Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 3

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку у ньому

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку у ньому

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку у ньому

  1. 1. 9 клас. Тема: Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку у ньому Мета: поглиблювати знання учнів про особливості будови складного речення, ознайомити з поняттям про складнопідрядне речення та засоби зв‘язку в ньому, удосконалювати вміння визначати граматичні основи, розрізняти сполучники підрядності та сполучні слова; формувати дослідницькі вміння учнів, спостережливість, уміння добирати аргументи й робити висновки; розвивати творче вміння моделювати складнопідрядне речення; збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; виховувати почуття патріотизму, любов до літератури. Обладнання: підручник, таблиці «Ознаки складнопідрядного речення», «Сполучники і сполучні слова». Тип уроку: урок засвоєння нових знань. ПЕРЕБІГ УРОКУ І. Організаційний момент ІІ. Актуалізація опорних знань учнів Вибірковий диктант. Випишіть тільки підрядні сполуки слів: Розмовляти з другом, батьки і діти, дитячі спогади, серед літа, дарувати усмішки, не тільки взимку, у школі й вдома, відчувати тепло, гарний настрій. Бесіда. Продовжіть речення: •Підрядний зв'язок у словосполученні встановлюється за допомогою…. •Головним називається слово, … •Однорідні члени речення з’єднані … ІІІ. Мотивація навчання. Спостереження. Порівняйте записане у правій і лівій колонках. 1. Весняне сонечко 1.Я люблю дивитися, як сходить весняне сонечко. 2. Відчувати тепло 2. Відчуваєш, як серце огортає тепло. 3. Зима минула 3. І тоді вже напевно знаєш, що зима минула. Що спільного, а що відмінного ви помітили у поданих синтаксичних конструкціях? Очікувані відповіді: у перших двох синтаксичних конструкціях і правої, і лівої колонок зв'язок установлюється за допомогою питання, отже, це підрядний зв'язок. Один із компонентів (слово чи просте речення) головний, інший залежний. У третій конструкції – просте речення в лівій колонці, а у правій – складнопідрядне речення IV. Оголошення теми й мети уроку V. Опрацювання навчального матеріалу 1. Робота з таблицею «Ознаки складнопідрядного речення» 1. Частини СПР нерівноправні за змістом, Ти знаєш, що ти — людина?(В. Симоненко).
  2. 2. одна з них головна, а інша – підрядна). Від головної до залежної ставиться питання 2. Граматичний зв'язок між частинами СПР встановлюється за допомогою інтонації та підрядного сполучника чи сполучного слова. Хтось із мудрих мовив, що байдужість — то душевна підлість. Не викидайте з пісні слова, якого не замінить інше. 3.Підрядне речення може стояти перед головним, у середині головного чи після нього. Люблю людей землі моєї, бо й я землі своєї син(В. Сосюра).Щоб пізнати людину, потрібно її полюбити (П.Фейсрбах). Люди, які розмінюють свої почуття направо й наліво, мусять відчувати себе злидарями(за О. Гончаром). 4. У схемі головне речення позначається квадратними дужками, а підрядне – круглими. Підрядний сполучник чи сполучне слово завжди стоїть у підрядному реченні і на схемі пишеться в дужках. Якщо ти хочеш бути красивим, працюй до самозабуття. ( Якщо… ), [ ]. 2. Робота з підручником. Опрацюйте теоретичний матеріал. Запишіть 2 запитання до теоретичного матеріалу, не висвітленого у таблиці. 3.Гра «Мікрофон». Записані запитання учні почергово ставлять однокласникам. 4. Коментоване письмо. Випишіть складнопідрядні речення, назвіть головну і підрядну частини. Назвіть твір та його автора. Дракон чхнув і прокинувся. Густий дим клубочився, наповзав і закутував драконове тіло у сизу пелену, наче павук, забирався у найменші закамарки печери, виганяючи з них повітря, прокрадався у ніздрі і сльозив очі. Дракон важко закашлявся, ще гаразд не тямлячи, що трапилося. Що б там не було, треба рятуватися. Він поповз у глиб печери, куди раніше ніколи не заповзав. Його довге мускулясте тіло ковзало по мокрому камінні, голова раз по раз гупала об якийсь виступ, повзти було все важче — печера звужувалась, а дим невмолимо здоганяв і гнав уперед. Дракон, як міг, щільніше притис крила до боків, та це мало допомогло, сталактити боляче дряпали по спині. Дракон втомлено розпростерся на долівці й вирішив, що повзти далі марно, бо печера глуха. Чи тут погибати, чи трохи далі, йому було однаково. Він поклав голову на передні лапи і спробував уявити щось приємне. Голова паморочилась, і дихати ставало все важче. Раптом відчув, що дим перестає душити його і начеб відступає. Проте це було останнє відчуття перед тим, як втратив свідомість. А сталося ось що. Князь, який досі сидів собі спокійно і байдуже споглядав палаюче багаття, зненацька зірвався, мов обпечений, і почав щось кричати лицарям. Але ті не могли на такій відстані нічого второпати. Тоді він послав до них одного з вояків, що стовбичили поруч із галябардами. Гонець на коні злетів вихором у долину, на скаку волаючи: — Гасіть вогонь! Гасіть! — Що таке? — здивувалися лицарі. — Що він кричить? Навіщо гасити? — Князь наказав! Гасіть вогонь! Ганьба на нашу голову, коли ми отаким робом покінчимо з чудовиськом. Це ж по-бабски, а не по-лицарськи! Він же так задихнутися може. А тоді цілий світ реготатиме з нас.
  3. 3. Тут тільки лицарі второпали, яку дурницю втнули. (За Ю.Винничуком) 5. Робота з таблицею Коментар учителя. Засобами зв’язку між частинами складнопідрядного речення можуть бути або сполучники, або сполучні слова. Аби навчитися їх розрізняти, скористайтеся такими підказками : Сполучник Сполучне слово Не є членами речення, оскільки належать до службових частин мови, а отже, не відповідають на питання Знаю, що скоро настане відлига Виконують синтаксичну функцію, адже є самостійними частинами мови – займенниками або прислівниками Відлига, що вже почалася, буде, за прогнозами , недовгою. На них ніколи не падає логічний наголос. Прокинувся від того, що хтось закричав. Найчастіше вони виділяються логічним наголосом Візерунки, що густо заповнюють тло тканини, властиві вишивкам Галичини. Можна замінити синонімічним сполучником Уся дорога була занесена снігом, оскільки звечора знялася хуртовина. Можна замінити синонімічним повнозначним словом: займенник – іншим займенником чи іменником, прислівник – прислівником Це був такий день, коли ми врешті зібрались усі разом Дослідницька діяльність. Яким синонімічним сполучником можна замінити сполучник в останньому реченні лівої колонки? (Очікувані відповіді: бо, адже, тому що) Яким синонімічним повнозначним словом можна замінити сполучне слово в останньому реченні правої колонки? (Очікувані відповіді: тоді, вдень) 6. Робота в групах. І група: дослідження-характеристика. Визначте, у яких виписаних з уривку роману Ю.Винничука «Місце для дракона» реченнях сполучний засіб – сполучник підрядності, а де – сполучне слово. Визначте, яку синтаксичну роль виконують сполучні слова та підкресліть їх. ІІ група: робота біля дошки. Накресліть схеми виписаних речень. 7. Творча робота. Продовжіть речення за поданим початком , аби одне з них було складносурядним, а інше – складнопідрядним: «Я з друзями прийшов у ті місця…». Визначте розряд сполучника сурядності у першому та засіб зв’язку у другому реченні. VI. Підведення підсумків уроку Рефлексія Що було складним, а що - новим для вас сьогодні на уроці? VII. Домашнє завдання 1. Вивчити теоретичний матеріал. 2. Виконати вправу з підручника. 3. Скласти (або виписати) 6 речень із словами «що, де, коли» у ролі сполучників і сполучних слів.

×