Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De grote IGJ infectiepreventie-quiz

83 views

Published on

Bekijk de presentatie.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De grote IGJ infectiepreventie-quiz

 1. 1. De grote IGJ infectiepreventie Quiz Hedy Salomons en Margreet van der Veer Senior inspecteurs
 2. 2. 2 (Potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen 1. Sponsoring of onderzoeksgeld 2. Honorarium of andere (financiële) vergoeding 3. Aandeelhouder 4. Andere relatie, namelijk … 1. Geen 2. Geen 3. Geen 4. Geen Disclosure Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 3. 3. 3 De verzorgende/verpleegkundige Specialist ouderengeneeskunde Bestuurder Alle drie Wie is er verantwoordelijk voor de infectiepreventie? Quizvraag 1
 4. 4. 4 • Wat hebben we anders gedaan • Hoe ziet een inspectie eruit • Wat zijn de resultaten Inhoud Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 5. 5. 5 Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 6. 6. 6 Het toetsingskader infectiepreventie 3 Goed bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden voor de uitvoering van infectiepreventie in het kader van het bieden van veilige zorg. Het bestuur is op de hoogte van bestaande wet en regelgeving én de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie. Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie voordurend op het gebied van de infectiepreventie. 1 Uitvoering Medewerkers werken volgens de infectiepreventie richtlijnen zodat de cliënt geen onnodig risico loopt op een (zorg)infectie. Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018 2 Regie zorg De specialist ouderengeneeskunde stuurt effectief op infectiepreventie in het kader van het bieden van veilige zorg aan kwetsbare ouderen. De specialist ouderengeneeskunde neemt zijn of haar verantwoordelijkheid om onnodige toename van antibiotica resistentie te beperken.
 7. 7. 7 Bezoekdag Rondgang Gesprek met de s.o. Terugkoppeling Gesprek met bestuur Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 8. 8. 8 Is deze situatie goed? Ja, prima niets aan doen Ja, als er één wijziging plaatsvindt Ja, als er twee wijzigingen plaatsvinden Ja, als er drie wijzigingen plaatsvinden Quizvraag 2
 9. 9. 9 Mag dit? Ja, dat mag Ja, als er één wijziging plaatsvindt Ja, als er twee wijzigingen plaatsvinden Ja, als er drie wijzigingen plaatsvinden Quizvraag 3
 10. 10. 10 Bezoekdag Rondgang Gesprek met de s.o. Terugkoppeling Gesprek met bestuur Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 11. 11. 11 Selectie  Alle verpleeghuizen die geen tweejaarlijkse audit doen. Uitvraag • Hoe is in uw organisatie geborgd dat de richtlijn voor infectiepreventie wordt nageleefd? • Voor hoeveel FTE heeft u deskundige infectiepreventie in dienst? • Welke rol heeft de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie binnen uw organisatie? • Heeft u een lerend netwerk ingericht? Toezicht 2017-2018 Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 12. 12. 12 De data 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 2.1.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.2 3.1.1. 3.1.2 3.2.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Verdeling scores per criterium Voldoet Voldoet grotendeels Voldoet grotendeels niet Voldoet niet Niet beoordeeld Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 13. 13. 13 Factsheet Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 14. 14. Conclusie 14 Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 15. 15. 15 Sopje Handalcohol Douche Glorix Waarmee zou u de po reinigen/desinfecteren? Quizvraag 4
 16. 16. 16 Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 17. 17. 17 Wat viel nog meer op • Enkele instellingen hadden nav de uitvraag een audit gedaan, deze locaties scoorden beter • Instellingen waar de so actief betrokken was bij het onderwerp infectiepreventie scoorden beter • Bijna de helft van de instellingen heeft infectiepreventie in het lerend netwerk opgenomen • Elf instellingen kenden of waren aangesloten bij het regionale zorgnetwerk ABR • Slechts twee instellingen kende het signaleringsoverleg AMR van het RIVM
 18. 18. 18 En verder.. • Doorgaan met infectiepreventie inspecties in de verpleeghuizen • Geen risico selectie meer toepassen • Aanscherpen toetsingskader en bezoekinstrument Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018
 19. 19. 19 Nee, alleen bij varkenshouders moet so actie ondernemen Nee, dat weet de verpleegkundige Ja, dat wordt standaard uitgevraagd Nee, dat is niet nodig De specialist ouderengeneeskunde is op de hoogte van de status MRSA/BRMO bij overdracht en opname van de cliënt en handelt hier naar. Quizvraag 5
 20. 20. 20 Dat is de taak van een kwaliteitsmedewerker Dat is de taak van de verpleegkundige Ja, dat hoort bij de taken van de so Dat is de taak van de aandachtsvelder De specialist ouderengeneeskunde ondersteunt andere disciplines bij en adviseert en instrueert hen over de uitvoering van infectiepreventierichtlijnen Quizvraag 6
 21. 21. Mag dit? 21 Ja, dat mag Ja, dat mag als het door één verzorgende gebruikt wordt Ja, dat mag als het bij de cliënt blijft Nee, dat mag niet Quizvraag 7
 22. 22. 22 Aanpak antibioticaresistente in de ouderenzorg | 19 November 2018

×