Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

План методичної роботи

24 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

План методичної роботи

  1. 1. ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ ШМО ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ на 2017 – 2018 н.р. Тематика засідань Термін виконання Відповідальні Серпень 2017 р 1. Аналіз роботи ШМО за 2016-2017 навчальний рік. 2. Навантаження вчителів на 2017 – 2018 н.р. 3. Планування навчального матеріалу, складання і обговорення календарних планів на 2017 – 2018 н.р. 4. Нові навчальні програми з математики і фізики для 9-го класу. 5. Огляд методичної літератури, дидактичних примірників, періодичних фахових журналів і газет, збірників наказів. 6. Складання і затвердження плану і роботи МО на 2017 – 18 н.р. 7. Ознайомлення з методичним листом «Особливості вивчення базових дисциплін (математики, фізики, астрономії, інформатики) у загальноосвітніх закладах у 2017/2018 навчальному році.» 29. 08. 17 29. 08. 17 До 05. 09. 17 29. 08. 17 29. 08. 17 29. 08. 17 29. 08. 17 Герасименко І.В. Герасименко І.В. Члени ШМО Герасименко І.В. Сокуренко Л.П. Герасименко І.В Позаненко Н.В. Герасименко І.В. Члени ШМО Литвиненко О.С. Жовтень 2017 р 1. Фахова компетентність учителя – важлива умова при впровадженні нових Держстандартів. 2. Розвиток життєвих компетентностей на уроках математики, фізики і інформатики. 3. Аналіз проведених шкільних олімпіад. 4. Методика проведення уроків з учнями, які навчаються індивідуально. 10. 2017 10. 2017 10. 2017 10. 2017 Позаненко Н.В. Литвиненко О.С. Герасименко І.В. Сокуренко Л.П. Січень 2018 р 1. Проектна діяльність – основний засіб розвитку основних компетентностей вчителя та учня. 2. Методика проведення індивідуальної роботи з учнями високого рівня навчання. 3. Впровадження проектних технологій на уроках математики, фізики та інформатики. 4. Круглий стіл: «Мої наробки», згідно проблеми, над якою працюю. 5. Обговорення результатів міських олімпіад. 6. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів. січень, 2018 р січень, 2018 р січень, 2018 р січень, 2018 р січень, 2018 р січень, 2018 р Позаненко Н.В. Герасименко І.В. Литвиненко О.С. Члени ШМО Герасименко І.В. Позаненко Н.В. Березень 2018 р 1. Обговорення відкритих уроків. 2. Можливості сучасного уроку для формування успіху, як життєвого пріоритету особистості. 3. Методика проведення державної підсумкової атестації в 9-х і 11-х класах. 4. Обмін досвідом і обговорення питань Впровадження інноваційних технологій на уроках. 5. Дослідницька діяльність учнів – основа розвитку особистості. За графіком березень, 2018 р березень, 2018 р березень, 2018 р березень, 2018 р Члени ШМО Позаненко Н.В. Позаненко Н.В. Литвиненко О.С. Сокуренко Л.П.
  2. 2. 6. Розвиток навичок самостійного орієнтування в інформаційному просторі. березень, 2018 р Литвиненко О.С. Травень 2018 р 1. Роль вчителя у формуванні успішності учнів. 2. Обговорення і затвердження матеріалів до державної підсумкової атестації в 9-х і 11-х класах. 3. Діагностика знань учнів з математики, фізики і інформатики та шляхи підвищення рівня якості знань (за підсумками відвідуваних уроків та контрольних робіт) 4. Підготовка до ЗНО. травень, 2018 р травень, 2018 р травень, 2018 р травень, 2018 р Сокуренко Л.П. Позаненко Н.В. Позаненко Н.В. Герасименко І.В. Литвиненко О.С. Позаненко Н.В.
  3. 3. В період між засіданнями проводити обговорення відкритих уроків, вирішувати методичні і навчальні питання по необхідності їх виникнення, а саме: Тематика засідань Термін виконання Відповідальні Вересень 2017 р 1. Організувати взаємовідвідування уроків з метою здійснення особистісного підходу в навчанні. 2. Затвердити матеріали шкільних олімпіад. За графіком До 30. 09. 17 Герасименко І.В. Герасименко І.В. Жовтень 2017 р 1. Провести шкільні олімпіади з математики, фізики, інформатики. 2. Провести і обговорити відкриті уроки. 07. 10. – 17. 10. 2017 За графіком Герасименко І.В. Члени МО Герасименко І.В. Члени МО Грудень 2017 р 1. Провести відкриті уроки, заліки, тестування , тощо, з метою обміну досвідом. 2. Перевірка зошитів, вимоги щодо ведення зошитів і оцінювання їх ведення. 3. Провести директорські контрольні роботи. 4. Аналіз успішності учнів за І семестр. За графіком 07. 12 – 14. 12 2017 За графіком До 27. 12. 17 Герасименко І.В. Герасименко І.В. Позаненко Н.В. Герасименко І.В. Лютий 2018 р 1. Відкриті уроки. 2. Складання плану проведення тижня з математики, фізики та інформатики. 3. Майстер-клас: Форми і методи позакласної роботи з математики, фізики, інформатики. 4. Підготовка до ЗНО. За графіком До 10. 02. 18 До 27. 02. 18 До 28. 02. 18 Члени ШМО Члени ШМО Члени ШМО Позаненко Н.В Травень 2018 р 1. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів. 2. Аналіз тематичного контролю: диференційований підхід на уроках математики. 3. Виконання навчальних планів та програм із математики, фізики і астрономії та інформатики. До 26. 05. 18 До 26. 05. 18 До 26. 05. 18 Литвиненко О.С. Позаненко Н.В. Герасименко І.В.

×