Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Pieter-Jan Demmbers - Maptionnaire inspiratiesessie Houten - 7 december 2017

14 views

Published on

Pieter Jan over de inzet van Maptionnaire in de gemeente Heusden over omgekeerd afval inzamelen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Pieter-Jan Demmbers - Maptionnaire inspiratiesessie Houten - 7 december 2017

 1. 1. Maptionnaire bij gemeente Heusden Enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers 7 december 2017 Ruimteschepper inspiratiemiddag Maptionnaire
 2. 2. Program • Even voorstellen • Aanleiding enquête • Enquête in Maptionnaire • Resultaten enquête • Evaluatie Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 2 • Short introduction • Reasons for questionnaire • Questionnaire in Maptionnaire • Results of the questionnaire • Evaluation of Maptionnaire Programma
 3. 3. Even voorstellen Short introduction Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 3
 4. 4. Gemeente Heusden • Provincie Noord-Brabant • Fusiegemeente (1-1-1997) • ± 43.400 inwoners • ± 18.500 woningen • 11 kernen Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 4 Municipality Heusden • Province Noord-Brabant • Merging of 3 municipalities in 1997 • ± 43.400 residents • ± 18.500 residences • 11 built-up areas
 5. 5. Pieter-Jan Demmers • Werkzaam bij gemeente Heusden sinds 1 juli 2016 • Beheerder Geoinformatie • Verantwoordelijk voor de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) • Achtervang voor de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) • Beheerder interne GIS- viewer • GIS-werkzaamheden • Kartografisch materiaal Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 5 • Working at Heusden since 1 july 2016 • Administrator Geo information • Responsible for BGT (Dutch Base Map) • Back-up for BAG (Registration of adresses and buildings) • Administrate internal GIS- viewer • GIS-activities • Cartographic material
 6. 6. Aanleiding enquête Reasons for questionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 6
 7. 7. Omgekeerd inzamelen • Doel: terugdringen hoeveelheid restafval door beter te scheiden • Restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse container • Voor alle inwoners, ook buitengebied en hoogbouw • In principe maximale loopafstand 300 meter (binnen bebouwde kom) • Alle containers beschikbaar voor alle inwoners • Gebruik pasje om ondergrondse container te openen • Bedrag per inworp • Positieve resultaten in de proefwijken Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 7 Reversed collection of waste • Aim: reducing the amount of residual waste by better separation of waste • All residents have to take their residual waste to underground containers • This includes residents of rural areas and high-rise buildings • Maximum distance on foot of 300 meter (in built-up areas) • All residents can access all underground containers • Accessing containers with an access pass • Payment per throw-in • Positive results in the trial areas
 8. 8. Vaststellen locaties ondergrondse containers • Vooraf inschatting aantal containers per gebied o.b.v. aantal aansluitingen • Uitgangspunt: 250 aansluitingen per container • Bebouwde kom verdeeld in cirkels met straal 200 meter • Mogelijke locaties gescreend: gemeentegrond, KLIC-melding, bomen, verkeer (parkeren, ontsluitingswegen), etc. • Resultaat: binnen elke cirkel minimaal twee potentiële locaties • 9 online enquêtes met Maptionnaire: stemmen op voorgestelde locaties, (tekstuele) suggesties voor alternatieve locaties • Collegebesluit: vaststelling locaties ondergrondse containers • Bezwaar door inwoners is mogelijk • Ondergrondse containers plaatsen • Ingebruikname ondergrondse containers Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 8 Determining the locations of underground containers • Estimate number of containers per area, based on number of residences • Aim: a container services 250 residences • Circles with a radius of 200 meters projected on the built-up areas • Screening of possible locations: location owned by the municipality, absence of cables and pipes, trees, traffic (parking, access roads), etc. • Result: at least 2 potential locations in each circle • 9 online questionnaires with Maptionnaire: voting for proposed locations, and let respondents enter (textual) suggestions for alternate locations • College decides on locations of underground containers • Objections by inhabitants are possible • Placement of underground containers • Underground containers in use
 9. 9. Enquête in Maptionnaire Questionnaire in Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 9
 10. 10. Enquête in Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 10
 11. 11. Enquête in Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 11
 12. 12. Enquête in Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 12
 13. 13. Enquête in Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 13
 14. 14. Enquête in Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 14
 15. 15. Enquête in Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 15
 16. 16. Enquête in Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 16
 17. 17. Enquête in Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 17
 18. 18. Resultaten enquête Results of the questionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 18
 19. 19. Resultaten enquête • 9 enquêtes • Gemiddelde respons 37 % • Waarvan gemiddeld 23 % met opmerkingen Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 19 Fase Enquête Aantal adressen Unieke respons Opmerkingen % respons % opmerkingen 1 Nieuwkuijk, Vlijmen ten zuiden van de A59 2792 945 227 33,85% 24,02% 2 Vlijmen ten noorden van de A59 4085 1676 384 41,03% 22,91% 2 Elshout 548 269 97 49,09% 36,06% 3 en 4 Drunen totaal 7774 2853 593 36,70% 20,79% 5 Heusden, Oudheusden, Heesbeen en Doeveren 1949 494 124 25,35% 25,10% 5 Haarsteeg 693 259 79 37,37% 30,50% 5 Herpt 259 104 26 40,15% 25,00% 5 Hedikhuizen 69 39 13 56,52% 33,33% 5 Geerpark (nieuwbouw) 220 59 8 26,82% 13,56% Totaal 18389 6698 1551 36,42% 23,16% Results of the questionnaire • 9 questionnaires • Average response 37 % • Of those on average 23 % with comments
 20. 20. Resultaten enquête Ruwe data Maptionnaire: Excel- bestand met diverse tabbladen Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 20 Results of the questionnaire Raw data Maptionnaire: Excel- file with several tabs
 21. 21. Resultaten enquête Ruwe data Maptionnaire: Excel- bestand met diverse tabbladen Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 21 Results of the questionnaire Raw data Maptionnaire: Excel- file with several tabs
 22. 22. Resultaten enquête Ruwe data Maptionnaire: Excel- bestand met diverse tabbladen Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 22 Results of the questionnaire Raw data Maptionnaire: Excel- file with several tabs
 23. 23. Resultaten enquête Respons ontdubbelen Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 23 Results of the questionnaire Deduplicate response
 24. 24. Resultaten enquête Respons samenvatten Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 24 Results of the questionnaire Summarize response
 25. 25. Resultaten enquête Respons visualiseren Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 25 Results of the questionnaire Visualize response
 26. 26. Resultaten enquête Opmerkingen verwerken Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 26 Results of the questionnaire Processing the comments
 27. 27. Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 27
 28. 28. Evaluatie Maptionnaire Evaluation of Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 28
 29. 29. Evaluatie Maptionnaire • Flexibel • Multipoints • Eenvoudig te ontwerpen • Eenvoudig in te vullen door respondenten • Meertalig • Goede rapportages van de respons • Eigen ondergronden toevoegen Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 29 Evaluation of Maptionnaire • Flexible • Multipoints • Easy to set up • Easy to fill out for respondents • Multilingual • Good reporting on the response • Easy to add your own background maps
 30. 30. Evaluatie Maptionnaire • Layout wachtwoord-venster • Unieke wachtwoorden • Manier waarop gebruikers zelf locaties aangeven op kaart • Weergave op kleine beeldschermen • Ondersteunde versies van webbrowsers Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 30 Evaluation of Maptionnaire • Layout of the password page • Implementation of unique passwords • The way respondents enter locations on the map • Display on small screens • Supported versions of web browsers
 31. 31. Evaluatie Maptionnaire Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 31 Evaluation of Maptionnaire 8
 32. 32. Vragen? Questions? Maptionnaire voor enquêtes omgekeerd inzamelen Pieter-Jan Demmers, Gemeente Heusden 32
 33. 33. Dank voor uw aandacht Thank you for your attention

×