Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seismische Campagne Oost Brabant 2017 2018

174 views

Published on

presentatie seismische campagne geothermie brabant
December 2017

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seismische Campagne Oost Brabant 2017 2018

 1. 1. Geothermie Oost Brabant G e o t h e r m i e t e r v e r d u u r z a m i n g v a n o n z e e n e r g i e v o o r z i e n i n g 2017 / 2018 Stadskantoor Helmond
 2. 2. Geothermie Brabant BV Hydreco Geomec BVHydreco Geomec BV Energiefonds Brabant BVEnergiefonds Brabant BV Geothermie Brabant BVGeothermie Brabant BV Geothermie Tilburg Noord BV Geothermie Brabant Oost BV Geothermie Someren BV Geothermie Tilburg Amer 1 BV EZ bijdragen: seismiek professionalisering EZ bijdragen: seismiek professionalisering Seismiek campagne Oost (prov. / BW / Helmond) Seismiek campagne Oost (prov. / BW / Helmond) Geothermie Made BV Provincie NBr Garantie 1e boring voor elk project Provincie NBr Garantie 1e boring voor elk project Operatorschap Dienstverlening Hydreco Geomec Operatorschap Dienstverlening Hydreco Geomec Strategische participantenStrategische participanten
 3. 3. Hydreco GeoMEC • Operator Geothermie, lange termijn betrokkenheid, 20 FTE • Vierpolders gerealiseerd en in bedrijf • Realisatie en operationeel beheer van Californië-projecten • Den Haag assets overgenomen en in voorbereiding • Project management Trias Westland • Tilburg-Noord, Delft, Asten/Someren in voorbereiding • Voorbereiding seismische campagne Oost-Brabant
 4. 4. Geothermie proces
 5. 5. Wat is Geothermie?
 6. 6. Geothermisch doublet • Warmwater voerende grondlaag (aquifer) • Productieput met ESP (Electric submersible pump) die het warmte water omhoog brengt • Injectieput die het afgekoelde water weer terug brengt • Warmteverdeelstation (met warmtewisselaars) en warmtenet
 7. 7. Oost Brabant & warmtevraag 80 °C 110 °C 150 °C ….....°C Meer dan ruimteverwar- ming? Diepere Geothermie !!
 8. 8. Geothermie in de Kolenkalk • Parallellen met GT Californië (2,5 km TVD) • 2 projecten besparen 25 mln. m3 aardgas / jr • Productie uit breuken ipv formatie
 9. 9. Putontwerp basis geothermie
 10. 10. Beschikbare informatie top kolenkalk
 11. 11. voorbeeld: dwarsdoorsnede regio mbv seismiek langs Someren - Deurne
 12. 12. kolenkalk : 3500 meter - Trias - Zandstenen Boven Carboon - Kolenkalk: 5700 meter kolenkalk : 4750 meter kolenkalk : 7000 meter kolenkalk : 5000 meter Kk 6500 meter
 13. 13. Potentiele Targets
 14. 14. Bijkomende Seismiek
 15. 15. Seismische campagne
 16. 16. equipment & output
 17. 17. Update Seismische campagne • 6 targets in Kolenkalk; op variabele diepte (UDG-pilot met GD) • Meerdere targets onderweg naar kolenkalk (multilayer) • Herhaalpotentieel ivm ruime afname mogelijkheden • Operator: Geothermie Brabant BV • Start aanbesteding 28 juni • Campagne: okt – dec 2017, (211 km + 144 km optioneel) • Informeren van burger en overheid • UDG pilot leerobject overige locaties • Uitwerken doublet en b-case half 2018 • Financial engineering eind 2018 • Voorbereiding boren ½ 2019 • Boren eind 2019
 18. 18. 18
 19. 19. Seismiek (Vibro-seis) + Stakeholdermanagement • Slechts trillingen, geen explosieven, niet op open water • Gebruik openbare weg (vergelijkbaar met maaiwerkzaamheden) • Her en der door privé percelen na voorafgaande toestemming • Ontheffingen wegbeheerder en melding bij toezichthouder SodM • Individuele benadering beheerders met contracter (september) voor specifieke tracés en voorschriften (voorstel vanuit contracter) • Voor start campagne publieksinformatiebijeenkomst • Website (www.geothermiebrabant.nl) • Begeleiding tijdens werkzaamheden (benaderbaar) • Wie zijn contactpersonen bij wegbeheerders?
 20. 20. Omgevingsmanagement praktijk • Voor aankondiging in lokale bladen en website gemeenten • Publieksbijeenkomst per onderzoekcluster (4 bijeenkomsten) • Langs routing onderzoek informatiebrief “huis aan huis” - verwijzing naar contactpersoon aannemer CGG (06 nummer) - email mogelijkheid aan info@ geothermiebrabant.nl - www.geothermiebrabant.nl met o.a. vragen/ klachten formulier • Informatiebrochure op verzoek
 21. 21. Projectpartners • Friesland Campina / DMV • Ennatuurlijk • Bavaria • Mars • Tuinbouw Someren / Asten • Tuinbouw Deurne • Geothermie Brabant BV …......op weg samenwerking, ieder in zijn eigen rol
 22. 22. Cijfers & Financials • 3 km – 7 km • Capex: € 20 – € 60 miljoen • Opex: …… € miljoen / jaar • SDE+ als belangrijke inkomstenpost • Warmtetarieven in range met gas • Belangrijk: jaar-rond profiel en langjarige zekerheid • Temperatuur: 100°C-200°C • 15-30 MW • Gree Deal en UDG Pilot (EZ en EBN) biedt afzekering voor risico onbekende dieptes • Voorbereidingskosten voor investeringen: € 3 miljoen
 23. 23. SodM: “staat van de sector”  persbericht 13 juli ‘17 • SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) stelt generiek dat sector moet professionaliseren en kennis vanuit Olie en Gas moet gaan binnenhalen voor een veilige winning van Geothermie • Tevens wil zij een bredere financiële basis voor operators om robuuster te kunnen optreden bij onverwachte situaties • SodM pleit voor kritische blik op boringen nabij breuken Reactie: “Goede denkrichting die we in Brabant al twee jaar volgen: • Green Deal Geothermie Brabant professionaliseren binnen 1 operator die alle projecten maakt en bedrijft; eigen personeel met leercurve • Aanhaken van EBN bij Geothermie Brabant (kennis en financiering) • Boren en winnen alleen als veilig kan in nabijheid van breuken met goede monitoring vooraf en tijdens operatie • In Limburg reeds vergelijkbare kolenkalkprojecten in breuken al 4 jaar actief, met monitoring en zonder negatieve gevolgen • Communicatie van het grootste belang; Stakeholdermanager pakt dit op vanaf augustus
 24. 24. Next steps 1. GTB BV: Seismische Campagne  voorjaar 2018 meer bekend  waar liggen de kansen die verder onderzocht moeten worden 2. PARTNERS: Toepasbaarheid Energie  welke behoeftes (GJ en temp) zijn er met welke jaar profielen 3. GTB BV + PARTNERS welke clusters zijn te maken en zijn hier kentallen aan te hangen (ook aandacht voor transitie van zoute stoom naar zoete stoom) 4. GTB BV: Standaard project (technische insteek met basis boorontwerp en basis capex + opex en reservoireigenschappen) met knoppen om toe te spitsen 5. GTB BV + PARTNERS: Standaard Businesscase (financiële insteek om ingrediënten voor afweging te kennen. 1 t/m 5 ingrediënten voor besluitvorming over vervolg
 25. 25. Heeft u vragen?

×