Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Webinar] Skuteczność wykazana! Po co ewaluować coaching i mentoring?

74 views

Published on

Prezentacja z webinaru EMCC Poland na temat 8 kompetencji coacha: Ewaluacja procesu.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Webinar] Skuteczność wykazana! Po co ewaluować coaching i mentoring?

 1. 1. Skuteczność wykazana Po co ewaluować coaching i mentoring?
 2. 2. www.emccpoland.org ZANIM ZACZNIEMY ▪ 45 minut prezentacji + 15 minut pytań ▪ Pytania zadawaj poprzez czat – Co jakiś czas będziemy sprawdzać, czy na czacie są pytania ▪ W przypadku trudności zaloguj się ponownie
 3. 3. www.emccpoland.org KIM JESTEŚMY?
 4. 4. www.emccpoland.org SZERSZY KONTEKST ▪ Cykl webinarów na temat kompetencji ▪ Sponsorem cyklu jest EMCC Poland ▪ Inspirowanie i stymulowanie rozwoju coacha / mentora
 5. 5. www.emccpoland.org O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ? ▪ Dlaczego potrzebna ewaluacja? ▪ Co poddawać ocenie? ▪ Wskazówki: – Ocena efektywności sesji – Ocena efektywności procesu
 6. 6. www.emccpoland.org DZISIEJSZA KOMPETENCJA
 7. 7. www.emccpoland.org DZISIEJSZA KOMPETENCJA EWALUACJA PROCESU ▪ ocenianie efektów wraz z klientem/osobami zainteresowanymi ▪ monitorowanie i analizowanie skuteczności całego procesu ▪ proszenie klienta o informację zwrotną ▪ wykorzystywanie formalnego procesu zdobywania informacji zwrotnej od klienta ▪ przeprowadzanie krytycznej analizy różnorodnych metod ewaluacji mentoringu/coachingu ▪ wprowadzanie własnych procesów służących ocenianiu skuteczności mentora/coacha
 8. 8. www.emccpoland.org CZEMU WŁAŚNIE O TYM BĘDZIEMY MÓWIĆ? Chcemy: zainspirować zachęcić do przyglądania się sobie 
 i swojej skuteczności jako coach i mentor
 9. 9. www.emccpoland.org ZANIM ZACZNIEMY
 10. 10. www.emccpoland.org BĄDŹ TU I TERAZ ▪ Przyjmij wygodną pozycję ▪ Weź głęboki wdech... i wydech... ▪ Weź głęboki wdech... i wydech... ▪ Weź głęboki wdech... i wydech... ▪ Pomyśl o intencji, z którą przychodzisz na webinar...
 11. 11. www.emccpoland.org CO PRZYNOSI CI KARTA?
 12. 12. www.emccpoland.org PYTANIE DO WAS • Jak badam swoją skuteczność jako coach 
 i mentor?
 13. 13. www.emccpoland.org DLACZEGO POTRZEBNA EWALUACJA?
 14. 14. www.emccpoland.org Po co oceniać? • Argument sprzedażowy - coaching / mentoring działa! • Argument za alokowaniem w coaching obniżających się budżetów • Zabezpieczenie przed przedwczesnym zakończeniem procesu • Zwiększenie skuteczności procesu • Testowanie skuteczności metod i narzędzi • Poszerzanie wiedzy na swój temat i temat własnej efektywności • Wzmocnienie wizerunku profesjonalisty i zwiększenie zaufania do procesu
 15. 15. www.emccpoland.org Dla kogo? • Coach / Mentor • Klient • Sponsor • Potencjalny Klient • Profesja
 16. 16. www.emccpoland.org CO PODDAWAĆ OCENIE?
 17. 17. www.emccpoland.org Co ewaluować? •Poziom realizacji celów na proces •Poziom realizacji celów na sesję •Przydatność metod i narzędzi •Relacja: Klient - coach / mentor •Trudności coacha / mentora

 18. 18. www.emccpoland.org Model "U"
 19. 19. www.emccpoland.org Model Kirkpatricka Poziom 1. Reakcji Poziom 2. Wiedza i umiejętności Poziom 3. Zmiana zachowań Poziom 4. Wskaźniki biznesowe Poziom 5. ROI
 20. 20. www.emccpoland.org Poziomy oceny - przykłady Poziom 1. Reakcja Na ile jesteś zadowolony ze wsparcia? Poziom 2. Wiedza Czego nowego się nauczyłeś? Poziom 3. Zachowania Co zmieniłeś w swoim zachowaniu? Poziom 4. Wskaźniki Jak to wpłynęło na Twoje wyniki? Poziom 5. Stopa zwrotu Ile konkretnie zyskałeś?

 21. 21. www.emccpoland.org Co ewaluować? Kompetencje coacha / mentora Rozwój osobisty
 22. 22. www.emccpoland.org WSKAZÓWKI JAK OCENIAĆ?
 23. 23. www.emccpoland.org Punktem wyjścia cele
 24. 24. www.emccpoland.org Ewaluacja sesji W trakcie sesji: • Na ile to, co robimy jest dla Ciebie użyteczne? Na koniec sesji: • Na ile dzisiejsza sesja była dla Ciebie użyteczna? • Co teraz wiesz / czego się nauczyłeś?
 25. 25. www.emccpoland.org Ankieta - formularz Google
 26. 26. www.emccpoland.org Sesja podsumowująca G Które cele zrealizowałeś w pełni, częściowo?
 Które cele nie zostały zrealizowane? R Czego nowego dowiedziałeś się o sobie?
 Jakie wartości / przekonania / zasoby odkryłeś? O Jakie nowe możliwości pojawiły się dzięki uczestnictwu w coachingu / mentoringu? W Jakie nowe działania podjąłeś dzięki uczestnictwu w coachingu / mentoringu? + PROCES / RELACJA Które narzędzia / sesje były najbardziej użyteczne? Jaką radę byś mi dał na przyszłość?

 27. 27. www.emccpoland.org Przykład - ROI z coachingu •Sytuacja wyjściowa: Klientka podejmuje coaching by stać się bardziej zdecydowanym managerem, oddawać odpowiedzialność zespołowi oraz przesunąć jednego członka do innego zespołu. •Cele procesu: Rozwijanie odwagi managerskiej •Wskaźnik: Liczba godzin spędzanych na wykonywaniu pracy za zespół •Rezultat: obniżenie z 10h do 2h tygodniowo •ROI:
 Żródło: Coaching With ROI - Lisa Ann Edwards
 (zmiana wskaźnika * zarobki za godz) * l. tyg w roku * wpływ coachingu na zmianę koszt coachingu + (l. godz coachingu * zarobki za godz)
 - 100%

 28. 28. www.emccpoland.org Dziennik refleksji coacha
 29. 29. www.emccpoland.org Superwizja normatywna problemowa rozwojowa 7 perspektyw: • Klient • Interwencje coacha/mentora • Relacja coach/mentor - Klient • Coach • Relacja superwizor - coach/mentor • Superwizor • System
 30. 30. www.emccpoland.org Książki
 31. 31. www.emccpoland.org Z CZYM ZOSTAWIA CIĘ KARTA?
 32. 32. www.emccpoland.org KONTAKT EMCC Poland: http://emccpoland.org https://www.facebook.com/emccpoland/ Rozwój coacha / mentora: http://emccpoland.org/wydarzenia/

×