Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De 7 PIM Principes Smarticipatie event 15 januari Houten

46 views

Published on

Bert Vruggink van PIM.info over de kracht van de MapTable

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De 7 PIM Principes Smarticipatie event 15 januari Houten

  1. 1. www.pim.info/whitepapers en 030 - 888 0 722 en info@pim.info © copyright 2010 – 2019 PIM.info B.V. – Vleuten De Meern, Nederland. Alle rechten voorbehouden. De 7 PIM Principes* (de inzichten die we graag delen) 1. INFORMATIE. Informatievoorziening hoort in de top 3 van dingen die een complex project kunnen maken of breken. Regel het. Meteen bij de eerste verkenningen al. 2. VISUEEL. Zorg altijd voor beelden. Ruimtelijke en projectinformatie gecombineerd en in samenhang visueel gebracht, biedt aanzienlijk sneller overzicht. Zo werkt het menselijk brein nu eenmaal. Complexi- teit teruggebracht tot aanvaardbaar niveau, met beeld. Daardoor wordt opeens transparant & consistent handelen een handelsmerk. Dé grondslag voor effectieve belangenafwegingen. 3. EIGENAAR. Wordt altijd eigenaar van de projectinformatie. Doe hier geen concessies in. Projectinformatie (vanuit brondata) bezit een grote waarde, die almaar toenemend is. 4. STROMEN. Projectinformatie dient te stromen door alle (creatieve) werkprocessen in een project. Van opdrachtgever naar opdrachtne- mer. Het is als adem bij levende organismen. 5. REGISSEUR. Zorg dat er een regisseur is van de projectinformatie. Deze regelt dat iedereen actuele, relevante en betrouwbare informa- tie te zien krijgt. Commitment, daar gaat het om. En snel pragmatisch handelen. Doel en middel niet omgedraaid. 6. EENVOUD. Projectmensen zijn creatief, productief en sterren in het oplossen van problemen. Leid hen daarin niet af. Houd technologie- middelen die hen ondersteunen eenvoudig. Schroom daarbij niet om technologie als iets tijdelijks te zien. Dat maakt het beslissen erover ook eenvoudiger. 7. VERTROUWEN. Voortdurend sturen op betrouwbaarheid van projectin- formatie loont. Dit zorgt voor groot vertrouwen door mensen, in andere mensen die deze projectinformatie gebruiken. Vertrouwen dus in elkaar. Voortdurend participerend. * De 7 PIM Principes, de PIM Werkwijze & PIM Diensten en het PIM*Platform komen voort uit de projecten- praktijk en is een optelsom van vele jaren succesvolle praktijkervaringen. Het werkt. Op de actiefoto achterzijde is PIM.info aan het werk. Een bewonersinformatieavond. Digitale Participatie.
  2. 2. www.pim.info/whitepapers en 030 - 888 0 722 en info@pim.info © copyright 2010 – 2019 PIM.info B.V. – Vleuten De Meern, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

×