Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spoedcursus antibioticaresistentie

143 views

Published on

Bekijk de presentatie.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spoedcursus antibioticaresistentie

 1. 1. Spoedcursus antibioticaresistentie Paul Bijkerk en Berend Beishuizen - RIVM Gerolf Heide en Nikki de Ruiter - Boerhaave Museum
 2. 2. Disclosure slide EAAD 19 november 2018 2 (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …
 3. 3. EAAD 19 november 20183
 4. 4. EAAD 19 november 20184
 5. 5. Hoe ontstaat resistentie? EAAD 19 november 20185
 6. 6. Belangrijkste resistentievormen EAAD 19 november 20186 Resistentie Afkorting Bacterie Locatie Resistent tegen Beleid tegen verspreiding Behandeling Methicilline Resistente Staphylococcus aureus MRSA Staphylococcus aureus Huid Penicillines Prevalentie niet verder omhoog (‘search and destroy’) Vancomycine bij een infectie. Dragerschaps- behandeling mogelijk Extented Spectrum Beta-lactamase ESBL O.a. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Darm Penicillines en cefalosporines (en andere antibiotica) Prevalentie niet verder omhoog (‘search and control’) Carbapenems, maar alleen bij een infectie Carbapenemase Producerende Enterobacteriaceae CPE O.a. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Darm Carbapenems (en andere antibiotica) Vrij blijven van deze bacterie (‘search and control’) Colistine, maar alleen bij een infectie
 7. 7. Opdracht 1 en 2 ● 6 groepjes van 8 personen ● Opdracht: bacteriën, schimmels en virussen – 17 voorwerpen en beschrijvingen – koppel de beschrijving aan het juiste voorwerp. ● Opdracht: antibiotica – Antibiotica werken alleen bij bacteriën – maak de patiënt beter. EAAD 19 november 20187
 8. 8. 8 Hoe verspreiden resistente bacteriën zich? EAAD 19 november 2018 MRSA
 9. 9. Hoe verspreiden resistente bacteriën zich? 9 EAAD 19 november 2018 E. coli
 10. 10. EAAD 19 november 201810 Hoe verspreiden resistente bacteriën zich? Klebsiella pneumoniae
 11. 11. Opdracht 3 ● Iedereen ● Verspreidingsspel – wissel volgens een bepaald systeem bekertjes uit. Wie wordt er besmet? EAAD 19 november 201811
 12. 12. 12 EAAD 19 november 2018 Dragerschap of infectieziekte: wat is het verschil? Patiënt met infectieziekte - Symptomen als koorts, diarree - Uitscheiding van bacteriën via feces of huid - Besmettelijk - Behandelen met antibiotica - Infectiepreventiemaatregelen toepassen Gezonde drager - Geen symptomen - Gezond - Uitscheiding van bacteriën via feces of huid (mindere mate) - Besmettelijk - Eradicatie van dragerschap niet altijd mogelijk - Infectiepreventiemaatregelen toepassen
 13. 13. Voor wie zijn resistentie bacteriën gevaarlijk? EAAD 19 november 201813
 14. 14. Wat kun je er aan doen? EAAD 19 november 201814
 15. 15. EAAD 19 november 201815
 16. 16. Film 16 EAAD 19 november 2018
 17. 17. Meer weten? ● Ga naar: www.rivm.nl/antibioticaresistentie ● Of stuur een mail naar: abr@rivm.nl EAAD 19 november 201817

×