Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HRDINOVÉ NAŠÍ DOBY
Posílení občanské společnost a
zapojení mládeže do
strukturovaného dialogu, a to
skrze vznik nových
mládežnických občanský...
3
SKA účastníků
SKA – základní popis STAV
Znalosti Základní právní předpisy a role města a
komunální politiky
Projektový m...
1. FÁZE - MOTIVACE A KNOW-HOW
SC2
Oblast MOTIVACE
SC1
Oblast PARTICIPACE
Oblast OSVĚTY
Oblast MENTORINGU
4
AKTIVITY PROJEK...
3 - 5. FÁZE - KOMPETENCE A DOPAD PROJEKTU
SC4
Oblast VZDĚLÁVÁNÍ
SC3
Oblast SDÍLENÍ
Oblast SPOLUPRÁCE
Oblast STRATEGIE
5
AK...
6
KONKRÉTNÍ AKTIVITY
7
Živá knihovna
Uskutečněno* Plánujeme
Živá knihovna 1 (50 osob) 27/10
Živá knihovna 2 (50 osob) 29/11
Živá knihovna 3 (50...
8
Monitorovací setkání
Uskutečněno* Plánujeme
Mentoring Od
03/17
Monitorovací setkání 17/05
SC3
Vzdělávání
09/16– 12/16 01...
9
Vyhodnocovací
setkání
Uskutečněno* Plánujeme
Monitorovací setkání 18/10
SC3
Vzdělávání
09/16– 12/16 01/17– 03/17 04/17 –...
10
OST konference
Uskutečněno* Plánujeme
OST konference 14/12
/2017
SC3
Sdílení
09/16– 12/16 01/17– 03/17 04/17 – 07/17 08...
11
Kulaté stoly
Uskutečněno* Plánujeme
Kulaté stoly I 12/16
Kulaté stoly II 04/17
Kulaté stoly III 09/17
Kulaté stoly IV. ...
12
Trasa aktivistů
Uskutečněno* Plánujeme
Zmapování příběhů 02/17
Nahrávání příběhů 04/17
Grafické zpracování 06/17
Tvorba...
13
Měsíční KALENDÁŘ AKCÍ
09/2016– 12/2017
Sept. Oct Nov. Dec. Jan Feb March April May June July Aug Sept. Oct Nov. Dec.
Ži...
LOS – Liberecká občanská společnost, z. s.
Časový plán projektu
14
Práce na
konkrétních
projektech s týmy
Spuštění kampaní...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hrdinové public

122 views

Published on

Projekt zaměřený na podporu aktivního občanství a vzdělanosti v oblasti projektového řízení u mládeže.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hrdinové public

 1. 1. HRDINOVÉ NAŠÍ DOBY
 2. 2. Posílení občanské společnost a zapojení mládeže do strukturovaného dialogu, a to skrze vznik nových mládežnických občanských iniciativ se znalostmi projektového managementu a zvýšení měkkých kompetencí mládeže. Mládež má přehledné informace o právních a formálních procesech nutných k realizaci občanské iniciativy. SC1 Mládež získává kompetence, které zvyšují šance na uplatnění se na trhu práce (zejména ICT, podnikavost, sociální a komunikační kompetence). SC3 Mládež je motivovaná a kompetentní realizovat vlastní projekty od začátku do konce (strukturovaný dialog). Město aktivně podporuje mládežnické iniciativy a předává je jako příklad dobré praxe dalším občanům. SC2 SC4 2 Hrdinové naší doby Cíle: VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVACEOBČANSKÁ SPOLEČNOST
 3. 3. 3 SKA účastníků SKA – základní popis STAV Znalosti Základní právní předpisy a role města a komunální politiky Projektový management a organizace aktivit malého rozsahu Dovednosti Práce v týmu s efektivním využitím zpětné vazby Řízení mikroprojektů s využitím ICT Reporting a dokumentace projektů Postoje Entrepreneurship a aktivismus Tolerance a spolupráce Aktivní práce se zpětnou vazbou Popis projektu Kdo: Mládež ve věku 15 - 30 let Studenti a učni, kteří jsou v terciálním systému vzdělávání. Na tuto skupinu míří drtivá většina aktivit a jsou naší primární cílovou skupinou. Výběr těchto osob bude probíhat pomocí 3. stupňového zapojení: a. Motivace (Živá knihovna) b. Zapojení (Strukturovaný dialog) c. Tvorba a Reflexe (tvorba projektů a jejich prezentace, realizace a hodnocení projektů s plánováním dalších) K získání osob využijeme formálního vzdělávacího systému a možnost zapojení školních klubů, časopisů, rad a parlamentů. Přijímáni budou na základě přihlášky přičemž prostor pro přihlášení bude mít 20 týmů s minimálním počtem členů 5 osob. Do výsledného kola se dostane maximálně 10 týmů. Co:
 4. 4. 1. FÁZE - MOTIVACE A KNOW-HOW SC2 Oblast MOTIVACE SC1 Oblast PARTICIPACE Oblast OSVĚTY Oblast MENTORINGU 4 AKTIVITY PROJEKTU Živá knihovna pro školy Tvorba videa Tvorba webových stránek Tvorba PR materiálů Systém podpory a spolupráce Etický kodex pro práci s politiky Vytvoření mentorských týmů Tvorba projektů Tvorba osvětové dokumentace Plán diseminace osvětových dokumentů Mentoring a práce na projektech Monitorovací setkání KALENDÁŘ AKCÍ
 5. 5. 3 - 5. FÁZE - KOMPETENCE A DOPAD PROJEKTU SC4 Oblast VZDĚLÁVÁNÍ SC3 Oblast SDÍLENÍ Oblast SPOLUPRÁCE Oblast STRATEGIE 5 AKTIVITY PROJEKTU Vytvoření obsahu webových stránek Vytvoření krátkých hand-outů Open space konference Trasa aktivistů Kulaté stoly Žádosti do fondu města Vytvoření kodexu Smluvní dokumentace Analýza využitelnosti ze strany ZSML PROMOTION PLAN ČASOVÝ PLÁN PROJEKTU
 6. 6. 6 KONKRÉTNÍ AKTIVITY
 7. 7. 7 Živá knihovna Uskutečněno* Plánujeme Živá knihovna 1 (50 osob) 27/10 Živá knihovna 2 (50 osob) 29/11 Živá knihovna 3 (50 osob) 20/12 Živá knihovna 4 (100 osob) 15/03 SC1 Motivace 09/16– 12/16 01/17– 03/17 04/17 – 07/17 08/17– 11/17 Co? V rámci každé edice bude ŽK realizována pro 50 osob, krom závěrečné, která se uskuteční v Krajské knihovně v Liberci. Hlavním cílem aktivity je zahájení strukturovaného dialogu, a možnost pozitivního ovlivňování postojů mládeže směrem k lámání předsudků ohledně komunální politiky a zvyšování jejich znalostí. Jedná se o intimní dialog mezi ,,živou knihou" a čtenářem (max. 3), metoda je celá postavena na metodách neformálního a informálního vzdělávání. Zaměřuje se na změnu postojů, v našem případě i motivaci mladých osob a dialog mezi mládeží a politickou reprezentací. Cílovou skupinou jsou střední školy Kdo: Zapojení politici + vybrané střední školy Kdy: Zodpovědnost: Dáša + Martina
 8. 8. 8 Monitorovací setkání Uskutečněno* Plánujeme Mentoring Od 03/17 Monitorovací setkání 17/05 SC3 Vzdělávání 09/16– 12/16 01/17– 03/17 04/17 – 07/17 08/17– 11/17 Co? V rámci této aktivity se setkají jednotlivé týmy a budou sdílet projekty, které vytvořili, a to pomocí vernisáže za využití ICT. V rámci tohoto setkání budou moci získat účastníci jednak přehled o tom, co kdo připravuje, zároveň dostanou zpětnou vazbu od politické reprezentace, aktivistů, ale i dalších týmů. Součástí bude i tzv. LSD, kde budou týmům prakticky ukázány možnosti práce s projekty a nutné informace pro bezchybný průběh. Tohoto setkání se zúčastní pouze leadři projektů (max. +1). Kdo: Mentoři a zástupci týmů = celkem 80 osob Kdy:
 9. 9. 9 Vyhodnocovací setkání Uskutečněno* Plánujeme Monitorovací setkání 18/10 SC3 Vzdělávání 09/16– 12/16 01/17– 03/17 04/17 – 07/17 08/17– 11/17 Co? Setkání se zúčastní všichni leadři + max. 1 osoba). V rámci setkání využijeme rozličných způsobů hodnocení, a to jak mikroprojektů, tak i projektu našeho. Metody hodnocení budou mít formu neformálních metod, zároveň zde využijeme i youthpassu. Součástí bude i sběr všech dokumentů a administrace mikroprojektů. Kdo: Mentoři a leadři týmů (+1)= celkem 45 osob (40 mladých) Kdy:
 10. 10. 10 OST konference Uskutečněno* Plánujeme OST konference 14/12 /2017 SC3 Sdílení 09/16– 12/16 01/17– 03/17 04/17 – 07/17 08/17– 12/17 Co? Konference realizovaná pomocí metody OST. Cílem této konference bude akční plánování, šíření výsledků mimo region a obecná diskuse o možnostech zapojení mládeže do rozhodovacích pravomocí města. Výhodou této metody je rovnost postavení všech zúčastněných. Aktivity se zúčastní i další známí aktivisté občanského sektoru, a to dle aktuálnosti jejich činnosti. Kdo: Mentoři a leadři týmů (+1)= celkem 100 osob (90 mladých) Kdy:
 11. 11. 11 Kulaté stoly Uskutečněno* Plánujeme Kulaté stoly I 12/16 Kulaté stoly II 04/17 Kulaté stoly III 09/17 Kulaté stoly IV. 12/17 SC4 Město 09/16– 12/16 01/17– 03/17 04/17 – 07/17 08/17– 12/17 Co? Rozebrání jednotlivých klíčových témat, které jsou spojené s aktivním zapojením občanů do rozhodování o věcech veřejných s pravomocí komunální politiky. Kdo: Zástupci mládeže + oslovení politici + zástupci projektu Kdy:
 12. 12. 12 Trasa aktivistů Uskutečněno* Plánujeme Zmapování příběhů 02/17 Nahrávání příběhů 04/17 Grafické zpracování 06/17 Tvorba knihobudek + zajištění knih 08/17 Plán umístění + souhlas města 04/17 Umístění knihobudek 10/17 SC3 Vzdělávání 09/16– 12/16 01/17– 03/17 04/17 – 07/17 08/17– 12/17 Co? Bude realizována trasa Aktivistů, která již existuje v základním konceptu Živé paměti. Cílem této fáze je povzbudit občany města k vyššímu zájmu o veřejný prostor a podpořit diseminaci projektu za pomoci inovativních metod. Kdo: Členové LOS + Živá paměť Kdy:
 13. 13. 13 Měsíční KALENDÁŘ AKCÍ 09/2016– 12/2017 Sept. Oct Nov. Dec. Jan Feb March April May June July Aug Sept. Oct Nov. Dec. Živá knihovna Mentoring Monitorovací setkání Kampaň Mikroprojekty Vyhodnocovací setkání OST konference Trasa aktivistů Kulaté stoly Spuštění webových stránek Spuštění PR kampaně
 14. 14. LOS – Liberecká občanská společnost, z. s. Časový plán projektu 14 Práce na konkrétních projektech s týmy Spuštění kampaní Živá knihovna Práce s cílovou skupinou a databáze účastníků Mentorské týmy Konference OST Realizace projektů Práce na mikroprojektech účastníků Vyhodnocení úspěšnosti projektů Příprava Follow up programů 01-04/2017 05-08/2017 09-11/2017 Práce s úspěchem i neúspěchem 12/2017 7/2017 Ukončení projektu 01/201809-12/201606-09/2016 Vytvoření klíčové dokumentace projektu Analýza potenciálů a rizik Komunikace projektu – tvorba PR podkladů Projekt Zodp. Os. Krátká anotace projektu Termin Hrdinové naší doby Ferdan Vzdělávací projekt zaměřený na podporu strukturovaného dialogu a rozvoje občanské společnosti v Liberci. 12/2017

×