Aan de slag met open toeristische data

Laurens De Vocht
Laurens De VochtInformation Technology Analyst bij ArcelorMittal Belgium
Mobiele Gidsen
Werkgroep: Aan de slag met open
toeristische data
donderdag 21/01/2016
Agenda
➔ Verwelkoming
➔ Publiceren van toeristische data met The DataTank
➔ Introductie tot de domeinmodel specificatie
➔ Mappen van data: van ruwe data naar gelinkte data
Verwelkoming
Voorstelling workshop Data
21 januari 2016
TOWARDS A SUSTAINABLE MOBILE TOURISM
GUIDE
4
• Praktisch gericht onderzoeksproject door Thomas More
en iMinds, met steun van IWT
• Gebruikersgroep: bijna 30 leden: toeristische diensten
alle Vlaamse provincies, Toerisme Vlaanderen, tech &
app bedrijven, Lannoo, Cultuurnet, Mechelen, Gent,
FeWeb…
WAT?
5
• Applicaties en platformen hebben beperkte
levensduur
− > interessante data & verhalen verdwijnen
− > dezelfde data & verhalen moeten telkens (deels)
opnieuw worden aangemaakt.
» Hoge en herhaalde kost
ACHTERGROND: DATA
6
• Toepassingen hebben steeds meer gegevens uit verschillende
bronnen nodig
• Koppelingen zijn moeilijk & duur
− Nemen een te groot aandeel in uit het totale budget
− ‘dom’ en overbodig werk
− > betekent rem op aantal toepassingen & innovatie
− Zeker in tijden van minder budget!
ACHTERGROND: DATA
7
• Wildgroei aan apps, platformen en (mobiele)
sites
• Willen bezoekers/toeristen dit wel?
− Zo ja, wat willen ze wel/niet?
ACHTERGROND
8
• Conceptueel: toeristische gidsen beter doen
aansluiten bij verwachtingen van gebruikers &
sector
• Technologisch: makkelijker maken om
gegevens uit te wisselen en te hergebruiken
DOELSTELLINGEN
9
• Door gebruikersonderzoek achterhalen wat
toerist (niet) wil, wat hij gebruikt of niet,
waar hij voor wil betalen.
• Interviews met stakeholders
CONCEPTUEEL
10
11
Marktonderzoek
11
• Hoe moeten we data benoemen en
structureren zodat ze makkelijker uit te
wisselen zijn?
• > gemeenschappelijk vocabularium/data
model uitgewerkt
• Via een data-hub uitwisseling technisch
makkelijker maken > The DataTank
TECHNOLOGISCH
12
• Resultaten in de praktijk brengen
• piloten:
− Rupelstreek: van nul wandelingen bouwen in html5
− West-Vlinderen op verschillende platformen
brengen, wandel & fietsroutes, …
− Eindwerk door studenten: virtuele aantekeningen
maken over een plaats
CASES EN PILOTEN (DIT JAAR )
13
• Er komen alleen maar meer databronnen
− Commerciële, open data,…
• Centraal beheer van al die data is onmogelijk, laat staan een
centrale databank
• Gedistribueerd model is de toekomst
• Geen keurslijf, maar afspraken om makkelijk gegevens uit te
wisselen
− > makkelijker om draagvlak te creëren
WAAROM IS EN BLIJFT DIT BELANGRIJK?
14
• Hoe makkelijker data gedeeld en hergebruikt
kan worden, hoe beter:
− Meer innovatie
− Meer en betere toeristische dienstverlening &
marketing
− Minder kosten en vergissingen: iedereen
verantwoordelijk voor zijn eigen data
WAAROM IS EN BLIJFT DIT BELANGRIJK?
15
Bruno.koninckx@thomasmore.be
0495/525355
www.mobielegidsen.be
VRAGEN?
16
Publiceren van
toeristische data
met The DataTank
Publiceren van toeristische data
➔ Overzicht The DataTank
➔ The DataTank als data adapter
➔ The DataTank als semantifier
➔ URI’s (Uniform Resource Identifiers) op het Web
The DataTank
als een ADAPTER
Mapping
Mapped Data
POTENTIAL REUSERS
The DataTank
als a
SEMANTIFIER
dataPublicatie Ruwe Data
Overzicht
Publicatie Gelinkted Data
The DataTank
als een ADAPTER
Mapping
Mapped Data
POTENTIAL REUSERS
The DataTank
als a
SEMANTIFIER
dataPublicatie Ruwe Data
Overzicht
Publicatie Gelinkted Data
CSV
JSON
XML
XLS
...
JSON(P)
XML
HTML
MAP
...
Als data adapter
Als data adapter
Als data adapter
CRAB
POI Info
Foto's
Adressen
Geocoördinaten
POI
Geocoördinaten
Geotagged
Foto's
?
(Mobiele)
Toepassing
Infopunten
Adressen
Als data adapter
(Mobiele)
Toepassing
CRAB
POI
Info
Foto's
(Mobiele)
Toepassing
DB/Cache
(Mobiele)
Toepassing 2
?aligneren
integratie
The DataTank
als een ADAPTER
Mapping
Mapped Data
POTENTIAL REUSERS
The DataTank
als a
SEMANTIFIER
dataPublicatie Ruwe Data
Als semantifier
Publicatie Gelinkted Data
➔ Context toevoegen aan data:
ruwe data → semantische (verrijkte) representatie
➔ Elke attribuut en elk concept krijgt een unieke identifier op het Web
→ URI (Uniform Resource Identifier)
➔ Attributen, predicaten worden georganiseerd in standaarden,
vocabularia, ontologien om herbruikbaarheid te maximaliseren
Als semantifier
As Semantifier
CRAB
POI Info
Foto's
(Mobiele)
Toepassing
Als Semantifier
POI Mapping
Vocabularium voor
Toerisme
POI
domein modellering
Demonstratie
http://lddemo.mmlab.be/mobielegidsen
http://lddemo.mmlab.be/tourism/api/admin
1. Uploaden ruw en gelinkt bestand in testomgeving
2. Configuratie ruwe resource (TDT als adapter)
3. Configuratie gelinkte resource (TDT als semantifier)
Username: mem@tm.be
Password: 4ygPK358
name type same as location
iMinds company IBBT Technologiepark
{
“iMinds” : {
“type” : “company”,
“same as” : “IBBT,
“location” : “Technologiepark”
}
}
<iMinds>
<type>company</type>
<sameas>IBBT</sameas>
<location>
Technologiepark
</location>
</iMinds>
Tabel / CSV
JSON XML
URI’s?
name type same as location
iMinds company IBBT Technologiepark
<iMinds> <type> <company> .
<iMinds> <sameas> <IBBT> .
<iMinds> <vestiging> “Technologiepark” .
Table / CSV / Spreadsheet
triples
{
“iMinds” : {
“type” : “company”,
“same as” : “IBBT,
“location” : “Gaston
Crommenlaan 8”
}
}
<iMinds>
<type>company</type>
<sameas>IBBT</sameas>
<location>
Gaston Crommenlaan 8
</location>
</iMinds>
JSON XML
URI’s?
World Wide Web
iMinds
same as
IBBT
iMinds
is a
company
IBBT
located at
Technologiepark
Machine 1 Machine 2 Machine 3
URI’s?
iMinds
interoperabilteit - bedoelen we hetzelfde?
is a
Company
?
URI’s?
iMinds → http://data.kbodata.be/organisation/0866_386_380#id
is a → http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
Company → http://www.w3.org/ns/regorg#RegisteredOrganization
Uniform Resource Identifiers (URI’s)
URI’s?
Namespace (Context) Identificatie
Introductie tot de
domeinmodelspecificatie
de ‘Open Standard for Tourism
Ecosystems Data’
Introductie tot de domeinmodelspecificate
➔ Domeinmodellering
➔ Thematische keuzes in het project
➔ Afbakening domeinen
➔ De specificatie
Domeinmodellering
Specificatie voor
Toerisme
Domeinen Entiteiten +
Relaties + Attributen
stuurgroep
werkgroep
per domein
formalisatievalidatie
Thematische keuzes in het project
Afbakening domeinen
➔ Aanbod (Offering)
wat? (door) wie?
➔ Beschikbaarheid (Availability)
waar? wanneer?
➔ Belevenis (Experience)
hoe?
➔ Vraag (Offering)
Aanbod
Beschikbaarheid
Beleving
Vraag
Beschikbaarheid Aanbod
Aanbod
Belevenis Aanbod
Vraag
Aanbod
Specificatie
http://w3id.org/ost/spec
1. Overlopen algemene structuur
2. Terugvinden definities
3. Terugvinden context & identificatie (URI’s)
Vragen, opmerkingen, issues over het domeinmodel en
de specificatie via:
https://github.com/openknowledgebe/tourism/iss
ues
Mappen van data
van ruwe data naar gelinkte data
Mapping-taal
http://rml.io
Vragen over mappen ruwe data naar gelinkte data:
pheyvaer.heyvaert@ugent.be of
anastasia.dimou@ugent.be
Mapping-editor
http://rml.io/RMLeditor.html
Vragen omtrent de editor:
pheyvaer.heyvaert@ugent.be of
anastasia.dimou@ugent.be
1 of 48

More Related Content

Aan de slag met open toeristische data