Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Download to read offline

Varastonhoitaja, tutkintotilaisuuksissa näytettävä osaaminen

Download to read offline

v

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Varastonhoitaja, tutkintotilaisuuksissa näytettävä osaaminen

  1. 1. TUTKINTOTI LA IS U U DE SSA NÄYTE TTÄVÄ OSA A MINE N
  2. 2. 1. TAVARAN VASTAANOTTO JA HYLLYTTÄMINEN • tekee vastaanottotarkastuksen saapuvalle tavaralle • laskee saapuvan tavaran yksiköt oikein • vertaa tavaraa lähetyslistoihin ja rahtikirjoihin • varastoi tavaran vaatimusten mukaisesti • käsittelee lähetyslistoja ja rahtikirjoja • valitsee tavaralle varastopaikan • hyllyttää/pinoaa tavarat • tekee tarvittaessa reklamaation ja varauman • käyttää työvälineitä ja työmenetelmiä, joita tarvitaan tavaran vastaanotossa • päivittää saapumistiedot varastokirjanpitojärjestelmään • noudattaa työturvallisuusohjeita. Tutkinnon suorittaja tekee tutkintotilaisuudessa seuraavia asioita ja työtehtäviä:
  3. 3. • tekee keräilyä käyttämällä keräilylistoja • käyttää peruslaitteita ja työvälineitä, joita tarvitaan keräilyssä • tekee pakkausmerkinnät • pakkaa tavarat • yhdistää asiakastilauksen tavarat yhdeksi lähetykseksi • valmistelee lähetyksen kuljetusta varten • laatii/tulostaa lähetyslistan ja rahtikirjan • tuntee erilaisia rahditusperusteita • tietää, miten kuljetus tilataan • tietää kuljetusaikataulut • välttää hävikin syntymistä • lajittelee jätteet ohjeiden mukaan • noudattaa työturvallisuusohjeita. 2. TAVARAN KERÄILY JA LÄHETTÄMINEN Tutkinnon suorittaja tekee tutkintotilaisuudessa seuraavia asioita ja työtehtäviä:
  4. 4. • inventoi tavarat varastossa • käyttää työvälineitä, jotka sopivat inventaariotyöhön • tietää saldoerojen syitä ja miten niitä selvitetään • tuntee varaston ohjauksen perusteita • tietää, mitä varaston kustannukset sisältävät • tietää, miten yrityksessä inventoidaan • osaa varastokirjanpidon perusteita • käyttää tekstinkäsittelyohjelmia, laskentaohjelmia ja esitysgrafiikkaohjelmia • käyttää sähköpostia ja internetiä • noudattaa työturvallisuusohjeita • jos on mahdollista, käyttää viivakoodien lukulaitetta ja osaa tulostaa esimerkiksi osoitetarroja. 3. INVENTOINTI Tutkinnon suorittaja tekee tutkintotilaisuudessa seuraavia asioita ja työtehtäviä:
  5. 5. • työskentelee vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti • tietää, miten trukki toimii • tekee trukin päivittäisen ajoonlähtötarkastuksen • tekee trukin päivittäisen huollon • pinoaa lavat tai tavarat lattialle, hyllyttää tavarat tai lastaa tai purkaa ajoneuvon • tuntee trukinkuljettajan vastuun, velvollisuudet, tärkeimmät lainsäädännölliset asiat ja noudattaa niitä • työskentelee ergonomisesti, käyttää ympäristöä säästäviä työtapoja • työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti • huolehtii työympäristön järjestyksestä ja siisteydestä • noudattaa työturvallisuusohjeita. 4. TRUKIN KULJETTAMINEN Tutkinnon suorittaja tekee tutkintotilaisuudessa seuraavia asioita ja työtehtäviä:
  6. 6. Tehtävissä arvioidaan, miten tutkinnonsuorittaja osaa • suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään • valita tehtävään sopivat työtavat ja työmenetelmät • perustella työtapojaan ja –menetelmiään • käyttää eri työmenetelmiä, työvälineitä ja työkoneita • työskennellä taloudellisesti ja tehokkaasti. • Lisäksi arvioidaan, millaista ohjausta ja valvontaa tutkinnonsuorittaja tarvitsee työskennellessään. 5. ARVIOINTI
  7. 7. • hävikki: varastoinnissa tavarasta hukkaan menevä osa • inventoida: luetteloidaan varaston tavarat • inventaario: tarkistetaan, kuinka paljon tavaraa on varastossa, tehdään varastossa vähintään yhden kerran vuodessa, yleensä useammin. • kustannustehokas: rahaa säästävä, mahdollisimman halpa • lähetyslista: kulkee tavaran mukana, sisältää tietoja mm. lähettäjä, vastaanottaja, tuotekoodi, selite, määrä, yksikkö, toimitusehdot • pinota: laittaa päällekkäin • rahtikirja: asiakirja, joka täytyy olla kuljetettavan tavaran mukana • rahditusperuste: Kun määritellään kuljetuksen hintaa eli rahtia, perusteena käytetään kilometrejä ja esim. lähetyksen painoa tai sen vaatimaa tilaa kuormakorissa. SANASTOA
  8. 8. • reklamaatio: valitus • reklamoida: valittaa • saapumistieto: yleensä samat tiedot kuin lähetyslistassa olevat tiedot, mutta niihin lisätään saapumis- päivämäärä • saldoero: tietojärjestelmässä olevan ja varastossa tarkastetun saldojen erotus • varauma: rahtikirjaan tehdään huo- mautus, että tavaran ja rahtikirjan tiedot poikkeavat toisistaan. Esim. lähetyksen todellinen kappale- määrä on eri kuin rahtikirjaan merkitty. • varastokirjanpitojärjestelmä: järjestelmä,jossa ylläpidetään tietoa yrityksen varaston tapahtumista • vastaanottotarkastus: todetaan, että saapunut lähetys vastaa määrältään ja laadultaan ostotilausta • (tavaran) yksikkö: paketin fyysinen muoto; esim. pahvilaatikko (PAH), tynnyri (TYN), rulla (RLL), Fin- lava (FIN), häkki (HÄK) SANASTOA

v

Views

Total views

288

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×