Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Police Checklist Private Events NL

100 views

Published on

Police Checklist Private Events NL

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Police Checklist Private Events NL

  1. 1. Antwoord aan de organisatoren Wij zullen alle privé evenementen die ons ter kennis worden gebracht oplijsten en een evaluatie event per event maken wat betreft een eventuele politie aanwezigheid. Een doorlopende politieaanwezigheid behoort echter niet tot de mogelijkheden. In ieder geval zullen wij jullie evenementen opnemen in onze algemene bewakingsopdrachten de politie zal dus georiënteerd zijn op jullie evenementen. U kan indien nodig 24/24 contact opnemen met het telefoonnummer : …………. Hierbij nog enkele aanbevelingen : Organisatie van een evenement op een private plaats : Private plaats : de verantwoordelijkheid van de organisator (wetgeving = bewaking van de installaties toegangscontroles, omkadering van de activiteiten, … Nodige inlichtingen : • Datum en uren van het evenement. • Aard van het evenement. • Aantal verwachte toeschouwers/deelnemers. • Aanwezigheid van VIP's (wie). • Interne veiligheidsmaatregelen: eigen veiligheidspersoneel/toegangscontrole door wie, omkadering, • Bezit van een stedenbouwkundige/milieu vergunning. • Bezit van een intern urgentieplan (situatieplan - evacuatieplan).
  2. 2. • De gegevens van de verantwoordelijke (steeds bereikbaar). • Eigen risicoanalyse van het evenement. • Verzekeringen. Aanbevelingen politie : • Installatie van een scanstraat. • Installatie van metaaldetectoren. • Veiligheidsvoorzieningen bij in en uitgangen ( badges - bewaking). • Inplaatsstellen van een interne veiligheidsdienst. • Ad-hoc briefing van de stewerds en hostessen (geschreven briefin – briefing tool) • Oppervlakkige fouille met akkoord van de administratieve overheid (schriftelijk). • Goede communcatie naar de buitenwereld (geen rugzak of tassen toegelaten enz. De politiediensten zullen nadien nog een risicoanalyse maken van het evenement en indien nodig bijkomende maatregelen treffen.

×