Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

проект піддубцівської зош

61 views

Published on

Здобутки на сьогодні:
1. Обговорено участь у проекті на засіданні «Євроклубу»
2. Сформульовано ідею та мету проекту
3. Розроблено та затверджено план дій з виконання проекту
4. Вивчено шкідливість бійні і скотомогильника, розташованих у межах села
5. Продумано і запропоновано сільській раді та власнику бійні шляхи її подолання
6. Проведено просвітницьку інформаційну кампанію серед учнів, вчителів і батьків, а також виготовлено і розклеєно листівки по охороні довкілля
7. Здійснено спробу поєднати проблеми охорони довкілля і енергоощадності у нашій місцевості
8. Вивчено стан енергозатрат нашої школи
9. Вивчено стан обізнаності учнів у проблемах енергозбереження шляхом анкетування
10. Покладено початок впровадженню шкільного енергоменеджменту
11. Інтегровано теми енергоефективності у шкільну урочну й позаурочну діяльність

Плануємо й надалі:
1. Формувати відповідальну поведінку у всіх користувачів
2. Набути знання про можливості заощадження енергії в щоденному житті
3. Привертати уваги до стану проблемних зон громадськості села (листівки, просвіта, флеш-моби тощо)
4. Популяризувати ідеї збереження довкілля та енергоощадності серед усіх мешканців села та регіону
5. Звернутися до сільської влади щодо можливості подолання екологічних проблем та енергозбереження
6. Постійно проводити заходи по вивченню проблем збереження довкілля і енергозбереження
7. Висвітлювати на шкільному сайті динаміку реалізації проекту

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

проект піддубцівської зош

 1. 1. проект «Перетворимо проблему у вигоду» Розроблений учасниками Євроклубу «Сузір`я» ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Піддубці Волинської обл.
 2. 2. проект Започаткований у 2016 році Керівники: Чухілевич О.П., заступник директора з виховної роботи Супрунець А.М., учитель географії та біології
 3. 3. Наш Євроклуб заснований у 2008 році. Його завдання - інформувати дітей та молодь щодо принципів діяльності Європейського Союзу, його структури та процесів, що відбуваються в ньому; сприяти розумінню дитячо-юнацькою спільнотою Європейської взаємозалежності та потреб міжнародної співпраці;створити умови для самореалізації та розвитку особистісного та особистого потенціалу кожного члена організації. Упродовж свого існування Євроклуб проводить інформаційно-просвітницьку, розвивальну та культурно-масову роботу. Кілька років поспіль ми приймаємо районний фестиваль Євроклубів у травні як переможці одного з конкурсів Євроклубів, завдяки якому ми змогли побувати у Польщі і познайомитися із ровесниками цієї європейської країни. Візитівка Євроклубу
 4. 4. Яким чином зменшити використання енергії в нашому житті? Як привернути громадську увагу до проблемних зон села? Ми, учасники Євроклубу «Сузіря», поставили собі за мету попрацювати над вирішенням таких питань
 5. 5. Мета нашого проекту залучення учнів до активної участі у процесі охорони довкілля і енергозбереження у сільській місцевості, де вони зараз живуть, використання набутих теоретичних знань у реальних умовах, підвищення соціальної активності, виховання особистості громадянина України.
 6. 6. Завдання 1. Активізація участі школярів у процесі енергозбереження. 2. Формування в учнів цілісної картини взаємодії людини й навколишнього середовища. 3. Розвиток стійкого пізнавального інтересу до ідей сучасної науки при поясненні процесів та явищ у навколишньому світі. 4. Формування у школярів знань про екологічні проблеми регіону. 5. Формування вміння самостійно оцінювати екологічну ситуацію та приймати правильне рішення. 6. Виявлення здатності учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією. 7. Формування комунікативних умінь учнів, уміння працювати у групах і парах змінного складу. 8. Розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом.
 7. 7. Етапи І. Організаційний 1. Обговорення участі у проекті на засіданні «Євроклубу» 2. Пошук ідеї та мети проекту 3. Розробка та затвердження плану дій з виконання проекту.
 8. 8. ІІ. Діагностичний 1. Вивчення шкідливості окремих об’єктів, розташованих у межах села 2. Продумати і запропонувати шляхи її подолання 3. Спробувати поєднати проблеми охорони довкілля і енергоощадності у нашій місцевості 4. Вивчити стан енергозатрат нашої школи 5. Вивчити стан обізнаності учнів у проблемах енергозбереження
 9. 9. ІІІ. Формувальний • 1. Впровадити шкільний енергоменеджмент • 2. Інтегрувати теми енергоефективності у шкільну урочну й позаурочну діяльність • 3. Формувати відповідальну поведінку у всіх користувачів • 4. Набути знання про можливості заощадження енергії в щоденному житті • 5. Привернення уваги до стану проблемних зон громадськості села (листівки, просвіта, флеш-моби тощо) • 6. Популяризувати ідеї збереження довкілля та енергоощадності серед усіх мешканців села та регіону • 7. Звернутися до сільської влади щодо можливості подолання екологічних проблем та енергозбереження • 8. Постійно проводити заходи по вивченню проблем збереження довкілля і енергозбереження
 10. 10. Здобутки на сьогодні: 1. Обговорено участь у проекті на засіданні «Євроклубу» 2. Сформульовано ідею та мету проекту 3. Розроблено та затверджено план дій з виконання проекту 4. Вивчено шкідливість бійні і скотомогильника, розташованих у межах села 5. Продумано і запропоновано сільській раді та власнику бійні шляхи її подолання 6. Проведено просвітницьку інформаційну кампанію серед учнів, вчителів і батьків, а також виготовлено і розклеєно листівки по охороні довкілля 7. Здійснено спробу поєднати проблеми охорони довкілля і енергоощадності у нашій місцевості 8. Вивчено стан енергозатрат нашої школи 9. Вивчено стан обізнаності учнів у проблемах енергозбереження шляхом анкетування 10. Покладено початок впровадженню шкільного енергоменеджменту 11. Інтегровано теми енергоефективності у шкільну урочну й позаурочну діяльність
 11. 11. Плануємо й надалі: 1. Формувати відповідальну поведінку у всіх користувачів 2. Набути знання про можливості заощадження енергії в щоденному житті 3. Привертати уваги до стану проблемних зон громадськості села (листівки, просвіта, флеш-моби тощо) 4. Популяризувати ідеї збереження довкілля та енергоощадності серед усіх мешканців села та регіону 5. Звернутися до сільської влади щодо можливості подолання екологічних проблем та енергозбереження 6. Постійно проводити заходи по вивченню проблем збереження довкілля і енергозбереження 7. Висвітлювати на шкільному сайті динаміку реалізації проекту
 12. 12. Зразки втілення проекту:  Інтегровано тему проекту у теми уроків  Фізика 8 кл. Тема уроку «Електричні явища і електричний струм» Проекти, які створили учні: «Світло майбутнього» «Лампа розжарювання і сучасні лампи» «Сучасні джерела енергії»  Хімія 11 кл Тема уроку «Роль хімії в розв’язанні енергетичних проблем» Проекти, які створили учні: «Вивчення традиційних енергетичних ресурсів і альтернативних джерел енергії» «Сучасні досягнення хімії в напрямку енергозбереження»  У позаурочну діяльність  1-11 класи. Тематична лінійка «Хочеш мати силу й вроду – бережи енергію і шануй природу» Конкурс плакатів «Бережімо довкілля!»
 13. 13. Написано екологічне дослідження «Вивчення екологічних проблем ґрунтових вод поблизу худобомогильника у селі Піддубці Луцького району» (далі – стислий виклад дослідження)
 14. 14. У межах нашого села працює скотобійня, яка завдає відчутної шкоди довкіллю. Так, поруч з нею розташований скотомогильник, на якому належним чином не утилізуються рештки тварин. Це і є проблемна зона нашого села. Основними завданнями дослідження, що реалізовані учасниками нашого клубу, були: 1. Опрацювання наукової літератури з теми; 2. Обстеження ТзОВ “Піддубецьке м’ясопереробне підприємство” та худобомогильника для вияснення дотримання ними правил утилізації відходів; 3. Дослідження хімічного складу питної води з криниць односельців; 4. Аналіз рівня захворюваності мешканців села протягом останніх п'ять років за амбулаторними картками; 5. Встановлення залежності між рівнем забруднення питної води і станом захворюваності населення; 6. Пошук способів покращення екологічного стану у селі Піддубці.
 15. 15. Відомо, що при порушені норм захоронення до ґрунтових вод із стічними водами можуть потрапити різні види мікроорганізмів, рослин і тварин (віруси, бактерії, грибки, черви), яких раніше тут не було. Багато з них є хвороботворними для людей, тварин і рослин. Особливої гостроти біологічне забруднення водойм набуває в місцях розміщення скотомогильників. Через недотримання правил санітарних норм під час утилізації можливі виявлення збудників таких небезпечних хвороб як – вірусний гепатит, дизентерія, холера. Це може призвести до глобальної екологічної катастрофи.Не секрет, що на сьогоднішній день в Україні до сих пір не отримали широкого розповсюдження сучасні методи переробки таких відходів. Трупи птахів і тварин поміщаються в скотомогильники і ямах, що не відповідають сучасним санітарним і екологічним нормам; в рідкісних випадках відходи направляються на термічне знешкодження.
 16. 16. • І це при тому, що самі відходи відносяться до розряду небезпечних і завдають шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людини. Їх потенційна загроза людині, в зв'язку з ризиком отримання смертельно небезпечних захворювань в масштабах епідемії, давно вже займає розуми вчених у багатьох країнах.. • Є новітні технології, є пересувні крематорії, які можуть спалювати рештки тварин, Адже, наприклад, кістки можна спалити й роздати аграріям для використання цього попелу як добрива. • Проблему з переробкою тваринних відходів мали б розв’язувати передусім на державному рівні. А такі об'єкти, як бійня, – розташовуватися за межами населених пунктів.
 17. 17. Опрацьовуючи літературу, ми знайшли опис біогазової установки по переробці відходів тваринництва. Біогазова установка приносить "доходи з відходів" або "гроші з гною". БГУ - це найактивніша система очищення, яка дуже швидко самоокуповується і дає прибуток. Сировиною може бути гній великої рогатої худоби, свиней, пташиний послід, відходи боєнь (кров, жир, кишки), рештки рослин, силос, прогниле зерно, каналізаційні стоки, жири, біосміття, відходи харчової промисловості, садові відходи тощо. Більшість видів сировини можна змішувати з іншими видами. Отже, БГУ одночасно та у великих кількостях може: утилізувати біовідходи, виробити біогаз, електроенергію, тепло, добрива, заощадити капітальні витрати . Якщо на підприємстві утворюється 1 т гною щодня, то за рік на ньому можна отримати як мінімум 60-70 тис. грн, тобто окупність установки гною вражає: 2-3 роки, а для деяких інших видів сировини - 1 рік. Біогаз може використовуватись як газ для опалення та вироблення електроенергії, і, порівняно з використанням звичайного природного газу, він низьковартісний.
 18. 18. Рис. 1 Біогазова установка: 1 - силосні ями; 2 - система загрузки біомаси; 3 - реактор; 4 - реактор доброжування; 5 - субстратор; 6 - система опалення; 7 - силова установка; 8 - система автоматики і контролю; 9 - система газопроводів Усе наведене вище виробляється за мінімальної собівартості, адже за біосміття не потрібно платити, а сама установка для власних потреб використовує лише 10-15 % виробленої енергії.
 19. 19. • Нашими учнями проведено просвітницьку кампанію по подоланню екологічного забруднення довкілля навколо скотомогильника та бійні. Запропоновано власнику бійні та сільській владі переробляти відходи у біогазовій установці або іншими альтернативними способами, що не шкодять оточуючому середовищу. Учнями виготовлені агітаційні листівки з проблеми і розповсюджені серед мешканців села та розклеєні на дошках оголошень. • Ми привертаємо увагу до цієї проблеми та намагаємось її вирішити. Адже труднощі переробки сміття, так само як і відходів тваринництва, уже давно і успішно вирішуються в європейських країнах. Зробімо ще один крок до Європи – навчімося справлятися і з такими проблемами по- європейськи!
 20. 20. Фотододатки. Круглий стіл за участю батьків «Як і де ми можемо зекономити електроенергію?» • Обговорення у групах • Представлення ідей
 21. 21. Захист енергоощадних проектів у 10 класі. Учитель Супрунець А.М.
 22. 22. Учасники Євроклубу за роботою. Обговорення теми «Як перетворити проблему енергоощадності у вигоду?»
 23. 23. Фотоматеріали до екологічного дослідження бійні та скотомогильника на території нашого села • Учасники Євроклубу вивчають літературу • Документи сільської ради на ділянку під скотомогильник
 24. 24. Карта розміщення бійні на території сільської ради
 25. 25. • Вхід на бійню підприємця Козлюка О.В. • Рештки тварин на скотомогильнику
 26. 26. Забір води для аналізів • Відбір води для аналізу у місцевого жителя Драницького Р. • Аналіз відібраних зразків води у хімічній лабораторії
 27. 27. Висновок Проблема утилізації відходів тваринництва, як зрештою і сміття, зараз відчувається у нашій країні особливо гостро. Ми, як учні школи і жителі села, не змогли залишатися осторонь. Ми проводили акції, оформляли і розклеювали листівки, обговорювали проблему енергоощадності на уроках, виховних годинах, батьківських зборах. Якби можна було переконати підприємців та усіх причетних до виробництва людей переробляти відходи з врахуванням сучасних європейських технологій, ми отримали б чистіше довкілля, а вони – такі потрібні тепло й енергію. І тоді б наше село, район, область і країна стали б чистішими!

×