Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Download to read offline

Kompetencije stečene na mobilnosti i alati za njihovo predstavljanje

Download to read offline

Govornici: Sofija Petrović i Jovana Pavlović, Fondacija Tempus-Euroguidance centar i Irina Kivić, Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju
Prezentacija izložena na Nacionalnoj Euroguidance konferenciji ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi" 9. oktobra 2018. godine.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Kompetencije stečene na mobilnosti i alati za njihovo predstavljanje

 1. 1. 9. oktobar 2018. godine 6. Nacionalna Euroguidance konferencija ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi” Kompetencije stečene na mobilnosti i alati za njihovo predstavljanje
 2. 2. Mobilnost • Prilika za učenje • Razvoj veština: organizacije, rešavanja problema, komunikacije, snalaženja, kao i za jačanje inicijativnosti, tolerancije, samostalnosti… • Akademske obaveze/poslovni zadaci uz izazove (praktične, jezičke prirode…)
 3. 3. Terazije 39, Beograd
 4. 4. Projekat : Praktična nastava na simulatorima za pomorsko obrazovanje u Srbiji (Practical Training on Simulators for Maritime Study of Serbia) Koordinator: Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd, Srbija Partner: Pomorska škola, Bakar, Hrvatska Irina Kivić, Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Euroguidance konferencija "Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi“ Beograd, 09.10.2018. Kompetencije stečene na mobilnosti i alati za njihovo predstavljanje
 5. 5. Projekat finansiran iz programa Erasmus + Nacionalni poziv 2017. godine
 6. 6. O projektu Naziv projekta Praktična nastava na simulatorima za pomorsko obrazovanje u Srbiji Broj projekta 2017-1-RS01-KA102-000060 Budžet 17280 EUR Program ERASMUS + Trajanje projekta Početak: 01-11-2017 Kraj: 31-10-2018 Oblast КА1- Mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka Tip aktivnosti: VET- mobilnost učenika i nastavnika Teme: IKT - nove tehnologije - digitalne kompetencije, međunarodna saradnja, međunarodni odnosi, razvojna saradnja, poboljšanja kvaliteta insStucije i / ili metode (uključujući razvoj škole) Koordinator Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd, Srbija Partner Pomorska škola, Bakar, Hrvatska Broj učesnika u mobilnosti 10 učenika и 2 nastavnika Period mobilnosti Početak : 03-06-2018; Kraj: 16-06-2018; 14 dana Menadžer projekta Tatjana Đokić, direktorka
 7. 7. Logo projekta: Praktična nastava na simulatorima za pomorsko obrazovanje u Srbiji Dizajnirao Mihajlo Cvetković, nastavnik likovne kulture u ŠBBH
 8. 8. Faze sprovođenja projekta Javni poziv za učešće u mobilnosti Priprema učesnika mobilnosti Odlazak na mobilnost Diseminacija projekta Januar 2018 - Oktobar 2018 januar-februar mart-jun 3 juna-16 juna od juna i dalje
 9. 9. Aktivnosti tokom mobilnosti
 10. 10. Dokumenta koja su učenici stekli tokom mobilnosti Sertifikat o odslušanoj obuci za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem ARPA Sertifikat o položenom ispitu za radar ARPA Sertifikat o odslušanoj obuci korišćenja elektronskih karata Europass dokument o mobilnosti
 11. 11. Veštine stečene u toku mobilnosti verifikovane u Europass dokumentu o mobilnosti za učenike: SPROVEDENE AKTIVNOSTI/ZADACI: Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem ARPA- radni nivo. Korišćenje elektronskog pokazivača pomorskih karata sa informatičkim sistemom – ECDIS POSLOVNE VEŠTINE: Stečene veštine u skladu sa propisanom međunarodnom konvencijom STCW A-II/1, STCW A-II/2, a prema IMO Model Course 1.07 i Model Course 1.08 za upravljanje i korišćenje na brodovima neograničene GT JEZIČKE VEŠTINE: Na kraju prakse stečena je kompetencija korišćenja standardnih pomorskih komunikacionih izraza na hrvatskom i engleskom jeziku DIGITALNE VEŠTINE: Korišćenje i upravljanje uređajima - simulatorima ТRANSIS-5000 PRO (ARPA, ECDIS) KOMUNIKACIONE VEŠTINE: Organizovanje i izvođenje praktičnih vežbi u okviru programa propisanih međunarodnom STCW konvencijom OSTALЕ VEŠTINE: Grupni rad, dobra saradnja sa članovima tima. Primanje i davanje zapovesti u radnom okruženju na brodu koristeći standarde pomorske komunikacije
 12. 12. SPROVEDENE AKTIVNOSTI/ZADACI: Posmatranje na poslu i usvajanje savremenih nastavnih metoda za izvođenje nastave za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem ARPA. Korišćenje elektronskog pokazivača pomorskih karata sa informatičkim sistemom – ECDIS POSLOVNE VEŠTINE: Organizovanje nastave uz korišćenje savremenih metodičkih postupaka u skladu sa propisanom međunarodnom konvencijom STCW A-II/1, STCW A-II/2, a prema IMO Model Course 1.07 i Model Course za upravljanje i korišćenje na brodovima neograničene GT JEZIČKE VEŠTINE: Korišćenje standardnih pomorskih komunikacionih izraza na hrvatskom i engleskom jeziku DIGITALNE VEŠTINE: Familijarizacija sa uređajima - simulatorima ТRANSIS-5000 PRO (ARPA, ECDIS) KOMUNIKACIONE VEŠTINE: Organizovanje i izvođenje praktičnih vežbi u okviru programa propisanih međunarodnom STCW konvencijom OSTALЕ VEŠTINE: Usklađivanje nastavnih planova i programa sa međunarodnim konvencijama Veštine stečene u toku mobilnosti verifikovane u Europass dokumentu o mobilnosti za nastavnike:
 13. 13. Podrška u sticanju znanja, veština i kompetencija Projekti mobilnosti Ogromno iskustvo i preporuka kolegama jer su dobiti višestrane!
 14. 14. Hvala na pažnji! Irina Kivić, nastavnik ŠBBH irinakivic@gmail.com www.brodarska.edu.rs Facebook stranica:Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju
 15. 15. Europass dokument o mobilnosti • Potvrđuje veštine stečene tokom mobilnosti • Beleži put kontinuiranog profesionalnog razvoja • Izdaje se u skladu sa nacionalnom procedurom
 16. 16. Značaj poznavanja sopstvenih veština • samopouzdanje, poverenje u sebe, svoje sposobnosti i svest o tome šta možemo i koje još veštine želimo da razvijamo; • predstavljanje sebe i svojih kompetencija drugima (profesionalni portfolio, dnevnik učenja i stručnog usavršavanja, CV, Europass dokument o mobilnosti itd).
 17. 17. Korisni alati • Europass tabela jezičkih kompetencija • Europass tabela digitalnih kompetencija • DISCO II portal
 18. 18. www.europass.rs europass@tempus.ac.rs Informativni centar Fondacije Tempus, Terazije 39, I sprat 011/3342430, opcija 7

Govornici: Sofija Petrović i Jovana Pavlović, Fondacija Tempus-Euroguidance centar i Irina Kivić, Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Prezentacija izložena na Nacionalnoj Euroguidance konferenciji ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi" 9. oktobra 2018. godine.

Views

Total views

65

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×