Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie OBB - Smarticipatie inspiratiesessie Houten - 9 oktober 2019

4 views

Published on

Informatieverstrekking, informatievergaring en participatietool bij speelruimteplannen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie OBB - Smarticipatie inspiratiesessie Houten - 9 oktober 2019

 1. 1. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Maptionnaire Participatietool bij speelruimteplannen
 2. 2. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Wie is OBB? Wat doen wij? • Speelruimtebeleid • Participatietrajecten • Ontwerp speelruimte
 3. 3. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Speelvisie Nieuwegein Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten! 2019 2029 Speelruimtebeleid
 4. 4. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Kaderende visie met ruimte voor… Karakter van de kernen en… Speelplekken met draagvlak! spreiding inrichtings- kwaliteit rolverdeling maatwerk per kern gebruik wat er is kinderen doen mee! wat kan je zelf daaraan bijdragen? wat wil je kunnendoen op de plek en wat is daarvoor nodig?
 5. 5. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Speelruimtebeleid, wijkkaart met beleidsmaatregelen
 6. 6. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Participatie met kinderen en bewoners bij beleidsplannen en bij aanvang ontwerp
 7. 7. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e nOntwerp
 8. 8. 3 17 15 4 7 11 9 11 9 13 15 18-60 5 7 13 BK LD LM 3 17 7 9 15 18-60 5 13 BK LD 11 9 13 7 11 13 1:200 (A3) OBB speelruimtespecialisten Speelplek Venusstraat Beplanting: 9. Juglans regia 10. Malus toringo (1x) en Prunus serrulata ‘Shirotae 11. Heesters: Amelanchier lamarckii (3x), Corylopsis spicata (3x), Buddleja davidii ‘Blue chip’ (2x) 12. Parrotia persica 7 1 Picknicktafel +1,50m -0,30m 4. Slinger -0,30m 8 3 5 6 10 4 1 9 11 12 4 Flora natuurpad 12 Parrotia persica 5 Klimboom 4 Shaky step 6 Wilgenhut 7 Slingerschommel 8 Taludglijbaan 3 Stapstammen 2 speelgras bloemrijk gras bloemrijk gras bloemrijk gras herplaatsen wipveer
 9. 9. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Visie OBB • BOSS in de openbare ruimte mogelijk maken • Leefbaarheid van dorpen en steden verbeteren • Formele en informele speelruimte • Verschillende leeftijden/doelgroepen, speelbuurten • Op elkaar afgestemd aanbod: steunplekken, buurtplekken en bovenwijkse plekken, plekken voor jongeren, ontmoet/verblijfplekken, beweegroutes, sportplekken • Speelplekken klimaatadaptief, zo groen en blauw mogelijk
 10. 10. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e nSpeelbuurten
 11. 11. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Buurtplek en bovenwijkse plek
 12. 12. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Steunplek en informele plek
 13. 13. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Jongerenplekken Groetplek 50% Zitplek 30% Ontmoetplek 20% Sportplek Verwijsplek
 14. 14. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Ontmoeten en verblijven
 15. 15. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Beweegroutes, wandelroutes speelruimte specialisten
 16. 16. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker: • Omgevingsvisie • Betrokken bewoners • Kinderen een stem geven!
 17. 17. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n • bewonersavonden • wijkschouw met bewoners en kinderen • kinderrondgangen • (online) enquêtes Participatie
 18. 18. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Kinderrondgang
 19. 19. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Bewonersavond • inspireren en informeren • respons Maptionnaire terugkoppelen • info ophalen
 20. 20. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Enquête: ophalen en delen van informatie en kennis samen met bewoners nieuw beleid uitwerken Maptionnairekennis delen info ophalen
 21. 21. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Kennis delen • informeren en inspireren • filmpje kinderrondgang • formeel en informeel spelen • speellandschappen • beleid • ontwerp
 22. 22. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Zandveld https://app.maptionnaire.com/nl/5634/ Lingewaard https://app.maptionnaire.com/nl/5584/
 23. 23. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Informeren: informeel spelen op straat
 24. 24. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Informeren: informeel spelen, speelaanleidingen groen
 25. 25. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Informeren: Spelen niet alleen met toestellen, maar ook eromheen
 26. 26. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n SPEELPLEK 1 SPEELPLEK 2 SPEELPLEK 3 Welke plek lijkt jou het leukst om op te spelen? Kies een van de… Speellandschap Speelplek 1 Speelplek 2 Speelplek 3
 27. 27. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Informatie ophalen • wensen en ideeën van bewoners • waar zijn leuke speelplekken • waar is het niet leuk • waar wordt overlast ervaren • waar zou je nog iets toe willen voegen • ................... • ...................
 28. 28. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Online enquête In mijn tuin of bij een vriendje of vriendinnetje in de tuin Op een speelplek met speeltoestellen Bij een sportpark (skatebaan, voetbalveld e.d.) Op een schoolplein Op straat of op een pleintje Op een grasveld In de struiken of bosjes Op welke plek ziet u het meest kinderen buiten spelen? Meerdere antwoorden mogelijk. Maximaal 5 minuten Maximaal 7 minuten Maximaal 10 minuten Maakt niet uit Hoeveel minuten zou u maximaal met uw (klein)kind willen lopen naar een écht leuke speelplek?
 29. 29. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Wat vind je de leukste plek in jouw buurt?
 30. 30. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Online enquête Nee Nee, maar wel als er een volwassene bij is Nee, maar wel met een vriend of vriendin (of broer of zus) Ja, als hij/zij maar dicht bij huis blijft Ja, als hij/zij maar zegt waarheen Ja, hij/zij bepaalt dat zelf Mag uw kind of kleinkind alleen buiten spelen? Lekker buiten bezig te zijn Veel bewegen is gezond Daar ontmoeten ze hun vrienden en vriendinnen Daar leren ze veel en worden ze socialer en sterker Zo leren ze de buurt ontdekken Even zonder toezicht is ook wel eens goed Gewoon omdat ze het leuk vinden Geen specifieke reden Waarom stimuleert u uw (klein)kind om buiten te spelen? Meerdere antwoorden mogelijk. kinderen en bewoners
 31. 31. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Binnen welk gebied mag je alleen buitenspelen? Teken de route die je naar school neemt.
 32. 32. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Voorbeeld Zandveld Toetsen van kaders bij bewoners Omzetten van beleid naar maatwerk per buurt
 33. 33. analyse en speelruimtevisie kinderrondgang enquête bewonersavond maatregelenkaart voor de wijk toetsingspeelruimteplan maatregelen Aanpak pilot Zandveld
 34. 34. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n
 35. 35. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Waar woon je? 0 50 100 150 200 250 0 t/m 11 jaar 12 t/m 18 jaar? volwassene zonder kinderen volwassene met kinderen Hoe oud ben je? Aantal respondenten naar leeftijd
 36. 36. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Wat is de leukste plek in Zandveld? De plekken die het vaakst als leukste plek aangegeven zijn op de kaart, komen overeen met de centrale buurtplekken in de speelruimtevisie. Wat is de minst leuke plek in Zandveld? De minst leuke plekken komen over- een met de leukste plekken. Kansen voor verbetering dus!
 37. 37. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Wat zijn gevaarlijke plekken in Zandveld? De oversteekplaats op de kruising van de Henri Dunantlaan en Lijs- terbesstraat springt eruit als meest gevaarlijke plek in de buurt. Uit de toelichting in de respons blijkt dat het op veel andere gevaarlijke plekken ook om de verkeersveiligheid gaat.
 38. 38. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Verstoppertje, buskruit, stoepranden, voetballen Hutten bouwen, klimmen en klauteren Wat vond je vroeger leuk om te doen als je buiten speelde? Veel speelherinneringen gaan over spelen door de buurt en niet over toestellen. In bijgaande grafiek is te zien dat de meeste respondenten dezelfde speelherinneringen ook wensen voor hun kinderen en kleinkinderen.
 39. 39. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Als we extra geld zouden uitgeven voor de wijk, wat zou je dan verbeteren of toevoegen? Respons bewoners: • Centrale plekken met veel uitdaging en variatie • Verkeersveiligheid Toetsing beleid: centrale plekken als speerpunt beleid komt overeen met wensen bewoners Aanscherping beleid: verkeersveiligheid krijgt extra aan- dacht in deze wijk Het verkeer veiliger maken voor kinderen Een centraal mooi groot speel- tuintje waar alle kinderen aan bod komen. Waar de buurt zich met elkaar verbindt
 40. 40. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Maatregelenkaart Zandveld • Aanscherping beleid • Concrete maatregelen voor de buurt • Leidraad voor de komende 7 tot 10 jaar
 41. 41. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Conclusie Maptionnaire is onmisbare tool bij participatie OBB ondersteunt bij: • goede vraagstelling enquête • breed uitzetten enquête • analyse respons • vertaling naar beleid of ontwerp
 42. 42. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Waar speelde jij vroeger?

×