Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hästen- en naturlig del av
samhällsutvecklingen och planeringen
Hanna Elgåker
Dalaled Konsult AB
Jordbrukets djur
Djurslag Antal djur Antal företag Besättnings-
storlek
1995 2010 1995 2010 1995 2010
Mjölkkor 482 100 348...
Hästen och landsbygdsutvecklingen
• Likartad utveckling i hela västvärlden
• Dåligt statistiskt underlag
• Komplex sektor ...
Om hästsektorn…
The new equine sector and its influence on multifunctional
land use in peri-urban areas
Antal hästar/
km2 i Sverige
362 700 hästar i Sverige
52 400 hästar i Skåne
42 hästar/1000 invånare, snitt Sverige 39
hästa...
Lunds kommun
-500 fastigheter med hästhållning
-3600 hästar
-ca 8 hästar/km2
500 fastigheter; 3600 hästar ca 8 hästar/km2....
Hästlandskap
Denna bilden påtaglig och tydlig om
aktiviteten som pågår men följande
bilder visar hur hästsektorn är ”osynl...
Ridhus eller maskinhall?
Hästsektorns ekonomi i kluster och lokalt
förankrad. 200 hästar försörjer en hovslagare.
Vem tjänar pengar på hästuppfödning?
• Jordbrukets djur minskar, gårdarna blir större och färre
• Hästen ”fyller ut” det som blir över i landskapet
• Hästen bi...
Allemansrätten bäst när det är gott om plats och få användare
Nya lösningar för tillgänglighet i tätortsnära miljöer växer...
Tillgänglighet för och till ridning
The conflict between the right of public access, equine activities and
the planning sy...
Om skyddsavstånd och fysisk planering
Horse keeping in Urban and Peri-Urban Areas –
New Conditions for Physical Planning i...
Skiss
som schematiskt visar hur de valda fallstudieområdena
låg i förhållande till bostadsbebyggelse.
Nya riktlinjer
• Boverket har i dagarna kommit ut med nya riktlinjer som inte anger avstånd utan som
istället anger att be...
Utmaningar för framtiden
- Sektorn måste bli förstådd och sedd utifrån sina premisser för att kunna vara
en positiv drivkr...
Avhandlingen
Elgåker, H. (2011) Horse keeping in peri-urban areas- Changing land use with possibilities and conflicts
http...
Hästen - en naturlig del av samhällsutvecklingen och planeringen [PDf] Hanna Elgåker, Sveriges Lantbruksuniversitet & Läns...
Hästen - en naturlig del av samhällsutvecklingen och planeringen [PDf] Hanna Elgåker, Sveriges Lantbruksuniversitet & Läns...
Hästen - en naturlig del av samhällsutvecklingen och planeringen [PDf] Hanna Elgåker, Sveriges Lantbruksuniversitet & Läns...
Hästen - en naturlig del av samhällsutvecklingen och planeringen [PDf] Hanna Elgåker, Sveriges Lantbruksuniversitet & Läns...
Hästen - en naturlig del av samhällsutvecklingen och planeringen [PDf] Hanna Elgåker, Sveriges Lantbruksuniversitet & Läns...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hästen - en naturlig del av samhällsutvecklingen och planeringen [PDf] Hanna Elgåker, Sveriges Lantbruksuniversitet & Länsstyrelsen Skåne

84 views

Published on

Luentomateriaalit: Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä -seminaari
15.4.2014, Lahti

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hästen - en naturlig del av samhällsutvecklingen och planeringen [PDf] Hanna Elgåker, Sveriges Lantbruksuniversitet & Länsstyrelsen Skåne

 1. 1. Hästen- en naturlig del av samhällsutvecklingen och planeringen Hanna Elgåker Dalaled Konsult AB
 2. 2. Jordbrukets djur Djurslag Antal djur Antal företag Besättnings- storlek 1995 2010 1995 2010 1995 2010 Mjölkkor 482 100 348 100 17 700 5 600 27 62 Slaktsvin 1 299 800 936 900 8300 1400 157 664 Får 195 400 273 100 9400 7400 20 32 Höns 6 100 300 6 061 500 9500 3700 640 1 637 Häst på jordbruk Häst 2004 2010 2004 2010 2004 2010 283 100 362 700 95 660 117 000 5 5 Det totala antalet hästar på jordbruksfastighet var 117 000 av dessa var 68 000 egna och 49 000 installade. Ökning med 22000 sedan 2003
 3. 3. Hästen och landsbygdsutvecklingen • Likartad utveckling i hela västvärlden • Dåligt statistiskt underlag • Komplex sektor med många intressenter på olika nivåer och med olika utgångspunkter och målsättningar
 4. 4. Om hästsektorn… The new equine sector and its influence on multifunctional land use in peri-urban areas
 5. 5. Antal hästar/ km2 i Sverige 362 700 hästar i Sverige 52 400 hästar i Skåne 42 hästar/1000 invånare, snitt Sverige 39 hästar; Gotland 180 hästar/1000 invånare Skåne yta 11027 km2 medför i snitt 5 hästar/km men detta varierar mkt mellan kommunerna exempel. Från 36 000 till 52 000 på 6 år, men statistiken inte säker. Halland i snitt 2 hästar/km2 men 0,6 stall/km2 (Skåne 0,2 stall/km2)
 6. 6. Lunds kommun -500 fastigheter med hästhållning -3600 hästar -ca 8 hästar/km2 500 fastigheter; 3600 hästar ca 8 hästar/km2. -15 % av Lunds areal går åt för att föda hästarna om allt foder lokalproducerat. Skåne; totalt ligger i samma härad, i snitt 5 hästar/km2 52400 hästar motsvarar i Skåne mellan 3500 och 5200 heltidstjänster.
 7. 7. Hästlandskap Denna bilden påtaglig och tydlig om aktiviteten som pågår men följande bilder visar hur hästsektorn är ”osynlig som en försumbar, ignorerbar och oviktig del av landskapet”.
 8. 8. Ridhus eller maskinhall?
 9. 9. Hästsektorns ekonomi i kluster och lokalt förankrad. 200 hästar försörjer en hovslagare.
 10. 10. Vem tjänar pengar på hästuppfödning?
 11. 11. • Jordbrukets djur minskar, gårdarna blir större och färre • Hästen ”fyller ut” det som blir över i landskapet • Hästen bidrar ekonomiskt, socialt och ekologiskt • Ny markanvändning som ibland kommer i konflikt med andra intressen
 12. 12. Allemansrätten bäst när det är gott om plats och få användare Nya lösningar för tillgänglighet i tätortsnära miljöer växer fram- ett behov av en infrastruktur 4 dimensioner Cooperation - Samverkan Awareness - Medvetenhet Rate of Acceptable damage - Acceptabel skade nivå Agreement of free use - Överenskommelse om fri användning
 13. 13. Tillgänglighet för och till ridning The conflict between the right of public access, equine activities and the planning system in Swedish peri-urban areas Horse riding posing challenges to the Swedish Right of Public access
 14. 14. Om skyddsavstånd och fysisk planering Horse keeping in Urban and Peri-Urban Areas – New Conditions for Physical Planning in Sweden
 15. 15. Skiss som schematiskt visar hur de valda fallstudieområdena låg i förhållande till bostadsbebyggelse.
 16. 16. Nya riktlinjer • Boverket har i dagarna kommit ut med nya riktlinjer som inte anger avstånd utan som istället anger att bedömningar skall göras från fall till fall. • Hänsyn skall tas till: – Topografi – Vegetation – Rådande vindriktning – Byggnaders placering • Kan ändå bli problematiskt eftersom; – Egentlig kunskap om dessa faktorer också är förhållandevis låg – Liten kunskap om vilka doser av allergen som utlöser allergi
 17. 17. Utmaningar för framtiden - Sektorn måste bli förstådd och sedd utifrån sina premisser för att kunna vara en positiv drivkraft och för att minimera markanvändningskonflikter och främja en mångfunktionell markanvändning. - Tvärdisciplinär forskning behövs som kan hantera dilemman av olika karaktär, ex skyddsavståndsproblematiken.
 18. 18. Avhandlingen Elgåker, H. (2011) Horse keeping in peri-urban areas- Changing land use with possibilities and conflicts http://pub.epsilon.slu.se/2435/1/elgaker_h_110128.pdf Om hästsektorn som markanvändning: Elgåker, H. (2010) The new equine sector and its influence on multifunctional land use in peri-urban areas. Geo Journal. DOI:10.1007/s10708-010-9398-y Elgåker, H., Wilton, B. (2008) Horse farms as a factor for development and innovation in the urban rural fringe with examples from Europe and Northern America http://vbn.aau.dk/files/14418214/workingpapersno27.pdf#page=43 Om hästhållning och skyddsavstånd till bostäder: Elgåker, H., Pinzke, S., Lindholm, G. and Nilsson, C. (2010) Horse keeping in urban and peri-urban areas – New conditions for physical planning in Sweden. Geografisk Tidskrift - Danish Journal of Geography 110(1), 81-98. http://rdgs.dk/djg/pdfs/110/1/GEO_110_1_Elg%E5ker_et_al.pdf Om hästsektorn och allemansrätten: Elgåker, H., Lindholm, G., Pinzke, S. and Nilsson, C. Horse riding posing challenges to the Swedish Right of Public Access. Land Use Policy, vol. 29 (2) April 2012 pp 274-293 Elgåker, H., Pinzke, S. and Nilsson, C. (2008) The conflict between the Right of Public Access, equine activities and the planning system in Swedish Peri-Urban areas. Proceedings of the ECLAS Conference New Landscapes - New Lives. New Challenges in Landscape Planning, Design and Management. SLU Alnarp, pp 93-100. Hästen i skåne rapport: Planering och tillgänglighet för ridning i det Skånska landskapet- en dokumentation och sammanfattning av fyra seminarier kring tillgänglighet för ridning. Hästen i Skåne 2012 http://www.hasteniskane.se/files/680Rapport_Planering_och%20tillga%CC%88nglighet.120118.pdf

×