Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3) Zapowiedź narodzin Jezusa (Łk 1:26-38) - notatka A5

69 views

Published on

KCHB Sopot

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3) Zapowiedź narodzin Jezusa (Łk 1:26-38) - notatka A5

  1. 1. 3-1 3. Zapowiedź narodzin Jezusa Ewangelia Łukasza 1:26-38 Dlaczego Jezus przyszedł na świat? (miejsce na Twoją odpowiedź) 1. Posłanie Gabriela do Marii (26-27)  Kontynuacja poprzedniej historii - szósty miesiąc ciąży Elżbiety - Gabriel  Kim była Maria? - mieszkanka Nazaretu - dziewica - przyrzeczona Józefowi 2. Przywitanie (28-30)  Wyróżnienie Marii - „Witaj” - „obdarzona łaską” (Ef 1:6) - „Pan z tobą!” (Sdz 6:12) - „szczęśliwa między kobietami” (dosł. błogosławiona; Sdz 5:24)
  2. 2. 3-2  Lęk Marii - podobnie jak u Zachariasza - słuszna obawa (Ps 5:5; Kzn 7:20; Iz 6:5-7; Rz 3:10, 23-24)  Gabriel zwiastunem Bożej łaski - pozwala się nie bać - informuje o Bożej łasce wobec Marii (1 Moj 6:8) ❖ Ważna obserwacja Łaska zaprzecza ludzkiej bezgrzeszności (Rz 11:6) 3. Zapowiedź narodzin Jezusa (31-33)  Wypełnienie proroctwa z Iz 7:14 - dziewica urodzi Syna – Jezusa - Immanuel, dosł. Bóg z nami  Maria urodzi Jezusa - chociaż jest dziewicą (Iz 7:14) - Jezus, dosł. Bóg zbawia  Jezus kimś wyjątkowym - podobnie jak Jan (Łk 1:15) - dokona niezwykłych czynów (Łk 24:19) - nie będzie nikogo większego (Mt 28:18-20)
  3. 3. 3-3  Jezus Synem Bożym - Syn to ktoś taki, jak Ojciec (J 8:44) - Jezus obrazem Boga (Kol 1:15) - Jezus wcielonym Bogiem (J 1:1,14) - bez wcielenia nie ma Ewangelii (Fil 2:5-11; Rz 3:23; 2 Kor 5:21)  Jezus Mesjaszem - zapowiedziany Król z Rodu Dawida (1 Kro 17:11-14) - władca Królestwa, które nie przeminie (Dan 7:13-14) 4. Prośba o wyjaśnienie (34-37)  Pytanie Marii - coś innego niż wcześniejsze pytanie Zachariasza (Łk 1:18) - próba zrozumienia obietnicy - oczekiwanie niezwłocznego wypełnienia  Wyjaśnienie tajemnicy poczęcia - Bóg stworzy w niej życie - okrycie cieniem szczególnym przejawem Bożego działania (2 Moj 40:34; Łk 9:34) - Syn Boży to ktoś powołany do życia bezpośrednio przez Boga (Job 1:6; Łk 3:38) – choć Jezus istniał już wcześniej! (J 1:-3)
  4. 4. 3-4  Potwierdzenie obietnicy - ciąża Elżbiety naocznym dowodem mocy i zaangażowania Boga - Bóg wciąż działa tak, jak kiedyś (1 Moj 18:14) - konkluzja: Bóg zawsze dotrzymuje słowa 5. Reakcja Marii (38)  Maria miała podstawę do obaw - Józef - rodzina - społeczeństwo - ogromna odpowiedzialność  Poddanie Marii - pokora - gotowość do służby - podporządkowanie Bogu - zakończenie rozmowy
  5. 5. 3-5 Dodatkowe informacje Zapowiedź narodzin Jana (Łk 1:5-25) Zapowiedź narodzin Jezusa (Łk 1:26-38) 1:7 „Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku.” 1:27 „Maria, była dziewicą” 1:11 „Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana” 1:26 „Bóg posłał anioła Gabriela” 1:12 „Zachariasz przestraszył się jego widokiem” 1:29 „Lecz ona przelękła się tych słów” 1:13 „przestań się bać” 1:30 „przestań się bać” 1:13 „nadasz mu imię Jan” 1:31 „nadasz Mu imię Jezus” 1:15 „będzie on bowiem wielki wobec Pana” 1:32 „Będzie On kimś wielkim” 1:15 „Duch Święty napełni go już w łonie jego matki” 1:35 „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem” 1:16 „I wielu synów Izraela skieruje on do Pana, ich Boga” 1:33 „Będzie On królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego Królestwu nie będzie końca.” 1:18 „Po czym to poznam?” 1:34 „Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem?” 1:20 „oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa aż do dnia, gdy się to stanie” 1:35 „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem” 1:20 „nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie” 1:37 „Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia” 1:22 „On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć” 1:38 „Oto jestem — gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twojego słowa.”

×