Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Razvoj standarda usluga KViS u Republici Srbiji

34 views

Published on

Nacionalna Euroguidance konferencija 06. oktobra 2017. godine
Prezentovala: Tatijana Glišić Milutinović, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Razvoj standarda usluga KViS u Republici Srbiji

  1. 1. V Национална Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“ Татијана Глишић Милутиновић Завод за унапређивање образовања и васпитања Центар за стручно образовање и образовање одраслих
  2. 2. ОКВИР СТАНДАРДА КВиС Стандарди ВУК Компетенције практичара Организациони стандарди Стандарди програма СТАНДАРДИ УСЛУГА КВиС
  3. 3. СТРУКТУРА ПРЕДЛОГА ДОКУМЕНТА • УВОД • РАЗВОЈ И СТРУКТУРА СТАНДАРДА УСЛУГА КВИС • СВРХА СТАНДАРДА УСЛУГА КВИС • ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАНДАРДА ПО ОБЛАСТИМА • Стандарди Вештина управљања каријером • Стандарди компетенција практичара • Организациони стандарди • Стандарди програма • ПОЈАШЊЕЊЕ КЉУЧНИХ ПОЈМОВА
  4. 4. ПИЛОТИРАЊЕ • Kаријерни практичари: • школски тимови - наставници, стручни сарадници • запослени у Каријерним Центрима за студенте • саветници из НСЗ • Канцеларије за младе • реализатори обука за практичаре и стручњаци из НВО • Корисници • ученици • студенти укупан узорак 52 испитаника
  5. 5. ПРОЦЕНЕ • јасноћа • релевантност и свеобухватност • имплементација у пракси 3.80 3.82 3.82 3.82 3.72 3.67 3.44 3.28 Стандарди вештина управљања каријером Стандарди компетенција практичара Организациони стандарди Стандарди програма практичари корисници
  6. 6. ИЗАЗОВИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ • Статус документа • Презентација и промоција • Подршка практичарима • Праћење имплементације • Промена приступа и активност корисника • Интеграција у актуелне политике у различитим секторима
  7. 7. ПАРТНЕРИ МПНТР и ССООО БОШ Euroguidance ГИЗ Пројекат
  8. 8. Хвала ! tatijana.glisic@zuov.gov.rs

×