Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomenkielinen tutkimusyhteenveto

128 views

Published on

Lean Your Mind - Mindfulness as leadership development research project

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suomenkielinen tutkimusyhteenveto

 1. 1. Lean Your Mind – Mindfulness as leadership development research project - Hanken School of Economics - & Andas Oy
 2. 2. Tutkimustiimi Assistant Professor Christopher Lyddy, Providence College Lyddy studies the nature, integration, and impacts of mindfulness at work. My theoretical work develops frameworks for conceptualizing the management of mindfulness for workplace functioning. Lyddy published a very influential review paper on mindfulness in the workplace in Journal of Management 2015. Assistant Professor Daren Good, Pepperdine University Graziadio School of Business. Good studies mindfulness in the workplace and leadership. Good and Lyddy published a very influential review paper on mindfulness in the workplace in Journal of Management 2015. Assistant Professor Christopher Reina, Virginia Commonwealth University His research focuses on the intersection of leadership, mindfulness, and emotions in the workplace and how they aid employees and organizations in successfully adapting to change in order to facilitate employee engagement and organization performance and well-being. Assistant Professor Lena Knappert, Tilburg University, Department of Human Resource Studies The focus of her research is on mindfulness and diversity.
 3. 3. Professor Joakim Wincent Hanken School of Economics, Department of Management and Organization A leading entrepreneurship researcher. The focus of his research is on passion, stress, exhaustion, and other psychological processes. Catarina Ahlvik, PhD Candidate Hanken School of Economics, Department of Management and Organization The focus of her PhD is on mindfulness in the workplace Tutkimustiimi Professor Jochen Reb, Singapore Management University One of the leading Mindfulness in Business researcher in the world and author of the book Mindfulness in Organizations 2015, Cambridge University Press. Eeva Jaakonsalo, Andas Oy Andas Oy offers mindfulness based solutions to companies and Andas/Eeva Jaakonsalo will be delivering the mindfulness training programs in this research project.
 4. 4. © Hanken Mindfulness
 5. 5. Mindfulness hyväksyvä tietoinen läsnäolo “Paying attention in a particular way; on purpose, in the present moment, and non-judgmentally” (Kabath-Zinn, 2013). » 30 vuotta tutkimusta mindfulnessin terveysvaikutuksista » Vähentää stressiä, ahdistuneisuutta, masennusta » Lisää hyvin vointia, myönteisiä tunteita ja luovuutta (Brown & Ryan, 2003) . © Hanken
 6. 6. Työn vaatimusten ja hallinnan- mahdollisuuksien malli
 7. 7. Työn vaatimusten ja hallinnan- mahdollisuuksien malli Työn vaatimusten ja hallinnan mahdollisuuksien malli on työstressinhallintakyvyn malli (Schafeli & Taris, 2014) » Työn vaatimus » Työn hallinnan mahdollisuudet (voimavarat) » Henkilökohtaiset resurssit © Hanken
 8. 8. Tausta » Korkeat työn vaatimukset yhdistettynä heikkoihin työn hallintamahdollisuuksiin kuvaavat kuormittavaa työtä » altistaa erilaisille työstressiperäisille sairauksille » Aktiiviset työt eli sellaiset, joissa on korkeat työn vaatimukset, mutta samalla korkeat työn hallintamahdollisuudet (työn voimavara) » johtavat oppimiseen ja työssä kehittymiseen © Hanken
 9. 9. Tausta Työn vaatimus » Fyysiset, sosiaaliset ja hallinnalliset aspektit työstä jotka vaativat jatkuvaa fyysistä ja psyykkistä ponnistelua (Schaufeli & Bakker, 2004, p.296) » Esim. Työkuormitus, työpaikkakonfliktit, työsuoritusvaatimukset © Hanken
 10. 10. Tausta Työn voimavarat » Fyysiset, sosiaaliset ja hallinnalliset aspektit työstä jotka: » Tukevat tavoitteiden saavuttamista » Vähentää työn vaatimuksia ja siihen liittyviä fyysisiä ja psyykkisiä taakkoja » Tukee henkilökohtaista kasvua ja kehitystä (Demerouti et al. 2001, p501) » Esim. Palautteen saaminen, sosiaalinen tuki, tavoitteiden selkeys © Hanken
 11. 11. Tausta Henkilökohtainen resurssi » Henkilön oma kyky hallita omaa työympäristöä ja suhtautumista siihen. (Schafeli & Taris, 2014) © Hanken
 12. 12. Job Demand and Job Resources Model © Hanken
 13. 13. Tutkimusprojektin testattava malli © Hanken Työuupumusasteinen väsymys Stressi Työnimu Irtautuminen Mindfulness
 14. 14. Menetelmä
 15. 15. Mindfulness training Tutkimusprojekti Hanken School of Economics, www.hanken.fi Companies Managers Direct subordinates
 16. 16. Menetelmä: Kysely Aika: Ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen Data
 17. 17. Aineisto Neljä yritystä 152 johtajaa ilmoittautui 130 johtajaa osallistui koulutukseen ja vastasi sekä ensimmäiseen että toiseen kyselyyn (86%) Menetelmä Randomized control trail intervention Analysointi Hierarchical Linear Modeling, R Menetelmä
 18. 18. Mittarit » Stressi » Työuupumusasteinen väsymys » Työn imu » Kyky irtautua työstä työpäivän jälkeen © Hanken
 19. 19. Tulokset
 20. 20. Stressikysymykset » Vuorovaikutustilannetta, jossa yksilö arvioi ympäristön vaatimusten ylittävän hänen voimavaransa tai verottavan niitä liiaksi ja jonka hän kokee hyvinvoinnilleen vahingoksi, uhaksi tai haasteeksi (Lazarus & Folkman 1984) Kysymykset » In the last two weeks, how often have you been upset because of something that happened unexpectedly? » In the last two weeks, how often have you found that you could not cope with all the things that you had to do? » In the last two weeks, how often have you felt difficulties were piling up so high that you could not overcome them? © Hanken
 21. 21. Stressi © Hanken
 22. 22. Työuupumusasteinen väsymys » Fyysistä mutta eritoten psyykkistä ja emotionaalista väsymystä eikä se häviä levon aikana. Kysymykset » I feel emotionally drained from my work » I feel used up at the end of the workday » I feel fatigued when I get up in the morning and have to face another day on the job » Working with people all day is really a strain for me » I feel frustrated by my job » I feel I'm working too hard on my job © Hanken
 23. 23. Työuupumusasteinen väsymys © Hanken
 24. 24. Työn imu » Tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa, jota luonnehtivat 1) tarmokkuus ("vigor"), 2) omistautuminen ("dedication") ja 3) uppoutuminen ("absorption"). » Tarmokkuus on kokemusta energisyydestä, halua panostaa työhön, sinnikkyyttä ja ponnistelun halua myös vastoinkäymisiä kohdatessa. » Omistautuminen on kokemuksia merkityksellisyydestä, innokkuudesta, inspiraatiosta, ylpeydestä ja haasteellisuudesta työssä. » Uppoutumista luonnehtii syvä keskittyneisyyden tila, paneutuneisuus työhön ja näistä koettu nautinto. Aika kuluu kuin huomaamatta ja irrottautuminen voi tuntua vaikealta © Hanken
 25. 25. Työn imu Kysymykset » At my work, I feel bursting with energy. » At my job, I feel strong and vigorous. » My job inspires me. » When I get up in the morning, I feel like going to work. » I feel happy when I am working intensely. » I am proud of the work that I do. » I am immersed in my work. » I get carried away when I am working. © Hanken
 26. 26. Työn imu © Hanken
 27. 27. Irtautuminen » Kyky irtautua työstä työpäivän jälkeen Kysymykset During time after work, » I forget about work. » I don’t think about work at all. » I distance myself from my work. » I get a break from the demands of work. © Hanken
 28. 28. Irtautuminen © Hanken
 29. 29. Tulokset - alaiset
 30. 30. Tulokset - alaiset » Emme havainneet tilastotieteellisesti merkittäviä muutoksia alaisten vastauksissa » Miksi? » 8 viikkoa kestävä Mindfulness Based Stress Reduction -kurssi tuottaa merkittäviä muutoksia kurssiin osallistuville henkilöille. Jotta tällä olisi vaikutuksia myös muihin henkilöihin, tarvitaan siihen enemmän aikaa. © Hanken
 31. 31. Suositukset
 32. 32. Suositukset » Mindfulnessin vaikutus työnhyvinvointiin on selkeä. » Suosittelemme mindfulnessin integroimista työpaikan työhyvinvointitarjontaan niin, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua mindfulnesskoulutukseen. » Työpaikalla olisi hyvä olla viikoittaisia jatkuvia mindfulnesstunteja jatkuvuuden takaamiseksi. » Jatkuvuus ja syventyminen ovat tärkeitä. © Hanken
 33. 33. Catarina Ahlvik Department of management and organization Hanken School of Economics catarina.ahlvik@hanken.fi +358403521507
 34. 34. Stressitekijät ennen ja jälkeen valmennuksen Mitä vähemmän pisteitä, sitä matalampi stressitaso > stressitekijät ovat pienentyneet
 35. 35. Itsemyötätunto ennen ja jälkeen valmennuksen Mitä enemmän pisteitä, sitä enemmän hyväksyntää itseä kohtaan > itsemyötätunto on kasvanut
 36. 36. Unen laatu • Nukahdan helposti • Uneni on syvää ja virkistävää Kyky keskittyä • Pystyn keskittymään yhteen asiaan kerrallaan • Pysyn keskittyneenä häiriöistä tai mieliteoistani huolimatta. Stressinhallinta • Minusta tuntuu, että elämäni on tasapainossa • Jos olen stres- saantunut, koen kuitenkin hallitsevani stressini. Tietoisuus arjessa • Huomaan, kun toimin automaat- tiohjauksella • Olen läsnä keskusteluissa ja todella kuulen mitä sanotaan. Pulssiarviot valmennuksen aikana
 37. 37. Osallistujien kommentteja • Kurssi ollut positiivinen yllätys. Suhtautuminen muuttunut. Herännyt! Kiitos. • Tämä voisi auttaa etenkin muutoksessa olevia lähiesimiehiä. • Vahvistanut, että on hyvä välillä pysähtyä. • Positiivinen yllätys – hienoa, että lähdin mukaan. • Toivottavasti muista kaikki kurssin tuomat positiiviset asiat ja jaksan jatkaa tulevaisuudessakin. • Erittäin hyödyllinen kurssi ja toivoisin, että tätä olisi tarjolla myös muille esimiehille organisaatiossa, kuten lähiesimiehille  kaikille joilla on suurta kuormitusta työssään. • Hyvä kurssi. Ja hyviä harjoituksia arkeen niin työssä kuin vapaa-ajalla. Suosittelen mindfulnessia kaikille! • Erittäin hyviä työkaluja. Olen ”löytänyt” aiemman tyyneyteni, joka ollut pitkään hävinneenä! Kurssi auttaa johtamisessa kaikissa näkökulmissa. • Kiitos tästä ajasta. Hienoa, että työaikaakin oli mahdollisuus käyttää oman hyvinvoinnin tukemiseen. • Muuttanut itseä sen verran ja helpottanut elämää, että aion kyllä harjoitusten tekoa jatkaa. • Hyvä kurssi, vaatii vielä lisää harjoituksia, jotta nämä asiat tulisivat käytäntöön. • Kurssi on ollut hyvin hyödyllinen, antanut työkaluja oman hyvinvoinnin tukemiseen.
 38. 38. Hengitä. Elä paremmin. Andas Oy PL 802, FI-00101 Helsinki + 358 50 389 464 www.andas.fi

×