • Mindre personalomsättning (Harter, Schmidt och Keyes, 2002) • Bättre arbetsprestation (Barber m fl.,1999; Corporate Leadership Council, 2004) • Ökad trivsel (Flade, 2003; Gallup, 2004) • Bättre samarbeten (Corporate Leadership Council, 2004) • Ökad uthållighet (Stairs och Galpin, 2010) 11 FLUGOR I EN SMÄLL!
 15. 15. • Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, medelvärde av många studier. • Randomiserade kontrollerade studier. Experiment. • Kvasi-experimentella studier: Befintliga riktiga grupper som får olika behandling. • Korrelationsstudier: Insamling av kvantitativa data hos en eller flera organisationer för att se samband mellan olika variabler (ex. enkätundersökningar) • Fallstudier: Systematiska observationer och beskrivningar av enstaka personer, grupper eller observationer. • Magkänsla Evidensstyrka Stark Svag FORSKNING ATT LITA PÅ?
 16. 16. JAG ÄLSKAR ÄLDRE MÄN!
 17. 17. FORSKARBAS? Edward L. Deci Gary Latham Edward Locke Richard Ryan SELF DETERMINATION THEORY GOAL SETTING THEORY
 18. 18. FORSKARBAS? Edward L. Deci Gary Latham Edward Locke Richard Ryan SELF DETERMINATION THEORY GOAL SETTING THEORY
 19. 19. LEDARSKAP VS BEHOV ü Tydliga involverande mål ü Uppföljning och feedback ü Säkra material, resurser och mandat KOMPETENS ü Syfte, syfte, syfte ü Erbjud så mycket valfrihet som är möjligt ü Uppmuntra egna initiativ ü Ta emot kritik och nya idéer på rätt sätt AUTONOMI ü Visa uppskattning för person ü Tydliggör individuella roller och ansvars- områden ü Visa omtanke och tacksamhet SAMHÖRIGHET
 20. 20. MEN MÅLEN DÅ? ”Över 1000 vetenskapliga studier har visat att ett korrekt utformat OCH genomfört målsättningsarbete förbättrar arbetsprestation med upp till 25% hos individer och grupper”
 21. 21. GOAL SETTING THEORY
 22. 22. GOAL SETTING THEORY
 23. 23. • Resultatmål – det här ska hända • Processmål – det här ska jag göra • Läromål – det här ska jag kunna TYP AV MÅL?
 24. 24. UPPFÖLJNING! - Vilket var målet/intentionen? - Vad blev utfallet? - Vad gjorde vi bra och varför? - Vad gjorde vi mindre bra och hur ändrar vi på detta? 25 %
 25. 25. FRAMGÅNGSRECEPTET? 1. Fokusera på både projekt- och effektmål 2. Ta språng i verkliga behov i första hand 3. Se till att involvera de som kommer att påverka ELLER påverkas av lösningen 4. Ha en plan för att hantera problem 5. Fokus på ”vad” och ”hur”! 6. Uppmuntra och synliggör ”rätt” beteenden 7. Följ alltid upp det ni säger att ni ska uppnå och göra 8. Revidera era handlingsplaner 9. Börja göra, mät igen, revidera handlingsplaner 10. Var modig. Våga misslyckas OMTANKE, KÄRLEK OCH TRYGGHET
 26. 26. STORT TACK OCH LYCKA TILL!

×