Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Glaston - lasinjalostusteollisuuden uudistaja

471 views

Published on

Glaston-esitys 27.11.2018

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Glaston - lasinjalostusteollisuuden uudistaja

 1. 1. Glaston - lasinjalostusteollisuuden uudistaja Sasu Koivumäki 27.11.2018
 2. 2. 2 Glaston – johtava lasialan teknologia- yritys Liikevaihto 110,4 MEUR Liikevoitto 5,4 MEUR Tilauskanta 31.12 35,2 MEUR Henkilöstö 31.12 402 ▪ Glaston on lasialan teknologioiden ja palveluiden edelläkävijä, joka vastaa globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden lasinjalostustarpeisiin ▪ Toiminta jakaantuu lasinjalostuskone- ja huoltoliiketoimintaan, joissa hyödynnetään kestäviä ratkaisuja ja uusia älykkäitä teknologioita ▪ Glastonin osake (GLA1V) on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä Liikevaihdon jakauma Machines 61 % Services 39 % Markkina.arvo 31.12 90 MEUR
 3. 3. Maailmanlaajuinen verkosto Tehdas Myynti&Huoltoyksikkö ▪ Konetuotanto Tampereella ja Kiínassa ▪ Globaali verkosto: myynti- ja huoltopisteitä 12 maassa
 4. 4. 4 Glastonin tuotteet lasinjalostusprosessin ytimessä FLOAT-PROSESSOINTI Esikäsittely Lämpökäsittely Eristäminen Arkkitehtuurikäyttäjät AUTOMAATIO HUOLTO
 5. 5. Asiakassegmentit Asunto- ja toimistorakennukset, tasolasi sekä taivutettu lasi, karkaistu&laminoitu lasi, pienet&suuret lasikoot Erityiset pinnoitteet suojaukseen, energian säästöön sekä itse-puhdistukseen Henkilöautot, junat, linja- autot, traktorit, veneet Ajoneuvoissa kaikki lasit ovat turvalasia Photovoltaic: aurinkopaneelit sähköntuottamiseen Solar Thermal: talouksien lämmityksen ja lämpimän veden tuottamiseen Concentrated Solar Power: laajat aurinkopeilikentät sähköntuottamiseen Arkkitehtuuri ja rakennus Aurinkoenergia Ajoneuvoteollisuus Kotitalouslaitteiden ja kalusteiden desing- elementtejä Kalusteet ~80% liikevaihdosta ~10% liikevaihdosta
 6. 6. Korkeaa laatua Glastonin teknologialla China Zun
 7. 7. Korkeaa laatua Glastonin teknologialla Marina Bay Sands
 8. 8. Korkeaa laatua Glastonin teknologialla Salesforce Tower
 9. 9. 1960 2100 Lasin käyttö on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä ja kasvun odotetaan jatkuvan
 10. 10. Megatrendit kasvun ajureina Turvallisuus Kaupungistuminen Energiatehokkuus ja ympäristö- ystävälliset ratkaisut
 11. 11. Tasolasimarkkina kasvussa 0 5 10 15 Pohjois- Amerikka 0 5 10 15 Länsi- Eurooppa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 APAC 0 2 4 Keski- ja Etelä- Amerikka 0 2 4 Itä- Eurooppa 0 2 4 Afrikka ja Keski-Itä Lähde The Freedonia Group 2018 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Aasia ja Tyynimeri Keski- ja Etelä-Amerikka Itä-Eurooppa Afrikka ja Keski-itä mrd $ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2006 2011 2016 2021 CAGR 4.3% (2016-2021) Globaalit lasimarkkinat Lasimarkkinoiden arvioitu maantieteellinen jakauma vuonna 2021 2006 2011 2016 2021
 12. 12. Vahva asema vaativan lasinkarkaisun markkinoilla ~40%* markkinaosuus Yläsegmentti • Lasin optiseen laatuun liittyvät korkeat vaatimukset • Asiakkaat, jotka vievät tuotteita pääalueen ulkopuolelle • Asiakkaiden uusien tuotteiden lanseeraukset • Asiakkaat hakevat T & K-kumppania Korkeimmat vaatimukset kapasiteetin, käyttöiän ja huollon suhteen Keskisegmentti • Tarpeeksi hyvä laatu – vastaa spesifikaatioita/standardeja • Alueelliset/paikalliset valmistajat • Rajalliset investointibudjetit- invstointien lyhyet takaisinmaksuajat • Koneita ei operoida täydellä kapasiteetilla Alasegmentti • Alhaiset laatuvaatimukset • Paikalliset valmistajat • Haetaan halvimpia koneita ja paikallisia valmistajia Glastonin kohdemarkkina *Perustuu Glastonin ennusteeseen
 13. 13. Tarkennettu strategia 2018-2021 julkaistiin 7.11.2018
 14. 14. Asiakas Kokemus Toiminnan tehokkuus Digitalisaatio Asiakas- kokemus Asiakas Ilmaston- muutos Turvallisuus Kaupungis- tuminen Kehittyvät teknologiat Lämpö- käsittely- teknologiat Huolto- palvelut RAKENNAMME PAREMPAA TULEVAISUUTTA TURVALLISEMPIEN, ÄLYKKÄÄMPIEN JA ENERGIATEHOKKAAMPIEN LASIRATKAISUJEN AVULLA
 15. 15. Strategian eteneminen 3E Experience Excellence Explore GET Experience Excellence Efficiency Growth Technology • Keskittyminen ydinliiketoimintaan ja orgaaniseen kasvuun jatkuu • Investoimme kehittyviin teknologioihin ja digitalisaatioon • Luovumme ydinliiketoimintaan kuulumattomista toiminnoista • Taloudellinen käänne • Merkittävät rakenneuudistukset ja luopumiset • Keskittyminen korkean teknologian lämpökäsittelylaitteisiin ja -palveluihin (ydinliiketoimintaan) 2018–2021 2012–2015 2016–2018 2018–2021 Kannattava kasvu Kehittyvät teknologiat Huoltopalvelut Asiakaskokemus Lämpökäsittelyteknologiat Toiminnan tehokkuus Digitalisaatio M&A • Megatrendit tukevat ydinliiketoiminnan kasvua • Differointi ja tehostaminen digitalisaation kautta • Kehittyvät teknologiat lähtevät nousuun • Lasinjalostusteknologioiden vakauttaminen >
 16. 16. Strategiakehys 2018–2021 Lämpökäsittely- teknologiat Globaali teknologia- ja markkinaosuusjohtaja Kehittyvät teknologiat Kehittyvien lasinjalostus- teknologioiden kiihdyttäjä ja projektien integroija Huoltopalvelut Hyödynnetään Glastonin laajaa asennettua laitekantaa ja maailmanlaajuista palveluorganisaatiota uuden sukupolven palveluihin Asiakaskokemus Toiminnan tehokkuus Digitalisaatio Osaamis- alueet Ulkoiset ajurit Uusiutuva energia Ilmastonmuutos Turvallisuusmääräykset Kaupungistuminen Toimialan kypsyminen ja vakauttaminen Uusi teknologia Edelläkävijä lasiteollisuuden teknologioissa ja palveluissa
 17. 17. Selkeää kasvupotentiaalia kolmella liiketoiminta-alueella ▪ Keskitymme ydinliiketoimintaamme Lämpökäsittelyteknologioihin, tavoitteenamme täysin automatisoitu karkaisulinja strategiakauden lopussa ▪ Kehittyvillä teknologioilla (Emerging Technologies) on merkittävä rooli Glastonin tulevaisuuden kehityksessä ja kasvussa ▪ Huoltopalvelut kasvavat markkinoita nopeammin, ja niiden osuus liikevaihdosta kasvavat merkittävästi ▪ Selkeä keskittyminen digitalisaatioon ja automaatioon Toiminta tullaan järjestämään kolmeen liiketoiminta- alueeseen Lämpökäsittely -teknologiat Huoltopalvelut Emerging Technologies Suuntaa antava Automation& digitalization Vahva laitekanta Lämpökäsittely Laminointi Automaatio& digitalisaatio Digitalisaatio & Automaatio
 18. 18. Emerging Technologies ▪ Glaston Emerging Technologies -yksikkö tarjoaa konsultointi- ja suunnitte- lupalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden tuotantoon sekä aurinkoener- giasovelluksiin. Yksikkö toimii myös tuotantolinjojen myyjänä ja toimittajana ▪ Proaktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani älylaseja kehittäville ja kaupallistaville yrityksille ▪ Investointi kalifornialaiseen nanoteknologiayritykseen Heliotrope Technologies:iin. Yhtiö kehittää uutta älylasiteknologiaa, joka antaa loppu- käyttäjälle mahdollisuuden säätää lasin lämmön- ja valon läpäisevyyttä tarkasti sekä nopeasti ▪ Uuden teknologian kilpailuetuja ovat: ▪ huomattavasti alhaisemmat tuotantokustannukset ▪ lasin esteettiset ominaisuudet värin ja kirkkauden osalta
 19. 19. ▪ Digitalisaatio mahdollistaa koneiden tehokkaan käytön, lisää niiden toimintavarmuutta ja pidentää elinkaarta. Tuloksena korkeampi ROI ▪ Asiakkaat ovat kiinnostuneita uusista päivitystuotteista, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen tuotannon seurannan ja liiketoiminnan digitalisoinnin nykyisellä konekannalla ▪ Glastonilla on käynnissä on useita kehityshankkeita liittyen pilvipalveluihin, analytiikan hyödyntämiseen, automatisaatioasteen nostamiseen ja ennakoivaan huoltotoimintaan ▪ Digitalisaatio mahdollistaa Glastonille kerätyn datan hyödyntämisen tuotekehityksessä sekä parantaa myynnin tuloksellisuutta ja huollon tehokkuutta 19 Pilvipalvelut ja IIoT tukevat koneen tehokasta käyttöä Koneliiketoiminnassa digitalisaation kehitysteemoja ovat konenäkö, analytiikka sekä ennakoiva huolto. Palveluliiketoiminnassa digitaalisuus näkyy erityisesti modernisoinneissa ja näiden tuotteiden tuotekehityksessä.
 20. 20. Vuonna 2016 julkaistut taloudelliset tavoitteemme säilyvät ennallaan • Markkinakasvun ylittävä liikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR) • Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) yli 8 % kauden lopussa • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 20 % kauden lopussa Lisäksi Glaston hakee kasvua kartoittamalla mahdollisia yritysostoja, etenkin lasinjalostusteollisuuden laitteissa, huoltopalveluissa ja ohjelmistoalalla.
 21. 21. Miksi sijoittaa Glastoniin? Toimii kasvavilla, megatrendien tukemilla, pitkän tähtäimen markkinoilla Innovatiivinen teknologiajohtaja, täysin automatisoitu tuotevalikoima strategiakauden loppuun mennessä Merkittävä kasvupotentiaalia Kehittyvissä Teknologioissa Markkinoita selkeästi nopeampi kasvu Huoltopalveluissa, kasvattaen selvästi osuuttaan kokonaismyynnistä Vähän pääomia sitova liiketoimintamalli, hyvä investointiasema ja kestävä omistajien palkitseminen Vahva omistuspohja

×