Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CPI de San Sadurniño Proxecto LÓVA

79 views

Published on

Unha Ópera na Escola. O Proxecto LÓVA.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CPI de San Sadurniño Proxecto LÓVA

 1. 1. CPI DE SAN SADURNIÑO o SanSadurniño(A Coruña) oContextoRural o95%do alumnadousuariodetransportee comedorescolar. oNivel Social:Medio Baixo o340alumn@s: •Infantil 68alumn@s •Primaria157alumn@s •Secundaria115alumn@s o39docentes https://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/
 2. 2. LIÑA METODOLÓXICA •Desenvolvemos unha metodoloxía activa, na que o alumnado aprende actuando, analizando cos seus propios medios e observando. Procurando fomentar neles unha actitude curiosa, crítica e investigadora que, mediante a comunicación e o traballo, se converta na base da súa formación e da adquisición de aprendizaxes. •Como unha necesidade de adaptar a escola á sociedade do século XXI e ás súas demandas, así como ás características do alumnado, estanse a desenvolver numerosos proxectos e actuacións innovadoras nas tres etapaseducativas.
 3. 3. ACTUACIÓNS EDUCATIVAS LÓVA Meteosansa
 4. 4. La Ópera un Vehículo de Aprendizaje 2013-2018
 5. 5. Proxecto de aula que dura un curso completo e ao que se lle dedica unha boa parte do horario semanal e no que a clase vive unha experiencia inesquecible a partir do traballo coas emocións. DA EMOCIÓN Á APRENDIZAXE:MÁIS QUE ARTE
 6. 6. UN PROXECTO ÚNICO: OITO COMPAÑÍAS Los Titos
 7. 7. ÓPERA: ARTE TOTAL Teatro – Música – Artes Plásticas – Danza- Poesía… • Desenvolve conciencia e sensibilidade cara aos demais. • Involucra as emocións, a imaxinación e o pensamento. • Neurociencia: elemento esencial da aprendizaxe é a emoción. • A creación dunha ópera implica o desenvolvemento de todas as intelixencias: competencias. Equípanos para a vida.
 8. 8. A COMUNIDADE EDUCATIVA E O ENTORNO Escritores, Actores, Cantante de Ópera, Experto en Produción, Pais/nais...
 9. 9. ASCOMPAÑÍASQUEPARTICIPARONEN ANOSANTERIORESCOMPARTENASSÚAS EXPERIENCIAS
 10. 10. CREANDO COMPAÑÍA: ME vs WE Ópera
 11. 11. RETOS E DINÁMICAS Ópera
 12. 12. TOMA DE DECISIÓNS Título Lugar Tema Nome e Logotipo Tese Personaxes Profesión Estrutura Dramática Ópera
 13. 13. VISITA AO TEATRO JOFRE Ópera Poderemos actuaraquí?
 14. 14. SAÍDA PARA LOCALIZACIÓN Ópera
 15. 15. AUTOFINANCIACIÓN ARTESANÍA PROPIA No obradoiro de Gascón FACENDO GALLETAS PARA VENDER VENDENDO NA FEIRA DA PLANTACIÓN Ópera
 16. 16. DESEÑADOR/ADEVESTIARIO CARACTERIZACIÓN ESCRITORES Ópera CREAR TRABALLANDOPOR PROFESIÓNS
 17. 17. ESCENÓGRAFOS INTÉRPRETES COMPOSITORES DOCUMENTALISTAS Ópera
 18. 18. PENSAR E AUTOAVALIAR REFLEXIONANDOE COMPARTINDO ●Escríbense as reflexións no caderno, en silencio. ● Vídeo como rúbrica. ●Que fixen? Como o fixen? Como me sentín? Que pensaba? Que podo mellorar? ●Compártese coa compañía. ●Inténtase que todo teña unsignificado, unsignificado profundo. Vehículo
 19. 19. CADERNOS DE REFLEXIÓN Vehículo
 20. 20. RÚBRICASDE AVALIACIÓN ●https://docs.google.com/a/cpisansadurnino.org/forms/d/1FZCpjJa- J4K1HkjF4rH0tZRn9Bs9TsoAMAo7JiTDcb0/viewform Vehículo
 21. 21. Todo o proxecto está integrado no currículo coincidindo cos contidos, que ao estar interconectados cobran profundidade porque todo o que se fai ten sentido, todo o que se aprende se aplica en situacións reais que aportan habilidades para a vida e permiten acadar ascompetencias. INTEGRACIÓN CURRICULAR Vehículo
 22. 22. UNHA LÓVA COMPETENTE Aprendizaje
 23. 23. HABILIDADES DE PENSAMENTO COÑECER COMPRENDER APLICAR ANALIZAR AVALIAR CREAR Recoller e recordar información . Confirmación da aplicación. Captar o significado. Facer uso do coñecemento. Utilizar métodos. Solucionar problemas. Desagregar. Atopar modelos. Recoñecer significados ocultos. Comparar e discriminar. Escoller baseándose en argumentos fundamentados . Utilizar ideas antigas para crear outras novas. Xeneralizar a partir de datos. Predicir conclusións. Aprendizaje
 24. 24. “O espectáculo está na aula” É máis que montar un espectáculo inventado pola clase. O realmente importante acontece cada día. A ópera é un pretexto e o proceso está por riba do produto. Aprendizaje
 25. 25. LÓVA LIGAZÓNS Remamos (traballos por profesións): https://www.youtube.com/watch?v=cKoXFWIzmPA&t=38s Entrevista con Juan Mayorga no Teatro Real :https://www.youtube.com/watch?v=gPn9Oe4mMqU C. Bombiglobo (camerinos Teatro Real): https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=3nrekrCCfH8 Actuación compañía Botón no Teatro Jofre: https://www.youtube.com/watch?v=JXJGIF4xevQ Actuación Bombiglobo no teatro Real: https://www.youtube.com/watch?v=4CIhm3X3n2M&t=1s 3º acto actuación Cazasoños no teatro Jofre: https://www.youtube.com/watch?v=t7lJwEJKiIk 1º acto actuación Cazasoños no teatro Jofre: https://www.youtube.com/watch?v=vQMyISM4bmQ Pegadas Musicais – Excursión á illa Corazón: https://www.youtube.com/watch?v=Dq0g58JtyK8 Pegadas Musicais – Segredo no faro: https://www.youtube.com/watch? v=wvWVWRYGFHM&t=1333s BLOGUE LÓVA CPI DE SAN SADURNIÑO: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/node/1011

×