SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Maptionnaire
Participatietool
bij speelruimteplannen
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Wie is OBB? Wat doen wij?
•	Speelruimtebeleid
•	Participatietrajecten
•	Ontwerp speelruimte
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Speelvisie Nieuwegein
Ruim baan voor oorspronkelijk
spelen, sporten en ontmoeten!
2019
2029
Speelruimtebeleid
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Kaderende visie met ruimte voor…
Karakter van de kernen en…
Speelplekken met draagvlak!
spreiding
inrichtings-
kwaliteit
rolverdeling
maatwerk
per kern
gebruik wat
er is
kinderen
doen mee!
wat kan je
zelf daaraan
bijdragen?
wat wil je kunnendoen
op de plek en wat is
daarvoor nodig?
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Speelruimtebeleid, wijkkaart met beleidsmaatregelen
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Participatie met kinderen en bewoners
bij beleidsplannen en bij aanvang ontwerp
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e nOntwerp
3
17
15
4
7
11
9
11
9
13
15
18-60
5
7
13
BK
LD
LM
3
17
7 9
15
18-60
5
13
BK
LD
11
9
13
7
11
13
1:200 (A3)
OBB speelruimtespecialisten
Speelplek Venusstraat
Beplanting:
9. Juglans regia
10. Malus toringo (1x) en Prunus serrulata ‘Shirotae
11. Heesters: Amelanchier lamarckii (3x), Corylopsis spicata (3x),
Buddleja davidii ‘Blue chip’ (2x)
12. Parrotia persica
7
1 Picknicktafel
+1,50m
-0,30m
4. Slinger
-0,30m
8
3
5
6
10
4
1
9
11
12
4 Flora natuurpad
12 Parrotia persica
5 Klimboom
4 Shaky step
6 Wilgenhut
7 Slingerschommel
8 Taludglijbaan
3 Stapstammen
2
speelgras
bloemrijk gras
bloemrijk gras
bloemrijk gras
herplaatsen
wipveer
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Visie OBB
•	BOSS in de openbare ruimte mogelijk maken
•	Leefbaarheid van dorpen en steden verbeteren
•	Formele en informele speelruimte
•	Verschillende leeftijden/doelgroepen, speelbuurten
•	Op elkaar afgestemd aanbod:
steunplekken, buurtplekken en bovenwijkse plekken,
plekken voor jongeren, ontmoet/verblijfplekken,
beweegroutes, sportplekken
•	Speelplekken klimaatadaptief,
zo groen en blauw mogelijk
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e nSpeelbuurten
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Buurtplek en bovenwijkse plek
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Steunplek en informele plek
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Jongerenplekken
Groetplek 50%
Zitplek 30%
Ontmoetplek 20%
Sportplek
Verwijsplek
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Ontmoeten en verblijven
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Beweegroutes, wandelroutes
speelruimte
specialisten
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker:
•	Omgevingsvisie
•	Betrokken bewoners
•	Kinderen een stem geven!
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
•	bewonersavonden
•	wijkschouw met bewoners en kinderen
•	kinderrondgangen
•	(online) enquêtes
Participatie
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Kinderrondgang
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Bewonersavond
•	inspireren en informeren
•	respons Maptionnaire terugkoppelen
•	info ophalen
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Enquête: ophalen en delen van informatie en kennis
samen
met bewoners
nieuw beleid
uitwerken
Maptionnairekennis delen info ophalen
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Kennis delen
•	informeren en inspireren
•	filmpje kinderrondgang
•	formeel en informeel spelen
•	speellandschappen
•	beleid
•	ontwerp
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Zandveld
https://app.maptionnaire.com/nl/5634/
Lingewaard
https://app.maptionnaire.com/nl/5584/
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Informeren: informeel spelen op straat
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Informeren: informeel spelen, speelaanleidingen groen
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Informeren:
Spelen niet alleen met toestellen, maar ook eromheen
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
SPEELPLEK 1
SPEELPLEK 2
SPEELPLEK 3
Welke plek lijkt jou het leukst om op
te spelen? Kies een van de…
Speellandschap
Speelplek 1 Speelplek 2 Speelplek 3
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Informatie ophalen
•	wensen en ideeën van bewoners
•	waar zijn leuke speelplekken
•	waar is het niet leuk
•	waar wordt overlast ervaren
•	waar zou je nog iets toe willen voegen
•	...................
•	...................
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Online enquête
In mijn tuin of bij een vriendje of
vriendinnetje in de tuin
Op een speelplek met
speeltoestellen
Bij een sportpark (skatebaan,
voetbalveld e.d.)
Op een schoolplein
Op straat of op een pleintje
Op een grasveld
In de struiken of bosjes
Op welke plek ziet u het meest
kinderen buiten spelen? Meerdere
antwoorden mogelijk.
Maximaal 5 minuten
Maximaal 7 minuten
Maximaal 10 minuten
Maakt niet uit
Hoeveel minuten zou u maximaal met
uw (klein)kind willen lopen naar een écht
leuke speelplek?
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Wat vind je de leukste plek in jouw buurt?
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Online enquête
Nee
Nee, maar wel als er een volwassene bij is
Nee, maar wel met een vriend of vriendin (of broer of zus)
Ja, als hij/zij maar dicht bij huis blijft
Ja, als hij/zij maar zegt waarheen
Ja, hij/zij bepaalt dat zelf
Mag uw kind of kleinkind alleen buiten spelen?
Lekker buiten bezig te zijn
Veel bewegen is gezond
Daar ontmoeten ze hun vrienden en vriendinnen
Daar leren ze veel en worden ze socialer en sterker
Zo leren ze de buurt ontdekken
Even zonder toezicht is ook wel eens goed
Gewoon omdat ze het leuk vinden
Geen specifieke reden
Waarom stimuleert u uw (klein)kind om buiten te spelen? Meerdere
antwoorden mogelijk.
kinderen en bewoners
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Binnen welk gebied mag je alleen buitenspelen?
Teken de route die je naar school neemt.
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Voorbeeld Zandveld
Toetsen van kaders bij bewoners
Omzetten van beleid naar maatwerk
per buurt
analyse
en
speelruimtevisie
kinderrondgang
enquête
bewonersavond
maatregelenkaart
voor
de wijk
toetsingspeelruimteplan maatregelen
Aanpak pilot Zandveld
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Waar woon je?
0 50 100 150 200 250
0 t/m 11 jaar
12 t/m 18 jaar?
volwassene zonder kinderen
volwassene met kinderen
Hoe oud ben je?
Aantal respondenten naar leeftijd
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Wat is de leukste plek
in Zandveld?
De plekken die het vaakst als leukste
plek aangegeven zijn op de kaart,
komen overeen met de
centrale buurtplekken
in de speelruimtevisie.
Wat is de minst leuke plek
in Zandveld?
De minst leuke plekken komen over-
een met de leukste plekken. Kansen
voor verbetering dus!
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Wat zijn gevaarlijke plekken
in Zandveld?
De oversteekplaats op de kruising
van de Henri Dunantlaan en Lijs-
terbesstraat springt eruit als meest
gevaarlijke plek in de buurt.
Uit de toelichting in de respons blijkt
dat het op veel andere gevaarlijke
plekken ook om de verkeersveiligheid
gaat.
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Verstoppertje,
buskruit, stoepranden,
voetballen
Hutten bouwen,
klimmen en
klauteren
Wat vond je vroeger leuk om te doen
als je buiten speelde?
Veel speelherinneringen gaan over spelen door de buurt
en niet over toestellen.
In bijgaande grafiek is te zien dat de meeste
respondenten dezelfde speelherinneringen ook wensen
voor hun kinderen en kleinkinderen.
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Als we extra geld zouden uitgeven
voor de wijk,
wat zou je dan verbeteren of toevoegen?
Respons bewoners:
•	Centrale plekken met veel uitdaging en variatie
•	Verkeersveiligheid
Toetsing beleid: centrale plekken als speerpunt beleid
komt overeen met wensen bewoners
Aanscherping beleid: verkeersveiligheid krijgt extra aan-
dacht in deze wijk
Het verkeer veiliger
maken voor kinderen
Een centraal mooi groot speel-
tuintje waar alle kinderen aan
bod komen. Waar de buurt zich
met elkaar verbindt
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Maatregelenkaart Zandveld
•	Aanscherping beleid
•	Concrete maatregelen
voor de buurt
•	Leidraad voor de
komende 7 tot 10 jaar
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Conclusie
Maptionnaire is onmisbare tool bij participatie
OBB ondersteunt bij:
•	goede vraagstelling enquête
•	breed uitzetten enquête
•	analyse respons
•	vertaling naar beleid of ontwerp
s p e e l r u i m t e
s p e c i a l i s t e n
Waar
speelde jij
vroeger?

More Related Content

More from Wyko Coopman

Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - 7 dorpen betrekken in de toe...
Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - 7 dorpen betrekken in de toe...Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - 7 dorpen betrekken in de toe...
Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - 7 dorpen betrekken in de toe...Wyko Coopman
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - Omgevingsmanagement 2.0: van...
Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - Omgevingsmanagement 2.0: van...Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - Omgevingsmanagement 2.0: van...
Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - Omgevingsmanagement 2.0: van...Wyko Coopman
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Covid-veerkracht onderzoek in D...
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Covid-veerkracht onderzoek in D...Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Covid-veerkracht onderzoek in D...
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Covid-veerkracht onderzoek in D...Wyko Coopman
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Hoe bereik je de belanghebbenden?
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Hoe bereik je de belanghebbenden?Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Hoe bereik je de belanghebbenden?
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Hoe bereik je de belanghebbenden?Wyko Coopman
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - De omgevingsdialoog: laagdremp...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - De omgevingsdialoog: laagdremp...Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - De omgevingsdialoog: laagdremp...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - De omgevingsdialoog: laagdremp...Wyko Coopman
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Participatie verdient échte co...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Participatie verdient échte co...Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Participatie verdient échte co...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Participatie verdient échte co...Wyko Coopman
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Herinrichtingen met betrokken ...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Herinrichtingen met betrokken ...Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Herinrichtingen met betrokken ...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Herinrichtingen met betrokken ...Wyko Coopman
 
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Online in gesprek met de wijk
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Online in gesprek met de wijkMaptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Online in gesprek met de wijk
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Online in gesprek met de wijkWyko Coopman
 
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participeren is van alle tijden
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participeren is van alle tijdenMaptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participeren is van alle tijden
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participeren is van alle tijdenWyko Coopman
 
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participatieproces Masterpla...
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participatieproces Masterpla...Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participatieproces Masterpla...
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participatieproces Masterpla...Wyko Coopman
 
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Maptionnaire op de HAS Hoges...
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Maptionnaire op de HAS Hoges...Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Maptionnaire op de HAS Hoges...
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Maptionnaire op de HAS Hoges...Wyko Coopman
 
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Ideeën en wensen van inwoner...
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Ideeën en wensen van inwoner...Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Ideeën en wensen van inwoner...
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Ideeën en wensen van inwoner...Wyko Coopman
 
LOMD 2020 Presentatie Wyko Coopman
LOMD 2020 Presentatie Wyko CoopmanLOMD 2020 Presentatie Wyko Coopman
LOMD 2020 Presentatie Wyko CoopmanWyko Coopman
 
Maptionnaire 2.0 story & experiences
Maptionnaire 2.0 story & experiences Maptionnaire 2.0 story & experiences
Maptionnaire 2.0 story & experiences Wyko Coopman
 
Introductie Maptionnaire 2.0
Introductie Maptionnaire 2.0Introductie Maptionnaire 2.0
Introductie Maptionnaire 2.0Wyko Coopman
 
Maptionnaire 2.0 introductie NL
Maptionnaire 2.0 introductie NLMaptionnaire 2.0 introductie NL
Maptionnaire 2.0 introductie NLWyko Coopman
 
De kracht van gis voor samenwerking aan opgaven
De kracht van gis voor samenwerking aan opgavenDe kracht van gis voor samenwerking aan opgaven
De kracht van gis voor samenwerking aan opgavenWyko Coopman
 
Hybride Smarticipatie sessie 4 juni - de Mentimeter resultaten
Hybride Smarticipatie sessie 4 juni - de Mentimeter resultatenHybride Smarticipatie sessie 4 juni - de Mentimeter resultaten
Hybride Smarticipatie sessie 4 juni - de Mentimeter resultatenWyko Coopman
 
Presentatie Chris Rassaerts - SocialMediaMen. Hybride Smarticipatie Inspirati...
Presentatie Chris Rassaerts - SocialMediaMen. Hybride Smarticipatie Inspirati...Presentatie Chris Rassaerts - SocialMediaMen. Hybride Smarticipatie Inspirati...
Presentatie Chris Rassaerts - SocialMediaMen. Hybride Smarticipatie Inspirati...Wyko Coopman
 
Presentatie Daphne van den Hurk – Goudappel Coffeng. Hybride Smarticipatie In...
Presentatie Daphne van den Hurk – Goudappel Coffeng. Hybride Smarticipatie In...Presentatie Daphne van den Hurk – Goudappel Coffeng. Hybride Smarticipatie In...
Presentatie Daphne van den Hurk – Goudappel Coffeng. Hybride Smarticipatie In...Wyko Coopman
 

More from Wyko Coopman (20)

Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - 7 dorpen betrekken in de toe...
Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - 7 dorpen betrekken in de toe...Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - 7 dorpen betrekken in de toe...
Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - 7 dorpen betrekken in de toe...
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - Omgevingsmanagement 2.0: van...
Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - Omgevingsmanagement 2.0: van...Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - Omgevingsmanagement 2.0: van...
Smarticipatie Inspiratiesessie 2 december 2021 - Omgevingsmanagement 2.0: van...
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Covid-veerkracht onderzoek in D...
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Covid-veerkracht onderzoek in D...Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Covid-veerkracht onderzoek in D...
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Covid-veerkracht onderzoek in D...
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Hoe bereik je de belanghebbenden?
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Hoe bereik je de belanghebbenden?Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Hoe bereik je de belanghebbenden?
Smarticipatie Inspiratiesessie 10 juni 2021 - Hoe bereik je de belanghebbenden?
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - De omgevingsdialoog: laagdremp...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - De omgevingsdialoog: laagdremp...Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - De omgevingsdialoog: laagdremp...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - De omgevingsdialoog: laagdremp...
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Participatie verdient échte co...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Participatie verdient échte co...Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Participatie verdient échte co...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Participatie verdient échte co...
 
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Herinrichtingen met betrokken ...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Herinrichtingen met betrokken ...Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Herinrichtingen met betrokken ...
Smarticipatie Inspiratiesessie 15 april 2021 - Herinrichtingen met betrokken ...
 
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Online in gesprek met de wijk
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Online in gesprek met de wijkMaptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Online in gesprek met de wijk
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Online in gesprek met de wijk
 
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participeren is van alle tijden
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participeren is van alle tijdenMaptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participeren is van alle tijden
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participeren is van alle tijden
 
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participatieproces Masterpla...
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participatieproces Masterpla...Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participatieproces Masterpla...
Maptionnaire Inspiratiesessie 10 februari 2021 - Participatieproces Masterpla...
 
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Maptionnaire op de HAS Hoges...
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Maptionnaire op de HAS Hoges...Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Maptionnaire op de HAS Hoges...
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Maptionnaire op de HAS Hoges...
 
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Ideeën en wensen van inwoner...
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Ideeën en wensen van inwoner...Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Ideeën en wensen van inwoner...
Smarticipatie inspiratiesessie 1 december 2020 - Ideeën en wensen van inwoner...
 
LOMD 2020 Presentatie Wyko Coopman
LOMD 2020 Presentatie Wyko CoopmanLOMD 2020 Presentatie Wyko Coopman
LOMD 2020 Presentatie Wyko Coopman
 
Maptionnaire 2.0 story & experiences
Maptionnaire 2.0 story & experiences Maptionnaire 2.0 story & experiences
Maptionnaire 2.0 story & experiences
 
Introductie Maptionnaire 2.0
Introductie Maptionnaire 2.0Introductie Maptionnaire 2.0
Introductie Maptionnaire 2.0
 
Maptionnaire 2.0 introductie NL
Maptionnaire 2.0 introductie NLMaptionnaire 2.0 introductie NL
Maptionnaire 2.0 introductie NL
 
De kracht van gis voor samenwerking aan opgaven
De kracht van gis voor samenwerking aan opgavenDe kracht van gis voor samenwerking aan opgaven
De kracht van gis voor samenwerking aan opgaven
 
Hybride Smarticipatie sessie 4 juni - de Mentimeter resultaten
Hybride Smarticipatie sessie 4 juni - de Mentimeter resultatenHybride Smarticipatie sessie 4 juni - de Mentimeter resultaten
Hybride Smarticipatie sessie 4 juni - de Mentimeter resultaten
 
Presentatie Chris Rassaerts - SocialMediaMen. Hybride Smarticipatie Inspirati...
Presentatie Chris Rassaerts - SocialMediaMen. Hybride Smarticipatie Inspirati...Presentatie Chris Rassaerts - SocialMediaMen. Hybride Smarticipatie Inspirati...
Presentatie Chris Rassaerts - SocialMediaMen. Hybride Smarticipatie Inspirati...
 
Presentatie Daphne van den Hurk – Goudappel Coffeng. Hybride Smarticipatie In...
Presentatie Daphne van den Hurk – Goudappel Coffeng. Hybride Smarticipatie In...Presentatie Daphne van den Hurk – Goudappel Coffeng. Hybride Smarticipatie In...
Presentatie Daphne van den Hurk – Goudappel Coffeng. Hybride Smarticipatie In...
 

Presentatie OBB - Smarticipatie inspiratiesessie Houten - 9 oktober 2019

 • 1. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Maptionnaire Participatietool bij speelruimteplannen
 • 2. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Wie is OBB? Wat doen wij? • Speelruimtebeleid • Participatietrajecten • Ontwerp speelruimte
 • 3. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Speelvisie Nieuwegein Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten! 2019 2029 Speelruimtebeleid
 • 4. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Kaderende visie met ruimte voor… Karakter van de kernen en… Speelplekken met draagvlak! spreiding inrichtings- kwaliteit rolverdeling maatwerk per kern gebruik wat er is kinderen doen mee! wat kan je zelf daaraan bijdragen? wat wil je kunnendoen op de plek en wat is daarvoor nodig?
 • 5. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Speelruimtebeleid, wijkkaart met beleidsmaatregelen
 • 6. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Participatie met kinderen en bewoners bij beleidsplannen en bij aanvang ontwerp
 • 7. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e nOntwerp
 • 8. 3 17 15 4 7 11 9 11 9 13 15 18-60 5 7 13 BK LD LM 3 17 7 9 15 18-60 5 13 BK LD 11 9 13 7 11 13 1:200 (A3) OBB speelruimtespecialisten Speelplek Venusstraat Beplanting: 9. Juglans regia 10. Malus toringo (1x) en Prunus serrulata ‘Shirotae 11. Heesters: Amelanchier lamarckii (3x), Corylopsis spicata (3x), Buddleja davidii ‘Blue chip’ (2x) 12. Parrotia persica 7 1 Picknicktafel +1,50m -0,30m 4. Slinger -0,30m 8 3 5 6 10 4 1 9 11 12 4 Flora natuurpad 12 Parrotia persica 5 Klimboom 4 Shaky step 6 Wilgenhut 7 Slingerschommel 8 Taludglijbaan 3 Stapstammen 2 speelgras bloemrijk gras bloemrijk gras bloemrijk gras herplaatsen wipveer
 • 9. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Visie OBB • BOSS in de openbare ruimte mogelijk maken • Leefbaarheid van dorpen en steden verbeteren • Formele en informele speelruimte • Verschillende leeftijden/doelgroepen, speelbuurten • Op elkaar afgestemd aanbod: steunplekken, buurtplekken en bovenwijkse plekken, plekken voor jongeren, ontmoet/verblijfplekken, beweegroutes, sportplekken • Speelplekken klimaatadaptief, zo groen en blauw mogelijk
 • 10. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e nSpeelbuurten
 • 11. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Buurtplek en bovenwijkse plek
 • 12. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Steunplek en informele plek
 • 13. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Jongerenplekken Groetplek 50% Zitplek 30% Ontmoetplek 20% Sportplek Verwijsplek
 • 14. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Ontmoeten en verblijven
 • 15. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Beweegroutes, wandelroutes speelruimte specialisten
 • 16. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker: • Omgevingsvisie • Betrokken bewoners • Kinderen een stem geven!
 • 17. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n • bewonersavonden • wijkschouw met bewoners en kinderen • kinderrondgangen • (online) enquêtes Participatie
 • 18. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Kinderrondgang
 • 19. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Bewonersavond • inspireren en informeren • respons Maptionnaire terugkoppelen • info ophalen
 • 20. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Enquête: ophalen en delen van informatie en kennis samen met bewoners nieuw beleid uitwerken Maptionnairekennis delen info ophalen
 • 21. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Kennis delen • informeren en inspireren • filmpje kinderrondgang • formeel en informeel spelen • speellandschappen • beleid • ontwerp
 • 22. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Zandveld https://app.maptionnaire.com/nl/5634/ Lingewaard https://app.maptionnaire.com/nl/5584/
 • 23. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Informeren: informeel spelen op straat
 • 24. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Informeren: informeel spelen, speelaanleidingen groen
 • 25. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Informeren: Spelen niet alleen met toestellen, maar ook eromheen
 • 26. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n SPEELPLEK 1 SPEELPLEK 2 SPEELPLEK 3 Welke plek lijkt jou het leukst om op te spelen? Kies een van de… Speellandschap Speelplek 1 Speelplek 2 Speelplek 3
 • 27. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Informatie ophalen • wensen en ideeën van bewoners • waar zijn leuke speelplekken • waar is het niet leuk • waar wordt overlast ervaren • waar zou je nog iets toe willen voegen • ................... • ...................
 • 28. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Online enquête In mijn tuin of bij een vriendje of vriendinnetje in de tuin Op een speelplek met speeltoestellen Bij een sportpark (skatebaan, voetbalveld e.d.) Op een schoolplein Op straat of op een pleintje Op een grasveld In de struiken of bosjes Op welke plek ziet u het meest kinderen buiten spelen? Meerdere antwoorden mogelijk. Maximaal 5 minuten Maximaal 7 minuten Maximaal 10 minuten Maakt niet uit Hoeveel minuten zou u maximaal met uw (klein)kind willen lopen naar een écht leuke speelplek?
 • 29. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Wat vind je de leukste plek in jouw buurt?
 • 30. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Online enquête Nee Nee, maar wel als er een volwassene bij is Nee, maar wel met een vriend of vriendin (of broer of zus) Ja, als hij/zij maar dicht bij huis blijft Ja, als hij/zij maar zegt waarheen Ja, hij/zij bepaalt dat zelf Mag uw kind of kleinkind alleen buiten spelen? Lekker buiten bezig te zijn Veel bewegen is gezond Daar ontmoeten ze hun vrienden en vriendinnen Daar leren ze veel en worden ze socialer en sterker Zo leren ze de buurt ontdekken Even zonder toezicht is ook wel eens goed Gewoon omdat ze het leuk vinden Geen specifieke reden Waarom stimuleert u uw (klein)kind om buiten te spelen? Meerdere antwoorden mogelijk. kinderen en bewoners
 • 31. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Binnen welk gebied mag je alleen buitenspelen? Teken de route die je naar school neemt.
 • 32. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Voorbeeld Zandveld Toetsen van kaders bij bewoners Omzetten van beleid naar maatwerk per buurt
 • 34. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n
 • 35. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Waar woon je? 0 50 100 150 200 250 0 t/m 11 jaar 12 t/m 18 jaar? volwassene zonder kinderen volwassene met kinderen Hoe oud ben je? Aantal respondenten naar leeftijd
 • 36. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Wat is de leukste plek in Zandveld? De plekken die het vaakst als leukste plek aangegeven zijn op de kaart, komen overeen met de centrale buurtplekken in de speelruimtevisie. Wat is de minst leuke plek in Zandveld? De minst leuke plekken komen over- een met de leukste plekken. Kansen voor verbetering dus!
 • 37. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Wat zijn gevaarlijke plekken in Zandveld? De oversteekplaats op de kruising van de Henri Dunantlaan en Lijs- terbesstraat springt eruit als meest gevaarlijke plek in de buurt. Uit de toelichting in de respons blijkt dat het op veel andere gevaarlijke plekken ook om de verkeersveiligheid gaat.
 • 38. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Verstoppertje, buskruit, stoepranden, voetballen Hutten bouwen, klimmen en klauteren Wat vond je vroeger leuk om te doen als je buiten speelde? Veel speelherinneringen gaan over spelen door de buurt en niet over toestellen. In bijgaande grafiek is te zien dat de meeste respondenten dezelfde speelherinneringen ook wensen voor hun kinderen en kleinkinderen.
 • 39. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Als we extra geld zouden uitgeven voor de wijk, wat zou je dan verbeteren of toevoegen? Respons bewoners: • Centrale plekken met veel uitdaging en variatie • Verkeersveiligheid Toetsing beleid: centrale plekken als speerpunt beleid komt overeen met wensen bewoners Aanscherping beleid: verkeersveiligheid krijgt extra aan- dacht in deze wijk Het verkeer veiliger maken voor kinderen Een centraal mooi groot speel- tuintje waar alle kinderen aan bod komen. Waar de buurt zich met elkaar verbindt
 • 40. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Maatregelenkaart Zandveld • Aanscherping beleid • Concrete maatregelen voor de buurt • Leidraad voor de komende 7 tot 10 jaar
 • 41. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Conclusie Maptionnaire is onmisbare tool bij participatie OBB ondersteunt bij: • goede vraagstelling enquête • breed uitzetten enquête • analyse respons • vertaling naar beleid of ontwerp
 • 42. s p e e l r u i m t e s p e c i a l i s t e n Waar speelde jij vroeger?