Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

School- en buurtmoestuinen: a match made in heaven

In deze presentatie vind je allerlei inspirerende voorbeelden van Gentse moestuin-samenwerkingsverbanden tussen scholen, verenigingen, buurtbewoners, ...

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

School- en buurtmoestuinen: a match made in heaven

 1. 1. Buur$uincafé Cross-over school- en buurtmoestuin
 2. 2. A match made in heaven… SCHOOLTUIN – uitdagingen •  Vakan@eperiodes •  Werkdruk •  Con@nuïteit BUURTTUIN – uitdagingen •  Ruimte •  Diefstal •  Tijdelijke invulling
 3. 3. SCHOOL MPI DE OASE BUURTTUIN HET DRAKENNEST
 4. 4. Win-win •  Groenen Draak -> Drakennest •  Het plantgoed op de biomarkt •  De buurman en de kippen •  Tuin met therapeu@sche insteek •  Natuur- en veel meer –educa@e •  Get Cultured, De Oase, Opstap
 5. 5. BUURTTUIN HET BOERENHOF SCHOOL HET KOMPAS
 6. 6. Win-win •  Ruimte en interac@es •  Lokale verankering •  Alles op 1 plek •  Uitwisseling buurtbewoners, school, moestuiniers
 7. 7. BUURTTUIN MARIA GORETTI SCHOOL DE MOZAIEK
 8. 8. Win-win •  Zachte grens school-buurt •  Opwaardering onderbenut plein •  Gedeeld gebruik ruimte •  Sociale interac@e
 9. 9. KINDEROPVANG HET NACHTEGAALTJE OUDERS & BUURTBEWONERS
 10. 10. Win-win •  intergenera@oneel •  Buurt-ouders-personeel-kleuters •  Oogst en onderhoud -> tuiniers •  Sociale interac@e
 11. 11. STUDENTENTUIN STUJARDIN SCHOOL DE KORENBLOEM
 12. 12. Win-win •  Omheinde groene plek vlakbij •  Sociale controle •  Uitwisseling plantgoed, ideeën, .. •  Wederzijdse mo@va@e
 13. 13. BUURTTUIN ONZENHOF SCHOOL HENRI D’HAESE
 14. 14. Win-win •  Mix van partners: buurt, wgc, wzc, gandae vzw, school henri d’haese •  4 schoolklassen 1x/week •  OogsYeesten: alles komt samen
 15. 15. WATERSPORTBAAN FREINETSCHOOL DE WINGERD
 16. 16. Win-win •  Ruimtetekort wordt ingevuld •  Interac@e met studenten/ll •  Tijdelijke invulling vormt basis voor werking •  Ontmoe@ng •  Vandalisme tegengaan
 17. 17. WZC HEIVELD DE BUURTBEWONERS
 18. 18. Win-win •  Heel veel mooie open ruimte •  Goede infrastructuur •  Ontmoe@ng met ouderen •  Enthousiast kader •  Boomgaard, kleinvee, moestuin, kruiden, serre,…
 19. 19. DE BOOMHUT OUDERGROEPEN
 20. 20. Win-win •  Aantrekkelijke speelplaats •  Gespreksonderwerp aan de schoolpoort •  Inspirerend om zelf te tuinieren op kleine oppervlakte
 21. 21. MOESKOPPERIJ MUIDE WIJKRESTAURANT OUD POSTJE
 22. 22. Win-win •  Buurtcompostering •  Ontmoe@ngsplaats •  Geiten, kippen,… •  Educa@eve plek •  Voedselproduc@e : betaalbaar gezond voedsel •  Verwaarlozing tegengaan
 23. 23. IN DE WAL –DAGBESTEDING BUURTMOESTUIN WONDELGEM
 24. 24. Win-win •  Ontmoe@ng en uitwisseling •  Gedeeld ruimtegebruik •  Zeer rus@ge omgeving •  Verwerkingsmogelijkheden •  Kennisoverdracht
 25. 25. FREINETSCHOOL DE VLIEGER BUURTBEWONERS/OUDERS
 26. 26. Win-win •  Langs de route naar de schoolpoort •  Vakan@e-toezicht en onderhoud •  Integra@ekansen
 27. 27. KLEUTERSCHOOL DE BOLLEKENS VAKANTIE KINDEROPVANG
 28. 28. Win-win •  Onderhoud in de vakan@e •  Gezonde voeding voor kansengroepen •  Kennisoverdracht •  Inspira@e
 29. 29. DE MOZAIEK LDC DE THUISHAVEN
 30. 30. Win-win •  Onderhoud @jdens de vakan@e •  Integra@e met ouders-buurt •  Gezonde voeding en kennisoverdracht
 31. 31. SLOTENDRIES VELT VZW
 32. 32. Win-win •  Vakan@ewerking •  Kennisoverdracht •  Onderhoud @jdens vakan@e
 33. 33. BIJGAARD MOESTUIN BUURT
 34. 34. Win-win •  Ontmoe@ngsplek •  Ecomedy, concerten,… •  Parkfeesten met educa@e •  Etentjes •  Kennisoverdracht
 35. 35. Volgende ediRes: 5. WINTER IN DE MOESTUIN – 28 oktober, 10.00 – 12.30 De Bijgaard, Bijgaardepark, Nijverheidstraat 100, 9040 Sint-Amandsberg Blijven je groene vingers jeuken, ondanks de nakende winter@jd? Geen nood! Ook in deze periode van het jaar is er nog vanalles te doen in en rond de moestuin – van winterzaai tot bessensnoei.
 36. 36. Volgende ediRes: 6. ZAADRUIL EN ZAADTEELT – 25 november, 10.00 – 12.30 Cafétaria WZC Ter Hovingen, Kliniekstraat 29, Gentbrugge Onze voorouders teelden hun eigen zaden en wisselden ze uit met hun kennissen aan de andere kant van het dorp. Zo ontstonden er duizenden sterke lokale rassen, resistent tegen allerlei ziektes en plagen. Leer enkele eenvoudige soorten kennen en maak van je school- of buurauin een kraamkamer voor Gentse groentenrassen!
 37. 37. GENT EN GARDE www.gentengarde.be -  Buurauinideeën -  Schooltuin@ps -  Korte keten-projecten -  Kaartjes -  Deze presenta@e ;-)
 38. 38. Moestuinvragen? à Moestdazo! h$ps://gentengarde.stad.gent/moestdazo
 39. 39. Bedankt voor uw aandacht!

×