Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Halvtidsanalys
”Nationell strategi för svensk besöksnäring”
- Så ökar vi tempot och kraftsamlar inför 2020
Svensk Besöksnä...
Fyra strategiska mål
 Att attrahera så många utländska
besökare som möjligt inom de
prioriterade målgrupperna
 Att utvec...
Vision 2020
– fördubblad besöksnäring
Kvantitativa mål för tillväxt 2010 2020
Omsättning, miljarder kronor 233 (252) 465 (...
2010 2014 201620152013
Halvtidsprognos
Nationell strategi
för svensk
besöksnäring
Halvtidsanalys
Nationell strategi
Invent...
2005
Okänd hos
andra näringar
Oprofessionell
näring
Splittrade
sektorer
Relativt
okända
hos politiker
”Någon annan”
borde ...
Svensk Turism presenterar
”Nationell strategi för svensk besöksnäring”
för dialog och argumentation gentemot politiker oc...
DI ”Sveriges export vinner terräng”
2016
SvD ”Turismen ny basnäring”
SvD ”Tjänsteexporten har räddat Sverige”
SvD ”Tjänste...
Snabbspår för
nyanlända kockar
Regeringsuppdrag för
förenklad
regeltillämpning
Ökat fokus på
besöksnäringsfrågor
på region...
Snabbspår för
nyanlända kockar
Regeringsuppdrag för
förenklad
regeltillämpning
Ökat fokus på
besöksnäringsfrågor
på region...
Kraftsamling mot 2020
2020
Prognos
Besöksnäringens historisk utveckling
+ Förväntad tillväxt av global besöksnäring
= Förd...
Kraftsamling mot 2020
2020
Strategiska insatser identifierade och adresserade
 Nationell politik
 Branschorganisationer
...
Företagare
2020
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gemensam dialog kring besöksnäringens kraftsamling mot visionen 2020

56 views

Published on

Fem år har gått sedan den Nationella strategin för besöksnäringen presenterades och en halvtidsanalys är nu gjord. Vi presenterar slutsatser och fokusområden samt bjuder in till rundabordssamtal kring hur näringen kan öka tempot och kraftsamla kring strategiska insatser för att nå visionen om en fördubblad besöksnäring så tidigt som möjligt.

Talare:
Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism AB

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gemensam dialog kring besöksnäringens kraftsamling mot visionen 2020

 1. 1. Halvtidsanalys ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” - Så ökar vi tempot och kraftsamlar inför 2020 Svensk Besöksnäringskongress, 16 mars 2016 Magnus Nilsson Linn Uggerud
 2. 2. Fyra strategiska mål  Att attrahera så många utländska besökare som möjligt inom de prioriterade målgrupperna  Att utveckla fler exportmogna destinationer  Att stödja redan exportmogna destinationer så att de kan öka sina volymer  Att få fler svenskar att resa och utnyttja besöksnäringens tjänster i Sverige
 3. 3. Vision 2020 – fördubblad besöksnäring Kvantitativa mål för tillväxt 2010 2020 Omsättning, miljarder kronor 233 (252) 465 (500) Exportvärde, miljarder kronor 74 (94) 150 (200) Antal anställda, tusental (årsverken) 142 (160) 242 (260)
 4. 4. 2010 2014 201620152013 Halvtidsprognos Nationell strategi för svensk besöksnäring Halvtidsanalys Nationell strategi Inventering nationell strategi Kongress
 5. 5. 2005 Okänd hos andra näringar Oprofessionell näring Splittrade sektorer Relativt okända hos politiker ”Någon annan” borde göra jobbet En fråga i marginalen Turistsektorn Upplevelseindustrin Kultur- och fritidskontoret Rekreation snarare än jobbmotor
 6. 6. Svensk Turism presenterar ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” för dialog och argumentation gentemot politiker och tjänstemän för dialog med besöksnäringens företag i syfte att främja utvecklingen på destinationen för att göra strategiska vägval för den egna organisationens verksamhet 2010
 7. 7. DI ”Sveriges export vinner terräng” 2016 SvD ”Turismen ny basnäring” SvD ”Tjänsteexporten har räddat Sverige” SvD ”Tjänsteexporten har räddat Sverige”
 8. 8. Snabbspår för nyanlända kockar Regeringsuppdrag för förenklad regeltillämpning Ökat fokus på besöksnäringsfrågor på regional och lokal nivå Valideringsmodeller inom hotell, restaurang, handel Besöksnäringsrelaterad forskning tar plats Regeringsuppdrag för destinations- och produktutveckling Modeller för förenklad kontakt mellan företag, kommun och myndighet Besöksnäringen i ett flertal av regeringens strategier Andra branscher närmar sig besöksnäringen Regeringsuppdrag för myndighetssamverkan Brukarperspektivet inkluderat i anslagsfördelningen för infrastruktur Utveckling av tematiska destinationer Sänkt moms på restaurangmat Programråd för gymnasiets yrkesprogram Ökat besöksnärings- perspektiv i Trafikverkets plan för transportsystemet Ökad samverkan mellan nationella besöksnäringsaktörer 2016 Besöksnäringen en basnäring Ökat fokus på reseanledningar - idrott, möten, kultur och natur Hållbarhetsperspektiv en hygienfaktor Gemensamma satsningar för internationella flyglinjer Extra anslag till internationell marknadsföring Besöksnäringens företag tar plats i politiken
 9. 9. Snabbspår för nyanlända kockar Regeringsuppdrag för förenklad regeltillämpning Ökat fokus på besöksnäringsfrågor på regional och lokal nivå Valideringsmodeller inom hotell, restaurang, handel Besöksnäringsrelaterad forskning tar plats Regeringsuppdrag för destinations- och produktutveckling Modeller för förenklad kontakt mellan företag, kommun och myndighet Besöksnäringen i ett flertal av regeringens strategier Andra branscher närmar sig besöksnäringen Regeringsuppdrag för myndighetssamverkan Brukarperspektivet inkluderat i anslagsfördelningen för infrastruktur Utveckling av tematiska destinationer Sänkt moms på restaurangmat Programråd för gymnasiets yrkesprogram Ökat besöksnärings- perspektiv i Trafikverkets plan för transportsystemet Ökad samverkan mellan nationella besöksnäringsaktörer 2016 Besöksnäringen en basnäring Ökat fokus på reseanledningar - idrott, möten, kultur och natur Hållbarhetsperspektiv en hygienfaktor Gemensamma satsningar för internationella flyglinjer Extra anslag till internationell marknadsföring Besöksnäringens företag tar plats i politiken Besöksnäringens företag tar plats i politiken Ökat fokus på besöksnäringsfrågor på regional och lokal nivå Besöksnäringen en basnäringBesöksnäringen i ett flertal av regeringens strategier Regeringsuppdrag för destinations- och produktutveckling Besöksnäringsrelaterad forskning tar plats
 10. 10. Kraftsamling mot 2020 2020 Prognos Besöksnäringens historisk utveckling + Förväntad tillväxt av global besöksnäring = Fördubbling år 2025
 11. 11. Kraftsamling mot 2020 2020 Strategiska insatser identifierade och adresserade  Nationell politik  Branschorganisationer  Regioner och kommuner  Myndigheter och verk
 12. 12. Företagare 2020

×