Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reaktywne mikrousługi w praktyce - Toruń JUG - 25-01-2017

74 views

Published on

This are slides from my presentation in Polish for Polish Java User Group, Toruń, 25.01.2017.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reaktywne mikrousługi w praktyce - Toruń JUG - 25-01-2017

 1. 1. Reaktywne mikrousługi w praktyce
 2. 2. O mnie
 3. 3. Inspiracja Systemy komputerowe podlegają prawom fizyki
 4. 4. Life beyond the illusion of present
 5. 5. Life beyond the illusion of present
 6. 6. Iluzja była łatwiejsza ▷ Absolutna spójność jest prostsza ▷ Do pewnego stopnia można ją utrzymać ▷ W pewnym momencie (w pewnej skali) już się nie da
 7. 7. Rozproszone systemy są koniecznością
 8. 8. W Allegro mamy system rozproszony I wszystkie związane z tym problemy...
 9. 9. Reaktywność nas zbawi Reactive Systems Reactive Microservices Reactive Streams Reactive Programming
 10. 10. “Reactive - showing a response to a stimulus Reaktywny - będący reakcją na bodźce zewnętrzne
 11. 11. Reactive System ReactiveManifesto.org
 12. 12. Reaktywna Mikrousługa ▷ Izoluje wszystko ▷ Działa autonomicznie ▷ Robi tylko jedną rzecz, ale dobrze ▷ Zarządza swoim stanem na wyłączność ▷ Jest mobilna ale znajdywalna ▷ Działa asynchronicznie (w komunikacji na zewnątrz i wewnątrz) (*) https://www.lightbend.com/blog/the-6-traits-of-reactive-microservices-isolated-asynchronous-autonomous
 13. 13. “Jedna mikrousługa to nie jest mikrousługa, mikrousługi funkcjonują jako systemy.
 14. 14. “Reactive programming is programming with asynchronous data streams.” Andre Staltz The Introduction to Reactive Programming you’ve been missing
 15. 15. Life beyond the illusion of present
 16. 16. “Reactive Streams is an initiative to provide a standard for asynchronous stream processing with non-blocking back pressure.” http://www.reactive-streams.org/
 17. 17. http://www.reactive-streams.org/announce-1.0.0
 18. 18. Systemy komputerowe podlegają prawom fizyki
 19. 19. Lagertha Reaktywne zapełnianie wyszukiwarki
 20. 20. Prosta usługa konwertująca dane Event o zmianie (REST) U zupełnienie danych Lagertha (Spring-boot) Usługa zewnętrzna (REST) Usługa zewnętrzna (REST) Konwersja Event o zmianie (REST)
 21. 21. Prosta usługa konwertująca dane?? ▷ AtLeastOneDelivery, ▷ Niestabilność i ostateczna spójność usług zależnych, ▷ Brak wpływu na ilość obsługiwanych zdarzeń (Backpressure)
 22. 22. Reaktywna Mikrousługa ▷ Izoluje wszystko ▷ Działa autonomicznie ▷ Robi tylko jedną rzecz, ale dobrze ▷ Zarządza swoim stanem na wyłączność ▷ Jest mobilna ale znajdywalna ▷ Działa asynchronicznie (w komunikacji na zewnątrz i wewnątrz) (*) https://www.lightbend.com/blog/the-6-traits-of-reactive-microservices-isolated-asynchronous-autonomous
 23. 23. Non-blocking back pressure Systemy komputerowe podlegają prawom fizyki
 24. 24. Pull - oznacza blokowanie Slow Publisher Fast Consumer
 25. 25. Slow Publisher Fast Consumer Pull for data Send result when ready Pull - oznacza blokowanie
 26. 26. Slow Publisher Fast Consumer Consumer wait while blocked Pull - oznacza blokowanie Pull for data Send result when ready
 27. 27. Push - łatwo przeładować Fast Publisher Slow Consumer
 28. 28. Fast Publisher Slow ConsumerPush data until not failing Push - łatwo przeładować
 29. 29. Fast Publisher Slow Consumer Consumer overloaded Push - łatwo przeładować Push data until not failing
 30. 30. Publisher Consumer Non-blocking back pressure Give me 3 more Here you have 3 messages
 31. 31. Fast Publisher Slow Consumer Non-blocking back pressure Not so fast, I’m full Wait, until requested
 32. 32. Slow Publisher Fast Consumer Non-blocking back pressure I’m fast give me more Give you more if have any
 33. 33. Narzędzia i Architektura
 34. 34. Apache Kafka (*) http://kafka.apache.org/documentation.html#introduction
 35. 35. Apache Kafka (*) http://kafka.apache.org/documentation.html#introduction
 36. 36. Reactive Kafka https://github.com/akka/reactive-kafka
 37. 37. Akka-Stream
 38. 38. implicit val actorSystem = ActorSystem("jug") implicit val materializer = ActorMaterializer()
 39. 39. implicit val actorSystem = ActorSystem("jug") implicit val materializer = ActorMaterializer() val kafka = new ReactiveKafka() val publisher = kafka.consume(AllegroOfferKafkaSourceConfig.consumerProperties)
 40. 40. implicit val actorSystem = ActorSystem("jug") implicit val materializer = ActorMaterializer() val kafka = new ReactiveKafka() val publisher = kafka.consume(AllegroOfferKafkaSourceConfig.consumerProperties) Source .fromPublisher(publisher)
 41. 41. implicit val actorSystem = ActorSystem("jug") implicit val materializer = ActorMaterializer() val kafka = new ReactiveKafka() val publisher = kafka.consume(AllegroOfferKafkaSourceConfig.consumerProperties) Source .fromPublisher(publisher) .map { Message(_) }
 42. 42. implicit val actorSystem = ActorSystem("jug") implicit val materializer = ActorMaterializer() val kafka = new ReactiveKafka() val publisher = kafka.consume(AllegroOfferKafkaSourceConfig.consumerProperties) Source .fromPublisher(publisher) .map { Message(_) } .filter { message => message.fragment.cause == "CHANGED" && message.fragment.name == "OFFER" }
 43. 43. implicit val actorSystem = ActorSystem("jug") implicit val materializer = ActorMaterializer() val kafka = new ReactiveKafka() val publisher = kafka.consume(AllegroOfferKafkaSourceConfig.consumerProperties) Source .fromPublisher(publisher) .map { Message(_) } .filter { message => message.fragment.cause == "CHANGED" && message.fragment.name == "OFFER" } .throttle(1, 1 second, 1, ThrottleMode.Shaping) .runForeach(println)
 44. 44. implicit val actorSystem = ActorSystem("jug") implicit val materializer = ActorMaterializer() val kafka = new ReactiveKafka() val publisher = kafka.consume(AllegroOfferKafkaSourceConfig.consumerProperties) Source .fromPublisher(publisher) .map { Message(_) } .filter { message => message.fragment.cause == "CHANGED" && message.fragment.name == "OFFER" } .via { timeConsumingStage() } .throttle(1, 1 second, 1, ThrottleMode.Shaping) .runForeach(println)
 45. 45. Architektura Lagertha (Akka-Stream)
 46. 46. Architektura Lagertha (Akka-Stream) Publish Kafka Stream
 47. 47. Architektura Lagertha (Akka-Stream) Publish Kafka Stream Usługa zewnętrzna (REST) Usługa zewnętrzna (REST) Uzupełnienie danych
 48. 48. Architektura Lagertha (Akka-Stream) Publish Kafka Stream Publish Usługa zewnętrzna (REST) Usługa zewnętrzna (REST) Uzupełnienie danych
 49. 49. implicit val actorSystem = ActorSystem("jug") implicit val materializer = ActorMaterializer() val kafka = new ReactiveKafka() val publisher = kafka.consume(AllegroOfferKafkaSourceConfig.consumerProperties) Source .fromPublisher(publisher) .map { Message(_) } .via { callExternalService() } .map { doConversionHere() } .sendEvent() .commitKafkaOffset
 50. 50. Lagertha żyła w iluzji teraźniejszości
 51. 51. Architektura Lagertha (Akka-Stream) Publish Kafka Stream Publish Usługa zewnętrzna (REST) Usługa zewnętrzna (REST) Uzupełnienie danychSpójność !!!
 52. 52. def apply[In, Out](clientFlowProvider: HttpClientFlowProvider, config: Config) (implicit system: ActorSystem, materializer: Materializer): Graph[UniformFanOutShape[immutable.Seq[ItemsProcessingEntity], immutable.Seq[ItemsProcessingEntity]], NotUsed] = { GraphDSL.create() { implicit b => import GraphDSL.Implicits._ val offerStoreFlow = b.add(requestOfferStore(clientFlowProvider, config)) val partition = b.add(partitionByOfferStoreRespStatus()) val mapBack0 = b.add(mapBackToSeqOfItemsProcessingEntity()) val mapBack1 = b.add(mapBackToSeqOfItemsProcessingEntity()) offerStoreFlow.out ~> partition.in partition.out(0) ~> mapBack0 //success partition.out(1) ~> mapBack1 //failure UniformFanOutShape(offerStoreFlow.in, mapBack0.out, mapBack1.out) } }
 53. 53. Floki Reaktywna ocena jakości oferty
 54. 54. Iluzja teraźniejszości istnieje ale jest opóźniona
 55. 55. HDFS + Ecosystem
 56. 56. Prosta usługa konwertująca dane Dane na HDFS U zupełnienie danych Floki (Batchowy) Dane na HDFS Usługa zewnętrzna (REST) Logika biznesowa Zapisanie na HDFS O cena zdjęcia
 57. 57. Prosta usługa konwertująca dane Dane na HDFS U zupełnienie danych Floki (Batchowy) Dane na HDFS Usługa zewnętrzna (REST) Logika biznesowa Zapisanie na HDFS O cena zdjęcia
 58. 58. Problemy floki batchowego ▷ Zbyt długi czas do oceny zdjęcia od zmiany oferty ▷ Duże zużycie zasobów (executorów sparka) ▷ Nierównomierne zużycie zasobów usługi skorowania
 59. 59. Reactive Floki Dane z Kafki U zupełnienie danych Floki Online Usługa zewnętrzna (REST) Usługa zewnętrzna (REST) Logika biznesowa Zapisanie na Kafkę O cena zdjęcia
 60. 60. Architektura Floki (Akka-Stream) Publish Kafka Stream Publish Usługa zewnętrzna (REST) Uzupełnienie danych Usługa zewnętrzna (REST) Akka-Stream
 61. 61. Architektura Floki (Akka-Stream) Publish Kafka Stream Publish Usługa zewnętrzna (REST) Uzupełnienie danych Usługa zewnętrzna (REST) Akka-Stream
 62. 62. Floki (Akka-Stream) Publish Kafka Stream Publish Usługa zewnętrzna (REST) Uzupełnienie danych Usługa zewnętrzna (REST) Akka-Stream Stores HDFS
 63. 63. Floki (Akka-Stream) Publish Kafka Stream Publish Usługa zewnętrzna (REST) Uzupełnienie danych Usługa zewnętrzna (REST) Akka-Stream Stores HDFS Batch Jobs Take data
 64. 64. Floki (Akka-Stream) Publish Kafka Stream Publish Usługa zewnętrzna (REST) Uzupełnienie danych Usługa zewnętrzna (REST) Akka-Stream Stores HDFS Batch Jobs Take data Compensate
 65. 65. Proces dewelopmentu
 66. 66. Mierzymy
 67. 67. A co z problemami?
 68. 68. Co dalej?
 69. 69. Jeszcze trochę nauki... ▷ Jeszcze nie wiemy (ja i mój zespół), czy kolejne usługi będą reaktywne, ▷ Mamy reaktywną usługę, fajnie byłoby mieć system ▷ Chciałbym budować agregaty danych w locie i sprawdzić jak Akka się do tego nadaje (np. dla wszystkich 60 mln ofert).
 70. 70. Podsumowanie
 71. 71. Wnioski ▷ Reaktywne usługi są bardzo obiecujące, ▷ Jest wysoki próg wejścia, w firmie która pracuje w Javie wiele osób może mieć problem z przestawieniem się, ▷ Reaktywne programowanie mogłoby być prostsze.
 72. 72. Dziękuję Pytania?
 73. 73. Find us: Blog: allegrotech.io Twitter: @allegrotechblog work with us kariera.allegro.pl

×