Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Melding MRSA... Maar wat komt er daarna?

74 views

Published on

Bekijk de presentatie.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Melding MRSA... Maar wat komt er daarna?

 1. 1. Disclosure slide 19 november 2018 ‘Congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ 1 (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …
 2. 2. MRSA Maar wat komt er daarna…? Janien Tijhuis, verpleegkundige Lian Clemens, deskundige infectiepreventie.
 3. 3. Inhoudsopgave Wat is MRSA? Waar komt MRSA voor? Verspreiding van MRSA Waarom is MRSA een uitdaging? • Voorbeeld van een aanpak Plan van aanpak 3
 4. 4. Wat is MRSA? • Meticilline (= een antibioticum) • Resistente (= niet gevoelig) • Staphylococcus • Aureus 4
 5. 5. • MRSA is een gewone bacterie die ongevoelig is geworden voor de meest gangbare antibiotica • De SA (Staphylococcus Aureus) is de gevoelige vorm en komt bij 30 % van de mensen voor in keel, neus, darmen of huid 5 Wat is MRSA?
 6. 6. • MRSA – dragerschap • Je draagt de MRSA in keel, neus of perineum • Je merkt er niets van, dus symptoomloos • Bijv. vee- gerelateerde MRSA bij varkenshouders of vleeskalverhouder • Kan men er ziek van worden? • Ja als bijvoorbeeld de bacterie in de wond komt of in de bloedbaan. Dat geldt voor vele bacteriën • MRSA is niet “ziekmakender” dan de gevoelige SA 6 Wat is MRSA?
 7. 7. • Is een infectie met MRSA te behandelen? • Ja, maar niet met de gangbare antibiotica • Kiezen voor “speciale” antibiotica: nadelen: soms per infuus en meer bijwerkingen. • Risico voor zwangeren? • Nee, geen risico voor zwangere en kind 7 Wat is MRSA?
 8. 8. Waarom is MRSA een probleem? • Eerste MRSA al in 1961 • MRSA is nu nog gevoelig voor een aantal antibiotica • Laatste redmiddelen • Indien deze antibiotica vaak wordt gebruikt ontstaat hiervoor ook een resistentie • In de toekomst geen antibiotica meer die nog werkt • Probleem is dus de resistentie van de bacterie • Voorlopig komen er nog geen nieuwe antibiotica op de markt 8
 9. 9. Waar komt MRSA voor? 1. Buitenlandse zorginstellingen 2. Vee- gerelateerde MRSA - Varkensboeren, vleeskalver-boeren 3. Vanuit de bevolking Onbekende oorsprong - Daar waar veel mensen samen zijn; bijvoorbeeld sportcentra. 9
 10. 10. 102007 2017 Waar komt MRSA voor? Data from the ECDC Surveillance Atlas - Antimicrobial resistance
 11. 11. Verspreiding van MRSA • Hoe wordt MRSA overgedragen? • Met name bij intensief contact bij verzorging klanten • Contact met besmette oppervlakten • (Kan ook via de lucht. Dit is echter verwaarloosbaar klein) • Kans op verspreiding • Neemt toe bij intensiever en langduriger contact • Minder bij vee-gerelateerde vormen 11
 12. 12. MRSA verspreiding - Wat ging er aan vooraf? • Klant A werd behandeld in ziekenhuis voor wond aan de teen • Er werd doorgegeven dat klant A MRSA positief was in de wond • Toevalsbevinding • Deskundige infectiepreventie is gebeld • Er werd een 1e ring contactonderzoek ingesteld • Hier werd verspreiding gevonden. • Uitbraak team werd samengesteld. 12
 13. 13. Situatie na 1 maand 13 Klant A, afdeling 1 MRSA type x Klant B afdeling 1 MRSA type x Medewerkster B afdeling 2 MRSA type y Klant C, D, E en F , afdeling 2 MRSA type x Medewerkster A , afdeling 1 MRSA type x Contactonderzoek 1e ring medewerkers afdeling 1 Contactonderzoek 2e ring klanten met risicofactoren afdeling 1 Contactonderzoek 3e ring medewerkers afdeling 2 ( af en toe op afdeling 1) en alle klanten van afdeling 1 Medewerkster C, afdeling 2 MRSA type x Contactonderzoek 4e ring klanten afdeling 2 Contactonderzoek 5e ring medewerkers afdeling 2 Contactonderzoek 6e ring klanten alle overige afdelingen in huis
 14. 14. .. de uitdaging Totaal: 6 klanten MRSA positief Er was inmiddels 1 klant niet meer in zorg 1 klant kan niet worden behandeld ivm wond 4 klanten zijn (voorlopig) negatief 3 medewerkers positief Zijn inmiddels (voorlopig) negatief Aantallen kweken 49 medewerkers (ca. 100 kweken) 61 cliënten (ca 180 kweken) 6 gezinsleden (ca 12 kweken) Nacontroles: ca 60 kweken 14
 15. 15. • Meerdere uitbraak-overleggen • Aanwezig bij uitbraakoverleg:, Specialist ouderengeneeskunde, Teamcoach, Zorgmedewerker, Praktijkverpleegkundige, Manager, Bedrijfsarts, Arts microbioloog, Deskundige infectiepreventie • Communicatie • informatieavond alle medewerkers • informatieavond alle bewoners en familieleden van de woonzorginstelling • persoonlijke gesprekken met pos klanten en pos medewerkers 15 .. de uitdaging Start melding op 24-4-2017 afsluiting uitbraak op 21-8-2017
 16. 16. Wat doet MRSA met de drager? Medewerker: Cliënt 16
 17. 17. Maatregelen Belangrijkste is 1. Handhygiëne 2. Handhygiëne 3. Handhygiëne 4. Handhygiëne 5. Basishygiëne 6. Basishygiëne 7. Basishygiëne 8. MRSA Maatregelen Alle maatregelen zijn te vinden op de website www.publiekzipnet.nl 17
 18. 18. 18 Plan van aanpak - basishygiëne Materialen zoals waskommen altijd klantgebonden gebruiken. Voor gebruik andere klant eerst desinfectiestap. Laat de kom op de kamer. Voorlopig voor MRSA klanten Welke huidschilfers/ bacteriën neem je mee?
 19. 19. Plan van aanpak - basishygiëne • Opslag steriele middelen • Dus nooit overgebleven middelen die bij de klant zijn geweest in een voorraad kast bewaren • Zeker niet geopende steriele middelen • Wat bij de klant is geweest niet meer naar een andere klant 19
 20. 20. Plan van aanpak - basishygiëne • Bacteriën en virussen liften ook mee Geef ze geen kans • Tillift frame wekelijks reinigen en direct bij zichtbaar vuil • Tilliftband of-mat klantgebonden • Tilliftband of -mat periodiek machinaal wassen bij 60 graden 20
 21. 21. • Po’s mogen niet “met de hand” worden schoongemaakt • Er is een po-spoeler maar men moet een eindje lopen met volle po • Po in ieder geval klantgebonden houden Zet voor nu bij MRSA klanten die po of po-stoel gebruiken in: Care Bag. 21 Plan van aanpak - basishygiëne
 22. 22. Alle positieve medewerkers worden “behandeld” Dit gaat via de bedrijfsarts - De MRSA positieve medewerkers mogen taken uitvoeren die niet met de directe zorg te maken hebben - Zodra er 3 wekelijkse kweken negatief zijn mogen weer zorgtaken uitgevoerd worden Alle positieve cliënten worden “behandeld” Dit gaat via de behandelaar (SO of huisarts) 22 Plan van aanpak - behandeling
 23. 23. Voorbeeld behandeling positieve klanten/ medewerkers • In overleg met de arts microbioloog en huisarts wordt een antibiotica samenstelling voorgeschreven • Daarnaast wordt hibiscrub (douchescrub) en bactroban (neuszalf) ingezet voor 5 dagen • Tegelijk met de behandeling geldt er een schoonmaakschema en een desinfectieschema 23 Plan van aanpak - behandeling
 24. 24. Waar is informatie te vinden 24
 25. 25. Waar is informatie te vinden 25
 26. 26. MRSA kaarten 26
 27. 27. Doe mee met de MRSA kwis Ga naar www.kahoot.it 27
 28. 28. Dank voor uw aandacht
 29. 29. Kruisbesmettingen – in beeld https://youtu.be/M8AKTACyiB0 Wat als bacteriën ZICHTBAAR waren? 29

×