Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Patricia Prufer

7 views

Published on

Presentatie van het Datacongres ''data science voor maatschappelijke uitdagingen'' op 22 november 2018

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Patricia Prufer

 1. 1. 1 ’Smart Start’ voor jeugdzorg Congres “Data science voor maatschappelijke uitdagingen” 22 november 2018 Den Haag Patricia Prüfer, CentERdata & Data Science Center Tilburg/JADS
 2. 2. 2 Is dit te beïnvloeden door interventies of beleid? • 40 % van ’aanstormend crimineel talent’ voor 14 jaar al bekend bij zorg • 5e generatie tienermoeder • Veel VSV jongeren al vroeg bekend bij jongerenhulpverlening, jeugdzorg en/of maatschappelijk werk
 3. 3. 3
 4. 4. Nieuwe missie en visie nodig ▫ Grote problemen ▫ Steeds complexere problemen ▫ Deskundige, acute aanpak als problemen al groot zijn ▫ Recidive ‘Dweilen met de kraan open’ Daarom: Risico’s op problemen zo vroeg mogelijk herkennen, begeleiden, behandelen en als het kan voorkomen, met inzet van specialistische kennis en zorg in kwetsbare wijken 4
 5. 5. 5 Onderzoeksvragen Smart Start Is het mogelijk om… • … met inzet van data en kennis risico’s op problemen te voorspellen en te voorkomen? • … de resultaten van voorspellende analyses toe te passen in de praktijk? • … op maat van deze problemen ‘complete’ hulp en ‘passende’ teams op scholen, bij huisartsen en in kwetsbare wijken te ontwikkelen? • … lange termijn effecten als resultaat te definiëren en meten? • … maatschappelijke kosten en baten af te wegen?
 6. 6. We gaan het gewoon doen…. • 1e proeftuin: basisschool in focuswijk • ’New design thinking’: van individueel en curatief naar collectief en preventief • In partnership met Xpect Primair, gemeente Tilburg, regio Hart van Brabant
 7. 7. 7
 8. 8. Impact doelstelling(en) 1. Positieve maatschappelijke effecten, bv. ten aanzien van schoolprestaties, gezondheid en schulden (onderbouwd door meting) 2. Een verschuiving van de financiering van 20% voorkant vs. 80% specialistisch naar 40% voorkant vs. 45% specialistisch, inclusief een besparing van 10% over 8 jaar 3. Een nieuwe, overdraagbare aanpak en werkwijze is ontwikkeld die door de regio Hart van Brabant (en mogelijk landelijk) kan worden uitgerold
 9. 9. Dataverzameling NOG GEWENSTE DATA CBS (aanvullende informatie uit microdata) Politie GGD Leerplicht Huisartsen en kinderopvang Vindplaats (de school) Buurtregie Commerciële partijen: zorgverzekeraars, energiemaatschappijen, woningcorporaties ONTVANGEN DATA CBS: Geweld en misdrijf, bevolking, energieverbruik, inkomen, motorvoertuigen, nabijheid voorzieningen, sociale zekerheid CAK: WMO data DUO: Schooladviezen Gemeente Tilburg: Gebruik regelingen, schuldhulpverlening, jeugdzorg, wonen, huiselijk geweld, incidenten en aangiften, Wijktoets en Lemontoets, Veilig Thuis 9
 10. 10. 10 Operationalisering analyses
 11. 11. Roadmap vervolgpilots en interventies 11 2020 Pilot 4 en 5 2020 Pilot 2 en 3: Interventies 2019 Pilot 1: Interventies 2019 Pilot 2 en 3 2018 Pilot 1 2021 Pilot 4 en 5: Interventies
 12. 12. 12 Leerpunten vervolgpilots • Zeer goede voorlichting geven • Wat houdt het project in? • Wat is data science? (zie ook ‘Data Awareness Dag’ VNG) • Wat is de maatschappelijke meerwaarde? • Databronnen zijn versnipperd • Sterke, centrale autoriteit nodig voor uitvraag • Vertrouwen opbouwen • Partners betrokken houden (‘not invented here’ risico) • Project- en onderzoeksplan • Datamanagement en Privacy • DPIA
 13. 13. Vragen? Neem contact op met Patricia Prüfer Head of Data Science Unit CentERdata p.prufer@uvt.nl Credits Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free: Presentation template by SlidesCarnival
 14. 14. 14

×