Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decreet Bovenlokale Cultuurwerking

40 views

Published on

Werksessie met het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Decreet Bovenlokale Cultuurwerking

 1. 1. DECREET BOVENLOKALE CULTUURWERKING Inspiratiedag COMEET - 28 maart 2019, Eeklo Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur
 2. 2. STEUNPUNT VOOR BOVENLOKALE CULTUUR Sylvia Matthys en Leonie Lanssens
 3. 3. Opdracht en doel van het steunpunt ➔ De geïntegreerde werking van een kwalitatief, duurzaam en divers bovenlokaal cultuurlandschap stimuleren om de doelstellingen, vermeld in het decreet bovenlokale cultuurwerking te bereiken ➔ Het steunpunt heeft als doel individuen, organisaties en besturen te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur
 4. 4. WE ZIJN GESTART ! ➔31 oktober 2018: oprichting vzw Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur ➔Nieuwe vzw met nieuwe bestuurders en startteam ◆ Bestuurders: Luc Martens, Ann De Weerdt, Guy Redig, Lieven Dehandschutter en Annelies Thoelen ◆ Team: Gwennan Dekens, Benedikte De Vos, Leonie Lanssens, Sylvia Matthys, Hilde Van Malderen en Lien Verwaeren ➔1 januari 2019: eerste medewerkers gaan van start
 5. 5. 2019: OPSTARTFASE MET 3 WERVEN 1. Ondersteuning bij het decreet – info over decreet bovenlokale cultuurwerking – workshop voor projecten – begeleiding IGS’en – vragen en advies – ... 2. Beleidsplanningstraject > 1 november 2019 3. Organisatorische stabiliteit: huisvesting, uitbouw personeelskader, ICT, financiën, uitbouw huisstijl, bestuur... www.cultuurbovenlokaal.be
 6. 6. www.cultuurbovenlokaal.be
 7. 7. WORKSHOP Geef jouw cultuurproject met bovenlokale uitstraling vorm ➔ Gratis, maar inschrijven is nodig ➔ Doelgroep: cultuur-, jeugd- en vrijetijdscoördinatoren. Medewerkers van culturele – en jeugdorganisaties met bovenlokale ambities ➔ Kalender ◆ Donderdag 28 maart 2019 ism COMEET in Eeklo ◆ Maandag 1 april 2019, Zaal Zirkus, Antwerpen, 10u00-12u30 (onthaal vanaf 9u30) ◆ Dinsdag 2 april 2019, Raadzaal Stadhuis, Hasselt, 13u30-16u (onthaal vanaf 13u) ◆ Donderdag 4 april 2019 ism BIE, CC De Spil, Roeselare, 10u00-12u30 (onthaal vanaf 9u30) ◆ Maandag 8 april 2019 bij Sociare, Brussel, 10u00-12u30 (onthaal vanaf 9u30) ◆ Donderdag 25 april 2019 ism Interwaas, Sint-Niklaas, 10u00-12u30 (onthaal vanaf 9u30) ➔ Meer gedetailleerde informatie op de website
 8. 8. BEGELEIDING EN ADVIES ALGEMEEN ➔ E-mail: info@cultuurbovenlokaal.be ➔ Contactformulier op website ➔ Algemeen telefoonnummer +32 (0)9 235 40 00 ➔ Digitale nieuwsbrief TEAM ➔ Benedikte De Vos – benedikte.de.vos@cultuurbovenlokaal.be ➔ Leonie Lanssens – leonie.lanssens@cultuurbovenlokaal.be ➔ Sylvia Matthys – sylvia.matthys@cultuurbovenlokaal.be ➔ Hilde Van Malderen – hilde.van.malderen@cultuurbovenlokaal.be ➔ Lien Verwaeren – lien.verwaeren@cultuurbovenlokaal.be ➔ Gwennan Dekens – gwennan.dekens@cultuurbovenlokaal.be (moederschapsrust van 5/4 tot 25/8)
 9. 9. TE VERWACHTEN ➔ Ontsluiten van praktijkvoorbeelden na eerste projectenronde en tweede projectenronde ➔ Opvolging IGS’en ➔ Verdere uitwerking van tool voor projecten en workshops ➔ In kaart brengen van bovenlokale veld ➔ Bevraging van betrokken spelers in bovenlokale veld ➔ Startfeest ➔ ...
 10. 10. EEN NIEUWE RUIMTE VRAAGT EEN EIGEN AANPAK
 11. 11. De BOVENLOKALE RUIMTE vanuit een TRANSVERSALE BRIL benaderen Als KATALYSATOR voor nieuwe bovenlokale cultuurpraktijken en als nabije en betrouwbare PARTNER
 12. 12. AFBAKENEN DOELGROEP ➔ intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) in de brede zin ➔ (boven)lokale actoren binnen jeugd en cultuur ➔ indieners projecten binnen decreet ➔ partners binnen de bovenbouw ➔ lokale en Vlaamse overheid ➔ internationale netwerken ➔ …
 13. 13. Decreet bovenlokale cultuurwerking MAART 2019 Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur
 14. 14. Wat vooraf ging ➔ 2014 - 2016 - 2018 : interne staatshervorming ◆ uitholling decreet lokaal cultuurbeleid ◆ afslanking provincies ● beleidskeuze om op Vlaams niveau een bovenlokaal cultuurbeleid uit te werken 2018 en 2019: overgangsmaatregelen 2020: decreet bovenlokale cultuurwerking
 15. 15. Doelstelling van het decreet ➔ kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking bouwen, stimuleren en optimaliseren ➔ cultuurparticipatie bevorderen en versterken de focus ligt daarbij op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context
 16. 16. Principes van het decreet ➔ erkennen en versterken van het verbindend karakter van het bovenlokale veld tussen het lokale cultuurbeleid en het Vlaamse niveau ➔ culturele sectoren en disciplines met een bovenlokale meerwaarde ondersteunen en stimuleren tot transversaliteit ◆ welke sectoren/disciplines? ● kunsten ● cultureel erfgoed ● circuskunsten ● amateurkunsten ● sociaal cultureel werk: volw.-werk, lokaal cultuurbeleid, jeugdwerk m.u.v. wat onder decreet bov. lok. jeugdwerk valt ◆ stimuleren van samenwerkingen in een cultureel ecosysteem met andere beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, toerisme, economie, sport, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, …)
 17. 17. Principes van het decreet ➔ aandacht voor regionale verschillen ➔ aandacht voor innovatieve en vernieuwende voorbeeldwerkingen
 18. 18. Instrumenten in het decreet 3 subsidielijnen ➔ projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten ➔ structurele ondersteuning ◆ werkingssubsidie voor Intergemeentelijke Samenwerkingsverband voor Cultuur (IGS) ◆ werkingssubsidie voor een steunpunt
 19. 19. Projectsubsidies bovenlokale cultuurprojecten Decreet bovenlokale cultuurwerking Maart 2019
 20. 20. Projectsubsidies aanvragen • Verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) • Culturele en jeugdactoren en openbare besturen -> gelieerd aan: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal- cultureel volwassenenwerk, lokaal cultuurbeleid en jeugdwerk (excl. jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen) • Gevestigd in Nederlands taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad • Aanvraag volledig en in het Nederlands - Via KIOSK - Handleiding KIOSK – KIOSK is nu opengesteld voor eerste projectaanvragen • Tijdig ingediend – 15/5: project start vanaf 1/1/2020 - max. looptijd 3 jaar • minister beslist op basis van adviezen beoordelingscommissies uiterlijk 5 maand na indieningsdatum = 15 oktober 2019 – 15/11: project start vanaf 1/7/2020 – max. looptijd 3 jaar
 21. 21. Voorwaarden projectsubsidies • min. 2 functiecombinaties als kernopdracht van project – experimenteren en innoveren – creëren en produceren – spreiden en presenteren – leren en participeren • bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie • overstijgt de reguliere werking van de aanvrager • project heeft culturele finaliteit • zakelijk – in tijd en opzet of doelstelling afgebakend – looptijd max. 3 jaren (opeenvolgend) – financieel sluitend • project in tweetalig gebied Brussel-hoofdstad alleen, kan niet
 22. 22. Toetsingscriteria bij beoordeling van project • kwaliteit van het inhoudelijk concept en de uitwerking • keuze voor de functies • relevantie van de gekozen partners en de meerwaarde van de samenwerking • hoe het project de reguliere werking overstijgt • de kwaliteit van het zakelijke aspect – realiseerbaarheid/haalbaarheid van het project – begroting • toetsing aan de beleidsprioriteiten (meerwaarde) • innovatieve karakter en voorbeeldwerking (meerwaarde), meerwaarde van project voor ontwikkeling en stimulering van het bovenlokale veld • aandacht voor regionale verschillen • de duurzame verankering van de resultaten > TOOLKIT
 23. 23. Komen niet in aanmerking ➔ werking die valt onder Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) ➔ werking die valt onder Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ➔ infrastructuurprojecten (ontwerp, bouw) ➔ aankoop, restauratie cultureel erfgoed ➔ academisch onderzoek ➔ al lopende projecten ➔ project enkel in tweetalig gebied Brussel-hoofdstad
 24. 24. Handig ➔ Projectpagina via www.cultuurbovenlokaal.be ➔ Info over projectsubsidies van departement CJM ➔ Handleiding voor aanvragers (in map) ➔ FAQ projecten ➔ Toolkit
 25. 25. Toolkit Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur Maart 2019
 26. 26. BEGRIPPEN
 27. 27. CULTURELE FINALITEIT realisatie van een cultureel product/dienst/delen met een publiek bevorderen van deelnemen en deelhebben aan cultuur verbinden actoren uit culturele sectoren bevorderen emancipatie en dialoog tussen mensen en groepen publieke zaak maken van gedeelde samenlevingsvraagstukken en werkende antwoorden = doel van culturele aard = voorwaarde om in aanmerking te komen
 28. 28. BELEIDSPRIORITEITEN aandacht voor socio-demografische uitdagingen > verschillende gemeenschappen over generaties en sociale lagen heen maximaal kunnen participeren transversaal samenwerken over de grenzen heen > het belang van het samenwerkingsaspect onderstrepen verdiepend werken vanuit eigen sterktes > de sterktes, de expertise en het talent in de sectoren valoriseren geformuleerd door regering voor de eerste drie oproepen niet uitsluitend - wel bij toetsingskader coherent verhaal benoem het Meer lezen
 29. 29. FUNCTIEDENKENexperimenteren en innoveren ontwikkelen of begeleiden proces creëren en produceren product, methodes of diensten resultaat spreiden en presenteren product @ publiek (jonge makers) visie op publiekswerving leren en participeren deelhebben, vaardigheden ontwikkelen publiekswerking, proces & visie minimaal twee functiegroepen coherent verhaal inspanning vs resultaat Lees meer
 30. 30. BOVENLOKALE VELDbovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie regionale verschillen voorbeeld voor de ontwikkeling van het bovenlokale veld meerwaarde > reguliere werking verduurzamen innovatief benoemen
 31. 31. ZAKELIJK BEHEERrealistische planning financieel sluitend inhoud/zakelijk timing/begroting haalbaarheid > reguliere werking afgebakend
 32. 32. Inspiratie Onteigend Nood: weinig uitdagende podiumkansen in landelijke regio jongeren weinig bekend met erfgoedlocaties Project Bands met lokale roots treden op verrassende locaties op (busdepot, vijver, kreek, hoeve, garage, school…) -podiumkansen & omkadering -spreiding & experimenteren -erfgoed - en natuurlocaties -jong publiek Samenwerking cultuur, jeugd, onroerend erfgoed, cultuurdiensten, intergemeentelijk Breedbeeld Nood: kennis over artistieke werking met mensen in armoede, kunstenaars & (sociale) partners versterken in artistieke werking met kwetsbare groepen Project: onderzoekstraject naar werkbaar kader -kunstenaars versterken in artistieke praktijk met kwetsbare mensen: begeleiden en vormen -afsprakenkader artistiek én sociaal (duurzaam) -drie ateliers als experimenteerruimte en veldonderzoek -experimenteren en participeren Samenwerking Kunstwerkt, Netwerk tegen armoede, drie ateliers ism organisaties waar armen het woord nemen (Eeklo, Ronse en Brugge), individuele kunstenaars
 33. 33. Inspiratie Uplab Nood ondersteuning van jonge beeldende makers bij de realisatie van hun idee meer kunst in de openbare ruimte Project selectie van locaties ondersteuning door werkplek, advies, materiaal door culturele partners ideeën van jonge makers gerealiseerd creeëren, leren en spreiden Een samenwerking van cultuur -en gemeenschapscentra en jeugddiensten uit de regio Pajottenland-Zennevallei Plan B - Bekegem Nood Beeldende kunst van jonge makers presenteren Klein dorp met minimaal cultuurbudget tot leven brengen via participatieve beeldende kunst Project locatiefestival alscreatieve broedplaats en uitdagende gastheer geselecteerde makers maken kunst geïnspireerd op het dorp en zijn bewoners: participatie & interactie het nieuwe werk wordt gepresenteerd tijdens een festivalweekend met expo, route, muziek, performance interdisciplinair werk bij elke editie nieuwe invalshoek trekt kunstenaars & bezoekers van ver buiten Bekegem creatie en experiment Samenwerking cultuur, kunsten, ondernemerschap
 34. 34. Aan de slag Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur Maart 2019
 35. 35. Aan de slag ! Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur Maart 2019

×