Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

3) Zapowiedź narodzin Jezusa (Łk 1:26-38) - notatka A5

Ad

3-1
3. Zapowiedź narodzin Jezusa
Ewangelia Łukasza 1:26-38
Dlaczego Jezus przyszedł na świat?
(miejsce na Twoją odpowiedź)...

Ad

3-2
 Lęk Marii
- podobnie jak u Zachariasza
- słuszna obawa (Ps 5:5; Kzn 7:20; Iz 6:5-7; Rz 3:10, 23-24)
 Gabriel zwiast...

Ad

3-3
 Jezus Synem Bożym
- Syn to ktoś taki, jak Ojciec (J 8:44)
- Jezus obrazem Boga (Kol 1:15)
- Jezus wcielonym Bogiem (...

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 5 Ad
1 of 5 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

3) Zapowiedź narodzin Jezusa (Łk 1:26-38) - notatka A5

  1. 1. 3-1 3. Zapowiedź narodzin Jezusa Ewangelia Łukasza 1:26-38 Dlaczego Jezus przyszedł na świat? (miejsce na Twoją odpowiedź) 1. Posłanie Gabriela do Marii (26-27)  Kontynuacja poprzedniej historii - szósty miesiąc ciąży Elżbiety - Gabriel  Kim była Maria? - mieszkanka Nazaretu - dziewica - przyrzeczona Józefowi 2. Przywitanie (28-30)  Wyróżnienie Marii - „Witaj” - „obdarzona łaską” (Ef 1:6) - „Pan z tobą!” (Sdz 6:12) - „szczęśliwa między kobietami” (dosł. błogosławiona; Sdz 5:24)
  2. 2. 3-2  Lęk Marii - podobnie jak u Zachariasza - słuszna obawa (Ps 5:5; Kzn 7:20; Iz 6:5-7; Rz 3:10, 23-24)  Gabriel zwiastunem Bożej łaski - pozwala się nie bać - informuje o Bożej łasce wobec Marii (1 Moj 6:8) ❖ Ważna obserwacja Łaska zaprzecza ludzkiej bezgrzeszności (Rz 11:6) 3. Zapowiedź narodzin Jezusa (31-33)  Wypełnienie proroctwa z Iz 7:14 - dziewica urodzi Syna – Jezusa - Immanuel, dosł. Bóg z nami  Maria urodzi Jezusa - chociaż jest dziewicą (Iz 7:14) - Jezus, dosł. Bóg zbawia  Jezus kimś wyjątkowym - podobnie jak Jan (Łk 1:15) - dokona niezwykłych czynów (Łk 24:19) - nie będzie nikogo większego (Mt 28:18-20)
  3. 3. 3-3  Jezus Synem Bożym - Syn to ktoś taki, jak Ojciec (J 8:44) - Jezus obrazem Boga (Kol 1:15) - Jezus wcielonym Bogiem (J 1:1,14) - bez wcielenia nie ma Ewangelii (Fil 2:5-11; Rz 3:23; 2 Kor 5:21)  Jezus Mesjaszem - zapowiedziany Król z Rodu Dawida (1 Kro 17:11-14) - władca Królestwa, które nie przeminie (Dan 7:13-14) 4. Prośba o wyjaśnienie (34-37)  Pytanie Marii - coś innego niż wcześniejsze pytanie Zachariasza (Łk 1:18) - próba zrozumienia obietnicy - oczekiwanie niezwłocznego wypełnienia  Wyjaśnienie tajemnicy poczęcia - Bóg stworzy w niej życie - okrycie cieniem szczególnym przejawem Bożego działania (2 Moj 40:34; Łk 9:34) - Syn Boży to ktoś powołany do życia bezpośrednio przez Boga (Job 1:6; Łk 3:38) – choć Jezus istniał już wcześniej! (J 1:-3)
  4. 4. 3-4  Potwierdzenie obietnicy - ciąża Elżbiety naocznym dowodem mocy i zaangażowania Boga - Bóg wciąż działa tak, jak kiedyś (1 Moj 18:14) - konkluzja: Bóg zawsze dotrzymuje słowa 5. Reakcja Marii (38)  Maria miała podstawę do obaw - Józef - rodzina - społeczeństwo - ogromna odpowiedzialność  Poddanie Marii - pokora - gotowość do służby - podporządkowanie Bogu - zakończenie rozmowy
  5. 5. 3-5 Dodatkowe informacje Zapowiedź narodzin Jana (Łk 1:5-25) Zapowiedź narodzin Jezusa (Łk 1:26-38) 1:7 „Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku.” 1:27 „Maria, była dziewicą” 1:11 „Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana” 1:26 „Bóg posłał anioła Gabriela” 1:12 „Zachariasz przestraszył się jego widokiem” 1:29 „Lecz ona przelękła się tych słów” 1:13 „przestań się bać” 1:30 „przestań się bać” 1:13 „nadasz mu imię Jan” 1:31 „nadasz Mu imię Jezus” 1:15 „będzie on bowiem wielki wobec Pana” 1:32 „Będzie On kimś wielkim” 1:15 „Duch Święty napełni go już w łonie jego matki” 1:35 „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem” 1:16 „I wielu synów Izraela skieruje on do Pana, ich Boga” 1:33 „Będzie On królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego Królestwu nie będzie końca.” 1:18 „Po czym to poznam?” 1:34 „Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem?” 1:20 „oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa aż do dnia, gdy się to stanie” 1:35 „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem” 1:20 „nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie” 1:37 „Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia” 1:22 „On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć” 1:38 „Oto jestem — gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twojego słowa.”

×