Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentace činnosti r.2018

Prezentace činnosti Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentace činnosti r.2018

  1. 1. OSLAVY 100 let vzniku Československa ve Valašském Meziříčí 28.10.2018
  2. 2. Přednáška Stanislava Motla 7.11.2018 „Kam zmizel zlatý poklad“
  3. 3. Přednáška doc.Jozefa Bóžika 8.11.2018 100 let od vzniku společného státu Čechů a Slováků
  4. 4. Slavnostní odhalení památníku obětem 1.světové války ve Valašském Meziříčí 11.listopadu 2018
  5. 5. 11.11.2018 jsme také položili věnce u památníku na ul.T.G.Masaryka
  6. 6. Na hřbitově
  7. 7. U Abácie
  8. 8. 23.11.2018 přednesl,pro žáky 8 a 9 tříd ZŠ Zašová náš člen Mgr.Z.Pomkla,přednášku „100 let od ukončení Velké války“,v prostorách KD Zašová.

×