Advertisement
TV hive dofinansownie
Upcoming SlideShare
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
Loading in ... 3
1 of 1
Advertisement

More Related Content

Advertisement

TV hive dofinansownie

  1. Spółka tvhive sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „TVHive - opracowanie oprogramowania komputerowego oraz usług związanych z przesyłaniem sygnałów audio video przez sieci IP z zastosowaniem algorytmów korekcji błędów strumienia transportowego” w ramach projektu B+R w fazach PoP (Proof of Principle) i PoC (Proof of Concept) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa. Cele projektu: Opracowanie oprogramowania komputerowego oraz narzędzi, które zapewnią niezawodność i odpowiedną dla rynku profesjonalnego jakość przesyłania sygnałów telewizyjnych przez sieć Internet w miejsce innych tradycyjnych rozwiązań takich jak:  dosyłanie sygnałów drogą transmisji satelitarnych satelitarne;  dosyłanie sygnałów łączami dzierżawionymi;  dosyłanie sygnałów Transport Stream przez Internet z wykorzystaniem tradycyjnych protokołów sieciowych Planowane efekty:  opracowanie i wdrożenie narzędzi tvhive umożliwiających niezawodne przesyłanie wysokiej jakości sygnałów audio/wideo z minimalnym możliwym opóźnieniem poprzez zarządzane i niezarządzane (Internet) sieci IP.  opracowanie i wdrożenie platformy tvhive umożliwiającej wymianę sygnałów pomiędzy partnerami z całego świata za pośrednictwem infrastruktury chmurowej (cloud). Wartość projektu netto: 1 050 000,00 zł Wartość dofinansowania: 840.000,00 zł Wkład Funduszu Asi Valuetech Seed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa : 210.000,00 zł
Advertisement