Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mbi presentatie-20180607

65 views

Published on

Presentation Lars Raedschelders on the legal part of a MBI

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mbi presentatie-20180607

 1. 1. lars.raedschelders@sherpalaw.be Management Buy-In Een praktische juridische benadering
 2. 2. Inhoud 1. Definitie 2. Enkele kernoverwegingen 3. De private aankoop 4. Aankoop met holding 5. Debt push down 6. Besluit 7. Het onderhandelingsproces 8. M&A-praktijk in België Management Buy-In: een praktische benadering
 3. 3. 1. Definitie De Management Buy-In (MBI) is een vorm van bedrijfsovername waarbij een ervaren manager of ondernemer van buiten de onderneming, alleen of met een team, een geheel of gedeeltelijk belang verwerft in een bestaande onderneming. De nieuwe eigenaar neemt vervolgens zelf de leiding in handen. Een Management Buy-Out (MBO) is een vorm van bedrijfsovername waarbij een bedrijf of unit wordt uitgekocht door het zittende management.
 4. 4. 2. Enkele kernoverwegingen bij een MBI Multidisciplinaire oefening Burgerlijk en vennootschapsrecht Fiscaal recht Boekhoudrecht Bancaire aspecten Operationele aspecten Belang van het samenstellen van het juiste deal team! Niet enkel focus op hard skills Geldt zowel voor investeringspartners, verkopers als adviseurs One size does not fit all
 5. 5. 3. De private aankoop VennootschapBank
 6. 6. 3. De private aankoop Voorbeeld Aankoop 500k Eigen inbreng 150k Krediet: 350k op 7 jaar (3% intrest) Enkel intrestgedeelte aftrekbaar in PB (als beroepskost – artikel 52, 11° WIB 1992)
 7. 7. 3. De private aankoop Kredietaflossing Nodig per annuïteit 56.177,22 Fiscaal aftrekbaar deel -10.500,00 Belastbaar deel 45.677,22 Belastingdruk (bez/div) 50,00% Omzet ihv vennootschap 101.854,45 belastbaar deel 45.677,22 x 2 91.354,45 niet-belastbaar deel 10.500,00 totaal 101.854,45
 8. 8. 3. De private aankoop Fiscale lekkage van 45% VennootschapBank Dit betekent: “Ik koop en moet een omzet draaien van 180% van mijn betalings- verplichtingen”
 9. 9. 4. Aankoop met holding VennootschapBank Holding
 10. 10. 4. Aankoop met holding Voorbeeld (idem) Aankoop 500k Eigen inbreng 150k Krediet: 350k op 7 jaar (3% intrest)
 11. 11. 4. Aankoop met holding Holding heeft hiervoor middelen nodig: de 2 voornaamste zijn Uitkeringen & Vergoedingen Uitkeringen (trage frequentie) Dividenduitkering Kapitaalvermindering Inkoop van eigen aandelen … Vergoedingen (hoge frequentie) Bestuurs- en/of managementvergoedingen Tantièmes Juridisch & fiscaal aparte regels en beperkingen!
 12. 12. 4. Aankoop met holding Uitkering Vergoeding nodig voor afbetaling 56.177,22 nodig voor afbetaling 56.177,22 vereiste omzet 79.122,85 vereiste omzet 74.834,12 kost vergoeding 0,00 kost vergoeding -74.834,12 netto-winst voor belasting 79.122,85 netto-winst voor belasting 0,00 VennB Target 29,00% -22.945,63 VennB Target 29,00% 0,00 netto-winst na belasting 56.177,22 netto-winst na belasting 0,00 uitkering als dividend 56.177,22 uitkering als dividend 0,00 vergoeding 0,00 vergoeding 74.834,12 aftrekbare intrest -10.500,00 aftrekbare intrest -10.500,00 netto-belastbare winst 0,00 netto-belastbare winst 64.334,12 VennB Target 29,00% 0,00 VennB Target 29,00% -18.656,89 netto-winst na belasting 56.177,22 netto-winst na belasting 56.177,22 afbetaling krediet -56.177,22 afbetaling krediet -56.177,22 saldo 0,00 saldo 0,00 T A R G E T H O L D I N G Samengevat
 13. 13. 4. Aankoop met holding Conclusie: vergoeding is fiscaal beter dan uitkering? Vergoeding = volledige neutraliteit! Opgepast: vergoedingen ≠ onbegrensd (zie verder) => Praktijk: combinatie van Vergoeding & Uitkering
 14. 14. 4. Aankoop met holding Conclusie Bank Holding Vennootschap Dit betekent: “Ik koop en moet een omzet draaien van 130 à 140% van mijn betalingsverplichtingen” Fiscale lekkage van 25 à 30%
 15. 15. 5. Debt push down Algemeen VennootschapBank Holding
 16. 16. 5. Debt push down Algemeen Debt push down = financiering van een overname met middelen van de target “Ik koop en voel het niet eens (volledig) in mijn portemonnee” Met of zonder holding Belastingdruk blijft (veelal) hetzelfde Juridisch en financieel wel veel eenvoudiger “tanken bij de bron” Meer mogelijkheden zekerheden kredietverstrekking Comfort voor koper Minder keurslijf (zie beperkingen uitkeringen & vergoedingen)
 17. 17. 5. Debt push down Algemeen Financiering van een overname met middelen van de target is slechts mogelijk mits: Toegestane Uitkeringen en Vergoedingen (zie verder) Toepassing voorwaarden uit art. 629 W.Venn. (zgn. “financial assistance”) Artikel 629 W.Venn.: “§1. Het voorschieten van middelen, toestaan van leningen of stellen van zekerheden door een naamloze vennootschap met het oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen of met het oog op de verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen, moet voldoen aan de volgende voorwaarden: ...”
 18. 18. 5. Debt push down 5.1 Uitkeringen: Dividenduitkering Verschillende soorten Dividend jaarvergadering Tussentijds dividend Interimdividend Tijdstip van vaststelling Laatst goedgekeurde jaarrekening (- eventuele verliezen nadien) Opgelet: Beperkt tot uitkeerbare marge artikel 617 W. Venn. “Onzichtbare” regels vb. Vennootschapsbelang Sancties bij overschrijding Bestuursaansprakelijkheid (artikel 528 W. Venn.) Strafrechtelijke aansprakelijkheid (art. 648, 1° W. Venn.)
 19. 19. 5. Debt push down 5.1 Uitkeringen: Kapitaalvermindering Juridisch Beschermingsmaatregelen (vb. zekerheid) Opgepast met uitkeerbare marge Negatieve uitkeerbare marge? => dus niet zomaar kapitaalvermindering om te omzeilen! Wachttermijn twee maanden Bestuurdersaansprakelijkheid Fiscaal Oud regime Fiscaal gestort kapitaal: belastingvrij Belaste reserves: RV Vrijgestelde reserves: VennB + RV Nieuw regime: verplichte pro rata (zomerakkoord)
 20. 20. 5. Debt push down 5.1 Uitkeringen: Inkoop eigen aandelen Uitgebreid set aan voorwaarden o.a. uitkeerbare marge Gamma aan sancties Bestuursaansprakelijkheid (artikel 528 W. Venn.) Nietigheden Strafrechtelijke aansprakelijkheid (648, 3° W. Venn.) Mogelijkheid om max 20% in te kopen
 21. 21. 5. Debt push down 5.1 Uitkeringen 5.2 Bestuursvergoedingen 5.3 Tantièmes 5.4 Praktische mogelijkheden
 22. 22. 5. Debt push down 5.2 Bestuursvergoedingen Risico op herkwalificatie (art. 344, § 1 WIB 1992) Opgepast voor onredelijke hoge vergoedingen Mogelijke kwalificatie als abnormale of goedgunstige voordelen, en bijgevolg als belastbare grondslag Advies Voor verleden: grondige en preventieve screening van omvang managementvergoedingen Voor toekomst: grondige onderbouw van toegepaste vergoedingen Nieuwe regelgeving Bij supplementaire aanslag sowieso belasting te betalen (artikel 207 WIB 1992)
 23. 23. 5. Debt push down 5.1 Uitkeringen 5.2 Bestuursvergoedingen 5.3 Tantièmes 5.4 Praktische mogelijkheden
 24. 24. 5. Debt push down 5.3 Tantièmes Wat is een tantième? Variable vergoeding voor bestuurders Obv resultaten vennootschap/prestaties bestuurder Door jaarvergadering Winstuitkering of niet? Discussie in rechtspraak en rechtsleer Debat beslecht door Cass. 24/10/2013 (niet-fiscaal): winstuitkering, geen eigenlijke bezoldiging
 25. 25. 5. Debt push down 5.3 Tantièmes Vaststelling bedrag van de tantième Niet bedrijfseconomisch Obv fiscale behoeftes /opportuniteiten Soms uitkering van gros of zelfs volledige winst!!! Vaak oneigenlijk gebruik Fiscale optimalisatie bij jaarafsluiting Belastbare winst wegwerken bij dochter Niet belastbaar bij moeder => daling van de geconsolideerde belastingdruk Fiscaal-praktisch: Tantième wordt fiscaal aanzien als bezoldiging (cf. 32 WIB 1992) Gevaar voor verkeerd/overdreven gebruik: 344 § 1 WIB 1992 (herkwalificatie): enkele belasting 49/53, 10°(VU) + 207 (abn of gg voordeel) WIB 1992: dubbele belasting met recapture!!
 26. 26. 5. Debt push down 5.1 Uitkeringen 5.2 Bestuursvergoedingen 5.3 Tantièmes 5.4 Praktische mogelijkheden
 27. 27. 5. Debt push down 5.4 Praktische mogelijkheden 5.4 a) Verkoop activa aan target Holding T1 T2 T3 Stap 1: holding koopt de 3 targets voor 2000 Voorbeeld 1: Holding wenst 3 targets te kopen 500 5001000
 28. 28. 5. Debt push down 5.4 Praktische mogelijkheden 5.4 a) Verkoop activa aan target Stap 2: holding verkoopt T1 en T3 aan T2, waardoor bankfinanciering van twee van de drie vennootschappen bij werkvennootschap T2 komt te liggen Voorbeeld 1: Holding wenst 3 targets te kopen 500 1000 2000 -1000 1000Holding T2 T1 T3 10001000 500 500 Bank
 29. 29. 5. Debt push down Voorbeeld 2: holding wenst target met onroerend goed en exploitatie te kopen Onroerend Goed (OG) 1000 Holding Target Exploitatie (Expl.) 1000 2000 5.4 Praktische mogelijkheden 5.4 a) Verkoop activa aan target
 30. 30. 5. Debt push down Voorbeeld 2: holding wenst target met onroerend goed en exploitatie te kopen Onroerend Goed (OG) 1000 Holding Target Exploitatie (Expl.) 1000 2000 Stap 1: Holding koopt aandelen target voor 2000 2000 5.4 Praktische mogelijkheden 5.4 a) Verkoop activa aan target
 31. 31. 5. Debt push down Voorbeeld 2: holding wenst target met onroerend goed en exploitatie te kopen Holding Onroerend Goed - vennootschap 2000 Stap 2: Holding splitst target in een Onroerend Goed-vennootschap en een Exploitatie- vennootschap Exploitatie - vennootschap 1000 1000 5.4 Praktische mogelijkheden 5.4 a) Verkoop activa aan target
 32. 32. 5. Debt push down Voorbeeld 2: holding wenst target met onroerend goed en exploitatie te kopen Holding Onroerend Goed - vennootschap Stap 3: Onroerend Goed-vennootschap koopt aandelen Exploitatievennootschap met onroerend goed als onderpand Exploitatie - vennootschap 1000 1000 1000 2000 -1000 1000 5.4 Praktische mogelijkheden 5.4 a) Verkoop activa aan target
 33. 33. 5. Debt push down 5.4 Praktische mogelijkheden 5.4 b) Fusie koper – target (of splitsing) FUSIE rekening houdende met: (1) Artikel 629 W.Venn: 3 strekkingen pro, want financiering is definitief contra, want financiering bij target tussenstrekking: “met het oog op de verkrijging van haar aandelen” => afhankelijk van werkelijke intentie, snelheid en uitkeerbare marge (2) Fiscale vrijstelling Step by step: aandelen zijn niet de intresse? Onr. goed: registratierechten? Belaste fusie of herkwalificatie als verkoop? Holding Deelname Target | Bankschuld Target
 34. 34. 6. Besluit financiering MBI Aankopen zonder holding: zelden aangewezen Aankopen met holding: cash-deviatie vereist Praktijk gaat soms te licht over met weinig ook voor fiscale consequenties Uitgekiend plan vereist enorm veel (gekende en minder gekende) technische voorwaarden Combinatie met debt push down Comfort-katalysator voor overname en overnemer High tech voordelen… maar high tech voorwaarden
 35. 35. 7.1 Algemeen overzicht 7. Het onderhandelingsproces Informele fase Negotiatie / DD fase Contracteringsfase Beëindiging steeds mogelijk Beëindiging mits gegronde reden Beëindiging niet mogelijk Aansprakelijkheid Onderhandelingsproces ContractueelPrecontractueel LOI SIGNING CLOSING
 36. 36. 7.2 Kenmerken – precontractuele periode Informele fase 7. Het onderhandelingsproces INFORMELE FASE • Steeds mogelijk onderhandelingen te beëindigen • Geen motivering • Geen vergoedingsplicht • MAAR, aansprakelijkheid mogelijk voor fout • Belang om juridische strategie te bepalen NEGOTIATIEFASE • I.p. steeds mogelijk onderhandelingen te beëindigen • Gegronde reden (zorgvuldigheidsnorm) • Geen gegronde reden: vergoeding voor gemaakte kosten / gederfde winst?
 37. 37. 7.3 Hoofdkenmerken van de letter of intent 7. Het onderhandelingsproces Wat? Verschillende gradaties mogelijk, met telkens verschillende rechtsgevolgen Voornemen of wens om een (acquisitie)overeenkomst te sluiten Bevat voorwaarden onder dewelke partij(en) bereid is/zijn om onderhandelingen voort te zetten of om een overeenkomst aan te gaan Bevat eventueel een samenvatting van reeds bereikte akkoorden
 38. 38. 7.3 Hoofdkenmerken van de letter of intent 7. Het onderhandelingsproces Doel? Overeenstemming over sleutelvoorwaarden Uitlijning van het overnameproces Beschermingsmechanismen creëren tijdens en bij afbreking van onderhandeling “Limit risks to wasting time and money” Iets uitgebreidere LOI vermijdt verrassingen/kosten achteraf
 39. 39. 7.3 Hoofdkenmerken van de letter of intent 7. Het onderhandelingsproces Vorm Eenzijdig of wederkerig Benaming heeft weinig belang => inhoud en gebruikte bewoordingen primeren op de vorm en benaming Al dan niet bindend? Exclusiviteit?
 40. 40. 7.3 Hoofdkenmerken van de letter of intent 7. Het onderhandelingsproces Clausules (algemeen) Voorwerp, prijs en essentiële voorwaarden Assumpties Opschortende voorwaarden Due diligence Timing Confidentialiteit Exclusiviteit Niet-afwerving/niet-concurrentie Exit Overlevingsclausules Forum en rechtskeuze (internationale transacties)
 41. 41. Algemeen overzicht 3. M&A – praktijk in België Categorie Transactiegrootte Cat. I 0 € < 10 mio € Cat. II 10 mio € < 100 mio € Cat. III 100 mio € < … € Onderzochte topics in het kader van Letters of Intent o Gebruik o Taal o Exclusiviteit en duur Legende
 42. 42. Gebruik van een letter of intent 3. M&A – praktijk in België 2… 77% Totaal Neen Ja 18% 82% Cat. II Neen Ja 19% 81% Cat. I Neen Ja 45%55% Cat. III Neen Ja
 43. 43. Taal 3. M&A – praktijk in België 48% 52% Totaal Nederlands/Frans Engels 36% 64% Cat. II Nederlands/Frans Engels 61% 39% Cat. I Nederlands/Frans Engels 12% 88% Cat. III Nederlands/Frans Engels
 44. 44. Exclusiviteit en duur 3. M&A – praktijk in België
 45. 45. Specialisaties • Corporate en M&A • Fiscaal recht • Handelsrecht • Vermogensrecht en vermogensplanning • Real estate en restructuring • Sociaal recht • IP&IT/ data protection Vestigingen te Antwerpen en Brussel 27 advocaten (M&A team 7 advocaten) In 2017 werden door het M&A team meer dan 35 transacties begeleid
 46. 46. Lars Raedschelders - curriculum vitae Biografie Lars Raedschelders is actief in het domein van het vennootschapsrecht en het ondernemingsrecht. Hij is ervaren in het begeleiden van overnames, joint ventures en herstructureringen van bedrijven, alsook in het opstellen en onderhandelen van diverse types van commerciële overeenkomsten en geschillenbeslechting. Lars verleent zowel nationaal als grensoverschrijdend advies aan een breed scala van ondernemingen, hetzij van KMO tot beursgenoteerd, van ambachtelijk tot hoogtechnologisch, van familiebedrijf tot VC investering. Vanuit een bijzondere interesse voor het ondernemerschap heeft Lars deze kennis uitgediept als Group Legal Counsel van de holding Xtrion NV, die onder meer de activiteiten controleert van Melexis NV, genoteerd op NYSE Euronext Brussel, alsook van de holding Elex NV, die belangen heeft in onder meer Fremach International NV en, voorheen, in Standard de Liège SA. Lars is sedert 1 september 2003 advocaat aan de Balie te Antwerpen en trad in 2015 toe tot het kantoor. Loopbaan • Partner Corporate/M&A - Sherpa Law (2015-…) • Group Legal Counsel - Xtrion NV & Elex NV (2011-2015) • Associate / Senior Associate Corporate/M&A - Laga (2005-2011) • Medewerker Corporate/M&A - Elegis - Huybrechts, Engels, Craen & Partners (2003-2005) Studies • Licentiaat Rechten, Universiteit Antwerpen, 2003 • Master na Master Vennootschapsrecht, KU Brussel, 2006

×