Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Solita HUB: Sujuvampaa asianhallintaa uuden käyttöliittymän avulla, Merja Tavajärvi-Mikkonen

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 17 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Solita Oy (20)

Recently uploaded (17)

Advertisement

Solita HUB: Sujuvampaa asianhallintaa uuden käyttöliittymän avulla, Merja Tavajärvi-Mikkonen

 1. 1. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. PORTTI - sujuvampaa asianhallintaa uuden käyttöliittymän avulla Merja Tavajärvi-Mikkonen, kehityspäällikkö Tiedonhallintapalvelut-yksikkö
 2. 2. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Trafi lyhyesti:
 3. 3. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtävät •  Antaa tarvittavia lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä sekä toimialaa koskevia oikeussääntöjä. •  Vastaa tutkintojen järjestämisestä, verotus- ja rekisteröintitehtävistä sekä luotettavista tietopalveluista. •  Valvoo liikennemarkkinoihin liittyviä tehtäviä sekä liikennejärjestelmää koskevia sääntöjä ja määräyksiä. •  Osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. •  Huolehtii liikennejärjestelmän toimivuudesta myös poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa. •  Luo edellytyksiä älyliikenteen kehittämiselle. •  Jakaa tietoa kansalaisille liikkumisen valinnoista 17/11/15 3
 4. 4. Liikenteen turvallisuusvirasto17/11/15 4 Trafin tiedonhallintapalveluiden tehtävät lukuina
 5. 5. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asian- ja asiakirjahallinnan kehittämishanke ASHA 2014-2017 Hankkeen tavoitteet •  Asian- ja asiakirjahallinnan hallinnan käytettävyyden parantaminen. •  Sähköisen asianhallinnan mahdollistaminen. •  Asiankäsittelyprosessien tehostaminen. •  Kirjaamon ruuhkan helpottaminen. •  Tiedonohjaussuunnitelman ajantasaistaminen. •  Säästöjen aikaansaaminen. •  Dokumenttienhallinnan kehittäminen. •  Hanke on jaettu neljään aliprojektiin. 17/11/15 5
 6. 6. Liikenteen turvallisuusvirasto Asko-projekti - Portti-käyttöliittymä •  Suurimpana tavoitteena suunnitella ja toteuttaa asianhallintajärjestelmä Twebille portaalikäyttöliittymä. •  Portaalikäyttöliittymä sai nimeksi Portti. •  Porttin tärkeimpiä ominaisuuksia: •  Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. •  Vahva sähköinen allekirjoitus. •  Asiankäsittelyprosessien automatisointi Sähke2-määräyksen mukaisella eAMS- rakenteella. •  Selkeät työjonot. •  Asian sulkemisenautomatisointi -> käsittelijä voi päättää asian. 17/11/15 6
 7. 7. Liikenteen turvallisuusvirasto Suunnittelutyön aloitus Solitan kanssa 8.5.2015 Yhteinen visio: •  Tavoitteena on rakentaa uusi asianhallinnan käyttöliittymä nimeltään Portti, joka helpottaa kirjaamon työkuormaa siirtämällä asioiden päättämisen käsittelijöille sekä selkeyttää käsittelijöiden työtä verrattuna nykyiseen. Tavoite saavutetaan siten, että Portti on sekä termistöltään, että ulkoasultaan selkeä ja ohjaava. Työtä helpotetaan automatisoinnilla, vähentämällä ja yksinkertaistamalla työvaiheita. 17/11/15 7
 8. 8. Liikenteen turvallisuusvirasto Suunnittelun eteneminen toteutukseen •  Testiryhmän valinta •  Portti-käyttöliittymän käyttöönottoon valittiin 8 pilottiprosessia. •  Testaajia lisäksi noin 10 henkilöä. •  Käyttäjille kysely sekä työpaja. •  Mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. •  Viikoittaiset palaverit projektiryhmän kesken. 17/11/15 8
 9. 9. Liikenteen turvallisuusvirasto Lähtötilanne työjonot •  Työjono on koettu sekavaksi. •  Saapuneita viestejä/tehtäviä on hankala erottaa työjonosta. •  Halutaan nähdä vain tietylle ryhmälle saapuneet toimeksiannot. •  Halutaan nähdä vain tietylle asiaryhmälle saapuneet toimeksiannot. 17/11/15 9
 10. 10. Liikenteen turvallisuusvirasto Työjono Porttissa (aloitusnäkymä) 17/11/15 10
 11. 11. Liikenteen turvallisuusvirasto Lähtötilanne näkymät •  Asianäkymä on koettu sekavaksi. •  Painikkeita on paljon ja asian tiedot sijottuvat välilehtien taakse. 17/11/15 11
 12. 12. Liikenteen turvallisuusvirasto Asianäkymä Porttissa 17/11/15 12
 13. 13. Liikenteen turvallisuusvirasto Lähtötilanne asiakirjan laatiminen •  Asiakirjat laaditaan niin että ensin tehdään toimenpide sitten asiakirja ja lopulta liitetään itse tiedosto. 17/11/15 13 Luo toimenpide Uusi toimenpide Laadi asiakirja Laadi asiakirjatiedosto
 14. 14. Liikenteen turvallisuusvirasto Asiakirjan laatiminen Porttissa •  Asiakirja raahataan Porttiin esim. työpöydältä tai luodaan mallipohjasta. •  Toimenpiteen laatiminen on automatisoitu taustalle. 17/11/15 14
 15. 15. Liikenteen turvallisuusvirasto Portti-käyttöliittymän tuomat hyödyt 17/11/15 15 Kehitystehtävien onnistuminen? Rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta? Portti-käyttöliittymän käyttäjäystävällisyys •  Käytön helppous ->kannustaa käyttämään. •  Neuvontatyön väheneminen. Asian automaattinen sulkeminen •  Säästö reilu 5 minuuttia/asia. •  Asioiden päättäminen saadaan ajan tasalle. Tiedon laadusta, käytettävyydestä ja eheydestä? Asiakirjan laatiminen •  Asiakirjan laatiminen nopeutuu noin 2 min. •  Asiakirjat saadaan talteen varmemmin kun niiden laatiminen on helppoa. Vahva sähköinen allekirjoitus •  Asiakirjan allekirjoitus nopeutuu noin 10 min •  Mahdollistaa täysin sähköisen asianhallinnan. Säästöt
 16. 16. Liikenteen turvallisuusvirasto Toteutuksessa mukana •  Solita: •  Saku Aho, pp •  Nina Juuri •  Ville Outamaa •  Aki Helin •  Trafi: •  Miia-Maria Nieminen, pp •  Kari Koivunoksa •  Päivi Latva •  Maija Salo •  Merja Tavajärvi-Mikkonen 17/11/15 16
 17. 17. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, 00520 Helsinki PL 320, 00101 Helsinki Puhelin 029 534 5000 www.trafi.fi

×