Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosyal Medya Uygulamaları Sunumu

301 views

Published on

Anadolu Ajansı Haber Akademisi, Sosyal Medya Uygulamaları dersi sunumu.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosyal Medya Uygulamaları Sunumu

 1. 1. SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI Okan Yüksel
 2. 2. SUNUM PLANI • Klasik ve yeni medya • Klasik medya nedir? • Yeni medya nedir? • Web 2.0 ile medyanın dönüşümü • Yeni medyanın fark ve avantajları • Yeni medyanın temel dinamikleri • Bilgisayarların gelişimi • İnternetin gelişimi • Tartışma • Klasik medyanın geleceği • Yeni medyanın geleceği • Medya daha mı ‘özgür’?
 3. 3. SUNUM PLANI • Sosyal medya • Sosyal medya nedir? • Sosyal medyanın gelişimi • Popüler sosyal mecralar • Facebook • Twitter • Instagram • Youtube • Sosyal medya raporlaması • Neden rapora ihtiyaç duyuyoruz? • Sosyal medyayı nasıl raporlarız? • Örnek sosyal medya raporu
 4. 4. SUNUM PLANI • Bloglar • Blog nedir? Türleri nelerdir? • Başarılı bir blog için neler gerekli? • Sosyal medyada blogların fark ve önemi • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) • SEO nedir? • Site içi SEO • Site dışı SEO • Kitlelere ulaşmak ve ulaştırmak için sosyal medya • Sosyal medya nedir? • Sosyal medyanın gelişimi • Popüler sosyal mecralar • Kaynakça
 5. 5. YENİ BÖLÜM KLASİK VE YENİ MEDYA
 6. 6. KLASİK VE YENİ MEDYA • Klasik medya nedir? • Klasik medya, haber kaynağı ile hedefi arasında tek taraflı bir ilişkinin olduğu mecraları kapsamaktadır. • Bu mecralarda (Gazete, dergi, TV, radyo…) içerik hedef kitleye sunulur ancak bir dönüş almak mümkün değildir. İçerik okuyucuya/izleyiciye/dinleyiciye tek taraflı olarak iletilmektedir. • Bu mecralar, bilgi ve iletişim teknolojinin günümüzdeki kadar yaygın olmadığı dönemde etkili olarak kullanılmış, bugün de etkilerilerini yitirmemişlerdir.
 7. 7. KLASİK VE YENİ MEDYA • Yeni medya nedir? • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yayıgınlaşması medyada önemli bir değişim, dönüşüm yaşanmasına neden olmuştur. • Klasik medya mecraları olarak saydığımız gazete, dargi, televizyon ve radyoya alternatif olabilecek yeni mecralar hayatlarımıza girmiştir. • Mecra değişikliği haber de değişikliğe uğramıştır. Haber ve habercilik bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Bu da ‘yeni medya’ olarak tanımlanabilmektedir.
 8. 8. KLASİK VE YENİ MEDYA • Web 2.0 ile medyanın dönüşümü • Lee ile internette okumaya, izlemeye başladık. Ancak yazmaya başlamamız için yeni bir devrim gerekiyordu: Web 2.0
 9. 9. KLASİK VE YENİ MEDYA • Web 2.0 ile medyanın dönüşümü Web 1.0 Web 2.0
 10. 10. KLASİK VE YENİ MEDYA • Yeni medyanın fark ve avantajları Erişilebilirlik: Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin sahipliğindedir; sosyal medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya hiç maliyetle kullanılabilir. Kullanılabilirlik: Geleneksel medya üretimi çoğunlukla uzmanlaşılmış yetenekler ve eğitim gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli değildir veya bazı durumlarda yetenekler tamamen değişmiş ve yenidir, yani herkes üretimde bulunabilir.
 11. 11. KLASİK VE YENİ MEDYA • Yeni medyanın fark ve avantajları Kısa sürede geri dönüş: Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı (günler, haftalar, hatta aylar) anında etki ve tepkisi olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir. Güncellenebilirlik: Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez (bir dergi makalesi basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılamaz), oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden düzenlemeyle anında değiştirilebilir. Güncellenebilirlik: Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez (bir dergi makalesi basıldıktan
 12. 12. KLASİK VE YENİ MEDYA • Yeni medya, yeni gazetecilik • Yeni medya ile birlikte ‘yeni gazetecilik’ kavramı da ortaya çıkmıştır. Yeni medya kültürü ve araçları yeni bir gazeteciliği de gerekli kılmıştır. • Günümüzde gazeteciden beklenen özellik ve yetkinlikler bundan 30-40 yıl öncesinden farklı bir hal almaya başlamıştır. Arık iyi birer bilgisayar ve internet kullanıcısı olmayan kişilerin gazetecilik yapmaları oldukça zordur. Gazetecilerin artık bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yetkin olmaları beklenmektedir.
 13. 13. KLASİK VE YENİ MEDYA
 14. 14. KLASİK VE YENİ MEDYA • Yeni medya, yeni gazetecilik • TEKNOLOJİ, HABERİ VE HABERCİLİĞİ DEĞİŞTİRİP, DÖNÜŞTÜREBİLMEKTEDİR.
 15. 15. KLASİK VE YENİ MEDYA
 16. 16. YENİ BÖLÜM YENİ MEDYA’NIN TEMEL DİNAMİKLERİ
 17. 17. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet
 18. 18. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet• Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve Bilgisayarlar, bilgi depolamaya ve bu bilgiler arasında işlemler yapmaya, yapılan işlemler ile sonuçlara ulaşmaya imkân veren, çağımızın en önemli teknolojilerinden bir tanesidir. Bilgisayar dediğimiz elektronik araçlar donanım ve yazılımdan oluşur.
 19. 19. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet • Bilgisayarların gelişimi Bilgisayarlar, bilgi depolamaya ve bu bilgiler arasında işlemler yapmaya, yapılan işlemler ile sonuçlara ulaşmaya imkân veren, çağımızın en önemli teknolojilerinden bir tanesidir. Bilgisayar dediğimiz elektronik araçlar donanım ve yazılımdan oluşur.
 20. 20. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet • İlk bilgisayar ENIAC • 1950’li yıllarda yapılıyor • 30 bin kilo ağırlığa sahip • Ancak büyük bir odaya sığabiliyor • Yüksek fiyat, askeri amaçlar var • Sıradan kullanıcılar için zor işliyor
 21. 21. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet • Bilgisayarların gelişimi Donanımdaki gelişmeler bilgisayarların boyutunu küçültüp, kapasitesini artırırken seri üretime geçilmesiyle fiyatlar düşmüştür. Yazılım alanındaki gelişmelerin yansıması ile bilgisayarları herkes tarafından kullanılabilir kolay aletler haline getirmiş, ayrıca yapılabilecek işleri de çeşitlendirmiştir. On yıllar önce ağırlıkları tonla ölçülen ve çok sınırlı işlemler yapabilen bilgisayarlar günümüzde cepte taşınabilmekte ve saniyede milyonlarca işlem yapabilmektedir. Bunun da ötesinde bilgisayarlar günlük yaşamda kullandığımız birçok alete bağlanabilmekte, hatta giyilebilir bilgisayarlar üretilmektedir.
 22. 22. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet • Bilgisayarların gelişimi Bilgi ve iletişim teknolojilerinin dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi zamanla ürün ve hizmetler geliştikçe fiyatlarının düşmesidir.
 23. 23. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ
 24. 24. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet • İnternetin gelişimi İnternet, mevcut bilgisayarları çeşitli ağlarla birbirlerine bağlayıp söz konusu bilgisayarlar arasında bilginin depolanmasını ve paylaşılmasını sağlayan elektronik bir dil ve kurallar bütünüdür. Dünyanın dört bir yanına yayılan bilgisayarın aralarında bilgi alışverişi yapılabilecek şekilde organize edilmeleri sonucu oluşan ağlar ve bu ağların birleşiminden oluşan internet 1960’lı yılların sonunda dünya çapında yayılmaya ve 1990’larda kendinden ciddi anlamda söz ettirmeye başlamıştır.
 25. 25. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet • İnternet ağı
 26. 26. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet • İnternet ABD, kendi araştırma kuruluşları arasında iletişimi sağlamak ve daha da önemlisi olası bir nükleer saldırı tehlikesine karşı önlem alabilmek amacıyla yeni, alternatif bir iletişim sistemi aramaya başladı. 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA)’nın bu arayışa verdiği cevap bugünkü anlamda internetin temelleri sayılabilecek ArpaNet (Advanced Research Projects Agency Network) oldu. ArpaNet, soğuk savaş süresince olası bir nükleer savaş durumunda alternatif iletişim aracı olarak kuruldu ve sadece birkaç üniversite ile ABD Savunma Bakanlığı’nı birbirine bağladı. Olası bir savaşta kullanılmak için geliştirilmeye başlanan ArpaNet, bugün hiç umulmadığı kadar barışa hizmet eden bir araç olan internet halini aldı. Ve artık internet askeri amaçlardan çok sivil amaçlarla kullanılmaya başladı.
 27. 27. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet • İlk internet ağı
 28. 28. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet • ArpaNet’in elle tutulan ilk bağlantı kaydı
 29. 29. YENİ MEDYANIN TEMEL DİNAMİKLERİ • Yeni medyanın temel dinamikleri: Bilgisayar ve İnternet • Tim Berners Lee
 30. 30. YENİ BÖLÜM TARTIŞMA
 31. 31. YENİ BÖLÜM • Klasik medyanın geleceği nasıl olacak? • Yeni medyanın geleceği nasıl olacak? • Yeni medya neleri değiştirebilir? • Medya daha mı ‘özgür’?
 32. 32. YENİ BÖLÜM SOSYAL MEDYA
 33. 33. SOSYAL MEDYA • Sosyal medya nedir? Sözlüklere bakacak olursak; "sosyal" toplumla ilgili, toplumsal, içtimai anlamına geliyor. "Medya” ise iletişim kurmaya yarayan ortamlar olarak tanımlanıyor. Bu iki tanımdan yola çıkarak ‘Sosyal Medya’yı "toplumu oluşturan kişilerin kendilerinin ürettiği içeriği yayınladığı ve paylaştığı her türlü platformun genel adı" olarak tanımlayabiliriz.
 34. 34. SOSYAL MEDYA • Sosyal medya nedir? İnternetin bilgi kaynağı Wikipedia’ya “Sosyal Meyda nedir?” diye soracak olursak şu cevabı alıyoruz: Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir.
 35. 35. SOSYAL MEDYA • Sosyal medyanın gelişimi
 36. 36. SOSYAL MEDYA • Sosyal medyanın gelişimi
 37. 37. SOSYAL MEDYA • Sosyal medyanın gelişimi
 38. 38. SOSYAL MEDYA • Sosyal medyanın gelişimi (Türkiye)
 39. 39. SOSYAL MEDYA • Türkiye’deki en popüler sosyal mecralar
 40. 40. YENİ BÖLÜM POPÜLER SOSYAL MECRALAR
 41. 41. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • FACEBOOK Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde, ABD’de yayına başlamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en popüler sosyal ağ olarak dikkat çekmektedir. Anadolu Ajansı bu sosyal mecrada Türkiye içerisinde en fazla beğeniye sahip haber ajansı olarak dikkat çekmektedir. Ajans haberleri bu sosyal mecrada aktif olarak paylaşılmakta, gelen tepkiler raporlaştırılmaktadır.
 42. 42. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Hangi haberleri (içeriği) Facebook’ta paylaşmalıyız? Facebook çok sık paylaşım yapılan bir sosyal mecra olmadığı için burada sadece özel olduğunu düşündüğümüz, bu mecrada ilgi görecek ve etkileşime neden olacak haberler paylaşılmalıdır. Hangi haberlerin ilgi gördüğü, etkileşime neden olduğu geçmişe yapılacak bir projeksiyonla belirlenir. Daha önce ilgi gören haber türleri, içeriği raporlardan görülür, takip edilir. İpucu: Hangi haberi paylaşmalısınız? Facebook’ta hangi haberi paylaşacağınıza karar verirken Twitter size yardımcı olacaktır. Twitter’da fazla etkileşim alan haberler, genellikle Facebook’ta da etkileşim almaktadır. Bu nedenle twitter paylaşımlarınızın sonucuna göre facebook paylaşımlarınızı düzenleyebilirsiniz.
 43. 43. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Hangi saatlerde Facebook’ta paylaşım yapmalıyız? Facebook’ta günün her saati paylaşım yapılabilir. Ancak gün içerisinde belirli saat aralıklarında yapılacak paylaşımlar çok daha fazla kişiye ulaşabilir. Örneğin 19.30 ila 22.00 arası genellikle Facebook’ta en fazla kişiye ulaşılabilecek aralıktır. Özel haberlerin bekletilmesi sorun olmayacak ise bu saat diliminde paylaşılması gerekmektedir. Sayfanızı beğenen kitleyi tanımanız ve ona göre paylaşım saatlerini belirlemeniz gerekmektedir. Örneğin Ramazan aylarında sahura kalkan bir beğeni kitleniz varsa sahur saatlerinde de sık ve ilgili (örneğin Ramazan’la ilgili) paylaşım yapmanız gerekmektedir.
 44. 44. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Hangi saatlerde Facebook’ta paylaşım yapmalıyız? Ancak son dakika veya beklemesi uygun olmayan haberler en kısa sürede paylaşılmalıdır. Hesaba, ülkeye ve hedef kitleye göre farklılık gösterebilir. Sürekli olarak rapor çıkartılmalı, kontrol edilmeli ve doğru zamanlar belirlenmelidir.
 45. 45. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Facebook’ta hangi aralıkta paylaşım yapmalıyız? Facebook’ta paylaşım sıklığı Twitter ve benzeri mecralara göre daha azdır. İdeal paylaşım aralığı 20 ila 40 dakikadır. Paylaşılan bir içerik beklenenden fazla etkileşim alırsa sonraki paylaşım 30-30 dakika sonra yapılır. Paylaşılan içerik az etkileşim alırsa sonraki paylaşım için fazla beklenmez, 20 dakika sonra yeni bir paylaşım yapılır.
 46. 46. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Facebook’ta nasıl paylaşım yapmalıyız? Facebook’ta üç tür paylaşım yapılabilir: Bunlar “durum”, “fotoğraf” ve “video”dur. Bu üç tür içerik arasında en fazla etkileşim sırasıyla video, fotoğraf ve durum ile sağlanır. Bu nedenle öncelik video paylaşımlarına verilmeli, ardından fotoğraf ve fotoğraf albümleri kullanılmalıdır. Fotoğraf ve video olmayan “durum” paylaşımları ise fazla tercih edilmemelidir.
 47. 47. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Facebook’ta nasıl paylaşım yapmalıyız? Facebook’ta paylaşımlar “Başlık + Link + Görsel” formülü ile yapılır. Başlık: Paylaşımın başlığı haberin başlığı ile aynı olmak zorunda değildir. Daha ilgi çekici, merak uyandırıcı (ama okuyucuyu kandırmayan) başlıklar tercih edilmesi daha iyi sonuçlar verecektir. Link: Facebook’ta paylaşım yaparken kullanılacak linkler kısaltılmalıdır. Bunun için AA’nın kendi kısaltma yöntemi veya bit.ly gibi ücretsiz servisler kullanılabilir. Görsel: Facebook’ta görsel olarak video veya fotoğraf ekleme şansı bulunmakta. Burada öncelik videoya verilmeli, haberin videosu yoksa fotoğraf galerisi, galeri yoksa tek fotoğraf kullanılmalıdır.
 48. 48. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Facebook’ta nasıl paylaşım yapmalıyız? Bir galeri veya video içeren haber paylaşırken okuyucunun içeriğin bu özelliğinin de olduğunu anlaması sağlanır. Bunun için metnin başına [Video], [Galeri], [Belgesel] veya [İnfografik] yazısı eklenir. Bu tür içerikler “[Galeri] + Başlık + Link + Görsel” veya “[İnfografik] + Başlık + Link + Görsel” şeklinde paylaşılmalıdır.
 49. 49. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • FACEBOOK REKLAMLARI • Dünyanın en popüler sosyal mecrası olan Facebook’ta paylaşımlarınızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için reklam servisini kullanabilirsiniz. Facebook kendi reklam servisini kullanmakta ve sizlere sayfanızı veya paylaşmlarınızı doğru kitleye ulaştırma şansı vermektedir. Klasik medya organlarına nazaran oldukça uygun bütçelerle hedeflediğiniz kitleye Facebook reklamları aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Yaş, cinsiyet, konum ve farklı ilgi alanlarına özel reklamlar yapma şansına Facebook’un reklam uygulaması aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
 50. 50. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • FACEBOOK REKLAMLARI Facebook’ta reklam vermek ne kadar ekonomik?
 51. 51. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • TWITTER ‘Micro blog sitesi’ olarak da tanımlanan Twitter, 140 karakterle paylaşımlar yapmanıza olanak sağlayan bir sosyal ağdır. 21 Mart 2006’da ABD’de yayına başlamıştır. Dünyada Instagram’a göre sönük bir profili olmasına rağmen Türkiye’de bu mecradan çok daha popülerdir. Dünyada Twitter’ın en yoğun kullanıldığı ülke Türkiye’dir. Anadolu Ajansı Twitter’ı etkin olarak kullanmakta, bu mecradan haberlerini yüz binlerce kişiye ulaştırmaktadır.
 52. 52. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • TWITTER Twitter’da Facebook’a göre daha fazla içerik paylaşma şansımız var. Bu nedenle bu mecrada ana sayfaya girecek kadar haber değeri yüksek olan her haberi paylaşmalıyız. Hatta yeteri kadar yoğun olmayan dönemlerde aynı haberleri de tekrar paylaşmamız gerekebilir. İpucu: Tekrar paylaşılacak haberleri nasıl belirlemeliyiz? Twitter’da hangi haberi tekrar paylaşacağımıza istatistikler yardımıyla karar vermemiz gerekiyor. analytics.twitter.com adresinden atılan tüm tweetlerin performansı kontrol edilmeli, etkileşim oranı %5’in üzerinde olan haberler tekrar paylaşılmalıdır. Etkileşim oranının fazlalığıyla doğru orantılı olarak tekrar paylaşım sayısı da öngörülmelidir. Haberler sabah, öğle, akşam ve gece saatlerinde tekrar paylaşılabilir. Ancak tekrar paylaşım yapılırken tamamen aynı tweeti atmak yerine farklı görsel, farklı metinle yapılan paylaşımlar çok daha iyi olacaktır.
 53. 53. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Twitter’da ne zaman paylaşım yapılmalı? Twitter’da günün her saati paylaşım yapılabilir. Ancak Facebook’ta olduğu gibi bu mecranın da yoğun ve az kullanıldığı zaman dilimleri var. Facebook’la paralel olarak bu mecra da 19.00 ila 22.00 arasında yoğun olmakta. Bu dilimde en fazla etkileşim gelmesi umulan haberler paylaşılabilir. Sabah paylaşılıp ilgi gören haberler de 19.00-22.00 diliminde tekrar paylaşılmalıdır. Saat dilimleri farklılık gösterebilir. En doğru tespit için analytics.twitter.com adresindeki analizler doğru okunmalı, raporlanmalıdır.
 54. 54. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Twitter’da ne sıklıkla paylaşım yapılmalı? Twitter’da saatte maksimum 6 tweet’i aşmamaya çalışmak; 10-15 dakikalık bir aralığı tutturmak gerekli. Aksi halde takipçilerinizin duvarı sizin tweetlerinizle dolacak bu da spam yaptığınız algısı yaratacağı için takipçi kaybetmenize neden olacaktır. Ancak 10 dakika sınırının istisnaları da var: Unutmamak gerekiyor ki sosyal medyanın en önemli özelliklerinden biri “o an” paylaşmak. Bunun en önemli olduğu mecra da Twitter. FLAŞ [1], SPOT [2] koduyla gelen haberlerin siteye girilmeden önce paylaşılması (editöryel tercih mahfuz) şart.
 55. 55. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Twitter’da nasıl paylaşım yapılmalı? Twitter’da kısa, öz ve dikkat çekici metin kullanımı ile iyi fotoğraf seçimi yapmak etkileşim (başarı) oranını doğrudan etkilemektedir. Kısa, öz ve dikkat çekici metin: Twitter, kullanıcılara 140 karakter sunsa da bunun hepsini kullanmak gibi bir zorunluluk hissedilmemeli. Bir tweette yer alan metin ne kadar kısa ve net olursa takipçideki etkisi de o kadar güçlü olacaktır. Habere dair merak uyandıran –kısa- bir pasaj kimi zaman bir fotoğraftan daha etkili olabilir. Bilgilendiriciler: Twitter’daki takipçilerin paylaşılan haberin içeriğiyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olması için bilgilendirici ifadeler kullanılmaktadır. Haberin içerisinde fotoğraf galerisi, video veya infografik varsa köşeli parantez içerisinde bu durum belirtilmelidir. [Galeri] + Başlık + Link + Görsel veya [Video] + Başlık + Link + Görsel
 56. 56. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Twitter’da etiket kullanımında nelere dikkat edilmeli? Twitter kullanıcılara etiket (hastag) kullanım şansı vermektedir. İyi bir tweette doğru etiket kullanımı aranmaktadır. Etiket kullanımı tweetin görünürlüğünü arttırdığı gibi takipçilerin iligli paylaşımları görmesine de olanak sağlar. Bu nedenle tweetlerde gerekli olduğu düşünülen etiketlerin kullanımı (iki adedi aşmamak kaydıyla) gereklidir.
 57. 57. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Twitter’da etiket kullanımında nelere dikkat edilmeli? İpucu: Hangi etiketleri kullanmalıyız? Etiket kullanımında her kelimenin önüne # koymak tweeti değersiz kılacaktır. Bu nedenle etiketleri seçerken gündemden yararlanılır. Örneğin seçim dönemlerinde #seçim veya parti adları #AKParti #CHP #MHP gibi etiketler kullanılabilir. Haberlerdeki ülke adlarını da etikete dönüştürebilirsiniz.
 58. 58. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Twitter’da nasıl paylaşım yapılmalı? Linklerin uzunluğu: Twitter’da uzun link kullanmak yerine bu linklerin kısa halleri kullanılmalıdır. Aksi halde paylaştığınız metinden daha uzun bir link oluşabilecek, metninizin vuruculuğunu düşürecektir. Link kısaltmak için Anadolu Ajansı’nın kendi sistemini kullanabileceğiniz gibi, bu sistem çalışmadığı takdirde bit.ly gibi ücretsiz servislerden de yararlanabilirsiniz. Fotoğraf seçimi: Twitter’da hemen her tweette fotoğraf kullanımı önerilmektedir. Metninizi güçlendirecek, okuyucunun dikkatini çekecek fotoğraflar seçilmeli ve tweete eklenmelidir. Tweetlerde görsel kullanımının takipçilerin ilgisini daha fazla çektiği kesin. Ancak konuyla ilgili görsel tercihi bu etkiyi düşürebilir de. Özensiz ve sık kullanılan bir görsel tweetin içeriğini öldürebilir.
 59. 59. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • INSTAGRAM Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım mecrası haline gelen Instagram 6 Ekim 2010’da ABD’de yayına başlamıştır. Anadolu Ajansı, dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım ağı Instagram’ı aktif olarak kullanmaktadır. Ajansın dünyanın dört bir yanındaki foto muhabirlerinden gelen fotoğraflar bu sosyal ağda Anadolu Ajansı’nın farkını ortaya çıkartmaktadır.
 60. 60. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • INSTAGRAM • Hangi fotoğrafları Instagram’da kullanmalıyız? Instagram’da kare fotoğraflar paylaşılabilmektedir. Bu nedenle kare içerisine sığabilecek, insanları duygusal olarak etkileyebilecek, heyecanlandıracak fotoğraflar Instagram’da kullanılmalıdır. (ARTIK DEĞİL!) Bu ağ genellikle mobil cihazlardan kullanıldığı için fotoğraflar küçük görülecektir. Bu nedenle çok küçük detayların olduğu fotoğrafları değil de büyük ana bir objenin olduğu fotoğraflar tercih edilmelidir.
 61. 61. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • INSTAGRAM • Hangi aralıkta fotoğraf kullanmalıyız? Instagram’da en az 2, en fazla 12 saat aralıklarla fotoğraf paylaşılmalıdır. Her gün en azından 2 fotoğraf paylaşılmalıdır. • Instagram’da nasıl paylaşım yapmalıyız? En az fotoğraf kadar önemli olan bir konu da öyküdür. Fotoğrafların öyküsünü resim altına çarpıcı bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Metnin ardından fotoğrafı çeken kişinin kurumu ve adı mutlaka belirtilmelidir. Sonrasında ise ortalama 10 adet ilgili etiket kullanılmalıdır.
 62. 62. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Instagram’da başarı için: Instagram’da başarılı olmuş kişileri, fenomenleri inceleyin. Fotoğraflarından dersler çıkartın. Başarılı fotoğraf filtreleme programlarını araştırın. Instagram’da takipçi arttırmak için etiket/hastag kullanımı hayati öneme sahip. Doğru etiketleri bulun. Instagram hesabınızı Facebook, Twitter ve Tumblr hesabınıza bağlayın. Fotoğraflarınızın bir öyküsü olsun. Öykü takipçi sadakatini güçlendirecektir. Bir sürekliliğiniz olsun. Takipçilerinizi fazla bekletmeyin. Bol ve iyi fotoğraf atın!
 63. 63. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • YOUTUBE Sosyal medya cephesinin video alanındaki lideri Youtube olarak karşımıza çıkmaktadır. 14 Şubat 2005’te kurulan site popülerliğini artırarak sürdürmüştür. Anadolu Ajansı, dünyanın en büyük video paylaşım ağı Youtube’ta aktif bir kanala ve çok sayıda çalma listesine sahiptir.
 64. 64. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • YOUTUBE • YouTube’ta paylaşım yaparken dikkat edilmesi gerekenler Youtube’ta kanal açma şansımız bulunmaktadır. Kurumların Youtube’taki yüzü kanalınızdır. Kanalınızı uygun şekilde tasarlamanız gerekmektedi. Kanalınızda çalma listeleri (playlist) oluşturarak kategorizasyonu sağlayabilirsiniz. Sağlamalısınız. Paylaşacağınız videoların başlığına, açıklamasına ve etiketlerine önem vermeniz gerekmektedir.
 65. 65. POPÜLER SOSYAL MECRALAR
 66. 66. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • PERISCOPE • Periscope, 26 Mart 2015 tarihinde ABD’de yayına başlayan bir ‘canlı yayın’ uygulaması. • Daha önce Ustream’in sunduğu hizmetin hemen hemen aynısı veren Periscope, Twitter’la entegrasyonu sayesinde kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. • Uygulama medya organlarının da dikkatini çekti.
 67. 67. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • PERISCOPE Periscope’ta canlı yayın yapılabilir. Canlı yayının konusu bir haber olacağı gibi bir röportaj veya etkinlik de olabilir. Pericope yayını Twitter entegrasyonu ile çok sayıda kişiye oldukça kısa sürede eriştirilebilmektedir.
 68. 68. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • DAHA AZ KULLANILAN DİĞER SOSYAL MECRALAR • Pinterest • Google + • Vimeo • Dailymotion • Ustream
 69. 69. POPÜLER SOSYAL MECRALAR • Popüler sosyal mecralar • Sosyal medya hesaplarında kullanabileceğiniz fotoğraf ölçüleri Facebook profil: 180 x 180, kapak fotoğrafı: 851x315 Twitter profil: 400 x 400, kapak fotoğrafı: 1500 x 500 Instagram profili: 161 x 161 Youtube profili: 200 x 200, kapak fotoğrafı: 2560 x 1440
 70. 70. YENİ BÖLÜM SOSYAL MEDYA RAPORLAMASI
 71. 71. SOSYAL MEDYA RAPORLAMASI • Sosyal medya raporlaması • Neden rapora ihtiyaç duyuyoruz? Sosyal medyada yönetiminde raporlar mevcut durumu tespit ve gelecek projeksiyonu oluşturmak amacıyla önemlidir. Doğru raporlama yapılamaz ise sosyal mecralarda gelişmek mümkün olmayacaktır. Raporlama ile; En iyi paylaşım türü, en iyi paylaşım zamanı gibi kritik bilgilere erişilebilir. Ayrıca rakipler de rapora dahil edilerek ne durumda olunduğu anlaşılabilir.
 72. 72. SOSYAL MEDYA RAPORLAMASI • Sosyal medya raporlaması • Sosyal medyayı nasıl raporlarız? • Google Analytics • Facebook Analytics • Twitter Analytics • Social Flow • Falcon Social • HootSuite
 73. 73. SOSYAL MEDYA RAPORLAMASI • Sosyal medya raporlaması • Örnek sosyal medya raporu
 74. 74. YENİ BÖLÜM BLOGLAR
 75. 75. BLOGLAR • Blog nedir? Türleri nelerdir? Blog, “web” ve “log” kelimelerinin kaynaşması sonucu doğmuş İngilizce bir kelimedir. “web” bilindiği üzere “ağ”, “log” ise “kayıt” anlamına gelmektedir. Bu noktada “blog”un Türkçe tam karşılığını “ağ kayıtları” olarak kabul edebiliriz. 2004 yılında, sözlük basımcısı Meriam-Webster Inc. tarafından yılın en önemli 10 kelimesi arasında sıralanan “blog”, söz konusu sözlükte şu şekilde yer almıştır: “Blog, online kişisel günlük içeren bir web sitesidir ve genellikle tepkiler, yorumlar ve linkler barındırır.”
 76. 76. BLOGLAR • Blog nedir? Türleri nelerdir? News Gator adlı şirketin kurucuları arasında olan Greg Reinacker bloglar hakkında şu yorumu yapıyor: “Bir internet sitesi kurabilirsiniz ancak oldukça teknik olmak zorundasınız ve günde on defa yayımlanması için siteye bir şeyler koymak kolay bir iş değil. Oysa blog yazmak, işleri oldukça kolaylaştırıyor ve insanlara dış dünyadan istedikleri herhangi bir kişiyle istedikleri şeyi konuşma şansı veriyor.”
 77. 77. BLOGLAR • Neden blog yazarız? • Kişisel marka oluşturmak • Bilgi ve fikirlerini insanlarla paylaşmak • İnsanların bilgi ve fikirlerini öğrenmek • Çevre edinmek, iş ilişkileri kurmak • Reklamlarla gelir elde etmek • Tepki göstermek • Kullanım kolaylığı
 78. 78. BLOGLAR • Neden blog okuruz? • Blog yazarı doğru bildiğini yazar • Blog yazarı samimidir • Blog yazarı sizi okur/dinler • Blog yazarı farklı (niş) konularda da yazar • Blog yazarı sizden para istemez
 79. 79. BLOGLAR • Farklı bloglar, farklı türler? • Kişisel bloglar • Topluluk blogları • Şirket blogları • Seçim blogları • Haber-yorum blogları • Yemek blogları • Edebiyat blogları • Tasarım blogları • Etkinlik blogları • Moda blogları • Video bloglar
 80. 80. BLOGLAR • Başarılı bir blog için neler gerekli?
 81. 81. BLOGLAR • Başarılı bir blog için neler gerekli? • Yazım tarzınızıninternet uygun olması gerekli (Doğru üslup, kısa yazı, ara başlık…), • Fotoğraf, infografik ve video gibi görsel öğeler de kullanılmalı, • Doğru yerde, doğru linkler kullanılmalı, • Periyodikleşme sağlanmalı, ne zaman güncelleneceği tahmin edilebilmeli, • Yorumlar gözardı edilmemeli, Web 2.0’ın gereklilikleri yapılmalı
 82. 82. BLOGLAR • Sosyal medyada blogların fark ve önemi • «İnternetteki eviniz bloglar» • Arama sonuçlarında yer alıyor • Daha fazla yazma, izleme
 83. 83. YENİ BÖLÜM KİTLELERE ULAŞMAK VE ULAŞTIRMAK İÇİN SOSYAL MEDYA
 84. 84. YENİ BÖLÜM KAYNAKÇA
 85. 85. KAYNAKÇA Sunumda Yararlanılan Kaynaklar • İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı, Okan Yüksel • Türkiye İstatistik Kurumu • Medya Akademi • Global Web Index • We Are Social
 86. 86. YENİ BÖLÜM İLETİŞİM
 87. 87. İLETİŞİM BİLGİLERİ SOSYAL MEDYA VE İNTERNET GAZETECİLİĞİ HAKKINDA SORU ve GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN: Web Sitesi: okanyuksel.com E-Posta: iletisim@okanyuksel.com Twitter: @okanyuksel
 88. 88. TEŞEKKÜRLER www.aa.com.tr

×