Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä saa eurolla ja mikä on ehkäisytyön taloudellinen arvo?

91 views

Published on

Professori Janne Martikaisen esitys Kansallisessa Diabetesfoorumissa 12.12.2017 Finlandia-talossa.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mitä saa eurolla ja mikä on ehkäisytyön taloudellinen arvo?

 1. 1. UEF // University of Eastern Finland Janne Martikainen professori Itä-Suomen yliopisto Twitter: @JaMartikainen Mitä saa eurolla ja mikä on ehkäisytyön taloudellinen arvo?
 2. 2. UEF // University of Eastern Finland ”Price is what you pay. Value is what you get” - Warren Buffett
 3. 3. UEF // University of Eastern Finland Diabeetikkojen määrä Suomessa 2000-2030
 4. 4. UEF // University of Eastern Finland Suomalaisen väestön T2D-riski T2D-riskitesti: • Ikä • Painoindeksi • Vyötärö • Liikunta • Ravitsemus (hevi) • Verenpaine • Kohonnut verensokeri • Diabetesta suvussa (Julkaisematon havainto; FINRISK 2002/2007, D2D 2004/2007; n=9788) (Lindström et al. 2003)
 5. 5. UEF // University of Eastern Finland Riskipisteet & T2D-ilmaantuvuus (Julkaisematon havainto; FINRISK 2002/2007, D2D 2004/2007; n=9549)
 6. 6. UEF // University of Eastern Finland Riskiryhmittäinen 20-vuoden ennuste (Julkaisematon havainto; n=9549; StopDia-projekti)
 7. 7. UEF // University of Eastern Finland Terveystaloudelliset seuraamukset
 8. 8. UEF // University of Eastern Finland T2D ja kohonnut T2D-riski ovat yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun Lähteet: Väätäinen S, Cederberg H, Roine R, Keinänen-Kiukaanniemi S, Saramies J, Uusitalo H, Tuomilehto J, Martikainen J. Does Future Diabetes Risk Impair Current Quality of Life? A Cross-Sectional Study of Health-Related Quality of Life in Relation to the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC). PLoS One. 2016;11(2):e0147898. Väätäinen S, Keinänen-Kiukaanniemi S, Saramies J, Uusitalo H, Tuomilehto J, Martikainen J. Quality of life along the diabetes continuum: a cross-sectional view of health-related quality of life and general health status in middle-aged and older Finns. Qual Life Res. 2014;23(7):1935-44. T2D MID: ±0,015
 9. 9. UEF // University of Eastern Finland Diabeteksen aiheuttamat lisäkustannukset (healncure.com; mukaillen Hallinen ym. 2012) Alustavia havaintoja Siun Sotesta (2011- 2016): • T2D-kohortti (n=10204) • Ikä 67 vuotta, 53% miehiä, taudin kesto 4,6 vuotta • T2D:n hoitoon liittyvät ESH:n ja PTH:n kustannukset • Odotettu kustannus 1600€ / henkilö/ vuosi • Taustatekijöiden marginaalivaikutuksia: • Ikä: 13€/ikävuosi • Miessukupuoli: 255€ • Sairauden kesto: 68€/vuosi (Julkaisematon havainto; Siun Sote/Sitra/StopDia-projekti)
 10. 10. UEF // University of Eastern Finland Diabetes ja kohonnut riski ovat yhteydessä työikäisen väestön alentuneeseen toiminta- ja työkykyyn (Reini & Honkatukia 2016/ Terveystalo)
 11. 11. UEF // University of Eastern Finland Voidaanko tähän kehityskulkuun vaikuttaa ja millä hinnalla?
 12. 12. UEF // University of Eastern Finland Pienillä teoilla on merkitystä - Esimerkkinä 2-5 %:n painonpudotus Vakioitu HR = 1.86 eli 86% korkeampi T2D-riski Vakioitu HR = 0.77 eli 23% pienempi T2D-riski (Julkaisematon havainto; THL/DPS-tutkimus)
 13. 13. UEF // University of Eastern Finland Miten arvioida ehkäisyinterventioiden kustannusvaikuttavuutta? Nykyinen toimintatapa Parantunut vaikuttavuus HRQoL (15D, EQ-5D, SF-6D) Toiminta- ja työkyky ↑ Uusi toimintatapa Uuden toimintatavan tuottama nettohyöty Hoito- kustannukset ↓ Intervention kustannus
 14. 14. UEF // University of Eastern Finland FINDRISC-terveystalousmalli ehkäisyinterventioiden kustannusvaikuttavuuden arviointiin Suomessa T2D-riski & ilmaantuvuus Interventioiden vaikuttavuus HRQoL Terveyspalveluiden käyttö & kustannukset Kustannusvaikuttavuus (€/QALY)
 15. 15. UEF // University of Eastern Finland Johtopäätökset • Tavoittamalla, tunnistamalla ja ohjaamalla elintapaohjaukseen voidaan merkittävästi vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen aiheuttamiin yhteiskunnallisiin kustannuksiin ja väestön elämänlaatuun • ”One fits for all”-ajattelu ei toimi – Palvelumuotoilu • Parempi ymmärrys sairastumisriskiin, adherenssiin ja elintapamuutosten pysyvyyteen vaikuttavista tekijöistä – Profiloinnilla kustannusvaikuttavuuden optimointiin • StopDia-tutkimushanke pyrkii vastaamaan kaikkiin yllä esitettyihin asioihin – Malli ehkäisyinterventioiden kustannusvaikuttavuuden arviointiin Lähde: Aarnio E, Martikainen J, Winn A, Huupponen R, Vahtera J, Korhonen MJ. Socioeconomic inequalities in statin adherence under universal coverage: Does gender matter? Circulation - Cardiovascular Quality and Outcomes 2016;9(6):704-713.
 16. 16. UEF // University of Eastern Finland #stopdia | stopdia.fi

×