Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M-Factor - badanie oczekiwań pracujących mam

1,372 views

Published on

Jak stworzyć miejsce pracy przyjazne aktywnym zawodowo rodzicom?

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

M-Factor - badanie oczekiwań pracujących mam

 1. 1. Badanie oczekiwań pracujących mam Propozycja udziału w badaniu na temat klimatu miejsca pracy przyjaznego pracującym rodzicom Warszawa, wrzesień 2017 Monika Sońta Doktorantka Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego
 2. 2. M-Factor to badanie otwierające rozmowę o oczekiwaniach pracujących mam w danej firmie. #KulturaOrganizacyjna #Zaangażowanie #ZarządzanieTalentami Otwieramy rozmowę – to oznacza, że samo badanie M-Factor ma charakter analizy potrzeb danej organizacji. Pracodawca otrzymuje raport z analizami, rekomendacjami kierunkowymi i propozycjami kolejnych kroków. Na podstawie tych wniosków dział HR może samodzielnie opracować działania rozwojowe np. uwzględniając wnioski z badania przy projektach związanych z zaangażowaniem pracowników. Może to być także punkt wyjścia do kolejnych, realizowanych przy naszym wsparciu, projektów. Czym jest M-Factor?
 3. 3. Mamy szansę wpłynąć na obszary w Twojej firmie: Rozmawiamy o potrzebach i oczekiwaniach Angażujemy w sam proces diagnozy dobrych i złych momentów w strumieniu codziennych doświadczeń Zastanawiamy się nad rozwojem – budujemy scenariusze rozwojowe w dopasowaniu do oczekiwań mam Emocje – tworzymy empatyczne miejsce pracy, oparte o otwartą rozmowę Mamy – budujemy społeczność pracujących mam, rozwiązujemy wspólne problemy • Retencja • Rekrutacja • Przyciąganie talentów • Komunikacja – codzienne rozmowy • Rozwój społeczności wewnątrzfirmowych • Różnorodność • Zaangażowanie pracowników • Lojalność pracowników • Komfort pracy • Pozytywne doświadczenia w miejscu pracy • Budowanie wizerunku pracodawcy • Zarządzanie talentami
 4. 4. Już w 2005 roku Harvard Business Review pisał o potrzebie zmiany nastawienia biznesu do planowania rozwoju kobiet w organizacji. Kluczowe powody świadomego spowolnienia (Opt Out) rozwoju: 1. Powody związane z sytuacją rodzinną 44% 2. Szkolenie się niewynikające z obecnego zakresu obowiązków, doszkalanie w innym obszarze, rozwój umiejętności 23% 3. Mało satysfakcjonująca praca, ogólne niskie zaangażowanie 17% Źródło: https://hbr.org/2005/03/off-ramps-and-on-ramps-keeping-talented-women-on-the-road-to-success Od tego czasu pojawiają się różne koncepcje rozwoju utalentowanych kobiet i włączenia ich do zawodowej gry. #LeanIn #OptOut #CenteredLeadership Punkt wyjścia
 5. 5. Mówimy o „pracujących mamach”, jednak poprawiając ich „dobre momenty”, wypracowujemy rozwiązania pozytywnie wpływające na zaangażowanie pozostałych pracowników. #QualityOfWorkingLife #SustainableLifestyles #StreamOfExperience #MomentsThatMatter Dopasowanie kultury organizacji do stylu pracy jednej z najbardziej wrażliwych grup, powoduje zmiany korzystne dla pozostałych „wymagających” pracowników np. Millennialsów. #GenerationsAtWorkplace #Diversity Dlaczego mówimy tylko o „mamach” ?
 6. 6. Model Powstał w oparciu o kategorie tematyczne odpowiedzi na pytania otwarte w ankiecie „M-Factor, o jakiej pracy marzy mama” przeprowadzonej przez portal MamoPracuj.pl oraz COMM.on communication boutique w maju 2015, N=513
 7. 7. Przykładowy projekt badania 1. Analiza treści dostarczonych materiałów zewnętrznych i wewnętrznych Cel: stworzenie opisu sytuacji wyjściowej przed badaniem 2. (M-ankieta) Ankieta online skierowana do pracujących mam/ rodziców Cel: Zebranie danych do analizy treści i odniesienie wniosków do modelu M-Factor oraz zebranie praktycznych wskazówek odnoszących się do tworzenia klimatu miejsca pracy przyjaznego rodzicom. 3. Co najmniej jeden, godzinny wywiad pogłębiony z osobami z działu HR (przez Skype lub telefon) Cel: Poznanie oczekiwań pracodawcy, co do inwestycji w kulturę zrównoważonego stylu pracy 4. Wywiady grupowe (focus groups) – warsztat z wykorzystaniem metod facylitacji
 8. 8. Raport Badanie oparte jest na analizie treści. Długość raportu zależy od ilości i jakości zgromadzonego materiału.
 9. 9. Opracowanie wniosków jest punktem wyjścia. Kolejnym krokiem mogą być: • warsztaty dla działu HR (dla zespołów rozwoju organizacji) • Warsztaty z procesu rekrutacyjnego sprzyjającego mamom (warsztat dla menedżerów i rekruterów) • zaprojektowanie programu mentoringowego uwzględniającego potrzeby rodziców • wsparcie w projektowaniu indywidualnych ścieżek rozwojowych dla mam • warsztaty Employer Branding (w tym opracowanie persony pracownika-rodzica) • Warsztat refleksyjny dla mam pracujących w danej organizacji • Opracowanie rozwiązań w formie e-learning #Recruitment #Mentoring #IDP #Learning&Development #EmployerBranding #EvidenceBased Raport i co dalej ?
 10. 10. Kreatywne metody pracy W trakcie badania wykorzystujemy metody projekcyjne, myślenie wizualne oraz facylitację metodą LEGO® SERIOUS PLAY®. Przygotowaliśmy także autorski warsztat integrujący rodziców i wzmacniający tworzenie „communities of practices”.
 11. 11. O dotychczasowych działaniach w ramach idei M-Factor Źródło: http://mamopracuj.pl/top-7-czynnikow- ulatwiajacych-prace-mamie/ • Badanie wprowadzające (maj 2015) • Infografika (PL, EN) • Model koncepcyjny • Wystąpienia na konferencjach HRowych • Omówienia wyników na portalu MamoPracuj.pl • Artykuł koncepcyjny jako rozdział w książce „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności zmienności i nieprzewidywalności”. W opracowaniu: Podręcznik rekrutera Podręcznik menedżera sprzyjającego powracającym mamom
 12. 12. Dla kogo? 1. Firmy, w których kobiety są istotną częścią zatrudnionych i często rotują 2. Firmy z kobiecością w tle, gdzie grupa docelowa produktu czy usługi to kobiety 3. Firmy, dla których ważna jest różnorodność 4. Firmy, którzy chcą już na etapie projektowania strategii zasobów chcą przyciągać nowe grupy pracowników
 13. 13. Mentoring Knowledge and experience sharing Quality of Working Life Mood board
 14. 14. Kontakt Monika Sońta komunikujemy.com monika@komunikujemy.com Tel. 504 798 339
 15. 15. Monika Sońta • Przede wszystkim mama czteroletniej Marceliny, a poza tym ekspertka komunikacji firmowej. • Łączy perspektywę naukową z podejściem biznesowym. • Jest doktorantką zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego • Wykłada na podyplomowych menedżerskich studiach Employer Branding. • Jest certyfikowanym trenerem metody LEGO® SERIOUS PLAY® • Fanką mentoringu kobiecego: mentee w programie Fundacji Liderek Biznesu oraz mentorką w programie LEAN in STEM. • W roli rekrutera współpracuje z jedną z firm szkoleniowych w Warszawie. • Koordynuje inicjatywę M-Factor, czyli o jakiej pracy marzy mama. • Prowadzi blog dla aktywnych rodziców ZmianaPerspektywy.pl

×