Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Звіт ШМО вчителів початкових класів 2017

36 views

Published on

Звіт шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів ЗШ №10 м.Світловодська за 2017 р.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Звіт ШМО вчителів початкових класів 2017

  1. 1. Звіт ШМО вчителів початкових класів за 2016-2017 навчальний рік Протягом 2016-2017 навчального року вчителі молодших класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та результативно. У шкільному методичномуоб’єднанні 12 вчителів початковихкласів. Науково-методична проблема методичного об'єднання: Розвиток інноваційного мислення вчителя як умова його професійної компетентності. Проводилась велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення шкільних та міських семінарів, засідань методоб’єднання вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів з використанням інноваційних технологій, творчих звітів учителів, що атестуються, участь учнів у конкурсах і олімпіадах, виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази початковихкласів, співпраця початкової ланки та ДНЗ. В цьому навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерностіі розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностейучнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами. Головним напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали модернізацію навчально-виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом опрацювання і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом;проведення творчихзвітів учителів, що атестуються: Шумейко Ю.М., Кузнєцової І.О. Було сплановано і проведено 5 засідань методоб’єднання вчителів початкових класів, які проведено на базі школи. На засіданнях методичного об’єднання розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнямичлени методоб’єднанняпроводилиметодичнітижні, індивідуальні та групові консультації для молодих вчителів, тижні педагогічної майстерності, тренінги. Кожним членом методоб’єднання протягом навчального року були проведені відкриті уроки з використанням інноваційних технологій та виховні заходи:  лінійка «Азбука безпеки на дорозі» (3-В кл., вч. Корміч Я.А.);
  2. 2.  лінійка до Декади В.О.Сухомлинського (3-А кл., вч. ДерземановаН.П.);  лінійка «Легко вогник запалити, та не просто загасити» (4-В кл., вч. ДомбровськаН.В.);  лінійка до Тижня «Я у світі» (3-Б кл., вч. Соломонеко Ю.М.);  виховна година «Моя сім'я за здоровий спосіб життя» (3-А кл., вч. ДерземановаН.П.);  виховна година «Моя Україна» (3-В кл., вч. Корміч Я.А.);  виховна година «Подорожуємо Україною» (4-А.кл., 4-Б кл., Писарєва О.В., КузнєцоваІ.О.). Учителі методичного об’єднання взяли участь у предметних тижнях запланованих навчальним та виховним планом школи. Про роботу з обдарованими учнями свідчать результати участі учнів у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах. Учні початкової школи брали участь у конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика. КоноваловаКатерина , учениця 3-А класу, отримала III місце у міському конкурсі (вчитель Дерзманова Н.П.), конкурсі знавців математики «Кенгуру», конкурсі знавців української мови «Колосок», vchy.com.ua — це міжнародна онлайн- платформа, де учні початкової школи усієї України вивчають математику в інтерактивній формі (учні 1-А кл., 2-А кл., 3-А кл.) Вчителі початкових класів: Шумейко Ю.М., Станкевич Л.В., Дерземанова Н.П. отримали сертифікати за впровадження інтерактивної освітньої платформи vchy.com.ua в навчальний процес. За результатами конкурсів учні початкової школи отримали грамоти, сертифікати. Протягом цього навчального року вчителі ознайомлювалися з досягненнями психолого-педагогічної науки, проводився огляд новинок педагогічної та методичної літератури. Аналіз роботи членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано. У 2016-2017 н.р. успішно пройшли черговуатестацію: Шумейко Ю.М. (присвоєно звання «Вчитель-методист»); Кузнєцова І.О. (підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», звання «Старший вчитель»). Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховногопроцесуза минулий рік, методичне об’єднання в наступному навчальному році працюватиме над вирішенням таких проблем:  вивчення та впровадження у практику досягнень психолого- педагогічної науки, прогресивногопедагогічногодосвіду;  вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної роботи;
  3. 3.  оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методамитаприйомаминавчання учнів початкової школи;  виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально - матеріальної бази початкових класів; створення навчальнихкабінетів відповідно до сучаснихвимог  забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, навичок само- і взаємоаналізу, до грамотного письма та культури мовлення учнів;  ефективна роботаз обдарованимиучнями;  висвітлення власних педагогічних доробокупедагогічній пресі.

×