Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Презентація ЗДО №33

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Презентація ЗДО №33

 1. 1. 0 50 100 150 200 250 300 350 2014 2015 2016 52 54 55 270 271 272 Ранній вік Дошкільний вік
 2. 2. 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2014-2015н.р. 2015-2016н.р. 2016-2017 н.р. 5 дітей 11 дітей 12 дітей
 3. 3. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 60% 53% 70% 24% 24% 20%16% 23% 10% вища дошкільна освіта вища педагогічна середня спеціальна
 4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 15% 11% 13%8% 14% 13% 31% 32% 30% 46% 43% до 5 років до 10 років до 20 років більше 20 років
 5. 5. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2014 р. 2016 р. 24% 27%26% 27% 11% 13% 39% 33% спеціаліст вишої категорії спеціаліст першої категоії спеціаліст другої категорії спеціаліст
 6. 6. «Формування у дітей цілісного сприйняття навколишнього світу через інтеграцію змісту освіти» Для реалізації проблемної теми розроблено: Перспективний план розвитку закладу на 5 років Алгоритм реалізації науково-методичної теми на 5 років Структура методичної роботи Структура фізкультурно-оздоровчої роботи Модель розвивально-творчого середовища Банк даних впровадження інноваційних технологій Модель освітньої діяльності Модель випускника
 7. 7.  Забезпечення формування у дітей життєвої компетенції на основі цілісного сприйняття навколишнього світу.  Збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей з раннього дитинства шляхом поєднання здоров’язбережувальних технологій.  Забезпечення інтегрованого підходу в процесі навчання, виховання та розвитку дошкільнят.  Підвищення професійного рівня та інноваційної компетентності педагогів через використання інтерактивних методів навчання, інноваційних технологій та створення умов для саморозвитку, самореалізації. Оновлення банку інновацій.  Забезпечення єдності вимог, дитячого садка і сім'ї в процесі розвитку дітей дошкільного віку.  Використовування індивідуально-зорієнтованої моделі освіти в дошкільному закладі.  Зміцнення матеріально-технічної та навчально - методичної бази, оновлення соціально-виховного середовища.
 8. 8. Інноваційні технології в ДНЗ 2014-2015 2015-2016 динаміка росту впровадження інновацій % педагоги % педагоги % Авторська програма «Театр фізичного виховання» М.Єфименка Методика М.Зайцева Елементи педагогіки ТРВЗ Проектна технологія Психолого-педагогічне проектування Система роботи Л.М.Шульги Елементи технології саморозвитку М. Монтесорі Концепція музичного виховання К. Орфа Художньо-мовленнєва діяльність Н.Гавриш Факультативні заняття з християнської етики Основні ідеї концепції С. Русової, ідеї національного виховання В. Сухомлинського Програма виховання «Україна – моя Батьківщина»
 9. 9. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2015 2016 35% 16% 11% 48% 54% 36% обізнані використовують елементи досконало вододіють
 10. 10. 10% 30% 50% 70% 90% вересень 2015 р. травень 2016 р. 81% 97% 61% 97% 66% 93% 81% 100% 61% 97% Художньо-естетичний розвиток Креативний розвиток Мовленнєвий розвиток Соціально-моральний розвиток Пізнавальний розвиток
 11. 11. 0% 20% 40% 60% 80% 100% наповненість ігровим обладнанням 70% 79% 93% 2014 рік 2015 рік 2016 рік
 12. 12. 94% 96% 93% 94% 95% 96% 2014 2015 2016 94% 95% 96% 94% 95% 96%
 13. 13. 0% 20% 40% 60% 80% 2015 2016 54% 66% 46% 34% 0% 0% Високий рівень Середній рівень Низький рівень
 14. 14. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2015 2016 11% 27% 86% 70% 3% 3% Високий рівень Середній рівень Низький рівень
 15. 15.
 16. 16. Дякуємо за увагу!

×