Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20180319 startmoment

106 views

Published on

Powerpoint startmoment IOED Meetjesland

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20180319 startmoment

 1. 1. Welkom! 19 maart 2018 Startmoment IOED Meetjesland
 2. 2. Verwelkoming Frank Sierens Schepen voor Cultuur en Erfgoed Maldegem
 3. 3. Traject richting IOED • Intensief en participatief beleidsvormingstraject 2015-2016 • Erkenningsaanvraag en subsidieaanvraag ingediend januari 2017 • Erkenning op 27 maart 2017 (start 1/07/2018) • Goedkeuring subsidie op 2 oktober 2017 (start 1/01/2018)
 4. 4. Structuur & organisatie
 5. 5. 11 gemeenten: Aalter, Eeklo, Evergem, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem, Sint-Laureins, Nevele en Maldegem
 6. 6. IOED Meetjesland Onroerend Erfgoed Bouwkundig erfgoed Comeet Steffi Coppens Landschap RLM Ralph Maréchal Archeologie Veneco Davy Herremans Stedenbouw Veneco Rien Gellynck
 7. 7. • Netwerk van lokale en bovenlokale erfgoedverenigingen, vrijwilligers, cultuurraden, expertisecentra van cultureel erfgoed, POV, agentschap OE,… • Collega groepen: formeel netwerk met cultuur- en omgevingsdiensten van gemeenten • Stuurgroep: intern overleg op operationeel niveau • Feedbackgroep: gemeentelijke vertegenwoordigers in beleidsadviserend orgaan Netwerk en beleidsorganen
 8. 8. Dienstverlening
 9. 9. Rol van de IOED • Ondersteunen van besturen betrokken gemeenten • Ondersteunen gemeentelijke diensten (omgeving, cultuur…) • Bemiddelende rol tussen Vlaamse overheid, gemeenten, vrijwilligers, erfgoedgroepen… • Inspireren en faciliteren van vrijwilligers • Sensibiliseren van breed publiek Aanspreekpunt voor gemeenten en vrijwilligers, geen loketfunctie voor de burger
 10. 10. Kennis-enexpertiseopbouw loketfunctie wetgeving, subsidies, premies, erkenningen, procedures, methoden… landschappelijk, archeologisch en bouwkundig erfgoed van het Meetjesland directe advisering trajectbegeleiding archeologienota en beheersplannen expertiseverslagen vastgesteld erfgoed beleidsondersteuning integratie erfgoed in masterplannen op gemeentelijk niveau, RUP’s, beleidsnota’s,… archeologisch depotbeleid publiekswerking (inhoudelijke) ondersteuning bij initiatieven rond publiekswerking (OMD, archeologiedagen) en burgerparticipatie ondersteuning en omkadering vrijwilligerswerking
 11. 11. Speerpunten 2018-2019 • Expertiseverslag bij kap- & sloopvergunningen of functiewijzigingen van vastgesteld erfgoed (op vraag) • Actualisatie Inventaris Bouwkundig erfgoed • Ontwikkeling waarderingskader bouwkundig erfgoed • Archeologische trajectbegeleiding • Overleg vrijwilligers richting structurele samenwerking • Ondersteuning OMD 2018 burger vrijwilliger gemeente IOED
 12. 12. Afsluitend woord Koen Loete Burgemeester Eeklo Ondervoorzitter Veneco
 13. 13. Persmoment & receptie www.ioedmeetjesland.be

×