Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Connect Vlaanderen - Webinar: Intellectuele Eigendom: uw kapitaal (mei 2020)

Intellectuele eigendom is een onderwerp dat u al vaker de revue zag passeren binnen Connect in de vorm van een webinar en ervaringssessies. Het blijft nu eenmaal een boeiend en belangrijk thema. Dit webinar is gericht naar u, als economische en juridische vrije beroeper en biedt u de nodige informatie om uw cliënten verder te helpen met vragen rond IE en aanverwante rechten.

Dit webinar werd ingesproken door onze experts, dus zet zeker uw geluid aan, nadat u de presentatie heeft gedownload.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Connect Vlaanderen - Webinar: Intellectuele Eigendom: uw kapitaal (mei 2020)

 1. 1. Intellectuele eigendom: uw kapitaal Bruno Vanderschoot bvanderschoot@boip.int Annemie Hautekiet annemie.hautekiet@vlaio.be 1
 2. 2. Tekening (2D): bekleding autostoel Merk: naam en logo Model (3D): radiator grille Octrooi: remsysteem Kwekersrecht Auteursrecht: reclamefoto’s, handleiding, promotekst, ….
 3. 3. merk naam, logo, vorm of kleur van product of dienst auteursrecht originele creaties & software tekening / model vormgeving van product (2D / 3D) octrooi technische uitvinding (product, werkwijze, toepassing) Intellectuele eigendom: overzicht
 4. 4. Uw klant: Backbear
 5. 5. Hun verhaal
 6. 6. Hun verhaal
 7. 7. Handelsnaam WAT? Commerciële naam VOORWAARDEN? Eerste en blijvend publiek gebruik, mag beschrijvend zijn RECHTEN? • Bescherming regio • Bescherming producten en diensten REGISTRATIE? Neen: ontstaat automatisch KOSTPRIJS? Gratis
 8. 8. Welk advies geef jij ?  Naam checken: KBO, Google, merkenregister…  Ook domeinnaam innemen  Als vennootschapsnaam verschilt van handelsnaam: opnemen in KBO
 9. 9. 11
 10. 10. Gebruikt u uw handelsnaam … reclameproduct of dienst? logo?website? Als u op één of meer van deze vragen met ja antwoordt, dan is de naam die u gebruikt als handelsnaam ook uw merk !
 11. 11. Wat is een merk? Een merk is een teken waarmee u waren (producten) en/of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten
 12. 12. WOORDMERK, BEELDMERK, COMBI EN: Vormmerk Vormmerk met woordelementen Positiemerk Kleurmerk Klankmerk HologrammerkBewegingsmerk Multimediamerk Patroonmerk
 13. 13. Merken opzoeken • www.boip.int : Benelux-merken,Europese merken, internationale merken geldig in Benelux • www.euipo.europa.eu : Europese merken • www.tmview.org : nationale merken (62 merkenbureau’s )
 14. 14. Voorwaarden merk  Niet beschrijvend  Geen gebruikelijke aanduiding of hoedanigheid: Superleuk, 4you  Niet misleidend Voor alcohol die niet uit Tuscania komt NISTRI.... DAL 1865 VINI IN TOSCANA Voor producten die geen koffie bevatten/ koffiesubstituten zijn
 15. 15. Weigering indien  In strijd met de openbare orde en de goede zeden  Verwijst naar een internationaal symbool
 16. 16. Weigering 6ter Heraldische nabootsing – herkenbaar als vlag – ook nog versterkt door Belgian Beer
 17. 17. Geen weigering 6ter plattelijn – heraldische nabootsing (lichte twijfel) - “nieuw beleid”
 18. 18. 'Mol en Rouge
 19. 19. LET OP !  Chevrolet Nova  Fiat Uno  Soa (melk)  Bob (alcoholhoudend bier)  Misair (vliegmaatschappij)  EMU (vliegmaatschappij) 21
 20. 20. POLLVRAAG: WEIGEREN OF NIET?
 21. 21. POLLVRAAG: WEIGEREN OF NIET?
 22. 22. POLLVRAAG: WEIGEREN OF NIET?
 23. 23. Welk advies geef jij ?  Kies een onderscheidende naam: zoals Backbear  Controleer of de naam al is geregistreerd  Kies de juiste branche – stofzuiger: NICE-klasse: 7  Rechten op logo verwerven cfr auteursrecht  Kies regio bescherming: Benelux of Europa  Registreer uw naam/logo als merk  Doe dit alles zelf of werk via merkgemachtigde (www.bmm.eu)  Plaats ® bij geregistreerd merk  Doe aan branding  Let op voor nepfacturen
 24. 24. Merkenrecht: samenvatting WAT? Teken ter onderscheiding van producten of diensten (ingedeeld in nice-klassen) VOORWAARDEN? Niet beschrijvend, onderscheidend vermogen, niet misleidend, geen emblemen en nog beschikbaar REGISTRATIE? Ja: nationaal (BNL) / Europa / internationaal + gebruiksplicht! KOSTPRIJS? BNL: vanaf 244 euro (10 jaar)/ Uniemerk: van 850 euro (10 jaar) https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/iekostencalculator/ DUURTIJD? 10 jaar, onbeperkt te vernieuwen
 25. 25. Auteursrecht WAT? Werken van letterkunde en kunst in de ruime betekenis  artistieke werken: beeldhouwwerken, muziek,…  maar ook: ppt, brochures, handleidingen,…  gebruiksvoorwerpen: design meubelen, kostuum,..  software/databanken VOORWAARDEN? Creatieve activiteit, origineel en concrete vorm – NIET artistieke waarde! RECHTEN?  vermogensrechten  morele rechten: vaderschapsrecht, divulgatierecht, recht op eerbied Houder? Natuurlijke persoon! Belang overdracht Uitzondering: vermoeden van overdracht van rechten op computerprogramma’s van werknemers aan werkgever tenzij anders bepaald.
 26. 26. Auteursrecht REGISTRATIE? Neen: ontstaat automatisch  let op bewijsvoering (bv: i-DEPOT)  ©-notice KOSTPRIJS? Gratis DUURTIJD? 70 jaar na overlijden auteur
 27. 27. Wat met software? Software wordt beschouwd als literair werk (broncode, flowcharts, grafische vormgeving,… )  wordt beschermd onder auteursrecht Indien software technisch effect genereert  ook octrooi mogelijk
 28. 28. Welk advies geef jij ?  i-DEPOT  Bescherming software: ©  Overdrachtsclausules op auteursrechtelijke werken: webdesign, logo, promomateriaal….  Fiscale regeling rond auteursrechten  Fiscale maatregel: aftrek voor innovatie-inkomsten  Meer info: www.subsidiedatabank.be
 29. 29. i-DEPOT  Elektronisch bewijsmiddel  Voorziet idee van datumstempel  Vergelijkbaar met dagstempel registratiekantoor, akte notaris of gerechtsdeurwaarder, maar dan in elektronische vorm  Nu ook mogelijk om NDA aan i-DEPOT te koppelen Het i-DEPOT komt niet in de plaats van een intellectueel eigendomsrecht. Vraag via idepot@vlaio.be een ID-code aan voor 10 € korting
 30. 30. Wat is een model?
 31. 31. Wat is een model?  Vormgeving (design) Zowel twee-, als driedimensionaal  Nieuw  Eigen stijl  Geen gebruiksverplichting 35
 32. 32. Tekeningen- en modelrecht: samenvatting WAT? Uiterlijk van (een deel van) een voortbrengsel (2D/3D) VOORWAARDEN? Nieuw en eigen karakter REGISTRATIE? • Ja: nationaal (BNL) / Europa / internationaal • Neen: Niet geregistreerd Gemeenschapsmodel KOSTPRIJS? • Geregistreerd model: • BNL: vanaf 150 euro (5 jaar); Gemeenschapsmodel: vanaf 350 euro (5 jaar) • Niet geregistreerd Gemeenschapsmodel: gratis DUURTIJD? • Geregistreerd model: 5 jaar, te vernieuwen tot max. 25 jaar • Niet geregistreerd Gemeenschapsmodel: 3 jaar (niet verlengbaar)
 33. 33. Welk advies geef jij ?  Controleer of het model al geregistreerd is via Designview  Kies de juiste branche – stofzuigers: 15-05  Rechten op het ontwerp verwerven cfr auteursrecht  Registreer of niet? Denk aan auteursrecht of niet-geregistreerd model • i-DEPOT voor niet-geregistreerd gemeenschapsmodel/ auteursrecht  Kies regio bescherming: Benelux, Europa of internationaal  Doe dit alles zelf of werk via modelgemachtigde (www.bmm.eu)  Plaats (D) bij geregistreerd model
 34. 34. Wat is een octrooi? Een octrooi is het recht toegekend door een nationale staat om gedurende een bepaalde periode een derde te beletten die geoctrooieerde uitvinding te gebruiken binnen het grondgebied van die staat. De overheid verleent het in ruil voor het bekendmaken van die uitvinding. De uitvinding moet voldoen aan volgende voorwaarden: • Nieuw • Inventief • Industrieel toepasbaar
 35. 35. Wat is niet octrooieerbaar? Esthetische vormgevingen Ontdekkingen en wetenschappelijke theorieën Business methoden Wiskundige methoden Plantenrassen Computerprogramma’s TENZIJ het computerprogramma, al dan niet in combinatie met hardware, een technisch probleem oplost: een zgn. ‘Computer implemented invention’: octrooi is dan wel mogelijk.
 36. 36. Octrooiprocedures
 37. 37. Opzoeken octrooien en status  Espacenet: worldwide.espacenet.com  European Patent Register: https://register.epo.org/regviewer?Ing=en  Octrooiregister: http://bpp.economie.fgov.be/bpp-portal/nl/home  Lijst octrooigemachtigden: https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele- eigendom/octrooien
 38. 38. Octrooien - samenvatting WAT? Technische uitvinding VOORWAARDEN? Nieuw, inventief en industrieel toepasbaar REGISTRATIE? Ja: nationaal / Europa / internationaal KOSTPRIJS? Ramingen (incl. octrooigemachtigde): Belgisch: ± 6.500 euro voor 10 jaar EP: ± 39.000 euro taksen (10 jaar, 6 landen) DUURTIJD? Jaarlijks te vernieuwen tot max. 20 jaar
 39. 39. Welk advies geef jij ?  Tot octrooiaanvraag: geheimhoudingscontract (=NDA)!  Octrooieerbaarheid checken van de accu:  Zelf  FOD Economie, Dienst Intellectuele Eigendom – nico.deconinck@economie.fgov.be  Octrooigemachtigde  Procedure octrooien: Belgisch, EP of PCT  Fiscale maatregelen mbt octrooien
 40. 40. Fiscale maatregelen - octrooien Voor octrooien Investeringsaftrek of belastingkrediet Aftrek voor innovatie-inkomsten  Octrooien (en aanvullende beschermingscertificaten, ABC’s)  Kwekersrechten  Auteursrechtelijk beschermde software  data-en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen (menselijk en diergeneeskunde) en weesgeneesmiddelen Meer info: www.subsidiedatabank.be
 41. 41. Subsidies voor IE KMO-portefeuille Subsidie in het kader van VLAIO onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten:  Kmo’s en grote ondernemingen: • Opzoekingen in IE-databanken; • Analyse van de opzoekingsresultaten; • Personeelskost of werkingskost  Enkel voor kmo’s, enkel in ontwikkelingsprojecten : • Formele aanvraag-of registratieprocedure • Enkel kosten externe experten • Max. begroting: € 20.000 • NIET: jaarlijkse instandhoudingstaksen en kosten in het kader juridisch conflict Meer info: www.subsidiedatabank.be
 42. 42. Nuttige linken • https://youtu.be/pLe2k8qiE8Q - basis IE • www.beschermmijnidee.be – www.ideeSCAN.be • www.thatsIP.be • https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/iekostencalculator/ • www.vlaio.be: publicaties en kalender • www.boip.int • www.economie.fgov.be • www.euipo.eu • www.epo.org • www.wipo.int
 43. 43. Oplossingen polvragen
 44. 44. Meer info? WWW.BOIP.INT info@boip.int 070 244 242 www.vlaio.be info@vlaio.be 0800 20 555

×