Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BookPlan Implementering

53 views

Published on

Pæsentation omkring fordele, implementeringsplan, arbejdet med standardisering m.v. for nyt booking-system for de nordjyske sygehuse.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BookPlan Implementering

 1. 1. Nyt klinisk Bookingsystem Pr. 15. September 2014
 2. 2. Indhold i denne præsentation • Hvorfor nyt klinisk bookingsystem? • Hvad er nyt i forhold til i dag? • Fordele ved det nye system • Implementering (tidsplaner og aktiviteter) • Standardisering, central visitering m.v. • Information omkring organisation og implementering • Ansvar, implementering, møder m.v.
 3. 3. Hvorfor nyt klinisk bookingsystem? • Det gamle bookingsystem (EBS) er anskaffet i 2003. • Efter en årrække skal Region Nordjylland udbyde de nuværende systemer. Den tid var nu kommet til booking-systemet, som samtidig forbedres væsentlig i funktioner. • Vigtigt krav til system har været at it-understøtte muligheden for central tværgående visitation og muligheden for booking af pakkeforløb.
 4. 4. Hvad er nyt i forhold til i dag? • Du kan booke på tværs af visse afsnit, klinikker og sygehuse • Du kan for visse aktiviteter finde først ledige tid i Region Nordjylland • Systemet understøtter booking af pakkeforløb • Operationsbooking, nye oversigter og chatfunktion • På udvalgte ambulatorier kan patienten selv ankomstregistrere • På udvalgte ambulatorier vil patienten ved ankomst kunne se ventetider i ambulatoriet • Patienterne kan selv booke eller ændre udvalgte tider via webbooking.
 5. 5. Fordele ved det nye system Det nye bookingsystem giver dig og patienterne en række fordele i forhold til tidligere ved fx at: • Fremme samarbejde samt udnytte kapacitet og ressourcer – også på tværs af hospitaler/sygehuse, afsnit og klinikker • Minimere ventetider for patienter og sundhedsfagligt personale • Understøtte det sammenhængende patientforløb • Patientindflydelse på egen behandling ved at patienten selv via webløsning kan ændre/booke udvalgte tider, hvilket minimerer udeblivelser. • Samlet set mere tid til andre opgaver.
 6. 6. Implementering • Implementering foregår i hele regionen fra august 2014 til juni 2015. • Foregår på alle hospitaler – herunder alle operationsafsnit, specialeafsnit og ambulatorier, inklusiv webbooking. • Varigheden af implementeringen på det enkelte afsnit er 8-11 uger. • I hvert implementeringsforløb nedsættes en implementeringsgruppe, hvori Klinikledelsen/afsnitsledelsen deltager. Denne gruppe er ansvarlig for implementeringen af Bookplan i klinikken.
 7. 7. Aktiviteter i 8-11 ugers implementering Tid Formøde 2-4 timer Dataindsamling til 1 opsætning samt kortlægning af nuværende arbejdsgange 1 dag Superbrugerkursus 2 dage Møde vedr. beslutning af kommende arbejdsgange 1 dag 1. Workshop - opsætning 1 dag ….Opfølgning i eget afsnit 2. Workshop – opsætning 1 dag Afprøvning og opfølgning 2 dage Slutbrugerundervisning 4-6 timer Inddatering af fremtidige aftaler Antal besøg X 1-1½ minut Driftsstart og support Anvendelsessupport i afdelingen 2-3 dage Opfølgningsmøde 2-4 timer
 8. 8. Aalborg Universitetshospital – implementering 2014Mdr Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 2015Mdr Jan. Feb. Marts April Maj Juni OP Syd Uge 35-49 2014 OP Nord ? RTG Uge 35-49 2014 MED Uge 41 2014-uge 22 2015 ONK Uge 35-49 2014 KIR Uge 41 2014- uge 8 2015 Klinisk biokemisk Endnu ikke planlagt - vil gerne implementeres så tidligt som muligt Diætister Orto Planlægges under Kir RTG - HIM Uge 35-43 2014 MED + Palliativ team - HIM Uge 40-50 2014 Terapi - HIM Endnu ikke planlagt ORTO - HIM Under Alb plan
 9. 9. Sygehus Vendsyssel – implementering 2014Mdr Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 2015Mdr Jan. Feb. Marts April Maj Juni RTG Uge 35 - 47 2014 MED Uge 39 2014 - uge 3 2015 KIR Uge 39 2014-uge 3 2015 Kir OP Frh Uge 35-49 2014 Kir OP Hj Uge 35-49 2014 Kvindebarn Uge 45 2014-uge 3 2015 Gyn OP Uge 35 - uge 49 2014 Pædiatri Uge 41 2014-uge 3 2015 Terapi Uge 9-22 2015 Reuma Uge 35-49 2014 Klinisk biokemisk Endnu ikke planlagt Diætister Endnu ikke planlagt Orto Under Alb Plan
 10. 10. Sygehus Thy-Mors – implementering 2014Mdr Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 2015Mdr Jan. Feb. Marts April Maj Juni OP Uge 35-45 2014 RTG Uge 35-45 2014 MED Uge 35-45 2014 KIR Uge 41-51 2014 ØNH Uge 46 2014-uge 4 2015 Øjenamb Uge 46 2014-uge 4 2015 Gyn Uge 46 2014-uge 5 2015 ORTO Fys og ergo Uge 41-51 2014 klinisk biokemisk
 11. 11. Psykiatrien – implementering 2014Mdr Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 2015Mdr Jan. Feb. Marts April Maj Juni Klinik Nord Uge 9-22 2015 Klinik Børn og unge Uge 44 2014-3 2015 Klinik Syd Uge 2 2014 -12 2015 Ældre Psykiatri Uge 11-21 2015 Sexologi Uge 2-12 2015 Visitationsafdelingen Løbende sammen med klinikkerne Retspsykiatri Uge 2-12 2015
 12. 12. Løbende forbedringer under implementeringen • Koncern IT evaluerer løbende implementeringsprocessen, så den undervejs kan forbedres. • Sker i samarbejde mellem IT-projektlederne og Booking/Implementeringsprojektet • Indhentning af data sker ved et kort elektronisk spørgeskemaundersøgelse • 10 spørgsmål, der er målrettet alle implementeringskonsulenter, superbrugere, slutbrugere m.fl. • Undersøgelsen gennemføres umiddelbart efter at den pågældende afdeling har gennemført implementeringsforløbet
 13. 13. Standardisering
 14. 14. Region Nordjylland har 4 sygehusenheder Aalborg - booking fungerer som ét sygehus Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Psykiatri Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Psykiatri
 15. 15. Standardisering - princip • At gøre alle ting • på den samme måde • på alle sygehusene • i alle klinikker • At gøre fælles ting • på den samme måde • på alle sygehusene • i de fleste klinikker
 16. 16. Central visitering Booking på tværs Fx Ortopæd opgave Ortopædkir, Aalborg UH Ortopædkir, Frederikshavn Ortopædkir, Hjørring Ortopædkir, Thy-Mors Første ledige tid ved lokalopsætning Brev, SMS, mm. Bookinganmodning Information, Krav, mm. Visning / styring på tværs En visiteret henvisning / bestilling. Kan bookes i specifik afdeling, eller der kan fremsøges tid på tværs.
 17. 17. Booking på tværs Fx udredning og efterfølgende behandling BDA Journalopt. MDT konf Laboratorie Yderligere US Operation Onko beh. Egen afdeling Specialeafd Flere afdelinger Anden afd. Bookes som enkeltstående aftaler fra gang til gang (Grøn), eller som sammen-hængende pakkeforløb (Orange)
 18. 18. Information omkring organisering og implementering
 19. 19. Organisationsdiagram ifm. implementering Udvidet Direktion Styregruppe for den Kliniske IT arbejdsplads Den Operationelle Styregruppe Koncern IT Projektleder Koncern IT delprojektleder + Sygehus IT projektledere Implementerings-ansvarlig fra leverandør STM Alb SVE PSYK Bruger- og Impl. org. Bruger- og Impl. org. Bruger- og Impl. org. Bruger- og Impl. org. Impl. gruppe Impl. gruppe Fælles implementerings-organisation Klinikledelse/ afsnit
 20. 20. Specialeledelsens ansvar Specialledelsen er ansvarlig for: • Udnævne en implementeringsgruppe • Udnævne superbrugere • Godkende aktivitetsplan for det enkelte afsnit • Godkende arbejdsgange og anvendelse af systemet • Deltage i formøde, workshops, review og afleveringsforretning • Under hele forløbet at tilse, at personale orienteres om projektet og løbende informeres om, hvad der sker og hvor langt man er.
 21. 21. Mødeaktiviteter for implementeringsgruppe • Klinikkens udnyttelse af mulighederne i bookingsystemet sikres gennem bl.a. en række møder, kurser og workshops. • Disse møder er bl.a. formøde, kortlægningsmøde, workshops, undervisning af superbrugere og slutbrugere, opfølgning, afprøvning, driftsstart og support. • Forløbet over 8-11 uger tilpasses de enkelte lokale afsnit og klinikker, så systemet sættes op på den mest optimale måde.
 22. 22. Implementeringsgruppe • Bag projektets implementering i de enkelte klinikker findes en udpeget og ansvarlig implementeringsgruppe. • Medlemmer: • Implementeringskonsulent • Konsulent fra systemleverandør (ad hoc) • Klinik-, afsnits eller specialeledelsen • Repræsentanter fra faggrupper i afdelingen • Superbrugere. • Implementeringsgruppen deltager i workshops før undervisningsforløb (opsætningen af Bookplan og arbejdsgange). Efter undervisningsforløb, drift og support deltages i review, afleveringsforretning og evaluering.
 23. 23. Superbrugere • Superbrugere deltager i workshops, uddannelse m.v. og er ansvarlig for opsætning og vedligeholdelse af Bookplan, herunder den daglige support af brugere. • Vil have en bred viden om alle funktioner i systemet • Er ansvarlige for udbredelse af nyheder og information vedrørende Bookplan.
 24. 24. Læs mere http://personalenet.rn.dk/

×