Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Загально правові засади господарської діяльності

14 views

Published on

Загально правові засади господарської діяльності

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Загально правові засади господарської діяльності

  1. 1. К.Ю.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ (к. 139) www.businesslaw.org.ua MACHUSKYY@UKR.NET МАЧУСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
  2. 2. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1. Поняття та види господарської діяльності. 2. Поняття та види господарських відносин. 3. Нормативно-правове забезпечення господарської діяльності.
  3. 3. 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Господарською діяльність - діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (Ст 3 ГК).
  4. 4. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Підприємництво - господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку (Ст 42 Конституції України, Ст. 42 ГК). Некомерційна господарська діяльність - господарська діяльність без мети одержання прибутку (Ст. 52 ГК).
  5. 5. 2. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН. Сферу господарських відносин становлять господарсько- виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності. Під організаційно-господарськими відносинами у цьому Кодексі розуміються відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю. Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами (Ст. 3 ГК)
  6. 6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005
  7. 7. 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, Господарський Кодексом України, Цивільним Кодексом України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно- правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
  8. 8. САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ Дозвільна система у сфері господарювання. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Порядок ліцензування господарської діяльності. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

×